Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про проект Програми розвитку закладів  культури та проведення культурно-мистецьких заходів в Таращанській міській територіальній громаді

Дата: 16.04.2021 08:05
Кількість переглядів: 378

 

 

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТаращанськОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ № 60 - VIII

 

12 квітня 2021 року                                                                              м. Тараща

 

Про проект Програми розвитку

закладів  культури та проведення

культурно-мистецьких заходів

в Таращанській міській територіальній громаді

 

Відповідно до Закону України «Про органи місцевого самоврядування» розглянувши подання відділу культури, молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради та  з метою  формування доступної і якісної системи задоволення  потреб жителів громади в послугах культури,  відродження та розвитку духовних здобутків, звичаїв і традицій українського народу, збереження кращих традиційних цінностей нашого краю виконавчий комітет Таращанської міської ради,-

 

                                              ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити проект Програми розвитку закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів в Таращанській громаді  на 2021 рік (далі – проект Програми), що додається.

2.  Заступнику міського голови П. Корнієнку організувати подання проекту Програми на розгляд чергової сесії Таращанської міської ради.

3.  Після затвердження Програми  відділу культури, молоді та спорту та туризму міської ради забезпечити виконання Програми;

4. Управлінню фінансів міської ради  при внесенні змін до  бюджету на 2021 рік передбачати за поданням головного розпорядника коштів, видатки на реалізацію заходів Програми, виходячи з фінансових можливостей і пріоритетів.

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови П. Корнієнка.

 

 

Міський голова                                                                      Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

 

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, молоді, спорту та туризму

09501, Київська область, Білоцерківський район, м. Тараща, вул. Революції, 2 тел.: (045-66) 5-15-50

код ЄДРПОУ 44047074

 

 

 

від ____________№__________

 

Про розгляд проекту   Програми  розвитку закладів культури та культурно-мистецьких заходів в Таращанській  громаді  на 2021».

 

Виконавчому комітету

Таращанської  міської ради

 

Відповідно до Закону України «Про органи місцевого самоврядування» та з метою    формування доступної та якісної системи задоволення  потреб жителів громади в послугах культури,  відродження, збереження та розвитку духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, відділ культури, молоді, спорту та туризму просить розглянути на засіданні виконавчого комітету Таращанської міської ради  проект  Програми  розвитку закладів культури та культурно-мистецьких заходів в Таращанській громаді  на 2021».

 

 

Виконувач обов’язків

начальника   відділу                                                                         Ірина Удовенко

 

 

 

 

                                   Проект

 ПРОГРАМА

 

 розвитку закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів в Таращанській територіальній громаді на 2021 рік

 

 

 

 

 

м. Тараща

2021 р

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1

Паспорт Програми

ст. 3

2

Розділ 1. Загальні положення.

ст. 4

3

Розділ 2. Мета і основні завдання

ст. 5

4

Розділ 3. Основні заходи щодо реалізації програми

ст. 5

5

Розділ 4. Фінансування Програми

ст. 6

6

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми

ст. 6

7.

Розділ 6. Механізм управління

ст. 6

8.

Ресурсне забезпечення Програми розвитку закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів Таращанської територіальної громади на 2021рік

 

ст. 7

 

9.

Показники продукту Програми розвитку закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів Таращанської територіальної громади на 2021рік

 

ст. 7

10.

Додаток  Заходи Програми розвитку закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів Таращанської територіальної громади на 2021рік

 

ст. 9

 

 

ПАСПОРТ

 програми  розвитку закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів у Таращанській територіальній громаді

на 2021 рік

 1. 

Ініціатор розроблення програми 

 Відділ культури,  молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

 Рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради №___ від ______

3. 

Розробник програми 

  Відділ культури,  молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради

4. 

Відповідальний виконавець програми 

  Відділ культури,  молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради

5. 

Учасники програми 

Структурні підрозділи   відділу культури,  молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради

6. 

Термін реалізації програми 

  2021рік

7.

Основні напрямки програми

  Збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу; надання якісних культурних послух для різних верств населення громади; відродження, збереження, популяризація та розвиток культурних трацій громади; естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді.

9.1 

Джерела фінансування

Державний бюджет, місцевий бюджет в межах кошторисних призначень на 2021, інші джерела не заборонені Законом України.

 

 

Розділ 1. Загальні положення

          Програма розвитку культури  та проведення культурно-мистецьких заходів в Таращанській територіальній громаді на 2021 рік базується на Конституції України, законах України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту» та передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, розвиток культурних традицій громади, збереження історичних та культурних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення громади.

         Культурне обслуговування населення Таращанської громади здійснюють 30 комунальних заклад Таращанської міської ради, зокрема  мистецький навчальний заклад «Таращанська дитяча музична школа»; «Таращанський історико-краєзнавчий музей»; клубна система , у складі якої 19 Будинків культури  (1 міський та 18 сільських) 4 сільські клуби та 5 сільських клубів-бібліотек; Централізована бібліотечна система, у складі якої 26 бібліотек, з яких 1 Таращанська центральна бібліотека для дорослих, 1 Таращанська бібліотека для дітей  та  24 сільських бібліотек-філіалів.

        Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного функціонування, спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному обслуговуванні.

   Разом з тим галузь має значні труднощі, зокрема недостатність фінансування на основні потреби: забезпечення сценічними костюмами, музичними інструментами, сучасними інформаційними засобами, що стало особливо гострим в умовах пандемії COVID-19.

    Будівлі і споруди закладів культури 60-70 років забудови минулого століття. В 2016-2020 роках проведено капітальні та поточні ремонти із заміни вікон, дверей, облащтування фасадів, здійснено ремонт покрівель будівель закладів культури сіл Велика Вовнянка, Велика Березянка, Дубівка, Ківшовата, Крива, Лісовичі, Лука, Мала Березянка, Салиха та Чернин. Інші будівлі потребують як капітального так і поточного ремонтів, зокрема покрівлі Ківшоватського та Станишівського сільських будинків культури, вікна та двері Таращанського міського та Крутогобівського сільського Будинків культури, будівлі історико-краєзнавчого музею та Дитячої музичної школи.

    Такий стан справ потребує здійснення комплексу заходів, що дозволить зберегти мережу та покращити матеріально-технічну базу закладів культури, ініціювати нові форми організації змістовного культурного дозвілля населення громади.   

Розділ 2. Мета та основні завдання

         Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

         Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

         Розвиток культури базується на таких засадах:

 • вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;
 • створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення;
 • відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій громади;
 • створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань громади, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;
 • естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;
 • збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв), як основи національної культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур та етносів, які населяють громаду.

         Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають  програму розвитку закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів Таращанської міської територіальної громади  на 2021 рік (надалі – Програма).

Розділ 3. Основні заходи щодо реалізації  Програми

 • Проведення семінарів по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників культури. Навчання по підготовці проектів розвитку галузі із залученням фахівців різного рівня;
 • Відзначення представників Таращанської громади, переможців обласних, Всеукраїнських,  Міжнародних конкурсів та фестивалів в галузі культури;
 • Новорічні заходи для різних категорій населення (відкриття  ялинки, новорічні вистави);
 • Виступи художніх колективів та виконавців Таращанської громади у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах та по обміну концертними заходами з іншими районами області, України та за кордоном;
 • Проведення та організація місцевих конкурсів, нагородження їх переможців;
 • Відзначення визначних та ювілейних дат;
 • Проведення основних заходів на території громади та старостинських округах;
 • Підготовка та видання книг краєзнавчого характеру.

Розділ 4. Фінансування Програми

         Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової реалізації положень, що їх визначено основами законодавства «Про культуру», в концептуальних напрямах діяльності органів місцевого самоврядування, щодо розвитку культури, наказами Міністерства культури і туризму України, Київського обласного управління культури, розпорядженнями міського голови.

         Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, передбачені на реалізацію її заходів, відповідно до плану фінансового забезпечення виконання заходів Програми на рік та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє:

 • підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті громади;
 • поліпшенню культурного обслуговування населення;
 • покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;
 • підвищенню професійного рівня працівників;
 • відродженню народних звичаїв та обрядів;
 • збереженню матеріальної і нематеріальної культурної спадщини;
 • забезпеченню соціального захисту працівників культурної сфери.

Розділ 6. Механізм управління

Програма сформована відділом культури, молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради на підставі пропозицій структурних підрозділів відділу.

         Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне забезпечення здійснює відділ культури, молоді, спорту та туризму Таращанської міської ради.

        

Секретар міської ради                               Віталіна СМОЛІЖЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь