Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Статут Таращанської міської територіальної громади

Фото без опису

УКРАЇНА

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 596-09-VIII

 

27 травня 2021 року                                                                  м. Тараща

Про затвердження

Статуту Таращанської

міської територіальної громади

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та з метою створення сприятливих умов для повної реалізації членами громади прав на участь у здійсненні місцевого самоврядування та подальшому вирішенні питань місцевого значення, виражаючи волю громади, дбаючи про забезпечення демократичних засад місцевого самоврядування, міська рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут Таращанської міської територіальної громади. (Додаток 1)

2. Рішення набирає чинності з моменту його опублікування.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з молоддю, з питань реалізації державної регуляторної політики, засобів масової інформації, зв’язків з об’єднаннями громадян.

 

 

Міський голова                                             Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

м. Тараща

27.06.2021 р.

№596-09-VIII

 

Додаток 1

до рішення міської ради

27.05.2021 № 596-09-VIII

 

С Т А Т У Т

Таращанської міської територіальної громади

Зміст

Вступ

Розділ І.

Загальні положення  

Глава 1.

Загальна характеристика Таращанської міської територіальної громади

Стаття 1. Статут Таращанської міської територіальної громади.

Стаття 2. Державна реєстрація Статуту.

Стаття 3. Внесення змін, доповнень до Статуту територіальної громади.

Стаття 4. Утворення Таращанської міської територіальної громади.

Стаття 5. Адміністративний центр територіальної громади.

Стаття 6. Представницький орган територіальної громади.

Стаття 7. Права територіальної громади.

Стаття 8 . Символіка територіальної громади.

Стаття 9. Дні громади та інші святкові і пам’ятні дні.

Стаття 10. Почесні відзнаки Таращанської міської територіальної громади.

Стаття 11. Територія територіальної громади.

Стаття 12. Перейменування населених пунктів територіальної громади.

Стаття 13. Найменування та перейменування вулиць, площ тощо.

 

Глава 2.

Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами.

Стаття 14. Взаємовідносини територіальної громади з органами виконавчої влади.

Стаття 15. Взаємовідносини територіальної громади з правоохоронними органами.

Стаття 16. Взаємовідносини територіальної громади з підприємствами, установами, організаціями.

Стаття 17. Взаємовідносини територіальної громади з іншими територіальними громадами.

Стаття 18. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця.

 

Глава 3.

Планування розвитку громади.

Стаття 19. Поняття планування розвитку громади.

Стаття 20. Генеральні плани громади.

Стаття 21. Стратегічний план розвитку громади.

Стаття 22. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади.

 

Розділ ІІ.

Система місцевого самоврядування

Глава 4.

Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади.

Стаття 23. Поняття та особливості місцевого самоврядування в Таращанській міській територіальній громаді.

Стаття 24. Принципи організації місцевого самоврядування в громаді.

Стаття 25.  Засади здійснення місцевого самоврядування.

Стаття 26. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування.

Стаття 27. Акти органів та посадових осіб територіальної громади.

 

Глава 5.

Права та обов’язки членів територіальної громади

Стаття 28. Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

Стаття 29. Обов'язки жителів територіальної громади.

Стаття 30. Гарантії прав жителів територіальної громади.

 

Розділ ІІІ.

Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

Глава 6.

Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 31. Загальні засади форм участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

Стаття 32. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

Стаття 33. Місцеві вибори та місцевий референдум.

Стаття 34. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 35. Місцеві ініціативи.

Стаття 36. Громадські слухання.

Стаття 37. Звернення громадян та електронні петиції, як особлива форма колективного звернення громадян.

Стаття 38. Консультації з громадськістю.

Стаття 39. Органи самоорганізації населення.

Стаття 40. Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування.

Стаття 41. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету.

Стаття 42. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства.

Стаття 43. Інші форми участі жителів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Розділ ІV.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування.

Глава 7.

Органи місцевого самоврядування Таращанської міської територіальної громади.

Стаття 44. Територіальна міська рада.

Стаття 45. Регламент Ради.

Стаття 46. Міський голова громади.

Стаття 47. Секретар Ради.

Стаття 48. Депутат громади.

Стаття 49. Виконавчі органи Ради.

Стаття 50. Староста

Стаття 51. Конфлікт інтересів.

 

Розділ V.

Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування.

Глава 8.

Матеріально-фінансова основа Таращанської міської територіальної громади.

Стаття 52. Матеріальна основа територіальної громади.

Стаття 53. Управління об’єктами права комунальної власності.

Стаття 54. Фінансова основа громади.

 

Розділ VІ.

Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 9.

Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Стаття 55. Основні засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадовими особами.

Стаття 56. Форма здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадовими особами.

Стаття 57. Громадська експертиза.

 

Розділ VІІ.

Розвиток Таращанської міської територіальної громади.

Глава 10.

Засади розвитку Таращанської міської територіальної громади.

Стаття 58. Засади розвитку територіальної громади.

Стаття 59. Планування розвитку територіальної громади.

Стаття 60. Охорона довкілля.

 

Розділ VІІІ.

Діяльність органів місцевого самоврядування.

Глава 11.

Відкритість в діяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Стаття 61. Відкритість і прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування.

Стаття 62. Офіційний веб-сайт Ради.

Стаття 63. Інформація, що розміщується на офіційному веб-сайті Ради.

 

Розділ ІХ.

Звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 12.

Звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб перед Таращанською міською територіальною громадою.

Стаття 64. Загальні засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів Ради перед Таращанською міською територіальною громадою.

Стаття 65. Звітування міського голови.

Стаття 66. Звітування депутатів Ради.

Стаття 67. Звітування старости.

 

Розділ Х.

Гарантії місцевого самоврядування.

Глава 13.

Гарантії місцевого самоврядування в Таращанській міській територіальній громаді.

Стаття 68. Громадська безпека та правопорядок у громаді.

 

Розділ Х.

Заключні положення.

ВСТУП

 

Цей Статут, розроблений відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Таращанської міської територіальної громади, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл та міста, які входять до складу територіальної громади.

Таращанська міська рада Київської області, як повноважний представник Таращанської міської територіальної громади, яка утворюється шляхом приєднання до міста Тараща навколишніх населених пунктів, констатуючи, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, усвідомлюючи свою відповідальність перед жителями Таращанської міської територіальної громади, враховуючи історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування в Таращанській міській територіальній громаді, приймає цей Статут.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1. Загальна характеристика Таращанської міської територіальної громади

 

Стаття 1. Статут Таращанської міської територіальної громади

1. Статут Таращанської міської територіальної громади (далі– Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом Таращанської міської територіальної громади, що приймається Таращанською міською радою (далі – Рада) від імені та в інтересах територіальної громади на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства України, з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей організації та здійснення місцевого самоврядування Таращанською міською територіальною громадою.

2. Статут є обов’язковим для виконання та діє в просторових межах Таращанської міської територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до чинного законодавства, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

3. Статут є актом прямої дії, акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування Таращанської міської територіальної громади повинні прийматися з урахуванням положень Статуту та відповідати йому.

4. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

 

Стаття 2. Державна реєстрація Статуту

1. Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації в органах юстиції.

2. Проект Статуту підлягає громадському обговоренню в усіх населених пунктах територіальної громади. Статут діє в просторових межах територіальної громади.

 

Стаття 3. Внесення змін, доповнень до Статуту територіальної громади

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою.

2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Ради групою депутатів Ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), міським головою або членами Таращанської міської територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією міського голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

 

Стаття 4. Утворення Таращанської міської територіальної громади

1. Рішення про утворення Таращанської міської територіальної громади прийнято розпорядженням Кабінету Міністрів України 12 червня 2020 року №715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територіальних громад Київської області»

2. До складу Таращанської міської територіальної громади (далі –   Територіальна громада) входять населені пункти:

 • місто  Тараща
 • Антонівка
 • Бовкун
 • Буда
 • Велика Березянка
 • Велика Вовнянка
 • Веселий Кут
 • Володимирівка
 • Дубівка
 • Калинове
 • Кирдани
 • Кислівка
 • Ківшовата
 • Косяківка
 • Красюки
 • Крива
 • Круті Горби
 • Лісовичі
 • Лук’янівка
 • Лука
 • Маковецьке
 • Мала Березянка
 • Мала Вовнянка
 • Малоберезанське
 • Плоске
 • Потоки
 • Ріжки
 • Салиха
 • Северинівка
 • Станишівка
 • Степок
 • Улашівка
 • Червоні Яри
 • Чернин
 • Юшків Ріг

та їх жителі, які є членами громади.

 

Стаття 5. Адміністративний центр територіальної громади

1. Адміністративним центром Територіальної громади є місто Тараща, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

2. Жителям всіх населених пунктів громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру громади.

 

Стаття 6. Представницький орган територіальної громади

1. Територіальна громада має єдиний представницький орган – Таращанську міську раду (далі – Рада).

2. Перші вибори депутатів Ради відбулися 25 жовтня 2020 року.

 

Стаття 7. Права територіальної громади

1. Територіальна громада та її Рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об’єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування та укладати угоди про співпрацю територіальних громад.

 

Стаття 8. Символіка територіальної громади

1. Офіційною символікою громади є її прапор, герб та гімн.

2. Використання символіки з комерційною метою (у назвах підприємств, товарних знаках, назвах продукції тощо) допускається тільки за наявності дозволу на використання місцевої символіки та за умови сплати збору у встановленому порядку.

3. Опис та порядок використання символіки Таращанської міської територіальної громади визначається окремим Положенням «Про перелік, зміст, правила використання місцевої символіки та порядок отримання погодження на її використання», що затверджується рішенням Ради.

4. Міський голова, Рада та її виконавчі органи, старости в своїй діяльності використовують фірмові бланки, форма яких затверджується Інструкцією з діловодства в Таращанській міській раді та її виконавчих органах, окремим розпорядженням міського голови.

6. На будівлях, де розміщена Рада, інші органи Територіальної громади, вивішується Державний Прапор України.

 

Стаття 9. Дні громади та інші святкові і пам’ятні дні

1. День міста Тараща відзначається кожного року у третю суботу вересня як загальноміське свято, яке супроводжується урочистими та іншими масовими заходами. День міста проводиться з метою виховання поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму, надбання демократичних цінностей, відродження загально-національних та місцевих традицій.

2. Дні сіл Таращанської міської територіальної громади відзначаються:

 • Антонівка – перша неділя вересня
 • Бовкун – 23 серпня
 • Буда – 25 вересня
 • Велика Березянка – 21 листопада
 • Велика Вовнянка – 24 серпня
 • Веселий Кут – 14 жовтня
 • Володимирівка – 25 вересня
 • Дубівка – 12 вересня
 • Калинове – 09 жовтня
 • Кирдани – 14 жовтня
 • Кислівка – 25 вересня
 • Ківшовата – 22 серпня
 • Косяківка – 24 серпня
 • Красюки – 24 серпня
 • Крива – 21 жовтня
 • Круті Горби – 27 жовтня
 • Лісовичі – 21 серпня
 • Лук’янівка – 23 серпня
 • Лука – 14 жовтня
 • Маковецьке – 14 жовтня
 • Мала Березянка – 14 жовтня
 • Мала Вовнянка – 12 вересня
 • Малоберезанське – 24 серпня
 • Плоске – 21 листопада
 • Потоки – 21 серпня
 • Ріжки – на День Святої Трійці
 • Салиха – 14 жовтня
 • Северинівка – 24 серпня
 • Станишівка – 09 жовтня
 • Степок – 23 серпня
 • Улашівка – 14 жовтня
 • Червоні Яри – 25 вересня
 • Чернин – 24 серпня
 • Юшків Ріг – 24 серпня

3. З метою збереження місцевих історичних традицій, щорічно відзначається День визволення міста Тараща від фашистських загарбників – 05 січня.

 

Стаття 10. Почесні відзнаки Таращанської міської територіальної громади

1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням Ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Таращанської міської територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Таращанської міської територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням Ради.

2. Члени територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням Ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови відзначені Подякою або Почесною грамотою. Положення про Грамоту, Почесну грамоту та Подяку затверджується рішенням Ради.

3. Розгляд питання про присвоєння Почесного звання громадянина чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом Ради, її постійними комісіями,  старостами або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Таращанської міської територіальної громади» вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються Радою.

 

Стаття 11.  Територія територіальної громади

1. Територія громади, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, входить до складу Білоцерківського району Київської області. Площа громади — 758,41 км², населення — 30 362 особи.

2. Відстань від адміністративного центру громади м.Тараща до обласного центру (м.Київ) – 115 км.

3. Територія громади є нерозривною, її межі відповідають межам суміжних територіальних громад.

Територіальна громада межує з:

 • Богуславською міською територіальною громадою;
 • Маловільшанською сільською територіальної громадою;
 • Медвинською сільською територіальною громадою;
 • Рокитнянською селищною територіальною громадою;
 • Ставищенською селищною територіальною громадою.

4. Межі території Таращанської міської територіальної громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

 

Стаття 12. Перейменування населених пунктів територіальної громади

Перейменування населених пунктів Територіальної громади, віднесення до окремих категорій населених пунктів, здійснюється відповідно до законодавства України.

 

Стаття 13. Найменування та перейменування вулиць, площ тощо

1. Найменування та перейменування територій об’єктів Територіальної громади – територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються Радою з урахуванням думки членів Територіальної громади.

2. Перейменування територій об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог законів України «Про географічні назви» та «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

3. Присвоєння імен територій об’єктам громади з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та Територіальної громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей, здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки членів Територіальної громади.

4. Назви об’єктам територій даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

 

Глава 2. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

 

Стаття 14. Взаємовідносини Територіальної громади з органами виконавчої влади

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку Територіальної громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади.

2. Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

3. Органи і посадові особи територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає міський голова.  

 

Стаття 15. Взаємовідносини Територіальної громади з правоохоронними органами

1. Органи і посадові особи Територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та іншим правоохоронним органам в їх діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їх повноважень.

2. Міський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з правоохоронними органами, органами судової влади і прокуратури.

 

Стаття 16. Взаємовідносини Територіальної громади з підприємствами, установами, організаціями

1. Взаємовідносини органів і посадових осіб Територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

2. Таращанська міська рада та її виконавчі органи по відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, відповідні органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах Територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи Територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи Територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

- надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально- економічного і культурного розвитку громади;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її частину.

 

Стаття 17. Взаємовідносини Територіальної громади з іншими територіальними громадами

1. Взаємовідносини Таращанської міської територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами здійснюються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтереси територіальної громади.

2. З метою налагодження взаємовідносин, реалізації спільних проектів між Територіальною громадою та іншими територіальними громадами можуть укладатися відповідні договори.

3. Співробітництво територіальних громад здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

4. Територіальна громада може об’єднуватися з іншими територіальними громадами в порядку, визначеному законом.

 

Стаття 18. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця

1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів Територіальної громади можуть об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.

2. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

3. Органи місцевого самоврядування в інтересах Територіальної громади можуть брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з міжнародними організаціями у різних сферах суспільного життя.

4. Співпраця Територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об’єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проектів, а також іншими, передбаченими актами законодавства України способами.

5.  Порядок укладання та реалізації договорів про партнерство з іноземними муніципальними утвореннями регулюється окремим «Положенням про порядок укладання та реалізації договорів про партнерство з іноземними муніципальними утвореннями», яке затверджується окремим рішенням Ради.

 

Глава 3. Планування розвитку громади

 

Стаття 19. Поняття планування розвитку громади

1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів Територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття Радою Стратегічного плану розвитку Територіальної громади розробленого з залученням громадськості.

3. На виконання Стратегічного плану розвитку, Програм, прийнятих Радою, приймаються щорічні Плани соціально-економічного та культурного розвитку Територіальної громади.

4. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем Територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання з урахуванням фінансових та інших ресурсів громади.

Стаття 20. Генеральні плани громади

1. Генеральні плани розвитку населених пунктів громади – це основний документ містобудівного планування, який визначає довгострокову політику Ради щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів Територіальної громади з урахуванням як їхніх історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичних центрів, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.

2. Генеральні плани розробляються відповідно до законодавства України про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту.

3. Генеральні плани затверджуються рішенням Ради лише після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населених пунктів громади, у порядку, встановленому законодавством України про планування та забудову територій та рішеннями Ради.

 

Стаття 21. Стратегічний план розвитку громади

1. Стратегічний план передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше двох каденцій повноважень Ради.

2. Короткострокові програми розвитку Територіальної громади розробляються на один рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом.

3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку Територіальної громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб Територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

 

Стаття 22. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади

Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз соціально-економічного розвитку Територіальної громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки Територіальної громади, її соціальної сфери;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу Територіальної громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку Територіальної громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів Територіальної громади.

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Глава 4. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади

 

Стаття 23. Поняття та особливості місцевого самоврядування в Таращанській міській територіальній громаді

1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Таращанської міської територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

2. Система місцевого самоврядування Таращанської міської територіальної громади включає:

 • територіальну громаду;
 • внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів громади;
 • Раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;
 • міського голову, який є головною посадовою особою Таращанської міської територіальної громади;
 • виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, сектори, служби тощо);
 • старост сіл;
 • органи самоорганізації населення.

3. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Таращанської міської територіальної громади здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

 

Стаття 24. Принципи організації місцевого самоврядування в громаді

Основними принципами організації місцевого самоврядування та засобами їх реалізації в громаді  є:

1) гарантування та захист прав і свобод людини та громадянина, шляхом забезпечення їх пріоритетності в діяльності органів місцевого самоврядування;

2) народовладдя, шляхом визнання Таращанської міської територіальної громади основою та єдиним джерелом місцевого самоврядування;

3) законність, шляхом утвердження верховенства Конституції та законодавства України в діяльності усіх суб’єктів місцевого самоврядування;

4) виборність, шляхом формування органів місцевого самоврядування через демократичні вибори;

5) відкритість, шляхом забезпечення прозорості та реальної можливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та прийнятті ними рішень з питань місцевого значення;

6) колегіальність та розподіл повноважень, шляхом забезпечення дотримання визначених законодавством України та цим Статутом процедур діяльності органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій;

7) поєднання інтересів Територіальної громади і загальнонаціональних інтересів України, шляхом врахування та забезпечення відповідного балансу інтересів при прийнятті рішень у сфері відання органів місцевого самоврядування;

8) підзвітність та відповідальність перед Територіальною громадою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, шляхом обов’язкового і систематичного надання територіальній громаді повної інформації про зміст та результати діяльності органів місцевого самоврядування, можливості Територіальної громади ініціювати питання про проведення дострокових виборів органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 25. Засади здійснення місцевого самоврядування

1. Таращанська міська територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на таких принципах:

1) демократії участі — Територіальна громада по можливості здійснює місцеве самоврядування безпосередньо, а у випадках, коли це неможливо, через органи місцевого самоврядування;

2) публічності – інформація про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування Таращанської міської територіальної громади є відкритою, знаходиться у вільному доступі для жителів Територіальної громади, за винятком випадків прямо передбачених законом;

3) зручності процедури — механізми, за допомогою яких жителі управляють громадою, є простими і доступними для використання кожним;

4) пріоритет прав Територіальної громади — діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється виключно в інтересах Територіальної громади;

5) максимальної ефективності – рішення, що готуються чи ухвалюються, мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень, враховувати інтереси всіх груп населення, на яких воно буде поширюватися;

6) забезпечення економічного розвитку громади як базису для підвищення рівня стандартів життя жителів Територіальної громади та розвитку людського капіталу, створення сприятливих умов для розвитку промислово-виробничого сектора, підприємництва, надходження інвестицій в економіку громади;

7) сталості – використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

8) екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватись відсутність або мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

9) системності – кожне рішення розглядається в контексті його дії разом з іншими рішеннями в просторі та часі (стратегічне планування);

10) збереження архітектурної спадщини, культурних надбань поряд із надбаннями сучасності, формування естетичного зовнішнього вигляду громади;

11) міжнаціональної єдності, мовної та міжконфесійної толерантності, взаємоповаги.

 

Стаття 26. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

1. Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що мають єдиний адміністративний центр.

2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

3. Житель Таращанської міської територіальної громади – фізична особа, яка проживає у межах територіальної громади на законних підставах та місце проживання якої зареєстроване у встановленому законом порядку.

4. Для осіб, які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють у громаді, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до бюджету, але не зареєстровані на території громади, Радою можуть встановлюватись права користування інфраструктурою, порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з жителями громади.

5. Інтереси членів кожної з внутрішніх громад в органах місцевого самоврядування Територіальної громади представляють старости та депутати Ради.

6. Інтереси внутрішніх громад в органах державної влади представляють органи та посадові особи Територіальної громади.

 

Стаття 27. Акти органів та посадових осіб Територіальної громади

1. Систему актів органів та посадових осіб Територіальної громади складають:

1) статут Таращанської міської територіальної громади;

2) рішення Ради;

3) рішення виконавчого комітету Ради;

4) розпорядження міського голови;

5) накази керівників  управлінь, відділів виконавчих органів, комунальних закладів;

6) рішення органів самоорганізації населення;

7) акти старости та інших виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативного характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено інший термін набрання ними чинності.

3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування ненормативного характеру доводяться до відома виконавців та усіх зацікавлених осіб.

4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які прийняті згідно з чинним законодавством, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

5. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне за собою передбачену законом відповідальність.

6. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють ті органи і посадові особи, що їх прийняли.

 

Глава 5. Права та обов’язки членів територіальної громади

 

Стаття 28. Права жителів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення

1. Права жителів Територіальної громади на участь у вирішені питань місцевого значення, гарантовані Конституцією та законами України, не можуть бути обмежені.

2. Процедури та правила, передбачені цим Статутом та додатками до нього, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких та прозорих механізмів реалізації права участі жителів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у громаді.

3. При вирішенні питань місцевого значення, жителі Територіальної громади мають право:

1) подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;

2) бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Раді та її виконавчих органах;

3) одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб у спосіб, передбачений чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами;

4) у порядку, визначеному законодавством, одержувати копії актів Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб, сільських, селищних старост;

5) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій у порядку та формах, встановлених законодавством України;

6) брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

7) на участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету Територіальної громади через механізм Громадського бюджету;

8) бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій, виконавчого комітету в порядку, встановленому цим Статутом, регламентами Ради та її виконавчого комітету;

9) на виступ на пленарному засіданні Ради, засіданні постійної комісії в порядку, встановленому Радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому виконавчим комітетом;

10) на особистий прийом депутатами Ради, міським головою, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;

11) на ознайомлення з проектами актів органів місцевого самоврядування;

12) на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

13) брати участь у реалізації форм участі Територіальної громади в місцевому самоврядуванні, визначених цим Статутом;

14) користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією та актами законодавства України.

4. Рада, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту жителів Територіальної громади, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО тощо) пільгові умови користування інфраструктурою населених пунктів громади, надання житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін.

5. Права жителів територіальної громади, в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які на законних підставах проживають в межах Територіальної громади.

 

Стаття 29. Обов’язки жителів Територіальної громади

1. Жителі Територіальної громади зобов’язані:

 1. проявляти повагу до гідності кожної людини, вірувань, традицій, історії, національної та/або етнічної самобутності осіб та/або груп осіб, сприяти забезпеченню рівності інших прав і свобод осіб та/або груп осіб, які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах міської Територіальної громади;
 2. утримуватись від будь-яких форм дискримінації, у тому числі, але не виключно, ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними;
 3. шанобливо ставитись до традицій, звичаїв Територіальної громади, її самобутності, історії та культури;
 4. сприяти сталому розвитку Територіальної громади та її населених пунктів;
 5. шанобливо та ощадливо ставитися до майна, коштів, землі, природних ресурсів Територіальної громади, а також об’єктів спільної власності, розташованих у межах Таращанської міської територіальної громади;
 6. поважати символіку Територіальної громади і використовувати її тільки відповідно до призначення;
 7. реалізовувати свої права та законні інтереси з повагою до прав інших жителів Територіальної громади та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) в межах Територіальної громади, до інтересів держави та Територіальної громади;
 8. сплачувати податки і збори, в порядку і розмірах, встановлених законодавством та рішеннями Ради.

2. Обов’язки жителів Територіальної громади, в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають) в межах Територіальної громади.

 

Стаття 30. Гарантії прав жителів Територіальної громади

1. Рада, її депутати, виконавчі органи та посадові особи забезпечують реалізацію прав та законних інтересів жителів Територіальної громади у межах, визначених Конституцією та законами України.

2. Жителям Територіальної громади гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання Територіальної громади та її органів, у порядку та формах, визначених Конституцією та актами законодавства України, цим Статутом та іншими рішеннями Ради.

3. Захист та реалізація прав і свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законах України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

4. Рішення та дії органів та посадових осіб місцевого самоврядування не можуть обмежувати встановлених Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина.

 

РОЗДІЛ ІІІ

ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Глава 6. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

 

Стаття 31. Загальні засади форм участі Територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування  

1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії, активного залучення членів Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів Територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного розвитку, забезпечення прав членів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

4. Будь-які обмеження права членів Територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 

Стаття 32.  Форми безпосередньої участі Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

1. Формами безпосередньої участі Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

1) місцеві вибори та місцевий референдум;

2) загальні збори громадян за місцем проживання;

3) місцеві ініціативи;

4) громадські слухання;

5) звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;

6) консультації з громадськістю;

7) органи самоорганізації населення;

8) участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради;

9) участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них (Громадський бюджет);

10) участь у роботі інститутів громадянського суспільства;

11) інші форми участі, передбачені законодавством.

2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняються.

 

Стаття 33. Місцеві вибори та місцевий референдум

Порядок проведення місцевих виборів та місцевого референдуму визначається Конституцією та чинним законодавством України.

 

Стаття 34. Загальні збори громадян за місцем проживання

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі  у вирішенні питань місцевого значення.

2. Порядок ініціювання, організації та проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається «Положенням про загальні збори (конференції) жителів Таращанської міської територіальної громади», додаток, що є невід’ємною частиною Статуту.

 

Стаття 35. Місцеві ініціативи

1. Жителі Територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення Ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом Ради.

3. Суб’єктами розробки проекту рішення Ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1) жителі Територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2)  органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

4. Порядок ініціювання та внесення місцевої ініціативи на розгляд Ради визначається «Положенням про місцеві ініціативи в Таращанській міській територіальній громаді», додаток, що є не від’ємною частиною Статуту.

 

Стаття 36. Громадські слухання

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі Територіальної громади можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

4. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, в тому числі, передвиборчої агітації.

5. Порядок ініціювання, організації та проведення громадських слухань визначається «Положенням про громадські слухання в Таращанській міській територіальній громаді», додаток, що є невід’ємною частиною Статуту. 

 

Стаття 37. Звернення громадян та електронні петиції як особлива форма колективного звернення громадян 

1. Порядок звернення громадян України до органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, засновником яких є Рада, їхніх посадових осіб визначаються законом.

2. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться у межах територіальної громади, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

3. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до органів місцевого самоврядування територіальної громади, міського голови, яке здійснюється через визначений Радою веб-сайт, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, яке належить до компетенції Ради та її виконавчих органів.

5. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до Таращанської міської ради та її виконавчих органів та строку збору підписів визначаються «Положенням про порядок подання і розгляду електронних петицій», що затверджується окремим рішенням Ради.

 

Стаття 38. Консультації з громадськістю

1. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи проводять консультації з громадськістю з питань, що відносяться до їх компетенції.

2. Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається «Положенням про консультації з громадськістю в Таращанській міській територіальній громаді», що є невід’ємною частиною Статуту.

 

Стаття 39. Органи самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються жителями Територіальної громади, що проживають в її окремих населених пунктах, які не є адміністративним центром громади або на певній території населеного пункту, для вирішення таких основних завдань:

1) створення умов для участі жителів Територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території , інших програм.

2. До системи органів самоорганізації населення Територіальної громади входять:

 • селищні, сільські комітети;
 • комітети мікрорайонів;
 • вуличні, квартальні, будинкові комітети.

3. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом та Положенням про органи самоорганізації населення Територіальної громади, яке затверджується Радою.

 

Стаття 40. Участь жителів Територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування

1. За рішенням міської ради, виконавчого комітету, розпорядженням міського голови можуть створюватись консультативно-дорадчі органи (громадські ради, дорадчі комітети, інші), до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.

2. Персональний склад консультативно-дорадчих органів затверджується рішенням міської ради, виконавчого комітету, міським головою за поданнями інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.

3. Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, вдосконалення системи муніципального управління та стратегічного планування.

4. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів визначаються положеннями, затвердженими Радою, міським головою чи виконавчими органами Ради.

 

Стаття 41. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету

1. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету – це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку Територіальної громади та/або голосування за них. Це спосіб визначення напрямків використання видаткової частини бюджету Таращанської міської територіальної громади за допомогою прямого волевиявлення жителів територіальної громади.

2. Форми та порядок безпосередньої участі Територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету визначаються Радою, та результати участі Територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету обов’язково враховуються Радою при плануванні бюджету Таращанської міської територіальної на відповідний рік.

3. Громадський бюджет Територіальної громади (далі – Громадський бюджет) – це частина бюджету розвитку місцевого бюджету, за рахунок якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо жителями Територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг відповідно до оформлених в установленому порядку проектів, що стали переможцями конкурсного відбору.

4. Порядок проведення конкурсного відбору проектів, що фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету, визначається «Положенням про громадський бюджет Таращанської міської територіальної громади», що затверджується Радою.

 

Стаття 42. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства

1. У Територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвитку демократії, залучення жителів Територіальної громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб.

2. До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, благодійні організації, професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані/зареєстровані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) жителів територіальної громади.

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення.

 

Стаття 43. Інші форми участі жителів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

1. Перелік форм участі жителів громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню всіляких форм участі жителів громади – як у складі громадських об’єднань, так і індивідуально – у здійсненні місцевого самоврядування.

3. Нові форми безпосередньої участі мешканців громади у здійсненні місцевого самоврядування можуть ініціюватися жителями Територіальної громади, а також встановлюватися органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 7. Органи місцевого самоврядування Таращанської міської територіальної громади.

Стаття 44. Таращанська міська рада

1. Таращанська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє Таращанську міську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими нормативно - правовими актами.  

Рада має право розглядати будь-яке питання, що належить до її відання.

2. Діяльність Ради здійснюється на принципах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Порядок діяльності Ради, її органів і посадових осіб визначається Конституцією України, законами України, цим Статутом, Регламентом Ради та іншими нормативно-правовими актами.

4. Головною посадовою особою на території громади є міський голова. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради.

5. Рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй законодавством, має власну печатку, рахунки в банках, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем чи третьою особою у судах, мати інші реквізити та повноваження.

6. Термін повноважень депутатів Ради визначається згідно Конституції України.

7. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії Ради складаються з пленарних засідань і засідань постійних комісій.

8.  У разі потреби головуючий на пленарному засіданні може оголосити перерву, під час якої постійна комісія, депутатська фракція чи група може провести своє термінове засідання.  

9. Робочими органами Ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради. Перелік і повноваження постійних депутатських комісій визначається Положенням про постійні комісії міської ради, затвердженим Радою.

10. Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться у приміщенні залу засідань Ради. Не допускається проведення сесійних засідань Ради в іншому приміщенні, якщо це не викликано надзвичайними обставинами.

11. Порядок роботи Ради визначається Регламентом Ради, який затверджується Радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує міський голова.

12. Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу. Порядок реєстрації депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом Ради.

13. Робота постійних і тимчасових комісій Ради може здійснюватися у спеціально відведених приміщеннях Ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.

14. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом Ради та цим Статутом.

15. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

16. Рішення Ради приймається відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням бюлетенями. Відкрите поіменне голосування проводиться головою лічильної комісії шляхом поіменного письмового опитування депутатів згідно списку загального складу депутатів Ради, укладеного згідно з українським алфавітом. Кожен депутат при отриманні відомості про поіменне голосування напроти свого прізвища повинен відмітити своє рішення «за», або «проти», або «утримався» у відповідній графі та поставити власний підпис.

17. У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення Ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів жителів територіальної громади.

18. Рішення ради підписуються міським головою.

19. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд Ради. У цьому разі міський голова не підписує таке рішення Ради, видає розпорядження про зупинення рішення Ради з мотивуванням таких дій та подає до Ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення Ради. У випадку, якщо міський голова не підписує рішення Ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

20. Підставами зупинення рішення Ради міським головою можуть бути:

1) порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту територіальної громади, Регламенту Ради, рішень Ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку Територіальної громади, її населених пунктів;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис міському голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд Ради;

3) прийняття Радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

4) прийняття Радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в Територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам жителям територіальної громади;

5) випадки, коли при прийнятті рішення Ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

21. У двотижневий строк Рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене міським головою, та його пропозиції. У разі, якщо Рада прийме рішення про відхилення пропозицій міського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, то таке рішення набирає чинності.

22. У разі, якщо Рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене міським головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо Рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень міського голови чи підтвердження попереднього рішення Ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

23. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень Ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Ради.

24. Рішення Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

25. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами Ради на сесіях Ради або передані в письмовій формі головуючому  на її пленарних засіданнях, розглядаються Радою або за її дорученням постійними комісіями Ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів Ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну Раду.

26. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів Ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях Ради.

27. Робота Ради ведеться українською мовою.

28. Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед Територіальною громадою.

 

Стаття 45. Регламент Ради

1. Для врегулювання своєї роботи Рада затверджує Регламент. Регламент Ради визначає:

- порядок скликання і проведення сесій Ради,  формування її органів;

- процедуру підготовки, розгляду та прийняття рішень;

- функції органів Ради та її посадових осіб;

- правила  депутатської поведінки та етики  і  заходи  впливу  щодо  тих  депутатів Ради,  які порушують ці правила, а також інші питання діяльності Ради.

2. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.  Регламент Ради не може суперечити чинному законодавству України.

3. Забезпечення дотримання Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні Ради.

4. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на відповідну постійну комісію Ради.

5. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту Ради підлягають обов'язковому розгляду профільною постійною комісією та юридичною службою Ради.

6. Зміни та доповнення до цього Регламенту приймаються більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

7. Регламент Ради  діє до моменту затвердження нового Регламенту.

8. Регламент Ради розміщується на офіційному веб-сайті Ради.

 

Стаття 46. Міський голова громади

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

2. Міський голова обирається повноправними жителями територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

3. Міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним міським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

 4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

5. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

6. Термін повноважень міського голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Перед вступом у свої повноваження міський голова складає урочисту присягу.

7. Форми роботи і повноваження міського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом Ради.

8. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

9. Підзвітність і підконтрольність міського голови перед територіальною громадою забезпечується обов’язком його звітуванням перед жителями територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність міського  голови у межах його компетенції за звітний період.

10. Відповідальність міського голови перед територіальною громадою передбачає здатність територіальної громади прийняти рішення про його притягнення до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків та з інших передбачених законом підстав у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

11. У межах своїх повноважень міський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.

12. У разі дострокового припинення повноважень міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує секретар Ради.

 

Стаття 47. Секретар Ради

1. Секретар Ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів Ради за поданням міського голови на термін повноважень Ради і працює в Раді на постійній основі.

2. Секретар Ради:

- організовує підготовку сесій Ради та її пленарних засідань, питань, що вносяться на розгляд Ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

- за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій  Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх  рекомендацій;

- сприяє депутатам Ради у здійсненні їхніх повноважень;

- у випадках, передбачених Законом, скликає сесії Ради, повідомляє депутатам, доводить до населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради і про питання, що передбачаються винести для розгляду на пленарному засіданні;

- у випадках, передбачених Законом, веде пленарне засідання Ради, підписує її  рішення;

- дає доручення постійним комісіям Ради про спільний розгляд ними питань, що перебувають у віданні декількох постійних комісій Ради;

- веде реєстрацію депутатів, які бажають виступити під час розгляду питань порядку денного, реєструє листи і звернення, оголошує їх при розгляді питання порядку денного «Різне».

- за дорученням міського голови, Ради вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів. 

3. Секретар Ради у разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження міського голови.

4. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

Стаття 48. Депутат громади

1. Депутат Ради є жителем представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів територіальної громади, виборців.

2. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

3. Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу.

4. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом  України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.

5. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

6. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

7. Депутат Ради, фракція політичної партії у Раді, періодично звітують перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється Радою.

8. Рада, інші органи місцевого самоврядування територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів Ради.

9. Депутати Ради можуть мати помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

10. Положення про помічника-консультанта депутата Таращанської міської ради затверджується Радою.

 

Стаття 49. Виконавчі органи Ради

1. Виконавчими органами Ради (далі - виконавчі органи) є виконавчий комітет Ради (далі - виконавчий комітет), управління, відділи, сектори та інші утворені Радою виконавчі органи.

2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату затверджуються Радою за поданням міського голови. Система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів, затверджується розпорядженням голови, за дорученням Ради, з урахуванням статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування та чинного законодавства України. Керівники відділів, управлінь, секторів та інших виконавчих органів Ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово.

3. Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями Ради.

4. Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням Ради.

5. Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються Радою за поданням міського голови.

6. Виконавчий комітет Ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється Радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

7. Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків голови.

8. Виконавчий комітет є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в фінансових установах, має право, набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та нести обов’язки, може бути позивачем і відповідачем в судах.

9. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді. Міський голова звітує перед Радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.

10. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується Радою за поданням міського голови. За посадою до складу виконавчого комітету входять: міський голова та його заступники, керуючий справами виконавчого комітету, секретар Ради, старости. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Ради, окрім секретаря Ради.

11. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом.

12. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

13. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, доцільності, а також рішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчий комітетом, або Радою. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради.

 

Стаття 50. Староста

1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси внутрішньої громади (жителів одного або більше населених пунктів Територіальної громади, які не є адміністративним центром Таращанської міської територіальної громади).

2. Старости обираються на строк повноважень Ради. Порядок обрання старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування».

3. За посадою староста входить до складу виконавчого комітету Ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.

4. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується Радою.

5. Староста зобов`язаний:

1) представляти інтереси жителів відповідного села (сіл) у виконавчих органах Ради;

2) сприяти жителям внутрішньої громади у підготовці ними документів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування;

3) організовує виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного села (сіл) та здійснює контроль за їх виконанням;

5) вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на території відповідного населеного пункту громади виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;

6) організовувати підготовку проектів рішень Ради, виконавчого комітету, що стосуються майна Територіальної громади, розташованого на території відповідного села (сіл);

7) шанобливо ставитися до жителів відповідного населеного пункту громади, приймати від них та передавати у відповідні органи місцевого самоврядування Територіальної громади  індивідуальні та колективні звернення, здійснювати моніторинг дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо розгляду таких звернень;

8) здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку в межах території відповідного села (сіл);

9) здійснювати моніторинг дотримання прав і законних інтересів жителів відповідних сіл у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, стану реалізації їхніх прав на працю та медичну допомогу;

10) не допускати на території відповідного села (сіл) дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Територіальної громади та держави;

11) виконувати інші обов'язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади, розпорядженням міського голови.

6. Староста має право:

1) брати участь у пленарних засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних та інших комісій Ради;

2) взаємодіяти з Радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їхніми посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, що розташовані на території відповідного населеного пункту громади;

3) одержувати безоплатно від виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали. 

7. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються виконавчим комітетом Ради.

8. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як два дні на тиждень.

9. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету Територіальної громади.

10. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Радою та її виконавчим комітетом.

11. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів Ради староста зобов'язаний прозвітувати перед Радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

12. У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

13. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

 

Стаття 51. Конфлікт інтересів

1. У Раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається Радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (депутата Ради, міського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування територіальної громади) або його родичів (членів сім’ї, коло яких визначено Законом України «Про запобігання корупції»).

2. У разі, якщо на розгляд сесії Ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів Ради, міського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити Раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій формі. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.

3. Неповідомлення депутатом Ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування Територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення Ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення Ради, виконавчого комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Статуту.

РОЗДІЛ V.

МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 8.

МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

Стаття 52. Матеріальна основа Територіальної громади

Матеріальна основа Територіальної громади – це сукупність матеріальних ресурсів та прав на них, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування.

Стаття 53. Управління об’єктами права комунальної власності

1. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі - комунальна власність).

2. До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти тощо. Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність Територіальної громади.

4. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

5. До комунальної власності Територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, крім земель приватної та державної власності. Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади. Право комунальної власності Територіальної громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними державними актами.

6. Набуття Територіальною громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

7. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України та інших законів України. При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) своєчасно вносити плату за землю;

г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

8. Об’єкти права комунальної власності Територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями Ради у порядку, визначеному законодавством України.

9. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені зони та ін.

10. Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується Радою за поданням виконавчого комітету.

11. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб жителів територіальної громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації.

12. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Територіальна громада в цілому.

13. Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку.

14. З керівником комунального підприємства, установи, організації міський  голова укладає контракт. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії Ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективне використання майна.

15. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, Рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.

16. Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями територіальної громади.

17. Рада за поданням міського голови, виконавчого комітету Ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняти лише у випадку виконання цим підприємством суспільно важливих для жителів територіальної громади функцій (виробництво продукції , надання послуг).

18. Комунальні підприємства, установи, організації зобов’язані оприлюднювати таку інформацію:

 - щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року фінансовий звіт та пояснювальну записку до нього;

- за 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню, проекти вказаних договорів;

- за 10 днів до подачі на затвердження Ради детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги, що вони надають населенню, та їх обґрунтування;

 - щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат відповідно до нього, щомісячно інформацію про вакантні посади;

- щоквартально інформацію про кількість та вартість спожитих ресурсів, зокрема, теплової енергії , газу та електроенергії .

 19. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Ради.

20. Перелік об’єктів власності Територіальної громади обліковується визначеним Радою виконавчим органом Ради у Реєстрі об’єктів власності територіальної громади (далі - Реєстр). Вказаний Реєстр є електронною базою даних, в якій міститься довідкова інформація про все майно, майнові та корпоративні права Територіальної громади, її органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх інших суб’єктів комунального господарювання. Наповнення та ведення Реєстру, повнота та достовірність даних забезпечується шляхом проведення постійної інвентаризації майна і майнових прав територіальної громади та відповідних суб’єктів.

21. Реєстр є інформацією з відкритим доступом і розміщується на офіційному веб-сайті Ради.

22. Порядок ведення та наповнення Реєстру визначається в Положенні про ведення Реєстру нежитлових приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в оренду чи знаходяться в оренді.

23. Рішенням Ради з числа жителів Територіальної громади, депутатів Ради, працівників її виконавчих органів, утворюється постійно діюча Інвентаризаційна комісія територіальної громади, яку очолює за посадою голова.

24. Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності Територіальної громади протягом одного року з моменту затвердження цього Статуту. При цьому використовуються дані інвентаризації комунального майна громад, які об’єдналися в територіальну громаду.

25. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади для виконання завдань Інвентаризаційної комісії, зобов’язані здійснювати інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її роботи.

26. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у Територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо Територіальної громади або Ради.

27. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.

28. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

 

Стаття 54. Фінансова основа громади

1. Фінансовою основою місцевого самоврядування Територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.

2. Фінансову основу місцевого самоврядування Територіальної громади складають:

1) кошти місцевого бюджету, у тому числі:

- надходження від місцевих податків та зборів;

- кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності Територіальної громади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів комунальної власності;

- трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані Територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України;

- інші надходження;

2) кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, у тому числі розміщених за межами територіальної громади;

3) доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких є Рада;

4) інші фінансові ресурси.

3. Рада в межах, визначених чинним законодавством, може створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності Територіальної громади, розміщувати кошти, що належать територіальній громаді, в банках, інших суб’єктів права власності.

4. Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території громади. Рішення про участь територіальної громади у спільному фінансуванні місцевих, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку, проведеного відповідними виконавчими органами Ради, про реальні вигоди жителів територіальної громади від реалізації даних програм.

5. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку Територіальної громади та її населених пунктів органи місцевого самоврядування сприяють благодійності на користь територіальної громади.

6. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування Територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

7. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

8. Текст місцевого бюджету розміщується на веб-сайті Ради для загального доступу.

9. Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи Ради. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування Територіальної громади, комунальних служб, соціального обслуговування жителів Територіальної громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо.

10. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним розвитком громади.

11. Голова забезпечує оприлюднення звіту про виконання місцевого бюджету громади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним на веб-сайті Ради та у засобах масової інформації .

12. Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України.

13. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади зобов’язані вести активну роботу з відстоювання її інтересів при розробці проектів загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, що реалізуються на території громади.

14. Рада у межах повноважень, визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.

 15. Рішення ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

 1) забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;

2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;

3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.

16. За рішенням загальних зборів (конференції) жителів Територіальної громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування жителів територіальної громади, які мешкають на відповідній частині її території .

17. Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів.

18. Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ VI.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 9.  ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Стаття 55. Основні засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування  та їх посадових осіб

1. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади ґрунтується на Конституції та актах законодавства України, Європейській хартії місцевого самоврядування, цьому Статуті та інших актах Ради.

2. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів Територіальної громади, інтересів територіальної громади.

3. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на основі таких принципів:

1) відкритості та прозорості;

2) пріоритетності прав людини та громадянина;

3) законності;

4) добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського контролю;

5) неупередженості, об’єктивності та достовірності;

6) сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;

7) сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;

8) професійності та компетентності учасників громадського контролю;

9) взаємодії жителів Територіальної громади та органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Стаття 56. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їх посадових осіб здійснюється шляхом:

1) забезпечення органами місцевого самоврядування Територіальної громади та їх уповноваженими посадовими особами права кожного на доступ до публічної інформації у обсягах, передбачених актами законодавства України;

2) звітування міського голови, депутатів Ради про їхню роботу згідно вимог чинного законодавства;

3) участі жителів територіальної громади у роботі консультативно-дорадчих органів, що створюються при Раді або її виконавчих органах;

4) подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України та/або осіб, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення;

5) громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади та їх посадових осіб.

 

Стаття 57. Громадська експертиза

1. Громадська експертиза діяльності органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їх посадових осіб є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства  дослідження діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх врахування цими органами у своїй роботі.

2. Порядок проведення громадської експертизи затверджується рішенням Ради.

 

РОЗДІЛ VII.

РОЗВИТОК ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ,

Глава 10.  ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТАРАЩАНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 58. Засади розвитку Територіальної громади

Основні напрямки розвитку Територіальної громади базуються на концепції сталого та збалансованого розвитку усіх сфер соціально-економічного, політичного і культурного життя територіальної громади.

Стаття 59. Планування розвитку Територіальної громади

1. Планування розвитку Територіальної громади є інструментом управління її розвитком, який визначає бажане майбутнє Територіальної громади та способи його досягнення, що базується на аналізі зовнішнього оточення та внутрішнього потенціалу Територіальної громади і полягає у формуванні узгоджених дій, на реалізації яких концентруються ресурси Територіальної громади.

2. Планування розвитку Територіальної громади здійснюється з метою:

1) підвищення спроможності Територіальної громади;

2) раціонального використання ресурсів Територіальної громади;

3) досягнення бажаного рівня благоустрою території, стану інфраструктури і якості життя громадян;

4) ідентифікації та інтеграції інтересів жителів Територіальної громади, суб’єктів господарювання, інших суб’єктів, органів місцевого самоврядування Територіальної громади та держави;

5) підвищення результативності контролю за досягненням поставлених цілей розвитку.

3. Рада затверджує такі документи з планування розвитку:

1)  стратегія розвитку Територіальної громади;

2) програми соціального та економічного розвитку Територіальної громади та окремих населених пунктів територіальної громади;

3) галузеві програми з інших питань розвитку громади;

4) місцеві програми приватизації;

5) місцеві містобудівні програми та генеральні плани забудови населених пунктів Територіальної громади;

6) інші документи з планування розвитку Територіальної громади.

 

Стаття 60. Охорона довкілля

1. Діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування з охорони довкілля і вирішення екологічних проблем Територіальної громади спрямовується на захист навколишнього природного середовища через підготовку і реалізацію цільових проектів з метою забезпечення сприятливих екологічних умов для проживання, праці і відпочинку людей, а також формування системи контролю за станом навколишнього середовища.

2. Рада затверджує галузеві програми покращення екологічного стану території юрисдикції територіальної громади, включає екологічні розділи до документів з планування розвитку Територіальної громади, вирішує питання виділення бюджетного фінансування на охорону довкілля.

 

РОЗДІЛ VIII.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 11.  ВІДКРИТІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

Стаття 61. Відкритість і прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування

1. Уся інформація, що знаходиться у володінні органів та посадових осіб місцевого самоврядування Таращанської міської територіальної громади, є відкритою, крім випадків, передбачених законом.

2. Право на доступ до цієї інформації гарантується обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування надавати за запитами та оприлюднювати її, забезпечувати безперешкодний доступ до засідань Ради, виконавчого комітету Ради, депутатських комісій Ради, крім випадків, передбачених законами України.

3. Обмеження доступу до публічної інформації, у тому числі до засідань колегіальних органів, здійснюється тільки в порядку, передбаченому частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Жителі Територіальної громади можуть здійснювати громадський контроль за дотриманням прав на доступ до публічної інформації, шляхом проведення громадської експертизи, в порядку, передбаченому Статутом, чи іншим способом, що не суперечить вимогам законодавства.

 

Стаття 62. Офіційний веб-сайт Ради

1. З метою застосування сучасних інформаційних технологій у системі управління громади, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у громаді та за його межами в об'єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя громади, зміцнення міжнародних зв’язків, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, Рада створює і підтримує офіційний веб-сайт Ради.

2. Листування посадових та службових осіб в процесі виконання своїх повноважень з використанням електронної пошти здійснюється тільки з поштових скриньок органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що знаходяться на офіційних доменних адресах.

 

Стаття 63. Інформація, що розміщується на офіційному веб-сайті Ради

1. На офіційному веб-сайті Ради в мережі Інтернет обов’язково оприлюднюється:

1) інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) органів і посадових осіб місцевого самоврядування громади, інформація про нормативно-правові засади діяльності;

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування із зазначенням дати їх прийняття, оприлюднення. З метою надання якнайширшого доступу до текстів таких актів створюється спеціальна пошукова система, що дозволяє пошук за датою, номером чи іншими реквізитами, по контексту та за іншими критеріями.

3) проекти рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування з забезпеченням технічної можливості для користувачів мережі Інтернет робити коментарі, подавати пропозиції про внесення змін чи доповнень. Оприлюднення проектів на офіційному веб-сайті не позбавляє обов’язку виносити їх на консультації з громадськістю у випадку, коли проведення консультацій є обов’язковим відповідно до вимог цього Статуту;

4) інформація про міського голову, його заступників, секретаря Ради, депутатів Ради, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включає біографічні довідки, декларації про доходи та майно за кожен рік виконання їх повноважень, час, дні і місце проведення особистого прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку;

5) інформація про систему обліку, види інформації, якою володіють органи та посадові особи місцевого самоврядування;

6) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

7) інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких жителі Територіальної громади можуть представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, контролювати їх діяльність (зокрема для цього створюється спеціальний підрозділ «Громадський бюджет»);

8) письмові звіти міського голови, виконавчих органів Ради, депутатських комісій, депутатів Ради, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, рішення органів та посадових осіб, прийняті за результатами звітування;

9) план роботи Ради, у тому числі дати, місце і порядок денний засідань Ради, її органів, виконавчого комітету, графік проведення та порядок денний засідань наглядових рад комунальних підприємств, громадських рад, робочих груп та інших дорадчих чи допоміжних органів, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування;

10) протоколи пленарних засідань Ради та її виконавчого комітету, результати голосування під час прийняття ними рішень, архів онлайн-трансляцій таких засідань, протоколи засідань постійних і тимчасових депутатських комісій, громадських рад, наглядових рад комунальних підприємств, робочих груп та інших дорадчих чи допоміжних органів, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування;

11) довідник комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;

12) звіт про використання бюджетних коштів, виконання бюджету;

13) державні стандарти, нормативи, що затверджуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

14) річні плани закупівель;

15) переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;

16) розклад роботи та графік прийому громадян;

17) генеральний план громади та детальні плани територій;

18) перелік об’єктів комунальної власності;

19) перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (включно з даними про умови передачі об’єктів в оренду);

20) інформація про землі запасу громади та майнові об’єкти (приміщення) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;

21) перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;

22) фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;

23) реєстр боргових зобов'язань суб'єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;

24) перелік власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

25) перелік та контакти перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення;

26) перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

27) інформація про рекламні засоби;

28) перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;

29) інша інформація, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом, Статутом чи рішеннями органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Інформація на офіційному веб-сайті Ради в мережі Інтернет  розміщується українською мовою, а також може бути доступна іноземними мовами.

 

РОЗДІЛ ІХ.

ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ.

Глава 12.  ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТАРАЩАНСЬКОЮ МІСЬКОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Стаття 64. Загальні засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів Ради перед Таращанською міською територіальною громадою

1. Звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснюється з метою забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб та інформування населення про вирішення питань місцевого значення.

2. Про свою роботу перед Територіальною громадою звітують:

1) міський голова;

2) депутати Ради;

3) староста – перед жителями населених пунктів відповідного населеного пункту.

3. Звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою відбувається у порядку, визначеному відповідно до чинного законодавства.

4. Про місце, час та спосіб організації звітування перед територіальною громадою уповноважена особа місцевого самоврядування або депутат (у випадку звітування депутата Ради) повідомляє не пізніше ніж за сім днів до дня звітування через місцеві засоби масової інформації та/або шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Ради. Міський голова або уповноважена ним особа забезпечує невідкладне оприлюднення інформації про час та місце звітування зазначених у частині 2 цієї статті осіб на власних ресурсах Ради.

5. Відкрита зустріч з територіальною громадою організовується та здійснюється у спосіб, який дозволяє членам територіальної громади поставити запитання, висловити зауваження та подати пропозиції.

6. Звітування перед Радою відбувається на її пленарних засіданнях.

7. Письмові звіти, надані особами, переліченими у п. 2 цієї статті, оприлюднюються у визначений Радою спосіб не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати зустрічі з територіальною громадою, визначеною відповідно до п. 7 цієї статті. Автор звіту має забезпечити його своєчасне подання уповноваженій особі Ради для попереднього оприлюднення.

 

Стаття 65. Звітування міського голови

1. Міський голова звітує перед Територіальною громадою на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік, що слідує за звітним.

2. Звіт міського голови перед Територіальною громадою включає в себе, крім інформації про його діяльність, інформацію про:

1) реалізацію стратегічних і програмних документів розвитку Територіальної громади;

2) виконання місцевого бюджету;

3) план роботи на наступний звітний період;

4) результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;

5) з інших питань місцевого значення.

3. Міський голова звітує про роботу виконавчих органів Ради на пленарному засіданні Ради на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу Ради в будь-який визначений ними термін.

4. Звіт міського голови перед Радою включає доповідь про його роботу та роботу виконавчих органів Ради за звітний період та інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету, реалізацію затверджених Радою стратегічних і програмних документів розвитку Територіальної громади, а також інформацію про роботу його заступників, відповіді на запитання депутатів Ради.

 

Стаття 66. Звітування депутатів Ради

1. Депутати Ради не менше одного разу на рік звітують про свою роботу перед Територіальною громадою, у тому числі про:

1) свою діяльність у Раді та її органах, зокрема, але не виключно, про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій Ради;

2) свою роботу у виборчому окрузі;

3) прийняті Радою та її органами рішення, хід їх виконання;

4) про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

2. Депутати Ради звітують перед Територіальною громадою за затвердженим Радою планом на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік.

 

 

Стаття 67. Звітування старости

1. Староста звітує перед жителями населених пунктів, розташованих на території відповідного населеного пункту, на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік.

2. Звіт старости перед жителями населених пунктів, розташованих на території відповідного населеного пункту, включає в себе, крім інформації про його діяльність, інформацію про:

1) реалізацію документів з планування розвитку Територіальної громади в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного населеного пункту;

2) виконання місцевого бюджету в частині, що стосується відповідного населеного пункту;

3) план роботи на наступний звітний період;

4) результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;

5) з інших питань місцевого значення.

3. Звіт старости перед Радою включає доповідь про його роботу за звітний період та інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету в частині, що стосується відповідного населеного пункту, реалізацію затверджених Радою документів з планування розвитку Територіальної громади в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного населеного пункту, відповіді на запитання депутатів Ради.

4. За результатами звітування старости Рада може прийняти рішення, яке містить оцінку діяльності старости за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень старости тощо.

 

РОЗДІЛ X.

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 13.  ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАНННЯ В ТАРАЩАНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ.

Стаття 68. Громадська безпека та правопорядок у громаді

1. Міський голова повинен регулярно запрошувати на засідання Ради та її виконавчого комітету керівників міських правоохоронних органів з метою планування спільних заходів та заслуховування інформації про їх виконання, заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території громади.

2. Органи місцевого самоврядування розробляють та впроваджують механізми громадської безпеки, що включають:

1) заходи по запобіганню скоєння правопорушень шляхом налагодження системи профілактичних рейдів органів внутрішніх справ на території громади, запобіганню розповсюдженню підліткової злочинності, зокрема в закладах освіти та в місцях для розваг;

2) урегулювання питань проведення в громаді масових акцій;

3) налагодження системи постійно діючого взаємозв’язку з товариствами співвласників будинків;

4) організацію відповідного освітлення та патрулювання території громади у вечірній час;

5) організацію безпечного руху транспорту;

6) організацію охорони об’єктів, на яких імовірність скоєння злочину є потенційно надто високою.

3. З метою забезпечення всебічного та повного контролю за процесами підтримки громадської безпеки та охорони правопорядку в громаді, у тому числі (але не виключно) в сфері:

1) благоустрою, житлово-комунального господарства;

2) виконання актів органів місцевого самоврядування і правил торгівлі та громадського харчування;

3) сприяння установам, що надають допомогу безпритульним, жебракам, іншим особам, що потребують соціального захисту з боку міської влади;

4) охорони державних символів, символів територіальної громади та пам’яток історії і культури;

5) сприяння органам внутрішніх справ у виконанні покладених на них законодавством завдань.

 

РОЗДІЛ ХІ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Прийняття Статуту та внесення змін і доповнень до нього здійснюється Радою більшістю від загального складу Ради.

2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право подавати на розгляд Ради міський голова, депутати Ради, виконавчий комітет Ради та жителі територіальної громади в порядку внесення місцевої ініціативи.

3. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією міського голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

4. Статут підлягає державній реєстрації в місцевому органі Міністерства юстиції України, який здійснює реєстрацію статутів територіальних громад, і набуває чинності з моменту реєстрації.

5. Рішення про затвердження цього Статуту, текст Статуту та його додатки, а також рішення про внесення змін до Статуту оприлюднюються у порядку, визначеному ч. 5       ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Статут та зміни чи доповнення до нього вводяться у дію з моменту їх державної реєстрації.

6. Офіційне тлумачення положень Статуту може давати лише Рада.

7. Контроль за виконанням Статуту здійснюють Рада та її виконавчі органи, міський голова та жителі Територіальної громади.

 

Секретар міської ради                                                   Віталіна СМОЛІЖЕНКО

Рішення № 597-09-VIII від 27 травня 2021 року Про затвердження Положень, які є невід’ємною частиною Статуту Таращанської міської територіальної громади

Рішення № 597-09-VIII від 27 травня 2021 року Про затвердження Положень, які є невід’ємною частиною Статуту Таращанської міської територіальної громади

07:50:41 19.08.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь