Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через управління

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Таращанської міської ради

п/п

Код послуги згідно із Гідом з державних послуг

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративних послуг

Термін розгляду та інформація про платність послуги

1

2

3

4

5

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Послуги Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації

1

00207

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування у Україні»

Надається протягом 30 календарних днів. Надається безоплатно.

2

00199

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування

Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»

Надається протягом 30 календарних днів. Надається безоплатно.

3

 

01161

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

Земельний кодекс України, Закон України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»

Надається протягом 30 календарних днів. Надається безоплатно.

4

 

00174

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

Земельний кодекс України

Надається протягом до 120 днів. Надається безоплатно.

5

00182

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»

Надається протягом місяця. Надається платно.

6

01323

Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

 Лісовий кодекс України, постанова КМУ від 23.05.2007 №761 «Порядок спеціального використання лісових ресурсів»

Надається протягом місяця. Надається безоплатно.

 

 

7

01117

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Закон України «Про рекламу», постанова КМУ від 05.12.2012 №1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів»

Надається протягом 10 календарних днів. Надається безоплатно.

 

Послуги управління культури Київської обласної державної адміністрації

8

00165

Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Надається протягом місяця. Надається безоплатно.

 

 

9

01132

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Надається протягом місяця. Надається безоплатно.

 

 

10

01469

Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення

Закон України «Про охорону культурної спадщини» 

Надається протягом місяця. Надається безоплатно.

11

01470

Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення

Закон України «Про охорону культурної спадщини» 

Надається протягом місяця. Надається безоплатно.

12

01133

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Надається протягом місяця. Надається безоплатно.

 

 

 

13

01113

Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів (стосовно розповсюджувачів фільмів, які отримали право на розповсюдження фільмів у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць; демонстраторів фільмів які провадять свою діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць)

Закон України «Про кінематографію», постанова КМУ від 14.01.2004 №27 «Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів»

Надається протягом 30 календарних днів. Надається безоплатно.

 

 

 

 

 

 

Послуги Департаменту екології та природних ресурсів управління культури Київської обласної державної адміністрації

14

01121

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про охорону атмосферного повітря», постанова КМУ від 12.03.2002 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи»

Надається протягом 10 робочих днів. Надається безоплатно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

01123

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

Надається протягом 10 робочих днів. Надається безоплатно.

16

01784

Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди

 Земельний кодекс України, Водний кодекс України, постанова КМУ від 29.05.2013 № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів»

Надається протягом 30 календарних днів. Надається платно.

 

 

 

17

01785

Поновлення договору оренди водних об’єктів

 Земельний кодекс України,   

Надається протягом 30 календарних днів. Надається безоплатно.

 

 

 

 

Послуги Служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації

18

01155

Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постанова КМУ від 28.04.2009 №426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»

Надається протягом 15 календарних днів. Надається безоплатно.

 

 

Послуги управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації

19

 

 

 

01253

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: «Кандидат у майстри спорту України» та I спортивний розряд

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

Надається протягом 30 календарних днів. Надається безоплатно.

Послуги управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації 

20

 

 

01135

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Закон України «Про племінну справу у тваринництві»

Надається протягом 10 календарних днів. Надається безоплатно.

 

 

 

 

Послуги Департаменту економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації 

21

01136

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Закон України «Про режим іноземного інвестування», постанова КМУ від 30.01.1997 №112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора»

Надається протягом 20 календарних днів. Надається платно.

22

01137

Видача дубліката картки реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Закон України «Про режим іноземного інвестування», постанова КМУ від 30.01.1997 №112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора»

Надається протягом 5 робочих днів. Надається платно.

23

01139

Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Закон України «Про режим іноземного інвестування», постанова КМУ від 30.01.1997 №112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора»

Надається протягом 20 календарних днів. Надається платно.

Послуги Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації 

24

00230

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова КМУ від 02.12.1992 №674 «Про порядок віднесення деяких категорій гомадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова КМУ від 11.07.2018 №551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян», постанова КМУ від 15.11.1996 №1391 «Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи»

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь