Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Проєкт рішення "Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення, переробки та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальної громади"

Дата: 10.06.2021 10:53
Кількість переглядів: 2133

                                                                                                                             Проєкт

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ №

 

__ _________20__ року                                                                                            м. Тараща

 

Про затвердження Правил з організації

збирання, перевезення, переробки та

утилізації відходів на території Таращанської

міської територіальної громади

 

Керуючись п. 44 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 176 від 07.06.2010, з метою регулювання на території Таращанської міської територіальної громади діяльності, пов’язаної із збиранням, перевезенням, переробленням, утилізацією побутових відходів, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення і збереження навколишнього природного середовища, Таращанська міська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила з організації збирання, перевезення, переробки та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальної громади, що додаються.

2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Таращанської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Таращанської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з молоддю, з питань реалізації державної регуляторної політики, засобів масової інформації, зв’язків з об’єднаннями громадян.

 

 

Міський голова                                                                           Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

м. Тараща

__ _________ 20__ року

№__________

 

 

Додаток

до рішення сесії Таращанської

міської ради №         від     

 

Правила

з організації збирання, перевезення, переробки та

утилізації відходів на території Таращанської міської

територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила з організації збирання, перевезення, переробки та утилізації відходів  на території Таращанської міської територіальної громади (далі – Правила) розроблені відповідно до законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про відходи», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» (із змінами,внесеними згідно з Постановами КМ №541 від 25.05.2011, №1173 від 16.11.2011).

Правила встановлюють єдині вимоги до здійснення діяльності зі збирання, перевезення, переробки та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальної громади. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності, які діють на території  Таращанської міської територіальної громади, та фізичних осіб, які проживають на території Таращанської міської територіальної громади.

1.2. Дані Правила регулюють відносини у сфері поводження з відходами, що утворюються в результаті людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення, в тому числі відходи:

- тверді побутові відходи (надалі - ТПВ);

- об’ємні, великогабаритні;

- будівельні;

- промислові нетоксичні;

- побутові та промислові тверді, що містять токсичні речовини;

- відходи як вторинна сировина(пластмаса, поліетилен, скло, папір, картон, використані пакувальні матеріали та інші).

Збирання, перевезення, переробка та утилізація відходів регулюються законодавством України.

 

2. Визначення основних термінів

 

2.1. Відповідно до законів України «Про відходи», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами», «Про концесію», Постанови Кабінету Міністрів України від 10,12.2008року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг поводження з побутовими відходами» наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; джерело утворення відходів – об’єкт,на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство,установа,організація, земельна ділянка);

небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і поводження з ними;

виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню з відходами, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи  контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізацію чи видалення;

послуги з вивезення побутових відходів-збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування;

перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення;

послуги з перероблення (оброблення) побутових відходівздійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів,з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріалів чи енергетичних ресурсів;

сортування відходів – механічний розподіл відходів  за їх фізико – хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю,товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

сортування відходів – механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями,технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення;

спеціально відведені місця чи об’єкти – місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення операцій з відходами;

спеціалізований транспорт – транспорт, спеціально призначений та виготовлений для перевезення ТПВ, рідких і інших відходів;

операції поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення) утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах;

спеціально уповноважений суб’єкт господарської діяльності – фізичні та юридичні особи – суб’єкти господарської діяльності, уповноважені міською радою  здійснювати перевезення, оброблення і захоронення;

великогабаритні відходи - тверді  відходи, розміри яких перевищують       50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;

ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання  та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього середовища і здоров’я людини і потребують спеціальних засобів та методів поводження з ними (відпрацьовані ртутні лампи, хімічні джерела струму (батарейки, акумулятори, тощо), сполуки важких металів та інших небезпечних хімічних елементів тощо);

окремі види відходів як вторинної сировини – окремі види відходів як вторинної сировини, для утилізації та перероблення яких існують відповідні технології, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001р. №183 «Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню», а також відпрацьовані акумулятори, відпрацьовані мастила (оливи), зношені шини, відходи натуральної шкіри;

санкціоновані місця для збирання відходів місця на яких встановленні контейнери, урни чи інші засоби, які застосовуються для роздільного чи змішаного збирання відходів;

садові та паркові відходи – відходи, що утворюються в процесі догляду за лісами, парками, садами (обрізки, листя тощо);

тверді побутові відходи – відходи, які утворюються в процесі життя і діяльності людини і накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгівельних та інших закладах (харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, макулатура, скло, метал тощо);

2.2. Компоненти, що входять до складу твердих побутових відходів, визначають за такою класифікацією:

- органічна складова побутових відходів, що легко загниває;

- папір та картон;

- полімери;

- скло;

- побутовий металобрухт;

- текстиль;

- дерево;

- небезпечні відходи у складі побутових відходів;

- кістки, шкіра, гума.

2.3. Комплексне вирішення всіх питань у сфері поводження з відходами на території Таращанської міської територіальної громади покладається на виконавчий комітет міської ради згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

3.Суб’єкти у сфері поводження з відходами

 

3.1. Суб’єктами у сфері поводження з відходами є жителі Таращанської міської територіальної громади, а також підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана із поводженням з відходами.

 

4. Збирання

 

4.1. В Таращанській міській територіальній громаді збирання відходів здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами.

4.2. Контейнерний метод.

4.2.1. Вид контейнерів визначається між суб’єктами господарювання, які здійснюють збирання та перевезення, вивезення ТПВ.

4.2.2. Кількість та розміри контейнерів визначаються відповідно до чисельності населення, що користуються цими контейнерами та фактичного накопичення відходів в період найбільшого їх утворення, враховуючи норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, які затверджуються відповідно до вимог законодавства.

4.2.3. Майданчики для встановлення контейнерів та місця їх розміщення повинні відповідати санітарним вимогам та правилам.

4.2.4. Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне покриття з обов’язковим облаштуванням його навісом та сітчастою огорожею для обмеження доступу тварин до цих об’єктів та, за можливості, огородженим зеленими насадженнями. Місця для попереднього збору сміття (контейнери) повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків та від місць відпочинку населення, на відстані не менше ніж 20 м, але не більше ніж 100 м.

4.2.5. Розташування, розміри і оформлення майданчиків повинні забезпечувати вільний проїзд спецтранспорту, відповідати умовам завантаження. Під’їзди до майданчиків мають бути освітлені і мати тверде покриття з урахуванням маневрування транспортних засобів і випуску стріли підйому або маніпулятора.

4.2.6. Контейнерні ємності для відходів не повинні створювати перешкод вуличному і дорожньому руху і бути доступними для вивантаження сміття.

4.2.7. Відходи повинні завантажуватися в контейнерні ємності відповідно до їх цільового призначення. Складування відходів іншим чином на земельній ділянці або біля контейнерних ємностей не допускається.

4.2.8. Необхідно дбайливо поводитися з контейнерами для відходів, їх заповнення дозволяється саме на стільки, щоб можна було закрити покришку контейнера.

4.2.9. Не дозволяється наповнювати контейнери великогабаритними предметами, а також відходами, які можуть псувати чи надмірно забруднювати контейнер. Забороняється використовувати контейнери для збирання ТПВ не за призначенням.

4.2.10. За договором між фізичними, юридичними особами – виробниками відходів та підприємствами зі збирання та перевезення відходів можливе встановлення індивідуальних контейнерів. Фізичні особи, юридичні особи – виробники відходів можуть встановлювати один або декілька контейнерів (в тому числі для сортування відходів). Об’єм та інші технічні параметри контейнерів повинні узгоджуватись з підприємствами зі збирання та перевезення відходів. Фізичні, юридичні особи, суб’єкти господарської діяльності за договором з підприємством зі збирання та перевезення відходів повинні забезпечувати вільний доступ до індивідуальних контейнерів або завчасно виставляти їх в місцях, що розташовані на узбіччі проїжджої частини вулиць, доступних для спецтранспорту, що збирає відходи. При цьому не повинні створювати перешкоди для перехожих і вуличного руху.

4.2.11. Миття та дезінфекція контейнерів проводиться відповідно до вимог санітарних правил та норм виконавцем послуг зі збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів.

4.2.12. Стінки і кришки металевих контейнерів для збирання ТПВ та їх компонентів фарбується стійкими барвниками. Фарбування контейнерів виконується не рідше двох разів на рік – навесні і восени.

4.2.13. Не допускається спалювання ТПВ у контейнерах та на майданчиках, у зв’язку з екологічною та санітарно-гігієнічною небезпекою.

4.2.14. Забороняється розміщення транспорту в межах проїзду до місця розташування контейнерного майданчика.

4.2.15. Для збирання твердих побутових відходів застосовуються металеві або пластмасові щільні контейнери залежно від типу сміттєвозів. Застосування дерев’яних контейнерів не допускається.

4.2.16. Після вивантаження ТПВ з контейнерів у сміттєвоз працівник підприємства – виконавця послуг, що проводить вивантаження, зобов’язаний прибрати територію, що була захаращена при навантаженні.

4.3. Безконтейнерний метод.

4.3.1. Пакетний збір сміття. Щільно закриті мішки для сміття повинні завчасно, до часу, встановленого уповноваженою організацією, виставлятися власниками або балансоутримувачами житлових будинків, земельних ділянок в місцях, що розташовані на узбіччі проїжджої частини вулиць, по яких рухається спецавтотранпорт, що збирає відходи, і для нього повинен бути забезпечений проїзд. При цьому не повинні створюватися перешкоди для перехожих і вуличного руху.

4.3.2. На всіх об’єктах благоустрою, які знаходяться на території Таращанської міської територіальної громади, повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття. Урни обов’язково встановлюються в місцях зупинки громадського транспорту, громадські і житлові будівлі та споруди. За утримання урн у чистоті відповідають підприємства, установи та організації, що здійснюють прибирання закріплених за ними територій.

4.3.3. Відстань між урнами повинна становити 10-40 м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м - на територіях із середньою і низькою щільністю населення, відповідно до санітарних правил та норм.

4.3.4. Чищення урн слід проводити систематично в міру їх наповнення.

4.3.5. Встановлення та очищення урн відбувається відповідно до санітарних правил та норм.

4.3.6. Безконтейнерний метод застосовується на тих територіях населених пунктів, де обмежена можливість проїзду сміттєвоза, його маневрування.

 

5. Порядок вивезення побутових відходів

 

5.1. Вивезення побутових відходів здійснюється спеціалізованим або спеціально обладнаним для цього транспортним засобом (спецтранспорт) на полігон відходів, сміттєзвалища та інші офіційно визначені місця згідно договорів із виконавцями послуг з вивезення побутових відходів. Послуги з вивезення побутових відходів здійснюються відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

5.2. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договору і тарифів, що формуються та затверджується відповідно до вимог законодавства.

5.3. Оброблення та розміщення ТПВ проводиться на спеціально відведених ділянках чи спорудах.

5.4. Графік вивезення ТПВ погоджується з органом місцевого самоврядування.

5.5. Забороняється вивозити ТПВ в не передбачені для цього місця (поля, ліси, на ділянки біля водних об’єктів землях природо-заповідного фонду та інше). Вивезення ТПВ не повинно призводити до забруднення навколишнього природного середовища.

 

6. Особливості збирання та вивезення окремих видів відходів

 

6.1. В Таращанській міській територіальній громаді може здійснюватися роздільний збір ресурсоцінних компонентів відходів (скла, паперу, пластмаси, тощо).

Роздільний збір окремих ресурсоцінних відходів може здійснюватись як контейнерним, так і безконтейнерним методом.

6.2. Таращанська міська рада сприяє проведенню постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарному та екологічному відношенні поводженні з ТПВ та необхідної свідомої активної організації впровадження роздільного збирання компонентів ТПВ.

6.3. Громіздкі (негабаритні) та ремонтні відходи, що утворюються в домашніх господарствах, рекомендується збирати на спеціально відведених майданчиках або в ємностях для великогабаритних відходів або звичайним вантажним транспортом.

6.4. Вивезення громіздких (негабаритних) відходів здійснюється згідно з річним марштурним планом, який складається уповноваженим підприємством по поводженню з відходами при погодженні з органом місцевого самоврядування або уповноваженим органом, або за заявкою виробників відходів.

6.5. Небезпечні компоненти ТПВ (відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, інші небезпечні складові відходів) рекомендується збирати роздільно від інших видів ТПВ, а також відокремлювати їх на стадії сортування.

6.6. Небезпечні складові ТПВ рекомендується збирати у спеціально відведених і обладнаних місцях та передавати спеціалізованим підприємствам для їх подальшої утилізації чи видалення.

 

7. Утилізація, видалення відходів

 

7.1. Утилізація та захоронення відходів здійснюється у спеціально відведених місцях чи об’єктах.

7.2. Вимоги до експлуатації спеціальних місць та об’єктів (об’єктів поводження з відходами) визначаються законодавством України.

7.3. Суб'єктам господарювання, які провадять господарську діяльність з захоронення побутових відходів, необхідно здійснювати:

- контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, за шумовим забрудненням у зоні можливого негативного впливу місця провадження діяльності;

- дегазацію спеціально відведених місць чи об'єктів для запобігання вибуху і пожежам;

- вести окремий облік прийнятих побутових відходів;

- забезпечити непотрапляння/непроникнення фільтрату у підземні та поверхневі води;

- інші дії відповідно до вимог законодавства.

7.4. Забороняється самовільне спалювання відходів.

 

8. Безхазяйні відходи

 

8.1. Визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на органи місцевого самоврядування.

8.2. Для виявлення та обліку безхазяйних відходів органи місцевого самоврядування утворюють постіно діючі комісії з питань поводження з безхазяйними відходами. Порядок створення та роботи комісій регулюється законодавством про відходи.

8.3. Підставами для визначення відходів безхазяйними та їх обліку можуть бути:

- повідомлення власників або користувачів земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи;

- звернення (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації;

- результати інспекційних перевірок територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природнього середовища, державної санітарно-епідеміологічної служби, органів місцевого самоврядування, відділу державної охорони природно-заповідного фонду. Звернення (повідомлення) про факти виявлення безхазяйних відходів розглядаються на засіданні комісії.

8.5. Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи, зобов'язані у п'ятиденний строк повідомити про них орган місцевого самоврядування.

8.6. Порядок запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, вдосконалення мезанізму їх обліку визначаються Порядком виявлення та обліку безхазяйних відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1217.

 

 

 

9. Обов'язки суб'єктів у сфері поводження з відходами

 

9.1. Орган місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечує:

1) виконання вимог законодавства про відходи;

2) розроблення та затвердження схем санітарного очищення Таращанської міської територіальної громади;

3) організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

4) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням;

5) вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;

6) вирішення питань щодо розміщення на території Таращанської міської територіальної громади об'єктів поводження з відходами;

7) координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;

8) здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території;

9) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

10) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

11) здійснення інших повноважень відповідно до законів України.

Таращанська міська рада на конкурсних засадах визначає виконавця послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог діючого законодавства.

9.2. Фізичні особи та юридичні особи - виробники відходів, у сфері поводження з відходами зобов’язані:

- виконувати вимоги цих Правил;

-у встановленому порядку укладати договори, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій, які здійснюють збирання, перевезення, переробку та утилізацію відходів;

- виконувати інші зобов’язання, передбачені законодавством України та рішеннями органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

9.3. Підприємства зі збирання та перевезення побутових відходів зобов’язані вчасно здійснювати вивезення побутових відходів з територій житлових будинків, підприємств, організацій та установ у спеціально відведені місця.

 

10. Контроль та відповідальність у сфері поводження з відходами

 

10.1. Контроль за дотриманням даних Правил здійснює у межах своєї компетенції КП «Таращаблагоустрій» та виконавчий комітет Таращанської міської ради.

10.2. У порядку, визначеному законодавством України, винні особи несуть встановлену законом адміністративну та кримінальну відповідальність за:

- порушення законодавства, що регулює питання складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання побутових відходів;

- порушення санітарно-гігієнічних та санітарнопротиепідеміологічних правил та норм, зокрема в частині поводження з відходами;

- порушення правил благоустрою території Таращанської міської територіальної громади у частині поводження з відходами;

- порушення природоохоронного законодавства;

- порушення вимог цих Правил.

10.3. У випадках, визначених законодавством, винні особи можуть нести і інші види відповідальності, встановлені законами.

10.4. Спори, що виникають в сфері поводження з відходами, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, транспорту,

благоустрою, комунального майна, цивільного

захисту та надзвичайних ситуацій                                        Яна ТУРЛУКОВСЬКА

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, транспорту,благоустрою,

комунального майна, цивільного захисту

та надзвичайних ситуацій                                                        Олександр ПОХИЛИЙ

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

Проекту рішення Таращанської міської ради

«Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення,

перероблення та утилізації відходів на території

Таращанської міської територіальної громади»

 

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення, переробки та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальнї громади» (далі – Проект рішення) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. №1160-ІV та згідно з методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальної громади», як регуляторного акту.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом державного регулювання

 

Цей регуляторний акт встановлює та регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері поводження з відходами, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку на території Таращанської міської територіальної громади.

.

2. Цілі державного регулювання

 

Введення в дію рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення, переробки та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальної громади» передбачає вирішення наступних цілей:

а) визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;

б) правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;

в) визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно-безпечного поводження з відходами, а також систем заходів, пов’язаних з організаційно-економісним стимулюванням ресурсозбереження;

г) забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх у використанні у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природнє середовище та здоров'я людини.

 

 

 

3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернативні способи досягнення встановленої мети не можуть бути запропоновані у зв’язку з тим, що необхідність прийняття цього нормативно-правового акту пов’язана з відсутністю діючих Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальної громади.

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей (затвердження Правил) є єдиним можливим, адже на території Таращанської міської територіальної громади відсутня чітка процедура з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів.

Враховуючи викладене, цей регуляторний акт відповідає вимогам для розв’язання визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття, та дасть змогу належним чином забезпечувати реалізацію єдиної державної політики щодо збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальної громади.

Отже, розробка та затвердження Проекту рішення є єдиним доцільним способом у вирішенні проблеми.

 

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи

 

Для розв’язання проблеми пропонується застосувати наступний механізм:

- планування робіт з організації збирання, перевезення, перероблення, утилізації побутових відходів;

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг з вивезення побутових відходів;

- застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які порушують вимоги щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, перероблення, утилізації;

- стабілізація фінансового стану підприємств – виконавців послуг із вивезення побутових відходів.

- проведення широкої роз’яснювальної та агітаційної роботи серед жителів Таращанської міської територіальної громади

 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Затвердження Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів на території Таращанскої міської ради дозволить досягти благоустрою Таращанській міській територіальній громаді, який відповідатиме санітарному законодавству України.

 

 

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття

 запропонованого регуляторного акта

 

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є :

- врегулювання відносин між споживачами та виконавцями послуг з збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів;

- зменшення навантаження на міський бюджет в частині виділення коштів на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ;

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг з вивезення побутових відходів.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту вигоди та витрати будуть наступні:

 

Сфера інтересів

очікувані

Вигоди

Витрати

Держава. Орган місцевого самоврядування

1. Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з відходами, поліпшення санітарно-епідеміологічного благополуччя Таращанської міської територіальної громади.

2. Збалансування інтересів між суб’єктами господарювання, що надають такі послуги, органом місцевого самоврядування та споживачами послуг.

3. Зменшення навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ.

Часові, пов’язані з здійсненням контролю за наданням послуг з вивезення побутових відходів.

Суб’єкти підприємницької діяльності

1. Створення умов для підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання.

2. Удосконалення порядку надання послуг з вивезення побутових відходів.

3. Стабільний фінансовий стан підприємств-виконавців послуг з вивезення побутових відходів.

 

Населення

1. Підвищення якості надання послуг з вивезення побутових відходів.

2. Урегулювання відносин між споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів.

 

 

3. Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану території Таращанської міської територіальної громади.

Матеріальні, пов’язані з оплатою за спожиті послуги з вивезення відходів.

 

7. Строк дії акта

 

Пропонується встановити довгостроковий строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

 

Кількісними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акту є:

- обсяг наданих послуг з вивезення побутових відходів;

- звернення громадян щодо надання послуг з вивезення побутових відходів;

- відсоток охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів;

- рівень оплати послуг з вивезення побутових відходів;

 

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності нормативно-правового акта

 

Заходи для відстеження дії регуляторного акту визначено статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Серед основних методів одержання результатів відстеження:

- звітність підприємств щодо надходження коштів за надання послуг;

- використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері надання послуг;

- здійснення порівняльного аналізу.

 

 

Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, транспорту,

благоустрою, комунального майна, цивільного

захисту та надзвичайних ситуацій                                        Яна ТУРЛУКОВСЬКА

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, транспорту,благоустрою,

комунального майна, цивільного захисту

та надзвичайних ситуацій                                                        Олександр ПОХИЛИЙ

 

 

Додаток до аналізу регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил з організації збирання,

перевезення, переробки та утилізації

відходів на території Таращанської міської територіальної громади

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

  1. Консультації з представниками мікро та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання (проведено розробником у період з    )

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі з представниками суб’єктів господарювання

8

Підтримано необхідність прийняття регуляторного акту « Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальної громади»

2

Обговорення в телефонному режимі, онлайн консультації

26

 

  1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва (мікро та малі):
  • кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1602 (одиниць), у тому числі малого та мікро підприємництва 1602 (одиниць);
  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Прямих витрат суб’єктів господарювання від запровадження правил з організації збирання, перевезення, переробки та утилізації відходів на території Таращанської міської територіальної громади не передбачається

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. х 88,00* грн. х 1 = 44,00грн.

-

220,00 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання*

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,1 год. х 88,00 грн. х 1 = 8,80 грн.

-

44,00 грн.

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування , отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

52,80 грн.

-

264,00 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1602

1602

1602

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

52,80 грн. х 1602 =

84 585,60 грн.

-

264,00 грн. х 1602 =

422 928,00 грн.

* Інформація щодо вартості часу субєкта малого підприємництва (заробітна плата) отримана за результатами даних наведених на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Київській області.

 

  1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу держ. влади відповідної категорії

(зар. лата

79,00 грн./год.)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання*            (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,1 год.

7,9 грн.

1

1602

12 655,80

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,7 год.

55,30 грн.

1

1602

88 590,60

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0,2 год.

15,80 грн.

1

1602

25 311,60

Разом за рік

1,7 год.

134,3 грн.

 

1602

126 558,00 грн.

Сумарно за п’ять років

8,5 год.

671,50 грн.

 

1602

  1.  790,00 грн.

 

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

х

х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

84 586,60 грн.

422 928,00 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

84 585,60 грн.

422 928,00 грн.

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

126 558,00 грн.

632 790,00 грн.

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

211 143,60 грн.

1 055 718,00 грн.

 

  1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання 

Зазначена сума витрат на виконання запланованого регулювання є прийнятною для 1602 суб’єктів малого підприємництва і впровадження  компенсаційних (пом’якшувальних) заходів/процедур не потрібно.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь