Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Проєкту рішення Таращанської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Таращанської міської територіальної громади»

Дата: 25.05.2021 13:01
Кількість переглядів: 322

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проєкту рішення Таращанської міської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на території Таращанської

міської територіальної громади»

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Таращанської міської ради «Про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

 

 1. Визначення та аналіз проблеми на вирішення якої спрямоване державне  регулювання.

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до бюджету Таращанської територіальної громади та є його бюджетно-формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку міста пропонується прийняти  рішення міської ради «Про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської територіальної громади» з додатками. Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок єдиного податку,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів. У зв’язку з потребою встановлення єдиного податку, керуючись Податковим кодексом, для визначення надходжень до місцевого бюджету виникла необхідність у розробці проєкту даного рішення з метою забезпечення надходжень до бюджету Таращанської міської територіальної громади, регламентування відносин щодо сплати даного податку платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Таращанської міської територіальної громади до місцевого бюджету.

 

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення «Про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської територіальної громади», даний податок будуть сплачувати  по мінімальним ставкам, що спричинить зменшення надходжень  дохідної частини бюджету.

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні ставок єдиного  податку полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури.

         Враховуючи вищевикладене, Таращанською міською  радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення єдиного податку  на території Таращанської міської територіальної громади»та публікується в засобах масової інформації .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про єдиний податок на території Таращанської міської територіальної громади  на наступний рік, то  виходячи з норми Податкового кодексу України, даний податок справляється із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від єдиного податку при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок єдиного податку  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати єдиного податку;

 - забезпечити додаткові надходження до  бюджету Таращанської територіальної громади, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету єдиного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення міської ради відповідно до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про встановлення єдиного податку  на території Таращанської міської ради»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку виходячи з норми Податкового кодексу України, даний податок справляється із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах,

що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного характеру територіальної громади  (благоустрій та  інше).

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати єдиного податку на території територіальної громади  та відповідне наповнення міського бюджету.

 

Альтернатива 3.

 

Встановлення максимальних ставок єдиного  податку

Встановлення  максимальних ставок даного податку дозволить збільшити дохідну частину бюджету. Але, така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що буде непосильною для платників податків та зборів  територіальної громади . У зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

     

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від єдиного податку.

3. Створить сприятливі фінансові можливості для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між міською радою,  фіскальною службою та суб’єктами господарювання.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акту та процедури його оприлюднення

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків коштів на соціально-економічний розвиток громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акту та процедури  його оприлюднення

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата єдиного  податку, за умовами передбаченими Податковим кодексом України

Витрати(комісійні) пов’язані лише зі сплатою єдиного податку у банківських установах за запропонованими ставками

Альтернатива 2

Сплата єдиного податку за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою,  фіскальною службою та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати(комісійні) пов’язані лише зі сплатою єдиного податку у банківських установах за запропонованими ставками

Альтернатива 3

Вирішення значної кількості соціальних проблем  за рахунок значного зростання дохідної частини місцевого бюджету

Надмірне податкове навантаження може спричинити додаткові витрати у вигляді пені та штрафних санкцій за  несвоєчасну сплату.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

1602

1602

 

1602

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

100%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата єдиного податку, за умовами передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою єдиного податку

Альтернатива 2

Сплата єдиного  податку за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій органу  місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2, 4 до цього АРВ

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження за рахунок прийняття максимальних ставок,  може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць.

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1   

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту).

0

Альтернатива 2

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництв,  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту).

0

Альтернатива 3

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту).

0

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах. Це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення територіальної громади(благоустрій, утримання комунальних закладів та інше).

 

Альтернатива 2

3- цілі прийняття проєкту регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення  забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати єдиного податку  на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників даного податку.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними).

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до бюджету. Як наслідок, балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

- надходження додаткових коштів до  бюджету Таращанської міської територіальної громади;

- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни:

Сплата єдиного податку  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті єдиного податку для окремих категорій громадян.

Суб’єкти господарювання:

єдиного податку  за обґрунтованими ставками. Запровадження коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими обґрунтованими ставками.

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сплата єдиного податку за запропонованими ставками.

Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.

Альтернатива 3

Держава:

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків коштів на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини місцевого бюджету

Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акту та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ. Громадяни:

Надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати:

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати залишаються на попередніх величинах

 

Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 2

Цілі прийняття проєкту рішення «Про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської територіальної громади» будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати єдиного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, з прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів органу місцевого самоврядування і платників податку.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;
 • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акту, єдиний податок справлятиметься  із застосуванням мінімальних ставок та без застосування коефіцієнтів, що спричинить не наповнення дохідної частини бюджету і відповідного не виконання бюджетних програм.

Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обґрунтованих ставок єдиного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Таращанської міської територіальної громади.

 

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Таращанської міської територіальної громади, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок єдиного  податку.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту: 

Розробка проєкту рішення Таращанської  міської ради «Про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської територіальної громади» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Таращанської міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Запропонований термін дії акту:

Строк дії регуляторного акту встановлюється на необмежений термін.

 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акту:

У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, у нашому випадку  це єдиний  податок, який  справляється, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Згідно  Закону України № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» визначає, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Основними показниками результативності акту є:

- забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів, а саме єдиного податку;

 • створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акту, не обмежується.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень,тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

Х

13334,6

 

Єдиний податок

10%

13334,6

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту ( одиниць)

1602

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акту, грн.

0

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту, години на 1 суб.

1

5

Рівень проінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, %

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

- на офіційному веб-сайті Таращанської міської ради;

 

100%

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

 

 

В И Т Р А Т И

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

 

№ п/п

Витрати

Заперший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

0

0

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

0

 

          Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

 

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 03 травня 2021 р. по 19 травня 2021 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі(інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робочі наради та зустрічі (опитування)

2

Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків  на рівні запропонованих ставок, а саме по єдиному податку

2

 

Вид консультацій:

телефонному та усному режимі, інтернет -консультації

11

Отримана інформація про ставки єдиного  податку  , обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів  на рівні запропонованих  ставок

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1602(одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,00 (відсотків).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

8,32

 

-

-

6

Разом, гривень

Формула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

8,32

 

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1602

8

Сумарно, гривень

Формула:відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

13328,64

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994,0 годин

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році становить 6000,00 грн. та у погодинному розмірі 36,11грн. ( Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*36,11 грн= 36,11

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*36,11 грн= 36,11

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

72,22

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1602

16

Сумарно, гривень

115696,44

Х

0

           

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

13328,64

66643,2

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

115696,44

578482,2

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

129025,08

645125,4

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

129025,08

645125,4

 

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, які надані виконавчому комітету Таращанської  міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

 

Процедура, що потребує корегування 

Коригуючий механізм

Х

Х

 

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

129025,08

645125,4

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь