A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Положення про Грамоту, Почесну Грамоту та Подяку Таращанської міської ради

УКРАЇНА

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 598 -09 - VIII

 

27 травня 2021 року                                                                                                             м. Тараща

 

Про затвердження

Положення про Грамоту,

Почесну Грамоту та Подяку

Таращанської міської ради

 

З метою упорядкування механізму відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих осіб, які досягли високого професіоналізму і значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій, інших сферах діяльності, сприянні розвитку місцевого самоврядування, внесли вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, мають інші заслуги перед Таращанською міською територіальною громадою, відповідно до статей статтей 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Таращанська міська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про Грамоту, Почесну грамоту та Подяку Таращанської міської ради. (Додаток 1)

2. Рішення набирає чинності з моменту його опублікування.

3. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності виконавчого комітету міської ради, виходячи з потреб, забезпечити щорічне включення до кошторису бюджету Таращанської міської ради грошові кошти, необхідні для виготовлення (придбання) бланків Почесних грамот, Грамот, Подяк, рамок до Почесних грамот, Грамот та Подяк з нагоди ювілеїв, придбання квітів та виплату грошових винагород.

4. Доручити міському голові своїм розпорядженням затвердити Положення про комісію з питань нагородження Почесною грамотою, Грамотою, Подякою Таращанської міської ради та її персональний склад.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я соціального захисту населення, роботи з молоддю, з питань реалізації державної регуляторної політики, засобів масової інформації, зв’язків з об’єднаннями громадян.

 

Міський голова                                             Михайло КРИВОШЕЄВ

Додаток 1

до рішення міської ради

27.05.2021 № 598-09- VIII

 

Положення про Грамоту, Почесну грамоту та Подяку

Таращанської міської ради

 

 

 І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає підстави для нагородження Почесною грамотою Таращанської міської ради, Грамотою виконавчого комітету Таращанської міської ради, Подякою міського голови, встановлює порядок такого нагородження.

 1.2. Почесна грамота Таращанської міської ради  є відзнакою Таращанської міської територіальної громади (далі – Територіальної громади) і формою визнання значних заслуг у справі розвитку економіки, науки, культури, мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, бізнесу, соціальної сфери міста, зміцненні авторитету міста, демократії та місцевого самоврядування, здійсненні заходів щодо забезпечення прав та свобод громадян, за високу професійну майстерність, активну громадську, гуманістичну та благодійницьку діяльність, спрямовану на розвиток територіальної громади.

1.3. Грамота виконавчого комітету Таращанської міської ради  є відзнакою виконавчих органів міської ради і формою визнання досягнень і вагомих успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, спортивній, творчій та інших сферах діяльності, сприяння розвитку місцевого самоврядування, значного внеску у створення матеріальних і духовних цінностей або інших заслуги перед Територіальною громадою. 

1.4. Подяка Таращанського міського голови є відзнакою головної посадової особи Територіальної громади міста і формою заохочення трудових колективів, окремих осіб за трудові досягнення та особистий внесок у розвиток економіки міста, науки, культури і освіти, охорони здоров'я, здійснення заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, захисту державних інтересів, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу і благодійну діяльність, створення матеріальних і духовних цінностей або за інші заслуги перед територіальною громадою.

1.5. Почесною грамотою Таращанської міської ради, Грамотою виконавчого комітету Таращанської міської ради, Подякою Таращанського міського голови нагороджуються:

1.5.1. Трудові колективи та працівники підприємств, організацій та установ міста всіх форм власності

1.5.2. Депутати міської ради, члени виконавчого комітету міської ради.

1.5.3. Представники органів самоорганізації населення, члени громадських організацій, професійних та творчих спілок.

1.5.4. Посадові особи та працівники органів місцевого самоврядування та державних органів. 

1.5.5. Окремі громадяни України та громадяни інших держав.

 1.6. Обов’язковою підставою для нагородження є зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, багаторічна сумлінна праця, (ефективна діяльність) в сферах життєдіяльності громади, зазначених у пунктах 1.2. –  1.4. цього Положення.

1.7. Рішення про нагородження Почесною грамотою Таращанської міської ради приймається на пленарному засіданні сесії міської ради.

1.8. Рішення про нагородження Подякою, Грамотою виконавчого комітету Таращанської міської ради приймається на засіданні виконавчого комітету міської ради.

1.9. Рішення про нагородження Подякою Таращанського міського голови виноситься розпорядженням міського голови.

1.10. Рішення та розпорядження про нагородження приймаються з дотриманням вимог регламентів міської ради, її виконавчого комітету.

 

ІІ.  Порядок представлення до нагородження, попереднього розгляду матеріалів про нагородження, вручення грамот і подяки

2.1. Висунення кандидатур для нагородження Почесною грамотою Таращанської міської ради, Грамотою виконавчого комітету Таращанської міської ради, Подякою Таращанського міського голови здійснюється трудовими колективами підприємств, установ, організацій, органами самоорганізації населення, членами громадських організацій, професійних та творчих спілок, постійними комісіями міської ради.

2.2. Висунення кандидатур для нагородження оформлюється протоколом зборів трудового колективу, органу самоорганізації населення, зборів громадської організації, спілки.

2.3. Висунення кандидатур для нагородження постійною комісією міської ради включається до протоколу засідання комісії.

2.4. Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно.

2.5. Подання про нагородження Почесною грамотою міської ради вноситься до Таращанської міської ради міським головою, секретарем міської ради,  заступниками міського голови, головами постійних комісій міської ради, депутатами міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до відзначення із зазначенням дати нагородження.

2.6. Подання про нагородження Грамотою виконавчого комітету вноситься до виконавчого комітету Таращанської міської ради міським головою, членами виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів міської ради не пізніше ніж за 20 календарних днів до відзначення із зазначенням дати нагородження

2.7. Подання про нагородження Подякою міського голови вноситься міському голові секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів міської ради, керівниками управлінь, відділів міської ради із статусом юридичної особи не пізніше ніж за 15 календарних днів до відзначення із зазначенням дати нагородження.

2.8. До подання про нагородження додаються (за наявності):

 2.8.1. Витяг з протоколу про висунення кандидатур для нагородження.

 2.8.2. Лист-клопотання із зазначенням характеристики на особу або колектив, що представляється до нагородження, з переліком відомостей про досягнення трудовій або іншій діяльності підписаний керівником підприємства, організації, установи, органу, спілки – суб’єкту висунення. 

 2.8.2. Копія довідки про присвоєння особі персонального номера платника податку (ідентифікаційний код).

2.8.3. Біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого до заохочення, засвідчена підписом керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спілки та скріплена печаткою.

2.9. Матеріали про нагородження внесені з порушеннями вимог цього Положення не приймаються і не розглядаються.

2.10. Матеріали про нагородження після реєстрації у загальному відділі та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради, ознайомлення з ним міським головою, направляються до відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого комітету для підготовки проектів рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

2.11. Матеріали про нагородження Почесною грамотою міської ради до внесення на розгляд міською радою попередньо розглядаються постійною комісією з питань освіти, культури, охорони здоров соціального захисту населення, роботи з молоддю, з питань реалізації державної регуляторної політики, засобів масової інформації, зв’язків з об’єднаннями громадян.

2.12. Почесна Грамота Таращанської міської ради, Грамота виконавчого комітету Таращанської міської ради, Подяка міського голови друкуються на окремих бланках із зображенням герба Таращанської міської територіальної громади із зазначенням дати прийняття рішення, розпорядження про нагородження та дати вручення.

2.13. Почесна грамота Таращанської міської ради підписується міським головою, секретарем міської ради та посвідчується гербовою печаткою міської ради.

2.14. Грамота виконавчого комітету Таращанської міської ради підписується міським головою та посвідчується гербовою печаткою виконавчого комітету міської ради.

2.15. Подяка міського голови підписується міським головою і посвідчується печаткою міської ради.

2.16.    Вручення нагородженим Почесної грамоти Таращанської міської ради, Грамоти виконавчого комітету Таращанської міської ради, Подяки міського голови  здійснюється міським головою або, за його дорученням, секретарем міської ради, заступниками міського голови в обстановці урочистості та широкої гласності.

2.17.  Інформація про нагородження оприлюднюється в офіційному сайті міської ради та місцевих засобах масової інформації.

2.18. При нагородженні Почесною грамотою Таращанської міської ради виплачується грошова винагорода у розмірі 1000 гривень.

2.19. При нагородженні Грамотою виконавчого комітету Таращанської міської ради виплачується грошова винагорода у розмірі 500 гривень.

2.20. При нагородженні Подякою міського голови виплачується грошова винагорода у розмірі 200 гривень.

 

       ІІІ. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням              3.1. Кошторисні витрати на виплати грошових винагород, виготовлення та оформлення грамот і подяк  здійснюються за рахунок коштів міського бюджету, виділених за цільовим призначенням.

 3.2. Грошова винагорода  виплачується нагородженим без урахування податків і зборів. Податки і збори з грошових винагород до  Почесної грамоти Таращанської міської ради, Грамоти виконавчого комітету Таращанської міської ради, Подяки міського голови сплачуються за рахунок коштів міського бюджету і враховуються в кошторисних призначеннях міської ради.

 

        IV. Заключні положення

4.1.   Належне оформлення Почесної грамоти Таращанської міської ради, Грамоти виконавчого комітету Таращанської міської ради, Подяки міського голови здійснюються загальним відділом та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради.

4.2. Облік і реєстрація нагороджених здійснюється відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради в окремих реєстраційних книгах.

4.3. Нагороджені Почесною грамотою Таращанської міської ради можуть бути представлені до нагородження нею повторно не раніше, як через п’ять років.

4.4. Нагороджені Грамотою виконавчого комітету Таращанської міської ради можуть бути представлені до нагородження нею повторно не раніше, як через три роки.

4.5. Нагороджені Подякою міського голови можуть бути представлені до нагородження нею повторно не раніше, як через два роки.

 

 

Секретар ради                                             Віталіна СМОЛІЖЕНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь