Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про проєкт Програми «Охорони навколишнього природного середовища Таращанської міської територіальної громади на 2021рік»

Дата: 23.04.2021 08:42
Кількість переглядів: 197

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТаращанськОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ № 113 – VIII

 

    15 квітня 2021 року                                                                                 м. Тараща

 

Про проєкт Програми

«Охорони навколишнього

природного середовища Таращанської міської

територіальної громади на 2021рік»

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» та з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненнями навколишнього природного середовища,  виконавчий комітет Таращанської міської ради,-

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити проєкт Програми «Охорони навколишнього природного середовища Таращанської міської територіальної громади на 2021рік» (далі – Програма), що додається.

2. Заступнику міського голови О. Астапову організувати подання Програми на розгляд та затвердження сесією Таращанської міської ради.

 

 

Міський голова                                                            Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Таращанської  міської ради

                                                                №00-07-VIII від 00.04.2021р.

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2021 РІК

 

 

 

 

 

м. Тараща

 2021 рік

 

 

 

Зміст

 Паспорт Програми.

 

 Розділ 1. Загальні положення.

 

 Розділ 2. Мета  Програми.

 

 Розділ 3. Основні завдання Програми.

 

 Розділ 4. Очікувані результати заходів Програми.

 

 Розділ 5. Фінансове забезпечення  Програми.

 

 Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми.

 

 Додатки до Програми:

 

 Додаток 1 Обсяги фінансування Програми за рахунок залишку коштів від надходження екологічного податку спеціального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади.

 

Додаток 2 Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів вільного залишку загального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади

 

Додаток 3 Результативні показники Програми.

 

 

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Таращанська міська рада

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Таращанської міської ради

3.

Співрозробники Програми

 

4.

Головний розпорядник коштів

Таращанська міська рада

5.

Відповідальний виконавець Програми

КП «Таращаблагоустрій»

КП «Таращанське житлово-експлуатаційне підприємство»

Таращанська міська рада

6.

Учасники Програми

Таращанська міська рада,

КП «Таращаблагоустрій»

КП «Таращанське житлово-експлуатаційне підприємство»

7.

Термін реалізації Програми

2021 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми   

Бюджет Таращанської міської територіальної громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис.грн.)

333,9

 

 

 

 

Розділ 1. Загальні положення

 

     Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021рік (далі – Програма» розроблена виконавчим комітетом Таращанської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

     Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчої території міської ради, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

 

                                        Розділ 2. Мета Програми

 

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненнями навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Екологічна ситуація на території Таращанської міської територіальної громади, характеризується відносною стабільністю показників – однак багато проблем потребують вирішення:

 • Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси громади і здоров’я людей.
 • Накопичення побутового сміття в лісонасадженнях та поблизу річок, в зоні житлової забудови – є одним з потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

   Тому, одним з пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища території громади є – організація робіт по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ.

   Стан озеленення на території громади потребує подальшого розширення та коригування. Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів.

 

                         Розділ 3. Основні завдання Програми

 

   Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території громади, основними завданнями Програми та пріоритетними напрямками екологічної політики є:

 • Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод.
 • Покращення санітарно-екологічного стану водних обєктів.
 • Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.
 • Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-заповідного фонду.
 • Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, вирішення комплексу проблем повязаних із їх вивезенням та утилізацією.
 • Догляд за зеленим насадженням.
 • Закупка та встановлення контейнерів для сміття.

 

Розділ 4. Очікувані результати заходів Програми

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 • Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу громади.
 • Досягнення покращення екологічної ситуації на території громади буде проводитись в двох напрямках: впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу); впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

  Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

 • Збереження водного балансу;
 • Покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню.

 

Розділ 5. Фінансове забезпечення Програми

 

Джерелами  фінансування заходів Програми є кошти Таращанської міської територіальної громади та можуть бути інші джерела не заборонені законодавством. Обсяги витрат необхідних на виконання заходів передбачених Програмою зазначені орієнтовно в додатку 1 і додатку 2 та можуть змінюватись залежно від фінансування, згідно із затвердженими на відповідний рік видатками або за інших умов. Програма  розрахована на 2021рік.

 

         Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми

 

      Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься виконавчим комітетом Таращанської міської ради.

     Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до закону.

 

 

 

 

 

                                         Додаток 1

до Програми «Охорони навколишнього природного середовища Таращанської міської територіальної громади на 2021 рік »

Обсяги фінансування Програми за рахунок залишку коштів від надходження екологічного податку спеціального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади

№ п/п

 

Найменування робіт з благоустрою

Обсяги фінансування

тис. грн.

Джерела фінансування

Виконавець

 

1

Придбання пресувальної установки для ПЕТ бутилок (1 шт)

49,9

Кошти бюджету Таращанської міської територіальної громади

КП «Благоустрій»

2

Покращення стану зелених насаджень за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, озеленення вулиць та благоустрій паркових зон, стадіонів на території Таращанської міської територіальної громади

59,6

Кошти бюджету Таращанської міської територіальної громади

КП «Благоустрій»

3

Ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ на території Таращанської міської територіальної громади та впорядкування розміщення міського сміттєзвалища.

50,0

Кошти бюджету Таращанської міської територіальної громади

КП «Благоустрій»

ВСЬОГО                                                         159,5 тис.грн

 

 

 

Міський голова                                                   Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

                                        Додаток 2

до Програми «Охорони навколишнього природного середовища Таращанської міської територіальної громади на 2021 рік »

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів вільного залишку  загального фонду бюджету Таращанської міської територіальної громади

№ п/п

 

Найменування робіт з благоустрою

Обсяги фінансування

тис. грн.

Джерела фінансування

Виконавець

 

1

Обрізка та  кронування фаутних дерев

10,0

Кошти бюджету Таращанської міської територіальної громади

Таращанська міська рада

2

Придбання сіток металевих для роздільного складування (сортування) ТПВ для населених пунктів Таращанської міської територіальної громади (16 пар)

48,0

Кошти бюджету Таращанської міської територіальної громади

Таращанська міська рада

3

Придбання сіток металевих для роздільного складування (сортування) ТПВ для населених пунктів Таращанської міської територіальної громади (16 пар)

48,0

Кошти бюджету Таращанської міської територіальної громади

КП «Тараща ЖЕП»

4

Придбання сіток металевих для роздільного складування (сортування) ТПВ для населених пунктів Таращанської міської територіальної громади (16 пар)

48,0

Кошти бюджету Таращанської міської територіальної громади

КП «Таращаблагоустрій»

5

Покращення стану зелених насаджень за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, озеленення вулиць та благоустрій паркових зон, стадіонів на території Таращанської міської територіальної громади

20,4

Кошти бюджету Таращанської міської територіальної громади

КП «Таращаблагоустрій»

ВСЬОГО                                                         174,4 тис.грн

Міський голова                                                   Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

                                         Додаток 3

до Програми «Охорони навколишнього природного середовища Таращанської міської територіальної громади на 2021 рік»

 

Результативні показники продукту Програми

№ п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані

1

2

3

4

І. Показники затрат Програми

1

Обсяг видатків на придбання сіток металевих для роздільного складування (сортування) ТПВ

Тис.грн

144,0

2

Обсяг видатків на придбання пресувальної установки для ПЕТ бутилок

Тис.грн

49,9

3

Обсяг видатків на покращення стану зелених насаджень за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, озеленення вулиць та благоустрій паркових зон, стадіонів

Тис.грн

80,0

4

Обсяг видатків для ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ на території Таращанської міської територіальної громади та впорядкування розміщення міського сміттєзвалища.

Тис.грн

50,0

5

Обсяг видатків на обрізку та кронування дерев

Тис.грн

10,0

ІІ. Показники продукту Програми

1

Кількість придбаних сіток  металевих для роздільного складування (сортування)ТПВ

пар

48

2

Кількість придбаних пресувальних установок для ПЕТ бутилок

шт

1

3

Кількість стихійних  сміттєзвалищ для впорядкування

шт

1

ІІІ. Показники ефективності Програми

1

Середні видатки на придбання однієї сітки металевої для роздільного складування (сортування) ТПВ

Тис.грн

3,0

2

Середні видатки на придбання пресувальної установки для ПЕТ бутилок

Тис.грн

49,9

3

Середні видатки на впорядкування одного стихійного сміттєзвалища

Тис.грн

50,0

ІV. Показники якості

1

Відсоток забезпечення виконання завдань

%

100

 

 

 

Міський голова                                                      Михайло КРИВОШЕЄВ

                                         

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь