Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Рішення "Про затвердження проєкту регуляторного акта «Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади»

Дата: 25.05.2021 13:32
Кількість переглядів: 603

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

     ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ №

 

________ 2021 року                                                                                 м. Тараща

 

Про затвердження проєкту регуляторного акта «Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади»

    

 Цей порядок розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни в земельному законодавстві, що діють з 01.01.2021 року та з метою визначення порядку передачі (надання) земельних ділянок у власність та в  користування із земель комунальної власності Таращанської об’єднаної територіальної громади Білоцерківського району Київської  області, взявши до уваги рекомендації постійних комісій з питань містобудування, землекористування, охорони довкілля, екологічної безпеки та з питань законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією, Таращанська міська рада 

 

                                                    ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити Положення про порядок викупу земельних ділянок  у власність в на території Таращанської міської територіальної громади ( додаток №1).
 2. Затвердити форму договору щодо викупу земельних ділянок  у власність в на території Таращанської міської територіальної громади ( додаток №1 до Порядку викупу).
 3. Затвердити форму договору про згоду на авансовий внесок. (додаток №2 до порядку Викупу).
 4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської з питань містобудування, землекористування, охорони довкілля, екологічної безпеки та з питань законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією, Таращанської міської ради.

    

 

Міський голова                                                                     Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення сесії Таращанської міської ради від 27 травня 2021 року № 10

                                                                                

 

 Порядок

 викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади

 

          Глава 1

Загальні Положення

1.1         Цей Порядок розроблено розроблений у відповідності і з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-IV, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду землі”, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 (зі змінами) та визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення міської ради «Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади», як регуляторного акту.

 

1.2         Даний Порядок визначає порядок викупу у власність юридичними та фізичними особами земельних ділянок які перебувають в постійному користуванні або надані в оренду і на яких знаходяться об`єкти нерухомого майна що є власністю покупців цих ділянок.

1.3         Підготовку документів та викуп земельної ділянки у власність здійснюється за рішенням сесії Таращанської міської ради.

1.4        Продаж проводиться з метою ефективного використання земельного фонду міста та територіальної громади, залучення додаткових коштів в міський бюджет.

1.5 Дія цього Порядку поширюється на всі землі, що перебувають у власності територіальної громади або знаходяться в територіальних межах здійснення місцевого самоврядування громадою м. Тараща за винятком тих земель, що не можуть бути передані у власність громади відповідно до Земельного кодексу України.

1.6         Об’єктом продажу є земельна ділянка будь-якої категорії земель.

Глава 2

Порядок розгляду та підготовки документів для продажу у власність земельних ділянок шляхом викупу

2.1         Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до Таращанської міської ради. У заяві зазначається місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір, документ згідно якого земельна ділянка знаходиться в користуванні, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Розмір авансу не може бути більшим за 20% вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

2.2         Для вирішення питання щодо викупу ділянки зацікавлені особи зобов’язані подати:

2.2.1 Юридичні особи України до заяви додають:

1) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі)

2) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (крім тимчасових споруд), які знаходяться на даній земельній ділянці, зареєстрованій в установленому порядку;

3) копію установчих документів, свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності в разі продажу земельної ділянки суб`єкту підприємницької діяльності;

4) довідку про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

2.2.2 Фізичні особи до заяви додають:

1) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі)

2) документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно, яке знаходиться на даній земельній ділянці, зареєстрованій в установленому законом порядку;

3) копія документу, що посвідчує особу;

4) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

      

 

 

 

 

Глава 3

Порядок розгляду та підготовки документів для викупу земельних ділянок у власність

 

3.1     Міська рада  в місячний строк розглядає представлені матеріали і при відсутності зауважень на сесії приймає рішення про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (якщо такий проєкт відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи готує відповідь про відмову в продажі із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

3.2     Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:      

1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

3) якщо щодо суб`єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

4) встановлена цим Кодексом заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

5) відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки;

3.4      Замовником експертної грошової оцінки виступає Таращанська міська рада за рахунок авансового внеску.

3.5     Таращанська  міська рада встановлює мінімальну ціну продажу яка повинна становити не менше 60 % від нормативної грошової оцінки після чого приймає рішення про продаж земельної ділянки у власність

3.6     На підставі рішення сесії укладається договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підписується сторонами та посвідчується нотаріально (за кошти покупця) у місячний термін з дня отримання покупцем повідомлення про прийняття сесією міської ради позитивного рішення щодо викупу даної земельної ділянки.  В разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

 

 

 

Глава 4

Порядок розрахунків за придбання земельних ділянок та видачі державних актів на право власності на землю

4.1     Платіж за земельну ділянку може здійснюватись протягом бюджетного року при викупі з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки. Інші умови сплати вартості земельної ділянки обумовлюються договором купівлі-продажу. За несвоєчасну сплату та несплату коштів за земельну ділянку згідно договору купівлі-продажу платник сплачує пеню та штрафні санкції згідно чинного законодавства.

4.2     Таращанська міська рада може узгодити розстрочення платежу за придбання земельної ділянки, але не більш як на п'ять років. Розстрочення платежу надається за умови, що покупець сплатить протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50% частини платежу, що зараховується до державного та місцевого бюджету;  Розрахунок з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки здійснюється шляхом погашення суми розстроченого платежу рівними частинами не рідше ніж 1 раз у 2 місяці згідно з графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі продажу. Якщо покупець прострочить платіж(платежі) на строк понад 2 місяці, Таращанська міська рада повинна скасувати розстрочку та стягнути залишок грошей одномоментно.

4.3.     Документ про оплату коштів, передбачених договором або про сплату першого платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу) є підставою для  оформлення права власності на земельну ділянку.

4.4     Право власності на земельну ділянку виникає після  державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

  4.5  Контроль за своєчасністю сплати платежів за земельні ділянки, що придбані у власність згідно цього Положення, покласти на відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Віталіна СМОЛІЖЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1                            

до порядку викупу земельної ділянки у власність

від  «___»_____ 2021 року  №_______

 

 

 

 

З А Я В А

 

 

             Прошу передати у власність шляхом викупу земельну ділянку площею – (вказати площу) га для (цільове призначення земельної ділянки), яка знаходиться за адресою (вказати адресу). Дана земельна ділянка знаходитися в користуванні згідно (вказати назву та реєстрацію документа, що посвідчує право користування, у разі наявності такого документа). На укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згоден.

 

           До заяви додаю:

 

 1. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі наявності, копія).
 2. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, розташоване на земельні ділянці (копії).
 3. Технічний паспорт на нерухоме майно (БТІ).

 

Установчі документи для юридичної особи (копії).

 1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.
 2. Довідка з єдиного державного реєстру підприємства та організацій України (ЄДПОУ).
 3. Статут юридичної особи.
 4. Довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

            

          Документи для фізичних осіб (копії)

 1. Паспорт (стор. 1, 2, 11-13).
 2. Ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків.
 3. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (у разі передачі земельної ділянки в оренду суб’єкту підприємницької діяльності).
 4. Довіреність, оформлена нотаріально (при наявності).

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VI надаю Таращанській міській раді згоду на обробку моїх особистих персональних даних.

 

Дата                                                                              Підпис              

 

 

Додаток №2

до порядку викупу земельної ділянки у власність

від  «___»_____ 2021 року  №_______

Договір

про оплату авансового внеску в рахунок

оплати ціни земельної ділянки

м. Тараща                                                                                                                          ________20___року.

Таращанська міська рада, в особі _______________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Таращанської міської ради від    № , надалі Сторона-1, та П.І.П. особи, яка виявила бажання викупити земельну ділянку (паспорт: серія МЕ № 378010), який зареєстрований за адресою:… ( у випадку укладення договору з юридичною особою найменування юридичної особи) , надалі Сторона-2, уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет договору
  1. Предметом цього договору є порядок та розмір сплати Стороною-2 авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки площею __________ кв.м., що розташована за адресою: ______________________________, цільове призначення ділянки –___________________________________.

2. Сума та порядок оплати авансового внеску

2.1 Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданого територіальним органом Держкомзему  від _____ №  нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ______ грн. (    ).

2.2  Авансовий внесок, що підлягає перерахуванню Стороною-2, становить _______ відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної в п. 2.1 Договору, та становить  _____ грн. (_____гривень).

 1. Обов’язки Сторін
  1. Сторона-2, перераховує авансовий внесок протягом _______ календарних днів після укладення Договору.
  • внесок перераховується Стороною-2 Стороні-1 в безготівковому порядку, шляхом перерахування (переказу) коштів на банківський рахунок.
  1. не пізніше 3 (трьох) банківських днів після перерахування авансового внеску зобов’язана представити Стороні-1 оригінал примірника платіжного доручення (квитанції) про перерахування коштів.
  1. Сторона-1 зобов’язується оплатити роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за рахунок внесеного стороною-2 авансового внеску.

4. Використання Стороною-1 суми авансового внеску

4.1 Підставою для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є рішення Таращанської міської ради №  _____ від _____ року (Сторони-1) про надання дозволу на проведення експертно грошової оцінки. 

4.2 Після виконання Стороною-2 п. 3.1 даного Договору, Сторона-1 укладає договір з ліцензійною організацією на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться за адресою:______________.

                                                                                                                                                                                                                                                                      (адреса земельної ділянки)

4.3 Сума коштів, яка передбачена п. 2.2 даного Договору зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

4.4 У разі відмови Сторони-2 від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, кошти сплачені Стороною-2 в рахунок авансового внеску не повертаються.

4.5. У випадку відмови Таращанської міської ради від затвердження звіту оцінки земельної ділянки та її продажу, авансовий внесок  повертається в частині, який залишився від проведеного звіту, за відповідною заявою Сторони  2.

5. Заключні положення

5.1 Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного його виконання.

5.2 Даний Договір є чинним впродовж всього строку його дії і не може бути розірваним Сторонами в односторонньому порядку за виключенням випадків, вказаних у цьому Договорі.

5.3 У разі, якщо Сторона-2 порушить строки перерахування авансового внеску, які вказані в п. 3.1 цього Договору, більше ніж на ___________ календарних днів, даний Договір вважається розірваним Стороною-1 в односторонньому порядку. Про розірвання Договору в односторонньому порядку Сторона-1 направляє Стороні-2 відповідне письмове повідомлення, в якому зазначається причина розірвання Договору та дата, з якої Договір вважається розірваним Стороною-1 в односторонньому порядку.

       Розірвання Договору в односторонньому порядку є підставою для скасування Таращанською міською радою рішення про надання дозволу на проведення експертно грошової оцінки  земельної ділянки від         року  №

5.4 Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для його Сторін і можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою.

5.5 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третій стороні.

5.6 Питання, що стосуються виконання Сторонами умов цього Договору і не знайшли відображення в Договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України. Спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди в судовому порядку.

5.7 Даний Договір складено в простій письмовій формі у двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони.

Підписи сторін:

            Сторона-1:                                                                                                    Сторона-2:

Код ЄДРПОУ: 04054955                                                                             _____________________

КОАТУУ: 3224410100                                                                                 _____________________

Поштовий індекс: 09501                                                                           _____________________

Адреса: 09501, Київська обл., Білоцерківський р-н,                                  _____________________

м. Тараща, вул. Шевченка, буд. 7                                                               _____________________

Графік роботи: пн-пт 8:00-17:00                                                              ____________________

E-Mail адреса: Фото без опису                                                              ____________________

Контактні телефони: (04566) 5-38-30, 04466-52000                               ____________________

 

                                                                                                           


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь