Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Рішення "Про затвердження проєкту регуляторного акта «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності Таращанської міської територіальної громади»

Дата: 25.05.2021 13:30
Кількість переглядів: 1598

 

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

             ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ №

 

______ 2021 року                                                                            м. Тараща

 

Про затвердження проєкту регуляторного акта «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності Таращанської міської територіальної громади»

 

 Цей Порядок розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни в земельному законодавстві, що діють з 01.01.2021 року та з метою визначення порядку передачі (надання) земельних ділянок у власність та в  користування із земель комунальної власності Таращанської об’єднаної територіальної громади Білоцерківського району Київської  області, взявши до уваги рекомендації постійних комісій з питань містобудування, землекористування, охорони довкілля, екологічної безпеки та з питань законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією, Таращанська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

1. Затвердити проєкт регуляторного акта «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність та в користування із земель комунальної власності Таращанської об’єднаної територіальної громади Білоцерківського району Київської області», згідно з додатком №1.

 

2. Затвердити Додаток №1, Додаток №2, Додаток №3 до Порядку про передачу (надання) земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності Таращанської міської територіальної громади.

 

3. Відділу земельних ресурсів та екології Таращанської міської ради:

 

3.1. опублікувати Порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність та в користування із земель комунальної власності Таращанської міської об’єднаної територіальної громади Білоцерківського району Київської області у місцевих засобах масової інформації та сайті Таращанської міської ради з метою отримання зауважень, пропозицій та доповнень до цього Порядку;

 

3.2. опрацьовані зауваження, пропозиції та доповнення подати на розгляд чергової сесії селищної ради.

 

4. Виконання цього рішення покласти на в.о. начальника відділу земельних ресурсів та екології Таращанської міської ради Бойка О.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, землекористування, охорони довкілля, екологічної безпеки та з питань законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією, Таращанської міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                  М.Кривошеєв

 

 

Додаток № 1 до рішення Таращанської міської ради від 27 травня 2021 року № 10

                                                                                

Порядок

передачі(надання) земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності Таращанської міської ради

 

 

Глава 1.

Загальні положення

 

1.1. Порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності Таращанської міської ради (далі - Порядок) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

Порядок визначає умови та регулює процедуру надання земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності територіальної громади.

1.2. Терміни, використані в порядку, мають значення:

- земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, із визначеними щодо неї правами;

- земельні ділянки комунальної власності – землі, які належать на праві власності об’єднаній територіальній громаді міста ;

- у комунальній власності перебувають(ч.2, ст.83 Земельного Кодексу України) :

а) усі землі в межах населеного пункту, крім земельних ділянок приватної та державної власності;

б) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності (комунальні підприємства, установи, організації, кладовища, місця утилізації відходів) незалежно від місця їх розташування;

в) землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.

- землі комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність (ч.4 ст.83 Земельного Кодексу України):

а) землі загального користування населеного пункту(майдани, вулиці, проїзди, шляхи, сквери, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);

б) землі під автомобільними дорогами;

в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, естетичну цінність;

г) землі лісогосподарського призначення;

д) землі водного фонду;

ж) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

е) земельні ділянки, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об'єктів;

- право власності на землю – це набуте у встановленому законодавством порядку право володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою;

- право оренди земельної ділянки – це набуте у встановленому законодавством порядку та засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності незабороненої законодавством;

- право постійного користування землею – це набуте у встановленому законодавством порядку право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у комунальній власності, без встановлення строку;

- право сервітуту – це право власника або землекористувача на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою(ділянками);

- право суперфіцію - це право користування чужою земельною ділянкою для будівництва та експлуатації на ній будинків і споруд;

- право емфітевзису – це право користуватися чужою земельною ділянкою для сільськогосподарського виробництва;

- орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

- цільове призначення (використання) земельної ділянки – віднесення земельної ділянки до видів цільового призначення земель за їх категоріями;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки - вид документації із землеустрою, яка складається з текстової і графічної частин та розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) або передачі (надання) земельної ділянки із зміною її цільового призначення, затверджується рішенням селищної ради та визначає місце розташування земельної ділянки, її площу і межі, цільове призначення і види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, правовий режим та обмеження у використанні земельної ділянки;

- технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою - вид землевпорядної документації, яка розробляється у разі надання (передачі) земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, коли законодавством не вимагається розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок - вид землевпорядної документації, яка розробляється при формуванні земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення;

- розробник землевпорядної документації - суб'єкт господарювання, який є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій»;

- розробник проектної документації-юридична або фізична особа, яка отримала сертифікат на проведення робіт з розробки проектної документації;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - витяг з Державного земельного кадастру, виданий територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера, складовою частиною якого є кадастровий план земельної ділянки;

- державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України у районі відомостей про сформовану земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України «Про Державний земельний кадастр», підтвердженням чого є витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- дозвіл селищної ради на розроблення документації із землеустрою - прийняте за результатами розгляду клопотань зацікавлених осіб рішення селищної ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, або технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок;

- зацікавлена особа - фізична або юридична особа, яка має намір одержати земельну ділянку в користування або безоплатно у власність і має на це право згідно з законодавством України;

- кадастрова справа - справа, сформована на підставі клопотань зацікавлених осіб щодо передачі (надання) земельних ділянок та доданих зацікавленими особами до клопотань документів;

- об’єкт землеустрою - земельна ділянка щодо якої зацікавлена особа має намір одержати дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування нової земельної ділянки, або на підставі якої здійснюється передача (надання) земельної ділянки без формування земельної ділянки та зміни її цільового призначення;

- формування земельної ділянки - визначення на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок площі, меж та цільового призначення (крім поділу чи об’єднання), правового режиму і обмежень у використанні земельної ділянки, в тому числі видів її використання, та здійснення її державної реєстрації.

 

 

Глава 2.

Завдання та сфера дії Порядку

2.1. Порядок розроблено з метою вирішення питань реалізації права на землю зацікавленими особами, враховуючи зміни в земельному законодавстві, що діють з 01.01.2021 року, визначає загальні положення і встановлює особливості та процедуру надання в постійне користування, передачі в оренду та у власність земельних ділянок із земель комунальної власності Таращанської об’єднаної територіальної громади, процедуру поділу чи об’єднання земельних ділянок комунальної власності, передачі в суборенду та поновлення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, а також визначає засади організації здійснення землеустрою, організації і здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності при проведенні землеустрою.

2.2. Чинність цього Порядку поширюється на випадки надання (передачі) міською радою вільних земельних ділянок відповідної категорії із земель комунальної власності:

а) в постійне користування:

підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності;

релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їхньої діяльності;

громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації;

заклади освіти незалежно від форми власності;

співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

б) в оренду без проведення земельних торгів у разі:

розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів;

використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти селищного бюджету;

надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні;

надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;

розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;

надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб;

надання земельних ділянок комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства відповідно до закону;

надання земельної ділянки замість викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала;

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);

передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва;

поновлення договорів оренди землі;

передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках комунальної власності;

надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керуючим компаніям цих індустріальних парків;

надання в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, що обмежують масив), відповідно до статті 37-1Земельного кодексу України;

надання в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, що обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення.

в) безоплатно у власність громадянам України передаються земельні ділянки із земель комунальної власності у разі приватизації земельних ділянок, що перебувають у користуванні цих громадян, та одержання земельних ділянок із вільних земель комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації і в порядку, встановленому Земельним кодексом України один раз по кожному виду призначення (використання) для:

 • для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
 • для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
 • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
 • для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
 • для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

 

 

 

Глава 3.

Порядок надання земельних ділянок комунальної власності у користування.

 

 

3.1. Земельні ділянки на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності, лише на праві постійного користування.

3.2. Клопотання про погодження місця розташування об'єкта, про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою (проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою ) подаються до міської ради.

3.3. Реєстрацію клопотань здійснює загальний відділ міської ради у відповідному журналі вхідної кореспонденції.

3.4.Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану забудови території забороняється.

3.5.У разі відсутності плану забудови території, затвердженого відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», передача (надання) земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи користування зацікавленим особам для містобудівних потреб забороняється.

3.6. У разі набуття зацікавленою особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні іншої особи, оформлення прав на відповідну земельну ділянку здійснюється з урахуванням положень Земельного кодексу України.

3.7. Підстави для передачі (надання) земельних ділянок у користування:

- передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування здійснюється рішенням міської ради, яке приймається на підставі відповідної документації із землеустрою.

- передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) або передачі (надання) земельної ділянки із зміною її цільового призначення.

- передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою здійснюється у разі передачі (надання) в користування сформованої земельної ділянки без зміни її цільового призначення.

- передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок здійснюється у разі формування нових земельних ділянок шляхом поділу чи об’єднання землекористувачем раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають в його користуванні.

- передача орендарем частини земельної ділянки в суборенду здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди.

3.8. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою розробляється на підставі дозволу міської ради на розроблення документації із землеустрою.

3.9. Технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок розробляється на підставі згоди міської ради на поділ чи об’єднання земельних ділянок.

 

 

Глава 4.

Підстави для безоплатної передачі земельних ділянок у власність зацікавленим особам із земель комунальної власності

 

 

4.1. Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадянам здійснюється за рішенням міської ради, яке приймається на підставі відповідної документації із землеустрою.

4.2. Передача земельних ділянок безоплатно у власність із земель комунальної здійснюється у разі:

- приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;

- безоплатної передачі громадянам вільних земельних ділянок комунальної власності відповідної категорії, в межах визначених законодавством норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

4.3. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у випадках формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) або передачі (надання) земельної ділянки із зміною її цільового призначення, який затверджується рішенням міської ради та визначає місце розташування земельної ділянки, її площу і межі, цільове призначення і види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, правовий режим та обмеження у використанні земельної ділянки.

4.4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки здійснюється у випадках надання (передачі) земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, коли законодавством не вимагається розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

4.5. Приватизація земельних ділянок, які перебувають в користуванні громадян, на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки здійснюється відповідно до глави 13 цього Порядку.

4.6. Громадяни, що мають бажання одержати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення із земель комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм, встановлених Земельним кодексом України, можуть звернутися з відповідним клопотанням до міської ради.

4.7. Встановити, що пріоритетним та першочерговим для міської ради при передачі громадянам безоплатно у власність, в межах норм безоплатної приватизації земельних ділянок визначених Земельним кодексом України, земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель комунальної власності для ведення особистого селянського господарства – є забезпечення громадян, що постійно (не менше п’яти років) проживають на території Таращанської об’єднаної територіальної громади Білоцерківського району Київської області.

 

 

 

Глава 5.

Порядок отримання дозволу міської ради на розроблення документації із землеустрою

 

 

5.1 Зацікавлена особа, яка має намір одержати земельну ділянку в користування або у власність із земель комунальної власності звертається до міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

5.2. До клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою додаються:

- викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали , на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, матеріали фото-фіксації земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд (у разі наявності на земельній ділянці нерухомого майна);

- нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки при формуванні нової земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припинення права користування земельною ділянкою при формуванні нової земельної ділянки (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (припинення права користування) земельної ділянки та умов її вилучення;

- копія документу, що посвідчує особу;

- нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки користувачів земельної ділянки, якщо такі є (уразі подачі клопотання про поділ чи об’єднання земельних ділянок);

- копії документів щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці;

- копія матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

- копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (за наявності, а у разі подачі клопотання щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок або щодо передачі сформованої земельної ділянки без зміни її цільового призначення – обов’язково);

- копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

5.3. Документами щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд) можуть бути:

- договір, за яким відповідно до законодавства відбувся перехід права власності, зокрема купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, предметом якого є нерухоме майно;

- свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, що видається нотаріусом;

- свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування;

- рішення суду про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності;

- рішення засновника про створення відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації , та акт приймання-передачі нерухомого майна або перелік зазначеного майна, наданий засновником чи державним органом приватизації;

- рішення про закріплення майна на праві повного господарського відання (оперативного управління), акт приймання-передачі такого майна - для підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- інші документи, що підтверджують виникнення або перехід права власності на нерухоме майно.

Зазначені документи про право власності на нерухоме майно (будівлі, споруди) мають бути зареєстровані у випадках та у порядку, встановленому законом.

5.4. За результатами опрацювання справи-клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, земельний відділ міської ради готує проєкт рішення міської ради про надання дозволу на розроблення відповідної документації із землеустрою із зазначенням розміру та меж земельної ділянки (або проект відмови у наданні такого дозволу), який розглядається міською радою в порядку, встановленому Регламентом міської ради.

5.5. Підставою для відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою на вільну земельну ділянку відповідної категорії земель може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також плану забудови населеного пункту, іншої містобудівної документації, подання зацікавленою особою неповного пакета документів, виявлення в документах, поданих зацікавленою особою, недостовірних відомостей та інші підстави, встановлені законом.

5.6. Дозвіл міської ради на розроблення документації із землеустрою не гарантує позитивного рішення міської ради з питання передачі (надання) чи поділу (об’єднання) земельних ділянок. В дозволі відповідно до вимог законодавства України можуть бути зазначені попередні умови передачі (надання) чи поділу (об’єднання) земельних ділянок.

 

 

 

 

 

Глава 6.

Порядок передачі (надання) земельної ділянки на підставі проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

6.1. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

6.1.1. Зацікавлена особа з метою одержання у власність або в користування раніше не сформованої в установленому законом порядку земельної ділянки або бажає змінити її цільове призначення звертається до міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою в порядку, встановленому главою 5 цього Порядку.

Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на підставі дозволу міської ради на його розроблення та вихідних даних, виданих відповідним органом.

6.1.2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням зацікавленої особи виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до закону є розробником документації із землеустрою.

6.1.3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок, а проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої власник має намір змінити, розробляється на замовлення власника земельної ділянки на підставі вихідних даних без надання міською радою дозволу на його розроблення.

6.1.4. Земельна ділянка сформована на підставі розробленого та погодженого проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

6.1.5. Після державної реєстрації земельної ділянки зацікавлена особа з метою прийняття міською радою рішення про передачу (надання) земельної ділянки у власність або в користування звертається з заявою до міської ради.

6.1.6. До заяви додаються:

- копія проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з матеріалами його погодження;

- позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації

- у разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

6.1.7. Рішення про передачу (надання) земельної ділянки у власність або в користування або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки приймається міською радою в порядку, встановленому Регламентом ради.

6.1.8. Рішенням про надання (передачу) земельної ділянки у власність або в користування за проєктом землеустрою щодо її відведення здійснюються:

- затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі необхідності);

- надання (передача) земельної ділянки особі у власність або в користування з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання (передачі);

6.1.9. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки та її розмір (площа) з точністю до одного квадратного метра її цільове призначення та обмеження у використанні.

6.1.10 Рішення міської ради про надання (передачу) земельної ділянки особі у власність або в користування або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки у власність або в користування передається зацікавленій особі.

 

 

 

Глава 7.

Порядок передачі (надання) земельної ділянки на підставі технічної документації із землеустрою (без проєкту землеустрою щодо її відведення)

 

 

7.1. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

7.1.1. Зацікавлена особа з метою одержання у власність або в користування раніше сформованої в установленому законом порядку земельної ділянки без зміни її цільового призначення звертається до міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою в порядку, встановленому главою 5 цього Порядку.

7.1.2. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки розробляється на підставі дозволу на її розроблення за замовленням зацікавленої особи виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до закону є розробником документації із землеустрою.

7.1.3. Зацікавлена особа з метою прийняття міською радою рішення про передачу (надання) земельної ділянки у власність або в користування на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки звертається з заявою до міської ради.

7.1.4. До заяви додаються:

копію технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки;

висновок відділу містобудування та архітектури селищної ради (тільки у випадку здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації,);

7.1.5. Рішення про надання (передачу) земельної ділянки у власність або в користування або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки приймається міською радою в порядку, встановленому Регламентом ради.

7.1.6. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки та її розмір (площа) з точністю до одного квадратного метра її цільове призначення та обмеження у використанні.

7.1.7. Рішення міської ради про надання (передачу) земельної ділянки особі у власність або в користування або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки у власність або в користування передається зацікавленій особі.

 

 

Глава 8.

Поділ чи об’єднання землекористувачами земельних ділянок, які перебувають у їх  користуванні

 

 

8.1. Згода міської ради на поділ чи об’єднання землекористувачем без зміни цільового призначення раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у його користуванні, надається у формі дозволу на розроблення документації із землеустрою.

8.2. Землекористувач з метою поділу чи об’єднання без зміни цільового призначення раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у його користуванні, звертається до міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою в порядку, встановленому главою 5 цього Порядку.

8.3. Розгляд клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок здійснюється міською радою в порядку, встановленому главою 5 цього Порядку.

8.4. Технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок розробляється за замовленням землекористувача виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до закону є розробником документації із землеустрою.

8.5. Земельні ділянки сформовані на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок підлягають державній реєстрації.

8.6. Землекористувач з метою прийняття міською радою на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок, рішення про внесення змін до договору оренди землі у зв’язку із формуванням нових земельних ділянок в результаті поділу чи об’єднання земельних ділянок, що перебували в його оренді, або про передачу (надання) йому у власність чи користування нових земельних ділянок, сформованих в результаті поділу чи об’єднання земельних ділянок, що перебували в його користуванні, звертається з заявою до селищної ради.

8.7. До заяви додаються:

копія технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок;

висновок відділу містобудування та архітектури селищної ради (тільки для розташування об’єктів будівництва (здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (земельні ділянки);

8.8. Рішення про надання (передачу) в користування (у власність) земельних ділянок, сформованих в результаті поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, або про відмову в наданні (передачі) таких земельних ділянок приймається міською радою в порядку, встановленому Регламентом ради.

8.9. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельних ділянок, сформованих в результаті поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, та їх розмір (площа) з точністю до одного квадратного метра їх цільове призначення та обмеження у використанні.

 

 

Глава 9.

Передача громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, городництва та садівництва

 

 

9.1. Громадяни, зацікавлені в одержанні земельної ділянки із вільних земель комунальної власності відповідної категорії для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого селянського господарства, городництва чи садівництва, подають безпосередньо до міської ради клопотання про надання дозволу на розроблення землевпорядної документації з подальшою передачею її у власність, а у разі наміру одержати земельну ділянку для зазначених цілей в оренду - клопотання в довільній формі про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

9.2.Переважне право на отримання земельних ділянок згідно законодавства України мають такі категорії осіб:

ветерани війни та особи прирівняні до них їм забезпечується першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва – див. ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», п.14 ч.1 ст.12, абз.2 п.18 ч.1 ст.13, п.13 ч.1 ст.14, абз.2 п.15 ч.1 ст.15;

учасникам антитерористичної операції - їм забезпечується першочергове відведення земельних ділянок;

громадяни, потерпілі від Чорнобильської катастрофи(п.20 ч.1 ст.20, п.1 ч.1 ст.21 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачають пільгу для громадян, віднесених до категорій 1, 2, у вигляді обов’язкового «протягом року після подання заяви» відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач);

ветерани праці – п.7 ст.7 ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачає «переважне право на … відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва …»;

молоді сім’ї – ч.2 ст.10 ЗУ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» передбачає, що «при відведенні земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва органи місцевого самоврядування затверджують квоти ділянок, які надаються молодим сім'ям під будівництво житла»;

інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату - ч.5 ст.30 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів» передбачає, що «органи місцевого самоврядування забезпечують виділення земельних ділянок  під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх проживання».

9.3. У клопотанні про передачу земельної ділянки у власність, а у разі наміру одержати земельну ділянку в оренду у клопотанні про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зазначаються цільове призначення ділянки, орієнтовний розмір і місце розташування земельної ділянки. У клопотанні у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» також зазначається в довільній формі згода громадянина на обробку його персональних даних, зазначених у клопотанні та доданих до нього документах.

9.4. До клопотання додаються:

викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

матеріали фото-фіксації земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд у разі якщо такі розташовані на земельній ділянці;

9.5. За результатами опрацювання клопотання відділом земельних ресурсів та екології міської ради готує проєкт рішення ради про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою або проєкт відмови у наданні такого дозволу, який приймається міською радою в порядку, встановленому Регламентом ради.

9.6. Для прийняття міською радою рішення про надання (передачу) земельної ділянки у власність або в оренду громадянин подає до міської ради заяву до якої додає:

а) у разі формування нової земельної ділянки або передачі земельної ділянки із зміною її цільового призначення:

копію проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з матеріалами його погодження;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки;

б) у разі передачі раніше сформованої земельної ділянки без зміни її цільового призначення:

копію технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки;

висновок відділу містобудування та архітектури міської ради (у випадку здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації);

9.7. На підставі розробленої і погодженої документації із землеустрою відділом земельних ресурсів та екології міської ради готує проєкт рішення ради про передачу земельної ділянки безоплатно у приватну власність чи в оренду або про відмову в передачі земельної ділянки у власність чи оренду.

9.8. Рішення приймається міською радою в порядку, встановленому Регламентом ради.

9.9. У рішенні про передачу земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки, що передається у власність або в оренду.

9.10. Зацікавлена особа, на користь якої прийнято рішення про передачу в оренду земельної ділянки, звертається до міської ради щодо отримання проєкту договору оренди земельної ділянки відповідно до Типової форми договору оренди землі, затвердженої Кабінетом міністрів України, та умов передачі земельної ділянки в оренду, визначених рішенням міської ради про передачу такій зацікавленій особі земельної ділянки в оренду.

9.11. Відділ земельних ресурсів та екології міської ради готує проєкт договору оренди земельної ділянки та перевіряє надані зацікавленою особою додатки до договору оренди на відповідність вимогам закону, готує розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку, узгоджує із зацікавленою особою істотні умови договору і, за відсутності заперечень, передає зацікавленій особі (представнику) за актом приймання-передачі або надсилає поштою погоджений проект договору.

9.12. Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі між міською радою та зацікавленою особою. Від імені міської ради договір підписує міський голова або особа, яка виконує його повноваження.

9.13. Зацікавлена особа протягом не більш як чотирнадцятиденного терміну з дня укладення договору оренди землі зобов’язана звернутись до органу державної реєстрації прав із заявою про реєстрацію права оренди земельної ділянки.

9.14. Умови щодо забезпечення зацікавленою особою державної реєстрації права оренди земельної ділянки протягом встановленого терміну, є однією з істотних умов, що обов’язково включаються до умов договору оренди землі.

9.15. Договір суборенди земельної ділянки укладається у такій же формі в якій укладено договір оренди відповідної земельної ділянки.

9.16. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому, а строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.

9.17 У разі припинення договору оренди земельної ділянки чинність договору суборенди земельної ділянки (її частини) припиняється.

9.18. Право оренди (суборенди) земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цього права в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

 

Глава 10.

Приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян

 

 

10.1. Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні, наданих в користування до 15.03.1991 - до введення в дію Земельного кодексу Української РСР і на яких розташовані житлові будинки, право власності на які зареєстровано, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробленої відповідно до вимог закону та цього Порядку, після присвоєння таким земельним ділянкам кадастрового номера.

10.2. Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні на підставі державних актів на право постійного користування землею або договорів оренди землі і яким присвоєно кадастровий номер земельної ділянки та без зміни її цільового призначення, здійснюється на підставі технічних матеріалів та документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою.

10.3. У всіх інших випадках безоплатне одержання у власність (приватизація) громадянами земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), а також для ведення особистого селянського господарства, городництва та садівництва, здійснюється в порядку, встановленому главою 9 цього Порядку.

 

 

Глава 11.

Поновлення договору оренди земельної ділянки

 

 

11.1. По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

11.2. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, звертається до міської ради з клопотанням про поновлення договору оренди землі.

11.3. До клопотання про поновлення договору оренди додаються:

-  проєкт додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки, підписаний та скріплений печаткою орендаря;

-    копія рішення міської ради про передачу земельної ділянки в оренду;

- копія договору оренди земельної ділянки з документами, що посвідчують реєстрацію права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

-   витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- довідка податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті орендної плати;

-  копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

11.4. Орендар зобов’язаний подати до міської ради клопотання про поновлення договору оренди земельної ділянки до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

11.5. У разі невідповідності клопотання про поновлення договору оренди земельної ділянки та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання не приймається.

11.6. Рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки або про відмову в його поновленні приймається міською радою в порядку, встановленому Регламентом ради.

11.7. У рішенні про поновлення договору оренди земельної ділянки або про відмову в його поновленні зазначається кадастровий номер земельної ділянки.

11.8. Після прийняття міською радою рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки, сторонами підписується додаткова угода про поновлення договору оренди земельної ділянки.

11.9. Додаткова угода про поновлення договору оренди земельної ділянки укладається у такій же формі в якій укладено договір оренди відповідної земельної ділянки та на підставі рішення міської ради.

11.10. У разі поновлення договору оренди земельної ділянки реєстрація права оренди земельної ділянки здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

Глава 12.

Внесення змін до договору оренди землі

 

12.1. Зацікавлена особа у внесенні змін до договору оренди землі, звертається із заявою (клопотанням) до міської ради із зазначенням місця розташування (адреси), цільового призначення, розміру (площі) земельної ділянки, а також даними, які заявник вважає необхідними для внесення в договір оренди землі.

12.2. Внесення змін до договору оренди землі здійснюється шляхом підписання додаткової угоди до договору оренди землі відповідно до Порядку оформлення договорів оренди землі.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Віталіна Смоліженко

Додаток №1

Заява про надання дозволу на розробку проекту

 

Таращанській міській раді

____________________________

прож. по вул. __________________ в _______________ Білоцерківського району Київської області

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди орієнтовною площею _______ га для іншого сільськогосподарського виробництва (розміщення і обслуговування виробничих (не житлових) приміщень) яка знаходиться в адміністративних межах Таращанської міської ради за межами (в межах) ________________Білоцерківського району Київської області.

 

Додатки:

 • 1.         Копія паспорта;
 • 2.         Копія ідентифікаційного номера;
 • 3.         Викопіювання з публічної кадастрової карти України із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки.
 • 4.         Копія права власності на будівлі;
 • 5.         Копія правовстановлюючих документів (для юридичних осіб)

 

 

 

Дата                                                                                Підпис

Додаток №2

          Про надання дозволу на оренду

Таращанській міській раді

____________________________

прож. по вул. __________________ в _______________ Білоцерківського району Київської області

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди орієнтовною площею _______ га для ведення городництва яка знаходиться в адміністративних межах Таращанської міської ради за межами (в межах) _____________Білоцерківського району Київської області.

 

 

Додатки:

 • 1.         Копія паспорта;
 • 2.         Копія ідентифікаційного номера;
 • 3.         Викопіювання з публічної кадастрової карти України із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки.
 • 4.         Інше…

 

 

 

Дата                                                                                Підпис

                                                                                                        Додаток №3

Договір оренди

ДОГОВІР №

оренди земельної ділянки

 

м. Тараща                                                                                                                  08 лютого 2021 року

 

Таращанська міська рада Київської області (далі – Орендодавець), в особі міського голови Кривошеєва Михайла Юрійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та __________», в особі директора _________, ідентифікаційний код юридичної особи ________, місцезнаходження юридичної особи ______________, (далі – Орендар) з іншої сторони, керуючись положенням Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, іншими діючими нормативними документами та рішенням від 29 січня 2021 року № 191-04-VІІІ Таращанської міської ради уклали цей договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ

1.1. Згідно з порядком та умовами, встановленими цим Договором, Орендодавець передає, а Орендар приймає у тимчасове користування земельну ділянку із земельного фонду Таращанської міської ради _____________________________________________________

(категорія земель)

1.2. Земельна ділянка, що передається в оренду (надалі – «Ділянка»), розташована по                 _______________________________________________________

1.3. Загальна площа земельної Ділянки становить га, в тому числі землі ______________________________________

(характеристика земель та види угідь)

1.4. На земельній ділянці знаходяться: _____________________________

 (насадження, будівлі, споруди, комунікації, площадки з твердим покриттям, водойми, або без них)

1.5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ___________________________

1.6. Орендодавець свідчить, що ділянка на момент підписання цього договору нікому іншому не продана, не відчуджена іншим способом, не є предметом застави, не обтяжена правами третіх осіб, не перебуває під арештом.

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1 Договір укладено на строк до __ років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право його поновлення на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

2.2. Термін дії договору ______________________.

 

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Орендна плата справляється виключно у грошовій формі в розмірі ______________________.

3.2. Орендар вносить орендну плату шляхом перерахування зазначеної суми на рахунок Орендодавця: щомісячно –до  ________ числа наступного місяця або поквартально – до ______ числа наступного місяця за попередній квартал, або за рік – на протязі першого кварталу поточного року.

3.3. Розмір орендної плати індексується відповідно чинного законодавства України.

3.4. Розмір орендної плати переглядається у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності;

-  в інших випадках, передбачених законом.

3.5. У разі невнесення орендної плати у строки, вказані цим договором, справляється пеня у розмірі 0,1% несплаченої суми за кожен день прострочення. Загальний розмір пені не повинен перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на період, за який нараховується пеня.

3.6. У разі визнання цього Договору недійсним чи розірвання цього договору за згодою сторін або за рішенням суду орендна плата, одержана Орендодавцем за фактичний строк оренди ділянки Орендарю не повертається.

3.7. Розмір орендної плати переглядається при виникненні додаткових зобов’язань згідно з чинним законодавством України.

3.8. До 1 лютого кожного року Орендар зобов’язаний заключити додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки з урахуванням щорічної індексації, а також інших змін згідно з чинним законодавством України.

 

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

4.1.Земельна ділянка передається в оренду _____________________________________________________________________________

(мета використання)

4.2. Цільове призначення земельної ділянки _ ____

4.3. Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється без проекту її відведення у 3-х денний строк після державної реєстрації цього Договору за актом її приймання-передачі.

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати покладаються на орендаря.

4.4. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду відсутні.

 

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

5.1. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані не гіршому порівняно з тим, якою він одержав її в оренду.

5.2. Орендодавець, у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних зі зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеної сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

5.3. Здійснені Орендарем, без згоди Орендодавця, витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

5.4. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування Орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

5.5. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором. Збитками вважаються:

- фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Орендодавець несе відповідальність за недоліки Ділянки, що не були обумовлені ним при укладанні цього Договору і які суттєво перешкоджають передбаченому цим Договором використанню Ділянки Орендарем. У разі виявлення таких недоліків Орендар мас право вимагати:

- зменшення орендної плати на суму понесених Орендарем витрат на усунення недоліків Ділянки;

- відшкодування Орендодавцем, понесених Орендарем витрат на усунення недоліків ділянки, попередньо узгодивши з Орендодавцем розмір цих витрат;

- дострокового розірвання цього Договору.

6.2. Орендодавець звільняється від відповідальності за п. 6.1 цього Договору, якщо під час укладення цього Договору Орендарю було повідомлено, або було відомо про недоліки Ділянок.

6.3. Якщо недбале ставлення Орендаря до Ділянок або інші його винні дії привели до забруднення або погіршення Ділянок, Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю задані збитки.

6.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе Орендар.

6.5. Орендар несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення земельного законодавства згідно з чинним законодавством України.

6.6. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання Орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються фактичні витрати, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим договором, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що нею були зроблені всі залежні від неї заходи щодо належного виконання зобов'язань.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ

ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації згідно з встановленим чинним законодавством України порядком.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо його укладання, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Цей Договір припиняється в разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- викупу Ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження Ділянок з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- ліквідації або визнання банкрутом Сторін цього Договору.

7.4. Цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін, якщо одна із Сторін письмово повідомила про свій намір щодо розірвання цього Договору іншу Сторону не менш ніж за один місяць до дати розірвання цього Договору.

7.5. В односторонньому порядку цей Договір може бути розірваний у випадку невиконання однією із Сторін своїх зобов'язань за цим Договором, на підставах, визначених Земельним кодексом України, а також в разі не сплати орендарем орендної плати протягом року.

7.6. У разі припинення або розірвання цього Договору Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцю Ділянку у такому ж стані, в якому вона була отримана, про що складається відповідний акт передачі Ділянки за підписом уповноважених представників Сторін.

7.7. У разі розірвання цього Договору з ініціативи Орендаря Орендодавець, у разі належного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, має право на отримання орендної плати на землях не сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях сільськогосподарського призначення - за один рік.

 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

8.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути здійсненні в письмовій формі, підписані уповноваженими на це представниками Сторін і затверджені компетентними органами, якщо таке затвердження необхідне.

8.2. Зміни і доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору, що відповідають вимогаам п. 8.1 цього Договору, є-його невід'ємною частиною і мають однакову з цим Договором юридичну силу.

8.3. Визнання у встановленому порядку недійсним якого-небудь положення цього Договору не тягне за собою недійсності цього Договору в цілому.

8. 4. У випадках, коли будь-яке із положень цього Договору втратило юридичну силу, Сторони згодні невідкладно розпочати переговори на засадах взаємної доброзичливості з метою заміни такого положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно стало чинним і  законним  у максимально можливому обсязі та відбивало початкові наміри Сторін щодо суті зазначеного положення.

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Спори між Сторонами, що випливають з цього Договору або до нього відносяться, в тому числі спори, що породжені його тлумаченням або відносяться до його недійсності, невиконання умов, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. У випадку, якщо Сторони не дійшли згоди, спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення

10.2. Орендар має право укладати договори суборенди на Ділянки тільки за письмовою згодою Орендодавця.

10.3. Витрати, пов'язані із державною реєстрацією, несе Орендар.

10.4. Ділянка за цим Договором повинна використовуватися з дотриманням правових обмежень, встановлених ст.91, 111 Земельного кодексу України та Українським класифікаторам обмежень, а саме:

- без зміни цільового призначення;

- дотримання вимог екологічного зонування;

- дотримання використання охоронних зон і інженерних мереж та зон санітарної охорони водогону;

- погодження будь-якого будівництва на Ділянці у встановленому порядку.

10.5. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

 

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Орендодавець

 

Таращанська міська рада

 

09501, м. Тараща, Київська обл., вул. Шевченка, 7

Оотримувач: ГУК у Київ.обл/Таращанська міс/18010600

Код отримувача: 37955989

Казначейство України (ел. адм.подат.)

(ЕАП) рахунок:UA488999980334199812000010850,

призначення платежу: 18010600 орендна плата з юридичних осіб

 

Міський голова КРИВОШЕЄВ М.Ю.

__________________________________________

 

 

Орендар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь