A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про затвердження Положення про преміювання працівників Таращанської міської ради та її виконавчих органів в новій редакції

Дата: 16.04.2021 13:19
Кількість переглядів: 2253

                                                                   

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 106 - VIII

 

12 квітня  2021 року                                                                                 м. Тараща

 

Про затвердження

Положення про преміювання

працівників Таращанської міської ради

та її виконавчих органів в новій редакції

 

  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», виконавчий  комітет Таращанської міської ради, -

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату Таращанської міської ради та її виконавчих органів, згідно додатку.

2. Визнати таким, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету від 23.12.2021 року № 128 - VIII «Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Таращанської міської ради та Таращанського міського центру розвитку фізичної культури і спорту».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. Сторчака.

 

Міський голова                                                                  Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

     Додаток

  до рішення виконавчого комітету

від  12 квітня  2021 року № 106- VIII 

 

Положення про преміювання, надання матеріальної

допомоги працівникам Таращанської міської ради та Таращанського

міського центру розвитку фізичної культури і спорту

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» і регулює порядок преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату Таращанської міської ради та її виконавчих органів.

1.2. Положення визначає джерела, умови і механізм визначення розмірів премії працівників Таращанської міської ради та її виконавчих органів,

1.3. Премія за цим Положенням – винагорода, пов’язана зі стимулюванням сумлінного, якісного, добросовісного виконання своїх посадових обов’язків і завдань шляхом врахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, розмір якої залежить від складності та умов виконуваної роботи, результативності праці та наявності коштів.

Дія цього Положення поширюється на всіх працівників Таращанської міської ради та її виконавчих органів.

1.4. Обов’язковими умовами для преміювання працівників Таращанської міської ради та її виконавчих органів є:

1.2.1. Особистий вклад у загальні результати роботи;

1.2.2. Сумлінне виконання своїх функціональних обов’язків;

1.2.3. Відсутність порушень чинного законодавства;

1.2.4. Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

1.2.5. Бездоганне і вчасне виконання розпорядчих документів, доручень та завдань керівництва;

1.2.6. Своєчасний розгляд листів підприємств, установ, організацій, звернень громадян;

1.2.7. Своєчасна і якісна підготовка розпоряджень міського голови і документів для розгляду на сесіях міської ради та засіданнях виконавчого комітету;

1.2.8. Постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

1.2.9. Виконання у встановлені терміни рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Преміювання працівників здійснюється за підсумками роботи за місяць.

1.5. У окремих випадках за виконання важливої роботи може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці за погодженням з міським головою.

2. Порядок визначення фонду преміювання

2.1. Премія міському голові виплачується після прийняття рішення міської ради, заступникам міського голови, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету, старостам, працівникам апарату Таращанської міської ради та її виконавчих органів (надалі - працівники) виплачується після підписання міським головою розпорядження.

2.2. Річний фонд преміювання утворюється у розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів, згідно затвердженого штатного розпису та кошторисних призначень, а також при економії фонду оплати праці.

2.3. Премія за результатами роботи за відповідний місяць нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, вислугу років та усіх надбавок і виплачується, як правило, у день виплати заробітної плати.

2.4. Розмір премії кожному окремому працівнику може встановлюватися залежно від особистого внеску у діяльність міської ради та її виконавчих органів і не має обмежень.

2.5. У разі несвоєчасного виконання завдань, наявності дисциплінарних стягнень, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни, а також невиконання умов передбачених пунктом 1.4. цього Положення зазначена премія може скасовуватися або розмір її зменшується.

2.6. Преміювання здійснюється:

2.6.1. Міського голови – щомісячно на підставі рішення міської ради на весь строк його повноважень;

2.6.2. Заступників міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету, старост, начальників відділів, управлінь, завідувачів секторів міської ради та її виконавчих органів – щомісячно на підставі розпорядження міського голови;

2.6.3. Працівників апарату міської ради та її виконавчих органів – щомісячно на підставі розпорядження міського голови з урахуванням пропозицій заступників міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно розподілу повноважень;

2.6.4. Інших працівників самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – на підставі розпорядчих документів керівників цих підрозділів (начальників управлінь, відділів) за погодженням із заступниками міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно розподілу повноважень.

2.7. Преміювання міського голови, заступників міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету, старост, начальників відділів, управлінь, завідувачів секторів, працівників апарату ради та її виконавчих органів також здійснюється до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці з дотриманням умов, передбачених цим Положенням.

2.8. Преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат здійснюється:

2.8.1. Міського голови – на підставі рішення міської ради на весь строк його повноважень;

2.8.2. Заступників міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету, старост, начальників відділів, управлінь, завідувачів секторів, працівників апарату міської ради та її виконавчих органів – на підставі розпорядження міського голови;

2.8.3. Інших працівників самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – на підставі розпорядчих документів керівників цих підрозділів (начальників управлінь, відділів) за погодженням із заступниками міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно розподілу повноважень.

2.9. Нарахування премії для міського голови, заступників міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету, старост, начальників відділів, управлінь, завідувачів секторів, працівників апарату міської ради та виконавчого комітету здійснює відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності, а для працівників самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради - бухгалтерські служби цих підрозділів.

 

3. Порядок підготовки розпорядчих документів щодо виплати премій

3.1. Проект рішення міської ради про встановлення надбавок та преміювання міському голові подається відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи на наступну сесію міської ради після сесії, на якій визнано повноваження міського голови на весь строк повноважень міського голови. У разі необхідності перегляду розміру надбавок та преміювання міському голові, протягом строку його повноважень, відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи подаються необхідні проекти рішень.

3.2. Розпорядження міського голови про преміювання заступників міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету, старост готується відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи щомісячно до 22 числа місяця, за який здійснюється преміювання.

3.3. Розпорядження міського голови про преміювання працівників апарату ради та її виконавчих органів готується відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи щомісячно до 22 числа місяця, за який здійснюється преміювання, на підставі пропозицій щодо преміювання працівників, підписаних міським головою, заступниками міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно розподілу повноважень.

3.4. Розпорядчі документи про преміювання інших працівників самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради готується керівниками цих підрозділів (начальниками управлінь, відділів) за погодженням із заступниками міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно розподілу повноважень.

3.5. Загальний відділ та зв’язків з громадськістю міської ради до 20 числа місяця, за який здійснюється преміювання, подає керуючому справами виконавчого комітету інформацію про порушення термінів виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, розгляду листів установ, організацій, звернень громадян.

3.6. Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи до 20 числа місяця, за який здійснюється преміювання, подає міському голові інформацію про дисциплінарні стягнення та порушення трудової дисципліни.

3.7. Керівники структурних підрозділів з врахуванням пунктів 1.4, 2.4, 2.5 цього Положення до 20 числа місяця, за який здійснюється преміювання подають міському голові, заступникам міського голови, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно розподілу повноважень, у письмовій формі пропозиції про розмір преміювання працівників структурного підрозділу.

3.8. На працівників структурного підрозділу, який є в складі іншого структурного підрозділу, пропозиції про розмір преміювання подає керівник структурного підрозділу в складі якого є даний структурний підрозділ.

3.9. Керівники структурних підрозділів у своїх пропозиціях обґрунтовують необхідність зменшення або збільшення розміру преміювання працівникам структурних підрозділів.

3.10. У разі неподання керівниками структурних підрозділів до 20 числа місяця, за який здійснюється преміювання, пропозицій щодо преміювання працівників, преміювання працівників даних структурних підрозділів здійснюється без врахування пропозицій керівника структурного підрозділу або не здійснюється.

3.11. Заступники міського голови, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради до 21 числа місяця, за який здійснюється преміювання подають у відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи пропозиції про розмір преміювання працівників структурних підрозділів, згідно розподілу повноважень.

3.12. Проект рішення міської ради про преміювання міського голови візується начальником відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи, начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності, головою постійної комісії ради з питань планування бюджету та фінансів і секретарем міської ради.

3.13. Проект розпорядження міського голови про преміювання працівників візується начальником відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи, начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3.14. Додатки до розпорядження міського голови про преміювання працівників підписуються міським головою.

3.15. Керівники самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради з врахуванням вимог цього Положення затверджують власні положення про преміювання інших працівників.

4.Надання матеріальної допомоги

4.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується працівникам апарату міської ради та її виконавчих органів, структурних підрозділів:

  • матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні згідно графіку відпустки.
  • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати за заявою працівника, при наявності кошторисних призначень в межах фонду оплати праці.

4.2. Відповідно до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року  № 77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується працівникам апарату міської ради та її виконавчих органів і структурних підрозділів:

  • матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні згідно графіку відпустки.

5. Прикінцеві положення

5.1. Спори щодо визначення розміру, нарахування і виплати премії, надання матеріальної допомоги розглядаються та вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                  С. ПОТЕРЯЙКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь