Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту регуляторного акта – проєкту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що є комунальною власністю Таращанської міської територіальної громади»

Дата: 10.06.2021 10:28
Кількість переглядів: 1263

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту регуляторного акта – проєкту рішення

Таращанської міської ради

«Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що є комунальною власністю Таращанської

міської територіальної громади»

 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами), визначає правові і організаційні заходи реалізації проєкту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що є комунальною власністю Таращанської міської територіальної громади» (далі – РА).

 

 1. Визначення проблеми

         Частиною другою статті 17 Закону України від 03 жовтня 2019 року  № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (надалі – Закон) визначено, що у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування – щодо комунального майна.

         Слід відмітити, що у зв’язку з введенням в дію Закону Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. № 786, діє лише в частині, яка не суперечить вимогам Закону. Крім того, Законом не передбачено наявність саме такої методики, передбачена наявність Методики розрахунку орендної плати за державне майно.

         З огляду на зазначене, постала потреба в розробленні відповідного нормативного акта, оскільки законодавчо не передбачено методику для комунального майна та пропорції розподілу орендної плати.

         Таращанською міською радою розроблено проєкт рішення «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що є комунальною власністю Таращанської міської територіальної громади» (надалі – проєкт акта, рішення), яким визначатимуться:

 • формули розрахунку місячної орендної плати;
 • чітка методологія розрахунку погодинної/добової орендної плати;
 • форма розрахунку орендної плати;
 • орендні ставки для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без аукціону;
 • орендні ставки для орендарів, які мають право на продовження договору оренди відповідно до законодавства, яке було чинним до набрання чинності Законом.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

 

 

Так

 

Ні

Громадяни

-

+

Таращанська міська територіальна громада

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

         Цілями регулювання є забезпечення виконання приписів Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної).

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Альтернативи визначено з огляду на вимоги Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», яким надано право органам місцевого самоврядування затверджувати Методику розрахунку орендної плати щодо комунального майна.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити чинний регуляторний акт (Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад міста та сіл Таращанського району Київської області, затверджена рішенням Таращанської районної ради від 25 листопада 2011 р. № 234-15/VІ зі змінами).

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Альтернатива є недоцільною.

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акта.

Відповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Найбільш доцільна альтернатива.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Чинна Методика не відповідатиме  положенням  Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», та не вирішує проблеми, що склалася.

Альтернатива 2

Забезпечення виконання договірних відносин, надходжень коштів від оренди майна.

Забезпечення прозорості та доступності Методики розрахунку орендної плати.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів Таращанської міської територіальної громади

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Припущено, що кількість суб’єктів господарювання (орендарів комунального майна), що мають виконати вимоги регулювання, становитиме 46.

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Незабезпечення виконання договірних умов, визначення прав та обов’язків сторін.

Альтернатива 2

Відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з підтримкою діяльності комунальних підприємств міської ради.

відсутні

 

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання  малого підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, (обладнання та приладів) та їх утримання, грн

0,00

0,00

2

Податки та збори (зміна їх розміру), грн

0,00

0,00

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн

0,00

0,00

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн

0,00

0,00

5

Витрати на отримання адміністративних та інших  послуг, грн.

0,00

0,00

6

Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, од

46

46

7

Витрати суб’єктів господарювання на виконання регулювання

0,00

0,00

8

Сумарні витрати за альтернативами:

Альтернатива 1

Альтернатива 2

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей здійснюється за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття РА, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути мети регулювання, визначеної у пункті 2.

Альтернатива 2

4

Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання та встановить єдині методологічні підходи щодо розрахунку орендної плати під час передачі майна комунальної власності без проведення аукціону.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізм дії регуляторного акта.

Відповідно до Закону передача майна в оренду відбувається на аукціоні. При цьому статтею 15 Закону передбачені виключення з цього загального принципу – певні категорії орендарів мають право на укладення договору оренди без аукціону.

Чинну Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад міста та сіл Таращанського району Київської області, затверджену рішенням Таращанської районної ради від 25 листопада 2011 р. № 234-15/VІ зі змінами, буде визнано такою, що втратила чинність.

Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для розв’язання проблем, визначених у розділі І, передбачається визначити чіткий механізм впорядкування процедури контролю.

Таращанській міській раді для впровадження вимог регулювання необхідно:

 • забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів господарювання;
 • організувати виконання вимог регулювання.

Суб’єктам господарювання для впровадження вимог регулювання необхідно:

 • ознайомитися з вимогами регулювання;
 • організувати виконання вимог регулювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Виконання вимог РА з боку Тарашанської міської ради та її виконавчих органів, юридичних осіб, на яких поширюється дія РА, можливо завдяки запровадженню організаційно-правових умов для реалізації їх прав та виконання обов’язків, передбачених РА.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих і мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (М – Тест), Додаток 1 до АРВ.

Введення в дію РА не передбачає утворення нового органу або нового структурного підрозділу Таращанської міської ради та не потребує збільшення штату посадових осіб в органах місцевого самоврядування, а лише упорядковує вже існуючу діяльність із зазначеного питання.

         Запропонований проєкт регуляторного акта не передбачає бюджетних витрат на регулювання.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Передбачається, що РА набере чинності з дня його опублікування на офіційному вебсайті Таращанської міської ради.

        Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення змін.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

         В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

 • розмір надходжень орендної плати;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

         Стосовно регуляторного акта Таращанською міською радою буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

         Базове відстеження результативності акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

         Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

         Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

 

Проєкт РА та АРВ оприлюднено на офіційному вебсайті Таращанської міської ради у меню «Регуляторна політика».

Зауваження і пропозиції до проєкту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що є комунальною власністю Таращанської міської територіальної громади» приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адресу Таращанської міської ради: вул. Шевченка, 7, м. Тараща, Білоцерківський район, Київська область, 09501,  mrtar@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено НКП «Відділ з управління комунальним майном» у період  з 25.05.2021 по 31.05.2021.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кіль-кість учасни-ків консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Телефонні консультації

5

Представники обговорення дійшли згоди про необхідність прийняття зазначеного регуляторного акту

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 46 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 28 (одиниць) та мікропідприємництва 18 (одиниць).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Для суб’єктів малого підприємництва не передбачається обов’язкових додаткових витрат на виконання вимог регулювання. Для суб’єктів малого підприємництва, що мають діючі договори оренди, не передбачається вимога до зміни умов договорів або додаткових витрат.

Виконання вимог регулювання не передбачає витрат суб’єктів малого підприємництва на придбання обладнання та його технічного обслуговування.

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

витрати відсутні

 

витрати відсутні

 

витрати відсутні

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

витрати відсутні

 

витрати відсутні

 

витрати відсутні

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

витрати відсутні

 

витрати відсутні

 

витрати відсутні

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

витрати відсутні

 

витрати відсутні

 

витрати відсутні

5

Інші процедури (орендна плата за користування майном), грн.:

- за найбільшою вартістю

- за найменшою вартістю

 

 

 

 

73 800,00

 

840,00

 

 

 

 

73 800,00

 

840,00

 

 

 

 

369 000,00

 

4 200,00

 

6

Разом, грн

- за найбільшою вартістю

- за найменшою вартістю

 

73 800,00

 

840,00

 

73 800,00

 

840,00

 

369 000,00

 

4 200,00

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

46

46

46

8

Сумарно, грн

- за найбільшою вартістю

- за найменшою вартістю

 

3 394 800,00

 

38 640,00

 

 

 

3 394 800,00

 

38 640,00

 

 

16 974 000,00

 

193 200,00

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

(час на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним)

1 год* 36,11=

36,11 грн

0,00 грн (відсутні витрати) (припущено, що суб’єкт отримує первинну інформацію про вимоги регулювання в перший рік; за результатами консультацій)

36,11 грн

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

витрати часу на розроблення та      впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання

1 год* 36,11=

36,11 грн

 

 

11

Процедури офіційного звітування

0,00

(витрати відсутні)

 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00

(витрати відсутні)

 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

13

Інші процедури (уточнити)

0,00

(витрати відсутні)

 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

14

 

Разом, гривень

 

 

72,22

 

-

 

72,22

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

46

-

46

 

16

Сумарно, гривень

 

3 322,12

 

-

3 322,12

 

                 

 

Примітки:

* Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедури є оціночною, отримана за результатами проведених консультацій.

** У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік», з 1 січня 2021 року становить 36 грн. 11 коп.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь