Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Інформація про здійснення регуляторної діяльності

Інформація  про здійснення регуляторної діяльності Таращанською міською радою за 2022 рік

Реалізація державної регуляторної політики у 2022 році Таращанською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

Таращанською міською радою відповідно до принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»                                     (далі – Закон), здійснюється активна робота, спрямована на:

 • безумовне дотримання вимог чинного законодавства, пов’язаного з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;
 • встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;
 • підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;
 • забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;
 • залучення громадськості до обговорення проєктів регуляторних актів, забезпечення гласності, відкритості та прозорості регуляторної діяльності.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

 • планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
 • ведення реєстру регуляторних актів у громаді;
 • оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;
 • проведення відстеження результативності регуляторних актів;
 • залучення представників субєктів господарювання, їх обєднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Під час здійснення державної регуляторної політики Таращанська міська рада дотримується принципів доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Регуляторна діяльність Таращанської міської ради у 2022 році здійснювалася відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Таращанської міської ради та її виконавчого комітету на 2021-2022 роки (далі – План).

Відповідно до Плану Таращанська міська рада запланувала на 2021-2022 роки розроблення 21 проєкту регуляторного акту.

Протягом 2021-2022 років, з урахуванням змін в законодавстві, рекомендацій Державної регуляторної служби України та потреб громади, до Плану вносились зміни шляхом виключення окремих проєктів регуляторних актів та включення нових.

Таращанською міською радою проведено базове відстеження результативності регуляторних актів та звіти про базове відстеження оприлюднено на офіційній сторінці Таращанської міської ради в розділі «Регуляторна політика».

Крім того, в 2022 році проведено повторне відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих в 2021 році. Звіти про повторне відстеження результативності регуляторних актів оприлюднені на офіційній сторінці Таращанської міської ради в розділі «Регуляторна політика».

Так, на виконання вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Таращанська міська рада у 2022 році здійснювала повторне відстеження результативності таких регуляторних актів:

 1. «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території Таращанської міської територіальної громади».
 2. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках Таращанської міської територіальної громади».
 3. «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) (крім закладів ресторанного господарства) з 22 години 00 хвилин вечора до 08 години 00 хвилин ранку на території Таращанської міської територіальної громади».
 4. «Про затвердження Правил благоустрою території Таращанської міської територіальної громади».
 5. «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Таращанської міської територіальної громади».
 6. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади».
 7. «Про затвердження Положення про організацію виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків».
 8. «Про затвердження Порядку паркування транспортних засобів на території Таращанської міської територіальної громади».
 9. «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Таращанської міської територіальної громади».
 10. «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Таращанської міської територіальної громади».

Станом на 05.01.2023 загальна кількість діючих регуляторних актів складає 14, а саме:

 •  «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території Таращанської міської територіальної громади»;
 • «Про затвердження Правил торгівлі на ринках Таращанської міської територіальної громади»;
 • «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) (крім закладів ресторанного господарства) з 22 години 00 хвилин вечора до 08 години 00 хвилин ранку на території Таращанської міської територіальної громади»;
 • «Про затвердження Правил благоустрою території Таращанської міської територіальної громади»;
 • «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Таращанської міської територіальної громади»;
 • «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади»;
 • «Про затвердження Положення про організацію виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків»;
 • «Про затвердження Порядку паркування транспортних засобів на території Таращанської міської територіальної громади»;
 • «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Таращанської міської територіальної громади»;
 • «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Таращанської міської територіальної громади».

В 2022 році Таращанська міська рада розробила 1 проєкт регуляторного акту, зокрема:

 •  «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати на майно, що є комунальною власністю Таращанської міської територіальної громади».

Розробником регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу, в якому визначалися проблеми, на врегулювання яких спрямовувалося розроблення регуляторного акту та результати, яких планується досягти в результаті його прийняття.

З метою дотримання вимог статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та основних принципів регуляторної політики відповідний проєкт розробленого в 2022 році регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу було оприлюднено на офіційній сторінці Таращанської міської ради у розділі «Регуляторна політика».

В умовах воєнного стану, регуляторна діяльність при розробленні проектів та прийняті регуляторних актів, якими регламентується діяльність суб’єктів господарювання, розташованих на території Таращанської міської територіальної громади, Таращанською міською радою здійснюється за правилами, що діяли до воєнного стану, тобто відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», окрім рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, які прийняті без застосування процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а на підставі підпункту 12.3.8 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

Так, керуючись підпунктом 12.3.8 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, Таращанською міською радою 07.06.2022 року прийнято наступні рішення:

 • про встановлення ставок туристичного збору на території Таращанської міської територіальної громади;
 • про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської територіальної громади;
 • про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на території Таращанської міської територіальної громади;
 • про встановлення ставок єдиного податку на території Таращанської міської територіальної громади.

Відповідно до Регламенту роботи Таращанської міської ради VIII скликання повноваження щодо здійснення державної регуляторної політики покладені на постійну комісію міської ради.

Кожен проєкт регуляторного акта, що виноситься на розгляд сесії міської ради та виконавчого комітету, подається до постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту вимогам Закону і лише після цього передається на розгляд сесії та виконавчого комітету ради.

Відповідно до методичних роз’яснень Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва стосовно виконання заходів щодо реалізації державної регуляторної політики, на офіційній сторінці Таращанської міської ради в розділі «Регуляторна політика» оприлюднюються власні регуляторні акти з наведенням інформації про дати їх прийняття, номери та терміни проведення заходів з відстеження їх результативності. Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в громаді, приймаються зауваження та пропозиції до проєктів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

Дотримання принципів державної регуляторної політики знаходиться на постійному контролі Таращанської міської ради.

_____________________________________________________________________________

 

Інформація про здійснення регуляторної діяльності Таращанською міською радою

Таращанською міською радою відповідно до принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), здійснюється активна робота, спрямована на:

безумовне дотримання вимог чинного законодавства, пов’язаного з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;

встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

залучення громадськості до обговорення проєктів регуляторних актів, забезпечення гласності, відкритості та прозорості регуляторної діяльності.

 

Під час здійснення державної регуляторної політики Таращанська міська рада дотримується принципів доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Регуляторна діяльність Таращанської міської ради у 202і році здійснювалася відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Таращанської міської ради та її виконавчого комітету на 2021-2022 роки (далі – План).

Відповідно до Плану Таращанська міська рада запланувала на 2021-2022 роки розроблення 21 проєкту нормативно-правових актів, що відповідають ознакам регуляторного акта.

З метою дотримання вимог статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та основних принципів регуляторної політики відповідні проєкти розроблених в 2021 році регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу були оприлюднені на офіційній сторінці Таращанської міської ради у розділі «Регуляторна політика».

Саме така робота із суб’єктами господарювання та фізичними особами дає змогу визначити оцінку впливу регуляторного акту та відкоригувати недоліки проєкту регуляторного акту до набрання ним чинності. Пропозиції та зауваження від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань до проєктів регуляторних актів були опрацьовані та в разі визнання їх доцільності враховані в проєктах регуляторних актів.

Розробниками регуляторних актів підготовлено аналіз регуляторного впливу, в якому визначалися проблеми, на врегулювання яких спрямовувалося розроблення регуляторних актів та результати, яких планується досягти в результаті їх прийняття.

Звіт про базове відстеження результативності регуляторних актів оприлюднений на офіційній сторінці Таращанської міської ради.

Так, на виконання вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Таращанська міська рада у 2021 році здійснювала базове відстеження результативності таких регуляторних актів:

 1. «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території Таращанської міської територіальної громади».
 2. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках Таращанської міської територіальної громади».
 3. «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) (крім закладів ресторанного господарства) з 22 години 00 хвилин вечора до 08 години 00 хвилин ранку на території Таращанської міської територіальної громади».
 4. «Про затвердження Правил благоустрою території Таращанської міської територіальної громади».
 5. «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Таращанської міської територіальної громади».
 6. строю або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади».
 7. «Про затвердження Положення про організацію виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків».
 8. «Про затвердження Порядку паркування транспортних засобів на території Таращанської міської територіальної громади».
 9. «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Таращанської міської територіальної громади».
 10. «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Таращанської міської територіальної громади».

Станом на 16 листопада 2021 року загальна кількість діючих регуляторних актів складає 11, а саме:

 1. «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Таращанської міської ради»;
 2. «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території Таращанської міської територіальної громади»;
 3. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках Таращанської міської територіальної громади»;
 4. «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) (крім закладів ресторанного господарства) з 22 години 00 хвилин вечора до 08 години 00 хвилин ранку на території Таращанської міської територіальної громади»;
 5. «Про затвердження Правил благоустрою території Таращанської міської територіальної громади»;
 6. «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Таращанської міської територіальної громади»;
 7. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів на території Таращанської міської територіальної громади»;
 8. «Про затвердження Положення про організацію виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків»;
 9. «Про затвердження Порядку паркування транспортних засобів на території Таращанської міської територіальної громади»;
 10. «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Таращанської міської територіальної громади»;
 11. «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Таращанської міської територіальної громади».

Дотримання принципів державної регуляторної політики знаходиться на постійному контролі Таращанської міської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь