Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про затвердження Порядку  направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади

Дата: 14.05.2021 15:11
Кількість переглядів: 385

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

   

  РІШЕННЯ № 00 - VIII

 

25 травня  2021 року                                                                                м. Тараща

 

 Про затвердження Порядку  направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади

 

Відповідно до законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінетів Міністрів України від 17 липня 2009 року № 734 «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами), з метою належної організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  керуючись пп. 1 п. «а»               ч. 1 ст. 34, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Таращанської міської ради, -

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Порядок направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади, що додається.   
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови П. Корнієнка.

 

Міський голова                                                                  Михайло КРИВОШЕЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Таращанської міської ради

від ____________№____

                                                                            

Порядок

направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади

І. Загальні положення

1.1. Порядок направлення дітей Таращанської міської територіальної  громади на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади (далі - Порядок) застосовується під час направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за путівками, вартість яких відшкодовується за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади, передбачених відділу «Служба у справах дітей та сім'ї» Таращанської міської ради (далі - Відділ).

1.2. Відділ закуповує путівки для оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади (далі - Путівка) шляхом проведення публічних закупівель відповідно до чинного законодавства.

1.3. За результатами проведених процедур державних закупівель (конкурсних торгів) визначаються терміни заїздів та кількість дітей, які будуть направлені на оздоровлення та відпочинок, виходячи з вартості путівки та типу закладу оздоровлення та відпочинку.

1.4.  Оздоровлення і відпочинок дітей може здійснюватися у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку протягом року, або під час канікул.

1.5.Придбані путівки надаються відповідно до розділу ІІІ цього Порядку безоплатно або з частковою оплатою, що здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел, незаборонених законодавством.

1.6. Відбір та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється Відділом на підставі поданих батьками заяв.

1.7. До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за відсутності медичних протипоказань, направляються діти віком від 7 до 18 років (з урахуванням вимог дитячого оздоровчого табору), які перебувають там самостійно.

1.8 Дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення путівкою за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади один раз на рік (крім випадків, передбачених чинним законодавством) за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів державного, чи обласного бюджету, за винятком дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей, в тому числі на базі навчальних закладів громади.

1.9. У випадку дострокового виїзду дитини з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку сума коштів від вартості Путівки (батьківська часткова оплата), що залишилася невикористаною, не повертається.

1.10. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, здійснюється відповідно до вимог Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами).

1.11. Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села здійснюється відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 167 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу» (із змінами).

II. Порядок розподілу путівок

 

2.1. Відділ забезпечує формування бази даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  і керується цими даними при підборі та направленні дітей до закладів оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади.

2.2.Дітям, їх батькам (особам, які їх заміняють) на руки путівки не видаються.

2.3. У разі неможливості використання путівки на зазначену зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) батьки дитини (особи, які їх заміняють) в триденний строк у письмовій формі інформують про це Відділ із зазначенням причин. Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Відділом.

ІІІ. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку

 

  1. Відділ надає путівки дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, що зареєстровані та проживають на території Таращанської міської територіальної громади:

3.1.1. Безкоштовні:

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям, взятим на облік Відділом як таких, які перебувають у складних життєвих обставинах;

дітям з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил), бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил);

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

дітям, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітям, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

дітям з багатодітних сімей (де виховується 3 і більше дітей віком до 18 років).

   1. З частковою оплатою у розмірі 10 % вартості:

обдарованим і талановитим дітям, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності, а саме: переможцям, лауреатам та/або дипломантам  олімпіад, творчих конкурсів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче районного, міського рівня (1 – 3 особисте або командне місце).

3.1.3. З частковою оплатою у розмірі 20 % вартості:

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку.

3.1.4. З частковою оплатою у розмірі 50 % вартості:

членам дитячих творчих колективів та спортивних команд-переможців, лауреатам та/або дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче районного, міського рівня (1 – 3 особисте або командне місце);

дітям, які є лідерами та активістами дитячих громадських організацій;

відмінникам навчання.

  1. У разі відсутності безкоштовних путівок на зміну, за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють) дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безкоштовної путівки, може отримати путівку з частковою оплатою вартості.
  2. До початку оздоровчої зміни частина вартості путівки, яка оплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) та/або коштів підприємств, установ, організацій та фондів або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, сплачується на банківський рахунок відповідного оздоровчого закладу.
  3. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується.

 ІV. Перелік документів, необхідних для отримання путівки

  1. Для надання путівок, до Відділу подаються такі документи:

4.1.1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

заява опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

4.1.2. Для дітей, взятих на облік Відділу як таких, які перебувають у складних життєвих обставинах:

заява одного з батьків;

копія наказу начальника Відділу про взяття дитини на відповідний облік;

копія свідоцтва про народження дитини;

4.1.3. Для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань):

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

копія документів, що підтверджують належність дитини до зазначеної категорії.

4.1.4. Для дітей з малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до чинного законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

заява опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

4.1.5. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

4.1.6. Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил), бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил), бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил):

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.1.7. Для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту:

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження дитини, батька/матір якої внесено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 «Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника».

4.1.8. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків:

заява одного з батьків чи інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.   

4.1.9. Для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

довідка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області про те, що дитина постраждала внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф.

4.1.10. Для дітей з багатодітних сімей (в яких виховується 3 і більше дітей віком до 18 років):

заява одного з батьків, іншого законного представника;

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

4.1.11. Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення учасника бойових дій батька/матері.

4.1.12. Для дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи:

заява одного з батьків чи інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.   

4.1.13. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

форма первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

4.1.14. Для обдарованих і талановитих дітей, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності, а саме: переможцям, лауреатам та/або дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче районного, міського рівня (1 – 3 особисте або командне місце):

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

копія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця, лауреата та/або дипломанта олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче районного, міського рівня (1 – 3 особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

4.1.15. Членам дитячих творчих колективів та спортивних команд-переможців, лауреатам та/або дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче районного, міського рівня (1 – 3 особисте або командне місце):

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивних змагань не нижче районного, міського рівня (1 – 3 командне місце), отримані впродовж останніх 3 років.

4.1.16. Для дітей, які є лідерами та активістами дитячих громадських організацій:

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

клопотання керівного органу дитячої громадської організації про надання дитині Путівки.

4.1.17. Для відмінників навчання:

заява одного з батьків, опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження;

копія табелів успішності за попередній та поточний навчальний рік. У табелі враховуються тільки річні (підсумкові) оцінки, завірені печаткою навчального закладу.

  1. Зазначені у підпунктах 4.1.1 – 4.1.17 пункту 4.1 розділу IV документи не потребують нотаріального засвідчення. Їх копії засвідчуються начальником Відділу, який направляє дитину. Контроль за дотримання вимог цього Порядку та за збереження зібраних документів покладається на начальника Відділу.

4.3. Перед відправленням діти, яким надається путівка, проходять медичний огляд у встановленому законодавством порядку. На кожну дитину, яка направляється до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, оформляється медична довідка встановленого зразка.      

V. Організація проїзду груп дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

  1. Проїзд дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку проводиться організовано групами або забезпечується батьками дитини, опікунами, піклувальниками, іншими законними представниками. Група дітей формується відділом «Служба у справах дітей та сім’ї» Таращанської міської ради і склад її затверджується заступником міського голови за два дні до від'їзду.
  2. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють), а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
  3. Відповідальними за збереження життя та здоров’я дітей, які направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у складі організованої групи, на весь період перебування в дорозі, в день заїзду та до моменту передачі їх батькам є особи, які супроводжують групу дітей, та працівники закладу оздоровлення та відпочинку, де перебувають діти.
  4. Супроводжуючі особи призначаються наказом начальника Відділу.
  5. Діти, які направляються до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, повинні мати з собою такі речі, необхідні для перебування в закладі:

предмети особистої гігієни;

одяг і змінне взуття;

дві зміни нижньої білизни;

спортивне взуття та одяг;

купальник, плавки, взуття, що не промокає;

головний убір від сонця;

теплі речі;

кімнатне взуття.

  1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку має право відмовити у прийомі дитини до закладу в разі: відсутності путівки; невідповідності віку дитини встановленим вимогам; відсутності у дитини, яка прибула на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу, медичної довідки встановленого зразка, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері здоров’я.

У разі встановлення такого факту супроводжуючим та працівниками дитячого оздоровчого закладу складається відповідний акт у двох примірниках. Один примірник такого акта направляється до Відділу.

Терміни використання такої путівки переносяться дитячим закладом оздоровлення та відпочинку за узгодженням з Відділом.

  1. У разі захворювання дитини дитячий заклад оздоровлення та відпочинку організовує її лікування та за потреби доставляє до місця постійного проживання.
  2. Питання не передбачені цим Положенням регулюються відповідно до чинного законодавства.

 

 

Керуюча справами                                                                 Світлана Потеряйко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь