Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Таращанської міської ради

Дата: 22.03.2021 15:24
Кількість переглядів: 2414

 

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №      - VIII

 

23 березня 2021 року                                                                                  м. Тараща

 

Про затвердження Положення

про квартирний облік при виконавчому

комітеті Таращанської міської ради

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, Житловим Кодексом Української РСР, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР, затвердженими постановою Радою Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470 (зі змінами), з метою впорядкування процедури взяття на квартирний облік та надання житла громадянам, які потребують поліпшення умов проживання, виконавчий комітет Таращанської міської ради, -

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Таращанської міської ради (додається).

2. Оприлюднити дане рішення на вебсайті Таращанської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Астапова О.Ю.

 

Міський голова                                                             Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Таращанської

міської ради №

від     

ПОЛОЖЕННЯ

про квартирний облік при виконавчому комітеті

Таращанської міської ради

І. Загальні положення 

1.1 Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Таращанської міської ради ( надалі – Положення) розроблено на підставі Житлового Кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470, Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

1.2 Дане Положення встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Таращанської міської територіальної громади.

1.3 Підставою для взяття громадян України на квартирний облік при виконавчому комітеті Таращанської міської ради є:

а) забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня, а саме: на кожного члена сім’ї, що проживають разом, припадає менше 7,5 м2 (сім цілих п’ять десятих квадратних метра) включно;

б) проживання чи реєстрація на території Таращанської міської територіальної громади на протязі 5 (п'яти) років,

Вимоги щодо тривалості проживання на території Таращанської міської територіальної громади не поширюються на внутрішньо переміщених осіб та громадян, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень (п. 2.2.1 та 2.2.2 Положення).

При визначенні потреби громадян у поліпшенні житлових умов беруться до розрахунку члени їх сімей, які прожили і мають реєтрацію місця проживання на території Таращанської міської територіальної громади не менше строку, встановленого п.п. «б», п. 1.3 Положення, крім подружжя, неповнолітніх дітей і непрацездатних батьків, а також внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій, відповідно до п. 19, 20 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та особи з інвалідністю внаслідок війни , визначені в п.11-14 ч. 2 ст. 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абз. 4-8, 16-22 п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. До членів сім'ї відносять дружину (або чоловіка), їхніх дітей і батьків, також членами сім'ї можуть бути визнані й інші особи, якщо вони постійно проживають разом і ведуть спільне господарство.

1.4 Облік громадян ведеться за напрямками черговості:

а) громадяни, які мають позачергове право на отримання житла;

б) громадяни, які мають першочергове право на отримання житла;

в) загальна черговість громадян, потребуючих поліпшення житлових умов.

1.5 Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік.

1.6 Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний облік:

1) громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Таращанської міської ради, надає рекомендації виконавчому комітету;

2) виконавчий комітет Таращанської міської ради своїм рішенням зараховує чи не зараховує заявника до квартирної черги.

1.7 Термін розгляду та прийняття рішень один місяць з дня отримання необхідних документів.

2. Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік

2.1 На квартирний облік можуть бути зараховані особи, яким виповнилося 18 років, постійно проживають або зареєстровані на території Таращанської міської територіальної громади (відповідно до п.1.3 Положення) при наявності однієї з наступних підстав:

2.1.1 Забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня, передбаченого п.п. а), п.1.3 розд. І Положення.

2.1.2 Невідповідність будинку (чи квартири), де мешкає особа, санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету (п. 5 Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень депридатними для проживання, затверджено постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 р. № 189).

2.1.3 Наявність тяжкої форми хронічних захворювань, у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Перелік зазначених захворювань, та порядок видачі медичних висновків встановлюється у відповідності до вимог діючих нормативно-правових актів України, та тих які діють на території України.

2.1.4 Проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду житлово-будівельних кооперативів.

2.1.5 Проживання не менше п'яти років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності.

2.1.6 Проживання у гуртожитках.

2.1.7 Проживання в одній кімнаті по дві і більше сімей, незалежно від родинних відносин.

2.1.8 Проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

2.2 На пільговий квартирний облік (відповідно до п.1.4. Положення) зараховуються особи, що користуються пільгами:

2.2.1 На позачергове отримання житла мають право:

а) громадяни, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

б) діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна та піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особи з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла, зараховуються на квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування – ч. 1 ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»). Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування;

в) діти – інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

г) громадяни, незаконно засуджені і згодом реабілітовані, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

д) особи, які належать до інвалідів війни (ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

е) особи, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

є) особи, обрані на виборну посаду, коли це пов'язано з переїздом в іншу місцевість;

ж) члени сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі;

з) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія І, категорія ІІ та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду (абз. 1 п.10 ч. 1ст. 20, п. 3 ч. 1 ст. 21, п. 7 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

и) сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей (ст. 46 Житлового кодеку УРСР);

і) працівники протитуберкульозних закладів у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз;

ї) інші категорії осіб, пільги яким встановлені чиним законодавством.

2.2.2. На першочергове отримання житла мають право:

а) інваліди Великої Вітчизняної війни і сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

б) Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці, а також особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних силах СРСР» усіх трьох ступенів;

в) особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань:

г) особи заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних  маніпуляцій;

д) медичні працівники, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

е) учасники бойових дій та учасники війни;

є) інваліди праці І та ІІ групи та інваліди І і ІІ групи з числа військовослужбовців;

ж) особи, які стали інвалідами І та ІІ групи у зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків по рятуванню життя людини;

з) сім'ї осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов'язків;

и) сім'ї осіб, які загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

і) робітники і службовці, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

ї) матері, яким присовєно звання «Мати-героїня»;

й) багатодітні сім'ї (які мають у своєму складі троє і більше дітей) і одинокі матері, з урахуванням особливостей, зазначених в абз. 14 ч.1 ст. 1 Закону України « Про охорону дитинства».

к) сім’ї при народженні одразу трьох або більше дітей;

л) вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних учбових закладів;

м) особи, які проживають в аварійних будинках, що не підлягають капітальному ремонту;

н) інші категорії осіб, пільги яким встановлені чиним законодавством.

3.  Подання документів
         3.1. Особа, яка бажає стати на квартирний облік через Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) подає до виконавчого комітету Таращанської міської ради заяву встановленого зразка та перелік документів, затверджених рішенням виконкому.

4. Прийняття рішення

4.1 Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні

етапи:

4.1.1 Перевірка належності паспортного документа особі, правильності заповнення заяви та наявності документів, необхідних для оформлення постановки на квартирний облік, реєстрація заяви в журналі реєстрації вхідного пакета документів.

4.1.2 Передача вхідного пакета документів, необхідних для оформлення постановки на квартирний облік до відділу з питань житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунального майна виконавчого комітету Таращанської міської ради.

4.1.3 Розгляд документів на засіданні громадської комісії з житлових питань.

4.1.4 Прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету Таращанської міської ради.

4.1.5 Постановка на квартирний облік або відмова у постановці на квартирний облік

4.1.6 Передача вихідних документів до ЦНАП.

4.1.7 Видача рішення про постановку на квартирний облік або відмову у постановці на квартирний облік.

5. Зняття з квартирного обліку.

5. 1 Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

5.1.1 Поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

5.1.2 Виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

5.1.3 Припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, п. 29 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, та іншими актами законодавства Української РСР;

5.1.4 Засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців;

5.1.5 Подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою про взяття на облік;

5.1.6 Скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

5.1.7 Отримання грошової компенсації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719.

5.2 Громадяни виключаються із списків осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, якщо вони були необґрунтованого включені до цих списків або втратили вказане право.

5.3 У разі смерті громадянина, який перебував на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, за членами його сім’ї зберігається право подальшого перебування на обліку.

5.4. Поновлення (відновлення) в квартирній черзі можливо лише за рішенням суду, яке набрало законної сили.

5.5. Про зняття з обліку (виключення із списку) громадяни у 15-денний строк повідомляються у письмовій формі з вказанням підстав зняття з обліку (виключення із списку).

6. Перереєстрація

6.1 Виконавчий комітет Таращанської міської ради щороку, в період з 01 жовтня по 31 грудня проводить перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої перевіряють їх облікові дані (п. 25 Правил обліку громадян, як потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 470).

6.2 Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян, книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень.

6.3 Про внесені зміни повідомляються заінтересовані особи.

7. Затвердження списків

7.1 Після проведення перереєстрації виконавчий комітет Таращанської міської ради здійснює моніторинг змін в облікових справах громадян та по квартирній черзі.

7.2 У випадку коли після моніторингу виявляються зміни, які призводять до руху квартирної черги, відповідальною особою виконкому за ведення квартирного обліку готуються списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов на затвердження виконавчим комітетом.

7.3. Формуються та затверджуються три основні списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов, відповідно:

а) список громадян, які мають першочергове право на отримання житла;

б) список громадян, які мають позачергове право на отримання житла;

в) список громадян, які мають право на отримання житла на загальних підставах.

Затверджені списки громадян що потребують поліпшення житлових умов, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації, шляхом розміщення на офіційному сайті Таращанської міської ради.

8. Ордер на жиле приміщення

8.1 На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет Таращанської міської ради видає громадянину ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

8.2. Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом 30 днів.

8.3. Ордер вручається громадянинові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) на всіх членів сім'ї, включених до ордера.

8.4. Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянином не відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилих приміщень, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі.

8.5. Громадянину, який безпідставно відмовився від наданого жилого приміщення, що відповідає встановленим вимогам і розміру, здійснюється перенесення черговості на одержання жилого приміщення в кінець відповідної черги.

8.6. Рішення про перенесення черговості приймається органами, які винесли рішення про взяття громадянина на квартирний облік.

8.7. Про перенесення черговості гомадяни повідомляються в письмовій формі у 15-денний строк із зазначенням підстав прийнятого рішення.

 

Керуюча справами виконавчого

комітету Таращанської міської ради                                Світлана ПОТЕРЯЙКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь