A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Таращанська міська рада
Київська область, Таращанський район

Регламент виконавчого комітету

РЕГЛАМЕНТ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
Завантажити файл

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Таращанської міської ради

№ 1 від 21.01.2016 р.

 

Р Е Г Л А М Е Н Т
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ТАРАЩАНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
м.Тараща

 

ЗМІСТ

 

 1. Загальні положення.   
 2. Члени виконавчого комітету.
 3. Планування роботи виконавчого комітету.      
 4. Підготовка проектів рішень.
 5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету.
 6. Прийняття рішень.

 

 1. Загальні положення

 

 1. Виконавчий комітет ради (далі виконавчий комітет) є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України.

 1. Регламент виконавчого комітету ради (далі - Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.
 2. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету проводиться один раз на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Початок засідань виконавчого комітету о 14:00 год.

Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

 1. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

Члени виконавчого комітету зобов'язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє  міського голову, або керуючого справами виконавчого комітету, - посадову особу, яка здійснює його повноваження.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року,  міський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

 1. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.
 2. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює керуючий справами виконавчого комітету, - посадова особа, яка здійснює його повноваження.

Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами виконавчого комітету, - посадова особа, яка здійснює його повноваження  за підписом міського голови.

Не пізніше як за 2 робочі дні до засідання, порядок денний та проекти рішень надаються членам виконавчого комітету.

 1. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, - посадова особа, яка здійснює його повноваження.
 2. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.
 3. На засіданні виконавчого комітету апаратом виконавчого комітету ведеться протокол.
 4. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис  міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, - посадової особи, яка здійснює його повноваження.
 5. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.

 

2. Члени виконавчого комітету

 

2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  міського голови. До виконавчого комітету за посадою входять міський голова, заступник міського голови, секретар ради.

2.2. Заступник  міського голови здійснює свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого його включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету він звільняються з посад, крім випадку обрання на вказані посади.

 1. Члени виконавчого комітету мають право:
  1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.
  2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:
 • вносити пропозиції щодо порядку денного;
 • отримувати від доповідачів роз’яснення;
 • вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

 

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

 1. План роботи виконавчого комітету складається апаратом виконавчого комітету за пропозиціями заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, - посадової особи, яка здійснює його повноваження, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на  кожен квартал поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.
 2. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:
 • Питання для винесення на розгляд засідання виконавчого комітету;
 • Питання для вивчення в оперативному порядку;
 • Питання для вивчення в порядку контролю за виконаннями законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, голови райдержадміністрації;
 • Розпорядження голови райдержадміністрації в межах делегованих повноважень;
 • Питання для вивчення в порядку контролю за виконанням власних рішень і розпоряджень;
 • Організаційно-масові заходи;

          - Перелік  планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

 1. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.
 2. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.
 3. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п'ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.
 4. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами виконавчого комітету, - посадовою особою, яка здійснює його повноваження.
 5. При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий справами виконавчого комітету, - посадова особа, яка здійснює його повноваження, інформує виконком про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

 

 1. Підготовка проектів рішень

 

         4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку заступником міського голови в межах своєї компетенції, секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету, - посадовою особою, яка здійснює його повноваження.

 1. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, - посадової особи, яка здійснює його повноваження, керівників виконавчих органів міської ради.
 2. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-порталі ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.
 3. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 1. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами виконавчого комітету, - посадовій особі, яка здійснює його повноваження в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.
 2. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

 1. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки - 4 друковані сторінки. Проекти поміщаються в обкладинку, яка візується керуючим справами виконавчого та містить дані про доповідача. До них додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

Кожен аркуш додатка чи інших доданих до проекту рішення документів нумерується, загальна їх кількість проставляється виконавцем на аркуші погодження в лівому нижньому куті.

До проекту рішення додається аркуш погодження з метою визначення доцільності документа, його обґрунтованості та встановлення відповідності законодавству. Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи, погодження нової редакції (у разі внесення змін та доповнень).

Зауваження та пропозиції до проекту рішення викладаються на окремому аркуші, про що в аркуші погодження робиться відповідна відмітка.

 1. Проект рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують:
 • заступник  міського голови;
 • керуючий справами виконавчого комітету;
 • заступник міського голови (відповідно до розподілу обов’язків);
 • керівник виконавчого органу ради, який готує питання;
 • керівники виконавчих органів міської ради - з питань, що відносяться до їхньої компетенції;
 • керівник юридичного відділу;

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов’язковому порядку погоджуються з  головним бухгалтером.

 1. Після погодження проекту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, редактор загального відділу редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.
 2. Порядок візування проекту рішення здійснюється згідно з інструкцією з діловодства у раді та її виконавчих органах.
 3. До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються до загального відділу, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу сільського, селищного, міського голови (у разі його відсутності з поважних причин - посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

 1. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу міського голови, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадової особи, яка здійснює його повноваження, можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконавчого комітету за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконавчого комітету від загального його складу.

 

 1. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

 

         5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником  міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 1. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами виконавчого комітету, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

 

 1. Прийняття рішень

 

          6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

 1. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.
 2. У разі незгоди  міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п'яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються керуючому справами виконавчого комітету, який надає їх на підпис  міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

Рішення виконавчого комітету підписуються  міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень - керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об'єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів ради або стосуються управлінської діяльності, їх підписує керуючий справами виконавчого комітету.

 1. Підписані рішення реєструються керуючим справами виконавчого комітету шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.
 2. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується керуючим справами виконавчого комітету в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою виконавчого комітету Таращанської міської ради.

Засвідчення витягів здійснює керуючий справами виконавчого комітету шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою виконавчого комітету Таращанської міської ради.

 1. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується керуючим справами виконавчого комітету.
 2. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно керуючим справами виконавчого комітету, доведення та збирання інформації', контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється керуючим справами виконавчого комітету.
 3. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконавчого комітету.

 

 1. Скасування рішень виконавчого комітету

 

7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції' виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або міською радою.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь