A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Проєкту рішення Таращанської міської ради «Про встановлення ставок податку на землю на території Таращанської міської ради»

Дата: 25.05.2021 13:12
Кількість переглядів: 221

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проєкту рішення Таращанської міської ради

«Про встановлення ставок податку на землю на території Таращанської міської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту  рішення Таращанської міської ради «Про  встановлення ставок податку на землю на території Таращанської міської територіальної громади» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст..12 269 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку».

 

 1. Визначення та аналіз проблеми на вирішення якої спрямоване державне  регулювання.

         Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні механізму плати за землю та коригуванням ставок земельного податку.

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати .

Причини виникнення проблеми: Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та є його бюджетно-формуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку громади пропонується прийняти  рішення Таращанської міської ради «Про  встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Таращанської міської територіальної громади» з додатками. Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок податку на землю,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів. У зв’язку з потребою встановлення податку на землю та  керуючись Податковим кодексом для визначення надходжень до бюджету Таращанської міської територіальної громади виникла необхідність у розробці проєкту даного рішення з метою забезпечення надходжень до місцевого  бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Таращанської міської територіальної громади, до  бюджету.

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення «Про  встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Таращанської міської ради» даний податок будуть сплачувати  по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок, будуть не профінансовані соціальні програми міста, а саме Програма оздоровлення дітей.

 

Аналіз втрат до міського бюджету

№п/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори

Відхилення, тис.грн.(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Плата за землю

(ставка земельного податку)

1

 

279,7

1

279,7

0

 

РАЗОМ(втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

0

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні ставок земельного податку полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

         Враховуючи вищевикладене, Таращанською міською радою розробляється проєкт рішення «Про  встановлення ставок та пільг із сплати земельного податкуна території Таращанської міської ради» та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про податок на землю на території Таращанської міської ради  на наступний рік, то  виходячи з норми Податкового кодексу України, даний податок справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на землю при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на землю  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання відповідно до потреб міського бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати податку на землю;

 - забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету податку на землю;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про встановлення податку на землю на території Таращанської міської ради»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку виходячи з норми Податкового кодексу України, даний податок справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах та  не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення міської територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше).

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок із сплати земельного податку на території Таращанської міської ради» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок земельного податку

Встановлення максимальних ставок земельного податку дозволить збільшити дохідну частину місцевого бюджету. Але така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів міської територіальної громади. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини міського бюджету, а у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату і, як наслідок, масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від земельного податку.

3.Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акту та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акту та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата земельного податку за умовами передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  у банківських установах.

Альтернатива 2

Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  у банківських установах за запропонованими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

1602

1602

1602

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

100%

100%

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата земельного податку за умовами передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  встановленого попереднім рішенням

Альтернатива 2

Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  за обґрунтованими ставками

Альтернатива 3

Відсутні

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  за завищеними ставками

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту)

0

Альтернатива 2

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акти)

0

Альтернатива 3

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту)

0

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом, які не сприятимуть наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення міської територіальної громади та інше

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проєкту регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку  на території міста та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Таким чином, з прийняттям вказаного рішення буде досягнуто баланс інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок, виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

- надходження додаткових коштів до міського бюджету;

- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни:

Сплата земельного податку  за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг по сплаті земельного податку  для окремих категорій громадян. Суб’єкти господарювання:

земельного податку  за обґрунтованими ставками. Запровадження коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

 

Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сплата земельного податку за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатках 2, 4 до цього АРВ.

Наповнення міського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.

Альтернатива 3

Держава:

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету.

Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акту та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни:

Надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати:

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

 

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати

залишаться на попередніх величинах

 

Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення «Про  встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Таращанської міської ради»  будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати земельного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, з прийняттям вказаного рішення буде досягнуто баланс інтересів органу місцевого самоврядування  і платників земельного податку.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;
 • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу при причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акту, земельний податок справлятиметься  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування земельного податку, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

 

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обґрунтованих ставок земельного податку,  що є посильними для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Таращанської міської ради.

 

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Таращанської міської територіальної громади, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок земельного податку.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту: 

Розробка  проєкту рішення Таращанської міської ради «Про  встановлення ставок та пільг із сплати земельного податкуна території Таращанської міської ради» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Таращанської міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Запропонований термін дії акту:

Строки дії регуляторного акту встановлюється на необмежений термін.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акту:

У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, у нашому випадку  це земельний податок, яка  справляється, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Згідно  Закону України № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»визначає, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Основними показниками результативності акту є:

- забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

 • створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акту, не обмежується.

 

 

№п/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень,тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету,

в тому числі:

Х

279,9

 

- Плата за землю(ставка земельного податку)

1,5%

279,9

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту, один.

1602

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акту, грн.

279,9

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту, години на 1 суб.

1

5

Рівень проінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, %

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

- на офіційному веб-сайті Таращанської міської ради;

 

100%

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконавчим комітетом Таращанської  міської ради.

 

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний.

 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися до дня набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

 

Секретар міської ради                                               Віталіна СМОЛІЖЕНКО          

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

 

В И Т Р А Т И

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

 

п/№

Витрати

Заперший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

0

0

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

 

 

          Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 

 

 

 

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

 

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 03 травня 2021 р. по 19 травня  2021 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет -консультації прямі( інтернет -форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робочі наради та зустрічі (опитування)

0

 

2

 

Вид консультацій:

телефонному та усному режимі

24

Отримана інформація про ставки земельного податку , обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок земельного податку на рівні запропонованих  ставок

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:1602(одиниць).

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

8,32

-

-

6

Разом, гривень

Формула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

8,32

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1602

8

Сумарно, гривень

Формула:відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

13328,64

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994,0 годин

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році становить 6000,0 грн. та у погодинному розмірі 36,11грн. ( Закону України  «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*36,11 грн= 36,11

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*36,11 грн= 36,11

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

72,22

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1602

16

Сумарно, гривень

115696,44

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

13328,64

66643,2

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

115696,44

578482,2

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

129025,08

645125,4

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

 

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

129025,08

645125,4

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, що надані виконавчому  комітету Таращанської  міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

Процедура, що потребує корегування 

Коригуючий механізм

Х

Х

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

129025,08

645125,4

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь