A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Таращанська міська рада
Київська область, Білоцерківський район

Нормативно-правова база подання та розгляду електронної петиції

 

     Нормативно-правовою основою подання та розгляду електронної петиції є Закон України "Про звернення громадян", статтею 23-1 якого передбачено право громадян для подання електронної петиції. 

      Керуючись нормами даної статті Таращанською міською радою було прийнято рішення "Про затвердження Положення про порядок подання і розгляду електронних петицій" №632-42-VII  від від 24 липня 2018 року, яким конкретизовано порядок порядання та розгляду громадянами електронних петицій до органів місцевого самоврядування, зокрема Таращанської міської ради.                                                    

 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО
             рішення Таращанської міської ради
             24.07.2018 №
 632-42-VII

 

 

                                 ПОЛОЖЕННЯ

про Порядок подання і розгляду електронних петицій

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Механізм розгляду електронних петицій у Таращанській міській раді та її виконавчому комітеті запроваджується з метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення органів місцевого самоврядування, передбаченого Конституцією України, із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема шляхом використання мережі Інтернет, щодо сприяння організації незалежних громадських ініціатив (громадські слухання, місцеві кампанії з лобіювання тощо) для внесення питань, які турбують громадськість, на порядок денний сесії Таращанської міської ради та до виконавчого комітету Таращанської міської ради.

1.2. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до міської ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України “Про звернення громадян” та цього Порядку.

1.3.  Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

1.4.  Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України Про внесення змін до Закону України Про звернення громадян щодо електронного звернення та електронної петиції.

 

  1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Таращанської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України Про органи місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами.

2.2. Громадяни    (мешканці  міста)         можуть  звертатися      з Петиціями до  Таращанської міської ради через “Єдину систему місцевих електронних петицій”  (далі – Веб-сайт петицій), який забезпечує:

- можливість створення Петиції автором (ініціатором);

- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

- електронну реєстрацію громадян для створення та підписання Петиції;

- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, без участі громадянина;

- фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином.

2.3. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті петицій. При заповнені форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти.

2.4. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.5. В Петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

2.6. Петиція оприлюднюються на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 2.3, 2.4, 2.5 цього Положення.

Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

2.7. У разі невідповідності вимогам, зазначеним в даному Положенні, Петиція не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автор (ініціатор) Петиції.

Не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) петиції.

2.8. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і надіслати її повторно в порядку, передбаченому цим Положенням.

2.9. Після опублікування електронної петиції вона не може бути відкликана та змінена.

2.10. Відповідальність за зміст електронної петиції несе її автор (ініціатор).

2.11. Перевірку та організацію розгляду здійснюють модератори.

 

  1. ЗБІР ПІДПИСІВ

3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на веб-сайті  петицій, є датою початку збору голосів на її підтримку.

3.2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію за допомогою системи електронної ідентифікації особи.

3.3. На веб-сайті  петицій обов’язково зазначаються дата початку збору голосів та інформація щодо загальної кількості осіб, які підписали електронну петицію.

3.4. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

3.5.  Електронна петиція, адресована Таращанській  міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше 200  підписів громадян упродовж не більше трьох місяців з дня оприлюднення такої електронної петиції.

3.6. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи, визнаються відповідальними працівниками міської ради недійсними та не враховуються при підрахунку голосів, про що повідомляється такому учаснику на його електронну адресу.

 

  1. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

4.1. У разі набрання електронною петицією необхідної кількості голосів вона виноситься на розгляд міської ради з можливістю виступу її автора на найближчому або наступному за ним пленарному засіданні міської ради. 

4.2. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Таращанської міської ради або веб-сайті петицій, не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції. 

4.3. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.    

У разі потреби з метою вирішення питань, порушених в електронній петиції, голова міської ради видає відповідне доручення, розпорядження.

4.4. У разі, якщо питання в зазначений термін вирішити неможливо, міський голова встановлює необхідний термін для його розгляду, який не може перевищувати тридцяти календарних днів, про що повідомляють автора (ініціатора). Якщо питання, порушене в петиції, подане на розгляд Таращанської міської ради, термін розгляду петиції продовжується на строк, необхідний для відповідного розгляду його на пленарному засіданні міської ради. Інформація про продовження термінів розгляду електронної петиції надсилається її ініціатору на електронну адресу, зазначену під час реєстрації.

4.5. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. В такому разі,  після завершення строку збору підписів на її підтримку, Петиція розглядається, як звернення громадян відповідно до цього Закону.

4.6. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих  міській раді, забезпечує секретар міської ради.

4.7. Про початок розгляду Петиції секретар міської ради не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідну постійну комісію міської ради та передає її на опрацювання.

4.8.  Відповідальна постійна комісія протягом двох робочих днів з дня надходження до неї відповідного повідомлення, розглядає електронну петицію на своєму засіданні. При потребі відповідальна постійна комісія під час розгляду електронної петиції може залучати автора (ініціатора) електронної петиції та  надає свої пропозиції стосовно підтримки або непідтримки електронної петиції.

4.9. Підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, також можуть надавати пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції, після чого надається відповідь автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями.

4.10. Після розгляду електронної петиції на засіданні відповідної постійної комісії міської ради, проект рішення про підтримку чи не підтримку  даної петиції виноситься для  розгляду на сесії міської ради або засіданні виконавчого комітету, якщо вирішення питань піднятих у тексті Петиції вимагають скликання сесії міської ради або виконавчого комітету.

4.11. На засідання сесії міської ради або виконавчого комітету, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

4.12. Після розгляду Петиції на засідання виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті міської ради або веб-сайті петицій оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції. Якщо розглянути й вирішити питання порушені в електронній петиції в десятиденний термін не можливо, міський голова може подати розпорядження про продовження вказаного терміну на відповідну кількість днів, необхідну для її вирішення.

4.13. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, або веб-сайті петицій, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

4.14. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь