A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проєкту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території Таращанської міської ради»

Дата: 25.05.2021 13:19
Кількість переглядів: 305

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проєкту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території Таращанської міської ради»

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог статей 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території Таращанської міської територіальної громади».

 

Визначення проблеми

 

Аналіз регуляторного впливу визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту регуляторного акта – проєкту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території Таращанської міської територіальної громади».

Дане питання може бути вирішене органом місцевого самоврядування, оскільки згідно з пунктом 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування встановлюють відповідно до законодавства правила додержання тиші в громадських місцях.

Зазначений проєкт рішення розроблений відповідно до статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», згідно з якою міським радам надано повноваження затверджувати правила додержання тиші в населених пунктах та пропонується визначити особливості проведення відповідних організаційних, господарських, технічних, технологічних, архітектурно-будівельні та інших заходів щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормам, для забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо додержання тиші на території міста і в громадських місцях, запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів впливу шуму та інших фізичних факторів на середовище життєдіяльності людини.

Зазначений проєкт рішення розроблено відповідно до статті 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».

Головна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, а саме прийняття зазначеного рішення - необхідність посилення контролю за дотриманням на місцевому рівні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту мешканців Таращанської міської територіальної громади від шкідливого впливу шуму.

Відсутність єдиного нормативно-правового акта щодо додержання тиші на місцевому рівні суттєво ускладнює розв’язання цієї проблеми, тому прийняття зазначеного рішення забезпечить контроль за додержанням тиші в громадських місцях на території Таращанської міської територіальної громади відповідно до чинного законодавства України.

Так, згідно зі статтею 182 КУпАП встановлена відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Але, враховуючи відсутність «Правил з додержання тиші в громадськиї місцях Таращанської міської територіальної громади», винних осіб неможливо притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 182 КУпАП у частині порушення вимог Правил додержання тиші.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

Впливає на всіх суб’єктів господарювання, що впроваджують діяльність на об’єктах, розташованих на території Таращанської міської територіальної громади та підпадають під дію регулювання в частині ознайомлення з положеннями регуляторного акта.

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акту, є важливою для суспільства і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує врегулювання на місцевому рівні і не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки жоден з них не містить норми, які регулюють порушені питання.

Але, враховуючи зміни в деяких законодавчих актах України, у зв’язку з реорганізацією установ і організацій, що забезпечують контроль за дотриманням тиші (Національна поліція України, Державна служба України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тощо), на сьогоднішній день виникла потреба в ухваленні регуляторного акта, у якому необхідно об’єднати всі підходи до забезпечення захисту населення від шкідливого впливу шуму та координацію дій суб’єктів господарювання територіальної громади, що провадять діяльність у цій сфері. 

Проєкт регуляторного акту підготовлено відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме: забезпечення доцільності, ефективності та прозорості щодо застосування норм для суб’єктів господарювання та громадян.

 

Цілі державного регулювання

 

Метою розробки проєкту регуляторного акту є створення умов (нормативно-правових та організаційних) для захисту населення територіальної громади від шкідливого впливу шуму; забезпечення контролю за дотриманням на місцевому рівні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту мешканців територіальної громади від шкідливого впливу шуму.

Прийняття проєкту регуляторного акту забезпечить чітке визначення основних вимог щодо дотримання тиші в громадських місцях, багатоквартирних житлових будинках; попередження високих рівнів шумів.

Тим самим проєкт регуляторного акту дасть можливість:

- захистити право мешканців на тишу;

- захистити населення територіальної громади від шкідливого впливу шуму;

- забезпечити контроль за додержанням тиші в громадських місцях та багатоквартирних житлових будинках на території Таращанської міської територіальної громади;

- забезпечити надходження до міського бюджету за рахунок штрафних санкцій, визначених адміністративною комісією при виконавчому органі Таращанської міської ради при розгляді адміністративних протоколів за частиною першою статті 182 КУпАП.

 

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

  1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Альтернатива є неприпустимою, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 2.

Прийняття проєкту регуляторного акта

Забезпечує вирішення проблемних питань в повному обсязі.

Спосіб є прийнятним, оскільки повністю відповідає чинному законодавству.

Для Таращанської міської територіальної громади та Таращанської міської ради, як її представницького органу, позитивним буде факт введення в дію запропонованого регулювання, у зв’язку з чим буде дотримано принцип верховенства закону, створення позитивного іміджу територіальної громади, забезпечення її інтересів.

     

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

 

Забезпечує вирішення проб-лемних питань в повному обсязі, а саме:

- забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо додержання тиші на території громади;

- упорядкування та здійснення контролю за додержанням тиші в громадських місцях та багатоквартирних житлових будинках на території громади;

- запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів шуму та інших фізичних факторів на середовище життєдіяльності людини;

- забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету у вигляді штрафних санкцій за частиною першою статті 182 КУпАП;

- встановлення режиму чіткого дотримання принципу верховенства закону,

- забезпечення інтересів територіальної громади, підвищення позитивного іміджу влади з приводу покращення ситуації на території Таращанської міської територіальної громади,

- встановлення зрозумілого загального регулювання відносин щодо додержання тиші на території Таращанської міської територіальної громади.

Відсутні, оскільки реалізація положень акта не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Проблема залишається невирішеною

Відсутні, оскільки реалізація положень акта не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Альтернатива 2

Прийняття проєкту регуляторного акта

- захищеність прав і законних інтересів громадян щодо забезпечення тиші на території Таращанської міської територіальної громади, зокрема в громадських місцях та в багатоквартирних житлових будинках;

- недопущення перевищення встановлених рівнів впливу шуму та інших фізичних факторів на середовище життєдіяльності людини;

- створення необхідних умов для повноцінного життя мешканців багатоквартирних житлових будинків;

- забезпечення сприяння дотриманню громадського порядку на території громади у вечірній та нічний час;

- підвищення культури поведінки в житлових будинках, місцях відпочинку та інших громадських місцях;

- встановлення зручних для населення режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення

Витрати на ознайомлення з основними положеннями регуляторного акта

Витрати на повідомлення мешканців прилеглих ква­ртир про початок та закін­чення ремонтних робіт у разі їх проведення.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

Юридичні особи 17

Фізичні особи 1

Юридичні особи 39

Фізичні особи 2

Юридичні особи 528

Фізичні особи 1015

1602

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

1,1%

2,5%

96%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні, оскільки реалізація положень акта не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Альтернатива 2

Прийняття проєкту регуляторного акту

- Встановлення чіткого алгоритму дій здійснення на території Таращанської міської територіальної громади бізнесу з додержанням режиму тиші, у тому числі визначення рівнів шуму, які не можна перевищувати, примірного переліку заходів щодо попередження дії та зниження шуму до допустимих рівнів.

- встановлення випадків, на які певні вимоги щодо додержання тиші та обмеження певних видів діяльності не поширюються.

Проєкт регуляторного акту ураховує зміни, що відбулися в чинному зако­нодавстві України

 

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

З – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усіх важливих аспектів проблеми не буде);

2 цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі її важливі та критичні аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Залишення існуючої ситуації на даний момент без змін є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 2

Прийняття проєкту регуляторного акта

4

У разі прийняття акта, задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження Правил дотримання тиші на території Таращанської міської територіальної громади та громадських місцях, підвищення рівня самоврядного та громадського контролю щодо додержання тиші, захищеність прав  і законних інтересів громадян щодо забезпечення тиші на території громади, недопущення перевищення встановлених рівнів впливу шуму та інших фізичних факторів на середовище життєдіяльності людини

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Дана альтернатива відхиляється в зв’язку з тим, що порушується чинне законодавство і неврегульованість даного питання призводить до чисельних порушень громадянами та суб’єктами господарювання правил тиші, що супроводжується надходженням скарг щодо перевищення допустимих рівнів шуму, порушення законних прав громадян на тишу

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття проєкту регуляторного акта

Цілі досягнуто

повною мірою. У разі прийняття проєктуакта для міста вигода полягатиме в тому, що підвищиться рівень самоврядного і громадського контролю стосовно додержання тиші, що призведе тим самим до: зменшення порушень вимог законодавчих та нормативно–правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, а саме зменшення:

-заяв або повідомлень підприємств, установ, організацій, посадових осіб, громадськості або окремих громадян щодо порушень додержання тиші в громадських місцях,

-повідомлень, опублікованих в пресі;

- кількості право-порушень, виявлених працівниками поліції щодо порушення тиші в громадських місцях;

- громадяни зможуть реалізувати право на тишу;

- підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, а також громадяни зможуть забезпечити належний рівень дотримання тиші, встановлений нормами проєкту регуляторного акту

У разі прийняття проєкту регуляторного акту матеріальні витрати відсутні. Поряд з цим забезпечується збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблеми.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання прав та обов’язків суб’єктів стосовно дотримання тиші в місті Києві та громадських місцях, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта, у разі залишення існуючої на даний час ситуації без змін, відсутні.

Альтернатива 2

Прийняття проєкту регуляторного акту

Прийняття акта забезпечить чітке врегулювання обов’язків та заборони для громадян, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, щодо дотримання дотримання тишів місті Києві та громадських місцях.

Проєкт акта чітко визначає приміщення і територію (захищені об’єкти), на яких перевищення рівня шуму впродовж доби не повинно перевищувати санітарні норми.

Регулює обмеження режиму роботи закладів ресторанного госпо-дарства (ресторани, бари, кафе) та інших закладів, які розташовані в житлових будинках; проведення ремонтних і будівельних робіт на об’єктах, що розташовані в житлових будинках, вбудованих та прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень.

Захист мешканців багатоквартирних будинків від шкідливого впливу шуму.

Зникнення неврегульованості проблеми у чинному законодавстві.

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, істотна відмінність регулювання, що пропонується, з існуючим регулюванням

 

На дію цього регуляторного акта може вплинути такий чинник, як можливі зміни у чинному законодавстві України.

Можливість виконання акта з боку Таращанської міської ради, а також суб’єктів господарювання оцінюється як висока. Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся, оскільки настання будь-яких негативних наслідків, за результатами прийняття запропонованого механізму, не очікується.

Здійснення контролю за дотриманням вимог регуляторного акта забезпечують у межах своїх повноважень відповідні органи державної влади, місцевого самоврядування та створені ними (чи їх посадовими особами) у встановленому порядку колегіальні органи.

 

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Для досягнення мети, визначеної в цьому аналізі, проєктом регуляторного акту пропонується прийняти рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території Таращанської міської ради».Зазначений проєкт регуляторного акту містить норми, якими чітко визначаються основні вимоги до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців, а також громадян по забезпеченню прав і законних інтересів громадян щодо додержання тиші на території Таращанської міської територіальної громади.

Упровадження регуляторного акта має позитивно вплинути на додержання громадського порядку та тиші на території громади. Правила створять умови для безпеки середовища життєдіяльності громадян, недотримання яких може негативно впливати на здоров’я і життя людини та майбутніх поколінь, а також сприятимуть посиленню контролю за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту жителів громади від перевищення рівнів шуму, попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

Упровадження Правил має забезпечити:

  • застосування їх усіма суб’єктами господарювання та громадянами;
  • здійснення відповідних організаційних, господарських, технічних, технологічних, архітектурно – будівельних та інших заходів щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами й правилами;
  • дотримання в прилеглих житлових та нежитлових приміщеннях рівня шуму, то не перевищував би установлені санітарні норми для денного й нічного часу;
  • установлення чітких вимог до організації роботи підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян при виконанні робіт, що призводять до виникнення шуму.

Таким чином, вирішення вищезазначеної проблеми буде розв'язано шляхом прийняття відповідного рішення Таращанської міської ради з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства.

Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

На дію регуляторного акта виключений вплив зовнішніх факторів, за винятком випадку змін у законодавстві України. Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

Регуляторний акт спонукає суб’єктів господарювання та громадян виконувати встановлені вимоги до дотримання тиші на території Таращанської міської територіальної громади. За невиконання вказаних у регуляторному акті вимог суб’єкти господарювання та громадяни несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. Перешкоди впровадженню регуляторного акта та виконанню його вимог відсутні.

 

 

Головний спеціаліст відділу

юридичного забезпечення

та кадрової роботи

Таращанської міської ради                                                           Ілона КОБДІД

 

 

Начальник відділу

юридичного забезпечення

та кадрової роботи

Таращанської міської ради                                                       Оксана САМЧЕНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь