Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Дата: 25.05.2021 13:23
Кількість переглядів: 369

 

Додаток

до рішення Таращанської міської ради

від __________ 20__ року №_____

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Правила благоустрою території Таращанської міської територіальної громади (далі – Правила) є нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування, яким встановлюються вимоги щодо благоустрою території територіальної громади, регулюються права та обов’язки суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою території. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на всій території  Таращанської міської територіальної громади (далі – територіальна громада) суб’єктами у сфері благоустрою.

1.2. Об'єкти благоустрою територіальної громади використовуються відповідно до їх функціонального  призначення  для  забезпечення  сприятливих  умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил  забудови,  інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою територіальної громади забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території територіальної громади.

1.4. Повноваження Таращанської міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.  

1.5. Таращанська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про оцінку впливу на довкілля» та інших нормативно-правових актів України».

1.8. Правила містять загальнообов'язкові на території територіальної громади норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

1.9. Правила поширюють свою дію на всіх суб’єктів благоустрою, що знаходяться на території територіальної громади та поза межами, незалежно від їх реєстрації за місцем проживання, місцезнаходженням, місця перебування, громадянства, іншої приналежності до іноземних держав та іншим організаціям, майно яких знаходиться на території територіальної громади.

1.10. Призначення благоустрою території  територіальної громади є:

1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3) створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

1.11. У цих Правилах  терміни вживаються в такому значенні:

Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Територія — сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту.

Прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру.

Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення  експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них  (прибудинкової) території відповідно до вимог цих Правил, нормативів,  норм,  стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів спрямований на відновлення фасадів будинків, в тому числі з відбудови втрачених пам’яток архітектури та історії.

Вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також  площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій. Охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів,  пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники, в тому числі самосійні та порослеві), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових  та інших  територіях;

3) будинки, та споруди, їх фасади;

4) будівлі, споруди та обладнання системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі, споруди та обладнання системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

9) обладнання  (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки  маршрутних  транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників;

13) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

14) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

16) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

17) вуличні лави;

18) вуличні годинники, меморіальні дошки;

19) громадські вбиральні;

20) інші елементи благоустрою міста Тараща.

Мала архітектурна форма — це елемент декоративного чи іншого оснащення благоустрою. До малих архітектурних форм належать:

- альтанки, павільйони, навіси;

- паркові арки (аркади) і колони (колонади);

- вуличні вази, вазони і амфори;

- декоративна та ігрова скульптура;

- вуличні меблі (лавки, лави, столи);

- сходи балюстради;

- паркові містки;

- огорожі, ворота, грати;

- інформаційні стенди, дошки, вивіски;

- інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

Тимчасова споруда торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі тимчасова споруда - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Існують пересувні та стаціонарні тимчасові споруди:

- пересувна тимчасова споруда - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

- стаціонарна тимчасова споруда - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 м2.

Паспорт опорядження фасадів - проектна документація, що містить інформацію про зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд, матеріали якими опоряджуються фасади, їх колір (архітектурне та колористичне вирішення) відповідно до ДСТУ Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних креслень».

Рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні (світлові та несвітлові, наземні та неназемні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

Об'єкти благоустрою – сукупність усіх територій територіальної громади, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

Об'єкти благоустрою:

1) території загального користування:

 - парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля і відпочинку;

- пам'ятки культурної та історичної спадщини;

- кладовища;

- площі;

- вулиці, дороги,  провулки,  проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;

- місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту тощо);

- місця для зупинки  маршрутних  транспортних засобів;

- місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;

- інші території загального користування в межах міста  Тараща;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах міста  Тараща.

Суб'єкти у сфері благоустрою територіальної громади - учасники відносин у сфері благоустрою територіальної громади, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

Зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Інші терміни, що застосовуються в цих Правилах і не визначаються ними, застосовуються у значенні, встановленому іншими нормативно-правовими актами.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги»  т.і.

Житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

До житлово-комунальних послуг належать:

1) житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком.

Послуга з управління багатоквартирним будинком включає:

- утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньо-будинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування внутрішньо-будинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо;

- купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;

- поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

2) комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Джерело утворення побутових відходів - об'єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка).

 

Розділ ІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій

об’єктів благоустрою

 

Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за № 189/8788.

 

А) Порядок здійснення благоустрою та утримання територій

загального користування:

 

2.1. Парки, лісопарки, рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери, майданчики дозвілля та відпочинку.

2.1.1. Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

2.1.2. Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

2.1.3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», а також:

- Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754;

- Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145;

- ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

2.1.4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

2.1.5. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

2.1.6. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.1.7. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Відстань між урнами повинна становити  10-40 м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м - на територіях із середньою і низькою щільністю населення. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м3.

2.1.8. Біля кожного ларка,  палатки, кіоску (продовольчого, сувенірного,  книжкового тощо) встановлюється урна місткістю не менш ніж 10 дм3.

2.1.9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

2.1.10. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження (вразі потреби).

2.1.11. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

2.1.12. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

2.1.13. Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парку, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та  відпочинку.

2.1.14. Збір листя на території парку, зон зелених насаджень, скверів  здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках.

2.1.15. Спалювати опале листя забороняється.

2.2. Пам’ятники культурної та історичної спадщини.

2.2.1. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 «Про затвердження - Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 «Про затвердження - Списку історичних населених місць України»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.122014 № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

- ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

2.2.2. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати території пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам'яток у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

2.2.3. Використання пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам'яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони  культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

2.2.4. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

2.3. Об’єкти вулично-дорожньої мережі.

2.3.1. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про автомобільні дороги»;

- Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198;

- Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012                       № 54;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417;

- ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

- ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

- ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.3.2. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі територіальної громади забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

2.3.3. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

1) своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

2) постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

3) контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

4) вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та згідно вимог чинного законодавства оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

5) аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що  призводять до їх скоєння;

6) разом з Національною Поліцією України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

7) сповіщати Таращанську міську раду та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

8) забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

2.3.4. Власники чи користувачі транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини дороги внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, відходами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря та відшкодовувати збитки завдані об’єкту благоустрою.

2.3.5. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

2.3.6. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.

2.3.7. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

1) забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

- утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

2) у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

3) дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

2.3.8. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

1) розміщувати споруди та об’єкти;

2) смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

3) спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

4) скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

5) встановлювати намети;

6) випасати худобу та свійську птицю;

7) скидати сніг.

2.3.9. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.3.10. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

2.3.11. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

2.3.12. Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

2.3.13. Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

2.3.14. Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.3-25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні  пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.3.15. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

2.3.16. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, та нормативно-технічних документів.

2.3.17. При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки  дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних  подій,  результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях   концентрації дорожньо-транспортних подій.

2.3.18. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти  збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

2.3.19. Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів міста здійснюються відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил та інших нормативно-правових актів.

2.4. Кладовища.

2.4.1. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

- Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

- Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за № 1113/9712;

- Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 № 28.

2.4.2. Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується за рахунок коштів міського бюджету.

2.4.3. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечує КП «Таращаблагоустрій» згідно «Порядку функціонування та утримання кладовищ у м. Тараща» та відповідно до вимог чинного законодавства.

2.4.4. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення,  охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил та «Порядку функціонування та утримання кладовищ у м. Тараща».

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені  тільки за рішенням Таращанської міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками  слідів  давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

2.5. Автостоянки, місця паркування транспорту.

2.5.1. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

2.5.2. Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417.

2.5.3. Утримання у належному стані та обладнання територій автостоянок, місць паркування, кінцевих зупинок транспорту, а також прибирання прилеглої території на відстані 20 м у радіусі від периметру споруд та до проїжджої частини здійснюють самостійно або за договором:

- власники (балансоутримувачі);

- юридичні та фізичні особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений договором або рішенням Таращанської міської ради відповідно до чинного законодавства та цих правил;

- юридичні та фізичні особи, що займаються перевезенням пасажирів та здійснюють паркування або відстій автотранспорту, стоянку автотранспорту протягом більше ніж 10 хвилин.

2.5.4. У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом.

Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

- очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

- систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

- забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

- забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

- забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

- утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиральнь, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

- забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

- утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

- утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

- утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

2.5.5. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

2.5.6. Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

2.5.7. Місця для стоянки повинні бути обладнані урнами.

Утримання в належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють балансоутримувачі вказаних об’єктів.

2.6. Майданчики для дозвілля та відпочинку.

2.6.1. Обладнання та утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені зазначені майданчики відповідно до договору.

2.6.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.6.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

2.6.4. При розміщенні пересувних і мобільних атракціонів власник (балансоутримувач) встановлює достатню кількість урн для сміття, забезпечує санітарне утримання прилеглої території на відстані 15 метрів від атракціонів власними силами та /або за договором із спеціалізованим підприємством (у т.ч. на вивіз сміття).

2.7. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою.

2.7.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) самовільно виконувати земляні, будівельні та інші роботи;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі  робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони,  самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити та/або звалювати у не  відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати вимоги нормативно-правових актів щодо поводження з відходами (складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів);

10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття і твердих побутових відходів;

11) виливати рідину, кидати сміття, відходи, речі, предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

13) самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

14) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з Національною поліцією України;

15) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

16) самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та господарсько – побутової каналізації;

17) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

18) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

19) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

20) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

21) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

22) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

23) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

2.7.2. При накладенні обтяжень суб’єктам господарювання гарантується накладення обтяжень з урахуванням здійснення виду господарської діяльності й основних фінансово- економічних показників діяльності.

 

Б) Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

2.8. Здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору.

2.8.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних  ділянок,  наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

2.8.2. Таращанська міська рада може передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог закону.

2.8.3. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати  для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

2.8.4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної  влади  та органи  місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

2.9. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд.

2.9.1. Благоустрій та утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих правил та інших нормативних актів.

2.10. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних та інших робіт.

2.10.1. Замовники (забудовники) та будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

2.10.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

- комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання осіб з інвалідністю та громадянами інших маломобільних груп населення;

- розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машиномісць  відповідно до чинних державних будівельних норм;

- проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі розробленої та затвердженої в порядку передбаченому чинним законодавством України проектної документації.

2.10.3. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

2.10.4. Планування і забудова міста, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання осіб з інвалідністю не допускається. У тих випадках, коли з об'єктивних причин  неможливо пристосувати для  осіб з інвалідністю діючі об'єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об'єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності осіб з інвалідністю, зокрема будівництво спеціальних об'єктів.

2.10.5. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов'язані:

- утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

- здійснювати виконання будівельних робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил  на підставі документів, що дають право на виконання вищезазначених робіт. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою відведеної та прилеглої території;

- проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим дотриманням діючих інструкцій з охорони праці та правил безпечного здійснення робіт;

- встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, містобудівних умов та обмежень, інших нормативних актів;

- проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території; 

- негайно, не більше ніж за добу, прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

- не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

- організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

- вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

- не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

- при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;

- на вулицях, проспектах з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів, роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

- розриття шляхового покриття проспектів, площ, вулиць, тротуарів, дорожніх об’єктів протягом 3 років після їх будівництва або капітального ремонту виконується виключно за рішенням виконавчого комітету Таращанської міської ради;

- місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.10.6. Порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється згідно ст. 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2.10.7. Про закінчення робіт замовником робіт в обов’язковому порядку повідомляється Таращанська міська рада.

2.10.8. Особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку:

- обгородити місце проведення робіт стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори; 

- при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце проведення робіт світловим сигналом червоного кольору;

- встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

- на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об'їзду;

- встановити інформаційний стенд з інформацією, передбаченою п. 12 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 № 466;

- організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень та інших елементів благоустрою. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

- забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами - дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водо-, каналізаційних, телефонних та інших комунікацій;

- відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;

- зворотнє засипання, при виконанні робіт на твердому покритті, проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину, з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїзної частини;

- відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях, проспектах, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках - протягом трьох діб;

- виконання робіт з відновлення благоустрою включає: відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;

- компенсаційні шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів.

2.11. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів.

2.11.1. Під час проведення святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

2.11.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти, організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття (відходів) з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися, як організаторами та замовниками масових заходів так і  юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень  власними силами.

2.11.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Таращанська міська рада, розпорядженням міського голови призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття (відходів), збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

2.11.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття (відходів), відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

2.11.5. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється за попереднім узгодженням з Таращанською міською радою.

2.11.6. На  період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, конференції та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

2.11.7. Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території міста з дотриманням Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Тараща, затвердженого виконкомом Таращанської міської ради, згідно цих Правил та інших нормативно-правових актів.

2.12. Порядок здійснення благоустрою об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

2.12.1. Суб’єкти господарювання цієї сфери діяльності зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, тимчасові споруди, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

2.12.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і ресторанного господарства, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та не допускати їх накопичення, забезпечити щоденне прибирання території торгівлі та надання платних послуг, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки та прилеглу до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування територію після закінчення роботи.

2.12.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частини вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

2.12.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків, та тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності у не відведених для цього місцях.

2.12.5. Встановлення точок торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків, здійснюється згідно регуляторних актів в цій сфері та вимог чинного законодавства.

 

Розділ ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

 

3.1 Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію.

3.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

- забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

- регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- утримання приміщень громадських вбиральнь, у тому числі дворових, вбиральнь на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

- очищення опор ліній електропередачі, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклами, вивішених у недозволених місцях;

- спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

- регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

- регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

- здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

- вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

- проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку території міста та планів з благоустрою його територій;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або призводять до її нецільового використання;

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5) вносити на розгляд Таращанської міської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою території міста.

3.5. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою території міста зобов'язані:

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території міста прилеглу до цих об’єктів територію;

2) утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

3) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

5) проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин), що здійснюються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

6) у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

7) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

8) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

Розділ IV. Вимоги до утримання зелених насаджень на обєктах благоустрою – територіях загального користування

 

4.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, цими Правилами, іншими нормативними актами;

4.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226.

4.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

4.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

4.6. Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

4.7. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

4.8. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

4.9. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд  за деревами  і чагарниками, за газонами, квітниками, садовими доріжками, за садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороби, охорону природної фауни.

4.10. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності.

4.11. Поточне утримання парків, скверів, лісопаркової зони та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів.

4.12. Догляд за деревами, клумбами, тротуарними газонами майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунального господарства, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків;

4.13. Видалення (знесення), пересадження зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, квітників) здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень,  при виплаті відновлювальної вартості у разі її нарахування.

4.14. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4.15. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким  земельні ділянки відведені з вказаною метою. Не допускається складування будівельних матеріалів, стоянки машин та механізмів на відстані 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

4.16. Знищення бур’яну на газоні проводять скошуванням та прополюванням. Максимальна висота травостою має бути на партерних газонах — 5 см, звичайних — 10 см, лучних — 15-20 см. Висота скошування травостою на партерних газонах — 2-4 см, загальних та лучних — 3-5 см;

4.17. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопаркової зони, скверів, парків, зелених зон, садів та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту та порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, чагарників, квітів, газонів.

4.18. На території зелених насаджень забороняється складування будь-яких матеріалів, влаштування звалищ сміття, снігу та льоду, мити та ремонтувати автотранспорт, випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

Забороняється:

- самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень;

- їздити по газонам, клумбам, квітникам, ставити автотранспорт на газонах, клумбах, квітниках;

- підвішувати на дерева гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, надруковані об’яви, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

- добувати з дерев смолу і сік, робити надрізи, надписи, знищувати мурашники, ловити птахів та стріляти в них;

- висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій.

4.19. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

- щодо насаджень, що належать до комунальної власності,- на КП «Таращаблагоустрій», на балансі якого знаходяться зелені насадження;

- на вулицях, проспектах, провулках перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень — на балансоутримувача житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств сфери платних послуг, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я та інших об’єктів сфер діяльності, які розташовані на території житлової та громадської забудови;

- на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах-на ці підприємства;

- на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, з дня початку робот - на замовників будівництва та/або будівельні організації, що проводять роботи;

- на приватних садибах та прилеглих ділянках - на їх власників (на відстані 10 метрів від меж земельної ділянки).

 

Розділ V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

 

5.1. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій.

5.1.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

- Постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

- Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.01.2012 № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за № 170/20483.

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

5.1.2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138.

5.2. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення.

5.2.1. Підприємства, установи організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлові покажчики розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

5.2.2. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

5.3. Вимоги до утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами.

5.3.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються згідно Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Тараща, затверджених Таращанською міською радою, в яких визначаються усі вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами у місті.

5.3.2. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж.

5.3.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території територіальної громади, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території) встановлення рекламних засобів у тижневий строк після закінчення робіт.

5.3.4. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом)  і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття.

5.3.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою міста.

5.3.6. Проведення робіт з розташування рекламних засобів з порушенням Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Тараща, в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою міста, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта.

5.3.7. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

5.3.8. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

5.3.9. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

5.3.10. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального  користування.

5.3.11. Забороняється розташування рекламних засобів на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів.

5.3.12. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, споруд, на парканах, огорожах, стовпах, опорах, деревах та інших місцях для цього не призначених. Витрати на видалення зазначених оголошень в повній мірі сплачує фізична або юридична особа, яка займається розповсюдженням рекламних та/або інформаційних оголошень та/або особа, яка проводить акцію, що зазначена в рекламних або в інформаційних оголошеннях.

5.3.13. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення, при закінченні строку розміщення реклами поверхні мають бути заклеєні чистими листами або соціальною рекламою.

5.3.14. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкодження конструкції, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

5.3.15. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покрові.

5.3.16. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами.

5.3.17. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Тараща, затверджені рішенням Таращанської міської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно із законодавством.

5.3.18. Рекламні засоби, які розташовано з порушенням Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Тараща, цих Правил, з недодержанням визначеного місця розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу.

5.3.19. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

5.3.20. Рекламні засоби, власники яких не виконують відповідні приписи на усунення виявлених недоліків органом, до повноважень якого віднесено здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами, підлягають демонтажу згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Тараща.

5.3.21. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

5.4. Вимоги до утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху.

5.4.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює Комунальне підприємство «Таращаблагоустрій».

5.4.2. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.4.3. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції України забороняється.

5.5. Вимоги до утримання тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

5.5.1. Розміщення та утримання тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності регулюється наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності» від 21.10.2011 № 244.

5.5.2. Розміщення тимчасових споруд самовільно забороняється.

 

Розділ VI. Вимоги до санітарного очищення території

 

6.1. Санітарне очищення території територіальної громади включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог цих правил, санітарних норм та правил, рішень Таращанської міської ради, чинного законодавства.

6.2. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою,  зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в магазини, салони, інші приміщення, а також біля палаток, ларьків, павільйонів та інших місць здійснення виїзної та виносної торгівлі;

3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів;

4) транспортні та інші  підприємства – відповідно до вимог цих Правил.

6.3. Громадські туалети повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

6.4. Збирання та вивезення побутових відходів на території міста здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це Таращанською міською радою  на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173.

6.5. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1157/19895.

6.6. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

- Закону України «Про відходи»;

- Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070;

- Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за №1157/19895;

- Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2017 за № 505/30373.

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195;

- Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

- інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

6.7. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 365/20678.

6.8. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують територію міста, зобов’язані:

1) мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

2) прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

3) негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

4) повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

5) очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

6) очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

6.9. Тротуари, доріжки у парках, скверах, сходи, місця для зупинки  маршрутних  транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлові КП «Таращаблагоустрій», підприємства, організації і установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

6.10. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату;

- негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби ;

- повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

- очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

- очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

6.11. Балансоутримувачі, житлові підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно. Механізоване посипання сумішшю або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за №365/20678.

6.12. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

6.13. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення  відходів,  на території міста оздоровчого, культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

6.14. Прибирання прилеглих і закріплених територій здійснюється кожним суб’єктом благоустрою.

6.15. Терміни прибирання можуть установлюватися даними Правилами, цивільно-правовими договорами з балансоутримувачем і власниками територій та об’єкта. У деяких випадках терміни прибирання можуть установлюватися нормами законодавства України.

6.16. Власники (співвласники), балансоутримувачі та користувачі територій і об’єктів проводять роботи з устрою місць тимчасового збереження твердих побутових відходів (ТПВ) на своїй території.

6.17. ТПВ складуються у відповідних місцях тимчасового збереження, відкіля відвозяться в місця їхнього видалення, правовий статус яких установлюється виключно законом. Забороняється складувати будь-які відходи в не відведених для цих цілей місцях.

6.18. Суб’єкти благоустрою забезпечують підготовку твердих побутових відходів до їхнього безпечного вивозу з відповідних територій у терміни і способом, що встановлюються договорами з виконавцем послуг з вивозу відходів.

6.19. Місця тимчасового складування відходів утримуються таким чином, щоб забезпечити їх збереження, зручне завантаження і не допускати поширення відходів на сусідні території.

6.20. Власники, балансоутримувачі і користувачі територій зелених насаджень, скверів, куточків відпочинку повинні здійснювати прибирання відходів на цих територіях.

6.21. Не допускати нагромадження будівельних відходів на об’єктах будівництва.

6.22. Не забруднювати і не захаращувати території міста будівельними матеріалами, конструкціями і відходами. Місце складування будівельних відходів необхідно погоджувати зі спеціалізованим підприємством з вивозу відходів.

6.23. Прибирання і вивіз відходів під час виносної (виїзної) торгівлі і після її закінчення здійснюється суб’єктом, що здійснював цю торгівлю і за його рахунок.

6.24. Тимчасове складування і видалення відходів повинне здійснюватися способом, визначеним виключно законодавством України. Не залишати відходи на прилеглих територіях, зелених зонах, а також не скидати сміття з балконів і лоджій.

 

Розділ VІІ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ, організацій територій в числовому значенні

 

7.1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку 1 до цих Правил.

7.2. Визначення меж прибирання територій між суб`єктами благоустрою здійснюється комунальним підприємством «Таращаблагоустрій» на підставі укладених з ними договорів на виконання (безкоштовно) робіт з прибирання закріплених територій (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій) з одночасним складанням  схематичних карт прибирання. Один примірник схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації, фізичній особі для забезпечення своєчасного прибирання, другий примірник знаходиться у виконавчому комітеті Таращанської міської ради для здійснення координації та контролю.

7.3. Встановлено наступні межі утримання прилеглих територій підприємств, установ організацій:

- двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів прибудинкової території житлового фонду — 20 метрів від межі відведеної земельної ділянки (у разі відведення або оформлення права власності на земельну ділянку) та до проїжджої частини вулиці; 25 метрів від забудови житлового будинку (у разі відсутності правовстановлюючих документів на земельну ділянку) та до проїжджої частини вулиці. Утримання прилеглої території покладається на житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

- двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам - 20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці. Утримання прилеглої території покладається на власників або користувачів земельних ділянок;

- території, прилеглі до об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності — не менше 20 метрів від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці. Утримання прилеглої території покладається на суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

- території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури – 15 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці. Утримання прилеглої території покладається на суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

- території, прилеглі до автозаправних станцій - 50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування та до проїжджої частини вулиці. Утримання прилеглої території покладається на суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

- території, прилеглі до трансформаторних, центрально-теплових, газорозподільних, тяглових підстанцій, теплопунктів, бойлерних тощо - 10 м від меж земельної ділянки, наданої в користування (оренду тощо), включно до бортового каменю вулиці (шосе, площі, провулка тощо). Утримання прилеглої території покладається на підприємства, установи та організації на балансі яких знаходяться вказані об’єкти;

- території колективних гаражів - 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці. Утримання прилеглої території покладається на гаражно-будівельні кооперативи;

- автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі, на яких не встановлені тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності — у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці. Утримання прилеглої території покладається на відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах;

- контейнерні майданчики - 5 м від периметру споруди. Утримання територій покладається на балансоутримувачів територій, на яких розміщено контейнерні майданчики;

- майданчики для паркування - 20 м від периметру споруди до проїжджої частини вулиці. Утримання покладається на суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування;

- шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами - 10 м від периметру споруди. Утримання прилеглої території покладається на балансоутримувачів штучних споруд;

- території, відведені під проектування та забудову - 20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці. Утримання прилеглої території покладається на фізичних та юридичних осіб, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться;

- для будинків приватного сектору - 10 м від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду тощо);

- для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній електромереж та зв’язку тощо – 10 м від опори;

- для автомобільних шляхів, залізничних колій – в охоронній межі.

 

Розділ VІІІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм

 

8.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

8.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

8.3. Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

8.4. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

8.5. Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

8.6. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

8.7. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.

8.8. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

8.9. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

8.10. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

8.11. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

 

Розділ ІХ. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою

 

9.1. Контроль у сфері благоустрою міста Тараща спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі  іноземцями та особами без громадянства, вимог  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

9.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста Тараща здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок територій;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участь в обговоренні проектів благоустрою території міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконавчого комітету Таращанської міської ради, підприємств, установ, організацій;

4) подання балансоутримувачами позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, цих Правил;

5) складання протоколів про адміністративне правопорушення в разі виявлення порушення цих Правил, з метою притягнення винних осіб до адміністративної  відповідальності.

9.3. Контроль за станом благоустрою території територіальної громади, виконанням цих Правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на Національну поліцію України, територіальні органи Держпродспоживслужби, КП «Таращаблагоустрій», інші органи, організації та служби визначені чинним законодавством.

9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою міста здійснюється громадськими інспекторами.

Громадські інспектори благоустрою міста:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою міста у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

9.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 

Розділ Х. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання

прибудинкової території

 

10.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за № 927/11207, та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

10.2. Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.02.2014 № 56.

10.3. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

10.4. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік, як безхазяйне майно або передані в комунальну власність, як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

10.5. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

10.6. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, цих Правил, а також установлених стандартів, норм і правил.

10.7. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

10.8. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

10.9. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік, як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

10.10. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття на прибудинковій території, у балки, лісосмуги, вздовж доріг та інші, непередбачені для цього місця.

10.11. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньо-квартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин швидкої допомоги», пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо. Забороняється здійснювати стоянку автомобілів із працюючим двигуном ближче 15-ти метрів, а з непрацюючим двигуном – 10 метрів від вікон та дверей житлових будинків, лікарень, шкіл та інших установ.

10.12. Забороняється розміщення та/або залишення на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів, які повинні бути прибрані у строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.

10.13. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками.

10.14. Забороняється спалювати опале листя, гілки дерев (кущів) та сміття на території житлової та громадської забудови.

10.15. Забороняється викидати трупи собак, котів, домашньої птиці та інших тварин або захоронення їх у невідведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

10.16. Спалювання сміття, опалого листя, гілок та інших відходів на території житлової та громадської забудови, на присадибній ділянці та прилеглій до присадибної ділянки території, забороняється. Відповідальність за це, передбачена кодексом України про адміністративні правопорушення.

10.17. Зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях, визначених Таращанською міською радою з врахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства.

10.18. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у тому числі побутових, у підземних горизонтах, на території міст та інших населених пунктів, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Захоронення відходів у надрах допускається у виняткових випадках за результатами спеціальних досліджень з дотриманням стандартів, норм і правил, передбачених законодавством України.

10.19. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок зобов’язані укласти договір з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена Таращанською міською радою виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, та здійснюють оплату таких послуг.

10.20. Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає Таращанська міська рада на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.21. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори про надання послуг по поводженню з побутовими відходами із споживачами.

10.22. Перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами.

10.23. Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.

10.24. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів визначаються власниками житлового фонду і узгоджуються з суб’єктом господарювання, що здійснюють вивіз відходів. Місця (майданчики) обладнуються твердим покриттям. До цих місць (майданчиків) забезпечується вільний проїзд. Забороняється розміщення будь якого транспорту в межах проїзду до місця (майданчику) для розміщення контейнерів.

10.25. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватись справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати ширину доріг та проїздів. 

10.26. Громадяни у сфері  благоустрою  міста мають право:

1) користуватись об'єктами благоустрою міста;

2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста;

3) вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

5) брати участь у здійсненні планів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян;

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування  шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою;

Участь громадян у фінансуванні планів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

10.27. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену додатком 1 до цих Правил прилеглу до таких об’єктів територію;

2) дотримуватися цих Правил;

3) не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою території міста;

4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою території міста;

5) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

10.28. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою.

На об'єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом;

2) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

3) вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

5) самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності тощо;

6) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції;

7) влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

8) випасати худобу у не відведених для цього місцях;

9) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

МЕЖІ

утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ п/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду багатоквартирного будинку з утвореним або без утвореного ЖК, ЖБК і ОСББ

Співвласники багатоквартирного будинку з утвореним або без утвореного житлового кооперативу, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємниць-кої діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Трамвайні, тролейбусні, автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Виходи зі станцій метрополітену

Балансоутримувачі

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

12

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

13

Території, відведені під проєктування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проєктування та забудову та до проїжджої частини вулиці

 

 

Міський голова                                                                Михайло КРИВОШЕЄВ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь