Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Шановні жителі громади! Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі на створення офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади

Дата: 03.03.2021 12:42
Кількість переглядів: 1248

Фото без опису

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Таращанський МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 49 - од

 

02 березня 2021 року                                                                               м. Тараща

Про оголошення конкурсу на

створення офіційної символіки

Таращанської міської територіальної громади

 

З метою збереження історичної та культурної спадщини, утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади з 02 березня 2021 року по 02 травня 2021 року.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади згідно із додатком 1.

3. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Таращанської міської ради.

4. Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Таращанської міської територіальної громади згідно із додатком 2.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 Міський голова                                                               Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

                                            

 

 

 

Світлана Потеряйко

Додаток 1

 до розпорядження міського голови

від 02.03.2021 року  № 49-од

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на створення офіційної символіки

Таращанської міської територіальної громади

 

І. Загальні положення

1.1Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, тощо.

1.2Організатором конкурсу є виконавчий комітет Таращанської міської ради Київської області.

1.3Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 02.03.2021 р. по 02.04.2021 р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих – з 03.04.2021 по 19.04.2021;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт, голосування та підбиття підсумків громадського голосування –з  20.04.2021 р. по 27.04.2021 р.

4 етап – затвердження Таращанською міською радою офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади.

1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням міського голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет  Таращанської міської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади, а саме:

- створення ескізу герба та прапора територіальної громади; 

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади;

- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;

- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора).

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7. До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

– Прізвище, ім’я, по-батькові;

– Адреса;

– Контактні телефони;

– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, та ін.).

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора територіальної громади

Герб територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба Таращанської міської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села громади, серед інших населених пунктів.

Прапор територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора Таращанської міської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

 

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif );

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. З метою виготовлення ескізного проекту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися територіальною громадою села, міста, району чи області;

2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;

3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.

Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком села, району чи області, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Таращанської міської  ради на адресу: вул. Шевченка, 7, м. Тараща, Київської області, 09501.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку mrtar@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор міської територіальної громади».

                                                                  

VIІ. Нагородження переможців конкурсу

7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та були затверджені Таращанською міською радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможець у конкурсі на кращий ескіз герба і прапора територіальної громади одержує коштовний подарунок. У разі, якщо переможцями на кращий ескіз герба і прапора є різні особи, подарунків - два.

 7.3. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –виконавчому комітету Таращанської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                             Михайло КРИВОШЕЄВ 

 

 

                                                                         

 

                                                                          Виконавчому комітету

                                                                          Таращанської міської ради

                                                                            ПІП______________________

                                                                            Адреса____________________

                                                                             __________________________

                                                                            тел._______________________

 

 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади

 

 Прошу мені дозволити взяти участь у конкурсі зі створення ескізу герба та прапора Таращанської міської територіальної громади. З умовами проведення конкурсу на створення офіційної символіки Таращанської міської територіальної громади ознайомлений (на) та погоджуюсь.

 

 

Дата                                                                                                    Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження селищного голови

від 02.03.2021 року № 49 - од

 

 

С К Л А Д

комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Таращанської міської територіальної громади

 

Кривошеєв Михайло Юрійович – міський голова

Смоліженко Віталіна Миколаївна – секретар міської ради

Потеряйко Світлана Анатоліївна – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету

Удовенко Ірина Анатоліївна  – т.в.о. начальника відділу культури, молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради

Маслюк Віра Михайлівна – депутат міської ради

Зубчевська Світлана Володимирівна  –  депутат міської ради

Хомейко Тетяна Миколаївна - член виконавчого комітету, староста сіл Володимирівка, Лісовичі, Потоки, Червоні Яри

Круківський Андрій Михайлович - член виконавчого комітету, староста сіл Северинівка, Чернин

Камінська Дарія Вікторівна – директор громадсько-політичної газети «Таращанський край» ( за згодою)

Лифенко Олександр Михайлович – громадський активіст (за згодою)

Романюк Валерій Вікторович – громадський активіст (за згодою)

Климанський Олександр Анатолійович – учитель образотворчого мистецтва та історії Таращанського академічного ліцеї «Ерудит» ( за згодою)

  

  

Міський голова                                                                Михайло КРИВОШЕЄВ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь