A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

ПРО БЮДЖЕТ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Дата: 04.01.2021 10:20
Кількість переглядів: 1114

 

УКРАЇНА

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

24 грудня 2020 року                                                                   № 80-02-VIII

 

м. Тараща

 

РІШЕННЯ

 

Про бюджет Таращанської міської територіальної громади на 2021 рік

 

 

10564000000

(код бюджету)

 

1. Визначити на 2021 рік:

доходи  бюджету Таращанської міської територіальної громади в сумі 227639798,00 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади 226930898,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади 708900,00 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Таращанської міської територіальної громади в сумі 227639798,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади 226694909,00  гривень та видатки спеціального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади 944889,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів бюджету Таращанської міської територіальної громади згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Таращанської міської територіальної громади у сумі 235989,00гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Таращанської міської територіальної громади у сумі 235989,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади в розмірі 630 000,00 гривень, що становить 0,28 відсотка видатків загального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Таращанської міської територіальної громади в розмірі 300000,00  гривень, у тому числі непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету у сумі 300000,00 гривень, що становить 0,13 відсотка видатків загального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати  міському голові право приймати рішення  у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин бюджету Таращанської міської територіальної громади в разі збільшення (зменшення)  обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного та обласного бюджетів,  здійснювати їх розподіл (перерозподіл) з наступним внесенням змін  до рішення «Про бюджет Таращанської міської територіальної громади на 2021 рік».

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт  об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Таращанської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 13488400,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Таращанської міської територіальної громади на 2021 рік:

6.1 до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

6.2 Джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у  підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади на 2021 рік:

7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

7.2 у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади:

8.1 Згідно з пунктом 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;

8.2 Згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

8.3 Згідно з пунктами 4 та 41 та 7 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію міських програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до Переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);

8.4 Згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

8.5 Згідно з пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного міською радою.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Таращанської міської територіальної громади  видатки загального фонду за їх економічною структурою на:

оплату праці працівників бюджетних установ(код2110);

нарахування на заробітну плату (код2120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів(код2220);

забезпечення продуктами харчування(код2230);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код2270);

поточні трансферти місцевим бюджетам(код2620);

оплату енергосервісу(код2276).

10. Надати право фінансовому управлінню Таращанської міської ради:

10.1 Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів, згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

10.2  В межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами бюджету Таращанської міської територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Таращанської міської територіальної громади  та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

10.3  Погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до  бюджету Таращанської міської територіальної громади платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

10.4 Здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків бюджету Таращанської міської територіальної громади для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право  фінансовому управлінню Таращанської міської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Таращанської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

12.1 Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

12.2 Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

12.3 Здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

12.4 Доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

12.5  Взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (статті 48, 49, 51);

12.6 У повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Забезпечити здійснення з 01 січня 2021 року з бюджету Таращанської міської територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку3 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України .

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

15. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Виконавчому апарату Таращанської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету Таращанської міської територіальної громади:

17.1 Головним розпорядникам коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади:

у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів  бюджету Таращанської міської територіальної громади і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України у Таращанському районі Київській області;

забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

17.2 Якщо після прийняття рішення про бюджет Таращанської міської територіальної громади  повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади  до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою, визначеною частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України;

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Таращанської міської ради з питань планування бюджету та фінансів і голову Таращанської міської ради Кривошеєва М.Ю.

 

Міський голова                                                         Михайло КРИВОШЕЄВ

 

Фото без опису  Фото без опису

 

Фото без опису  Фото без опису

 

Фото без опису  Фото без опису

 

Фото без опису  Фото без опису

 

Фото без опису  Фото без опису  


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь