Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Проєкту рішення Таращанської міської ради «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності Таращанської міської територіальної громади»

Дата: 25.05.2021 13:29
Кількість переглядів: 310

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проєкту рішення Таращанської міської ради

«Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності Таращанської міської територіальної громади»

 

Назва регуляторного акта: рішення сесії Таращанської міської ради «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності Таращанської міської територіальної громади».

Регуляторний орган: Таращанська міська рада.

Розробник документа: Відділ земельних ресурсів та екології Таращанської міської ради.

Відповідальна особа: виконуючий обов’язки начальника відділу земельних ресурсів та екології.

Контактний телефон: 097 889 08 64.

еmail: zemvidiltarsch@ukr.net

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений у відповідності і з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р.            № 1160-IV, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду землі”, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 (зі змінами) та визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення міської ради «Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади», як регуляторного акту.

 

 

 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом державного регулювання

Вирішення питань реалізації права на землю зацікавленими особами, враховуючи зміни в земельному законодавстві, що діють з 01.01.2021 року, потребує визначити конкретні положення і встановити процедуру надання в постійне користування, передачі в оренду та у власність земельних ділянок із земель комунальної власності об’єднаної територіальної громади, процедуру поділу чи об’єднання земельних ділянок комунальної власності, передачі в суборенду та поновлення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності.

Для складання договорів оренди земельних ділянок, надання земельних ділянок у власність, необхідно розробити проект її відведення, виготовити певну технічну документацію та узгодити її з відповідними державними органами. На це потрібно чимало часу та зусиль з боку зацікавлених осіб.

Отже, недопущення неоплатного користування землею та потреба в поповненні місцевого бюджету додатковими коштами в частині плати за землю, приведення землекористування під об’єктами нерухомості до вимог законодавства і є проблемою, яку необхідно розв’язати.

 

2. Цілі регулювання.

Проєкт регуляторного акта розроблений з метою більш раціонального використання земель комунальної власності територіальної громади та отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету за фактичне використання земельних ділянок.

 

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Обраний спосіб оформлення права на земельні ділянки, надходження додаткових коштів до місцевого бюджету в частині плати за землю не має альтернативи.

 

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми.

Прийняття проєкту регуляторного акту дозволить міській раді чітко вирішувати питання щодо реалізації зацікавленими особами права на земельні ділянки (в т.ч. на їх оренду), враховуючи зміни в земельному законодавстві, що діють з 01.01.2021 року та відсутність підзаконних актів, які б регламентували вирішення цих питань.

 

 

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття проєкту регуляторного акта відповідатиме реалізації єдиного порядку платного користування земельними ділянками та забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету, а також унеможливить ризики неоплатного користування землею.

 

6. Очікувані результати прийняття акта.

 

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси територіальної громади

Надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок оренди земельних ділянок

відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

Надає можливість використовувати земельні ділянки на законних підставах

Відсутні

Мешканці громади

Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету дозволить органам місцевого самоврядування більше та повніше реалізувати місцеві соціальні програми

Відсутні

 

7. Термін дії акта

Термін дії може бути обмежено при внесенні змін та доповнень до Земельного кодексу України в частині зміни порядку надання ( передачі) земельних ділянок.

 

8. Показники результативності акта

Прийняття проєкту регуляторного акта сприятиме унеможливленню ризиків неоплатного користування землею та реалізації єдиного порядку надання (передачі) земельних ділянок. Забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету та раціональне використання земельних ресурсів в об’єднаної територіальної громади.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів.

Базове відстеження результативності зазначеного проєкту здійснюється до дня набрання чинності цього проєкту шляхом збору пропозицій та зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності зазначеного проєкту здійснюється не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Періодичне відстеження результативності зазначеного проєкту здійснюється щорічно. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акту, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

Виконуючий обов’язки начальника

відділу земельних ресурсів та екології

виконавчого комітету міської ради

 

                                          

                                  Олександр БОЙКО

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології виконавчого комітету міської ради

 

 

                               Олександр КЛОЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест

малого підприємництва (М-тест)

 

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади.

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.04.2021 р. по 20.05.2021 р. 

 

Порядк овий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі

(інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів,

науковців тощо)

Кількість учасників

консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

5

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Інтернет консультації

2

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

 

  1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  громадських організацій у земельних відносин 1584 (одиниці);питома вага суб’єктів господарювання у земельних відносин, у тому числі суб’єкти малого підприємництва на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків)

  1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог

регулювання                                                                   ____________ | ___________ 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять

років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеоісення) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість процедур обліку за рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб 'єкту малого підприємництва

0

0

0

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю

обладнання на рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб 'єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік

на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб 'єкту малого підприємництва

0

0

0

 5

*Інші процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

 6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

 7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1584

 8

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб 'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

                    0                                        0                                        0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Для розрахунку оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання щодо виконання регулювання та звітування враховується розмір мінімальної заробітної плати

станом на 20.05.2021  – 6000 грн., відповідно до Закону України «Про Державний бюджет

України на 2021 рік» від 15.04.2021 р.  № 1393-IX

 9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання (0,5 год.) + отримання необхідних форм та заявок (0,5 год.) X вартість часу суб'єкта малого

підприємництва   (35,7=36 грн./год. *)

(*мінімальна заробітна  плата   6000 грн. поділити на середню тривалість робочого часу 168  годин /місяць)

 

 

36,00

 

 

 

180,00

 

 

 

 10

Процедури

організації

 

72,00

 

 

-

 

360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання вимог регулювання

Формула: Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб'єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання (2 год.

х 25,00 грн.)

 

 

 

 

 11

Процедури  офіційного звітування Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користують ся формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв 'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік 

0

0

0

 

                     

 

 

 

 12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з

боку контролюючих

органів (0 год.) вартість часу суб'єкта малого підприємництва (0

грн./год.)

0

 

0

0

 13

Інші процедури (уточнити)

 

 

 

 14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

108,00

 

540,00

 15

Кількість суб'єктів малого

підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

1584

 

16

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)

171 082

 

 

855 360

 

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва за        потреби окремо            для суб'єктів малого та мікро- підприємництв)

Планові витрати

часу     на процедуру

 

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) грн./год.

  Оцінка кількості процедур за рік, що

припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості

суб'єктів,

що

 підпадають

під      дію процедури регулюванн

Витрати                 на 

виконання запланованого регулювання   * 

(за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання,

що перебуває у

сфері регулювання

0,5 год.

31,5

 

посадовий оклад головного спеціаліста - 5300 грн. згідно

Постанови

Кабінету

Міністрів

України від 13

січня 2021 р.        

№ 15 (зі змінами)  поділити на середню тривалість робочого часу 168 годин/ місяць)

 1

1584

(середня заробітна плата/ на кількість витрат часу на процедуру X кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

24 948,00 грн.

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні й виїзні перевірки

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 

 

 

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 

 

 

 

 

7. Інші адміністративні процедури

(уточнити):

0

0

0

0

0

Разом за рік

X

X

X

X

 

24 948,00грн.

Сумарно за п'ять років

X

X

X

X

 

124 740,00грн.

 

  1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд ковий номер

Показник

Перший рік регулювання

(стартовий)

За п'ять років

 1

 Оцінка "прямих" витрат суб'єктів  господарювання на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості процедури прийняття рішення про надання дозволу на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки у власність або надання в оренду.

 

171 082,00

 

855 410,00

3

Сумарні витрати  суб'єктів господарювання на виконання

запланованого регулювання

 

171 082,00

 

855 410,00

4

Бюджетні витрати  процедури прийняття рішення про надання дозволу на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки у власність або надання в оренду.

24 948,00

124 740,00

5

Сумарні                 витрати           на           виконання

запланованого регулювання

 

196 030,00

 

 

980 150,00

 

 

Виконуючий обов’язки начальника відділу земельних ресурсів та екології виконавчого комітету міської ради

 

 

 

 

                             Олександр БОЙКО

 

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології виконавчого комітету міської ради

 

 

                         Олександр КЛОЧКО

 

           

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь