Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Проєкт рішення "Про затвердження Правил утримання собак, котів і хижих тварин на території Таращанської міської територіальної громади"

Дата: 10.06.2021 10:54
Кількість переглядів: 2027

                                                                                                                                                Проєкт

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ №

 

 

__ __________ 20__ року                                                                           м. Тараща

                           

Про затвердження Правил утримання

собак, котів і хижих тварин на території

Таращанської міської територіальної громади

 

З метою недопущення порушення законодавства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження на території Таращанської міської територіальної громади, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про ветеринарну медицину», «Про захист населення від інфекційних хвороб», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, Таращанська міська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила утримання собак, котів і хижих тварин на території Таращанської міської територіальної громади, що додаються.

2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Таращанської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань Таращанської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з молоддю, з питань реалізації державної регуляторної політики, засобів масової інформації, зв’язків з об’єднаннями громадян.

 

 

Міський голова                                                               Михайло КРИВОШЕЄВ

 

м. Тараща

__ ________ 20__ року

№ __________

 

Додаток

до рішення сесії Таращанської

міської ради
від                      №

 

Правила утримання собак, котів і хижих тварин

на території Таращанської міської територіальної громади

 

 1. Загальні положення

1.1. Правила утримання собак, котів і хижих тварин на території Таращанської міської територіальної громади (далі - Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.

1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України), а також на громадян і громадські установи, що утримують тварин на території Таращанської міської територіальної громади.

1.3. Фізичні та юридичні особи, що утримують тварин, зобов’язані суворо додержуватись вимог законів України:

- «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

- «Про тваринний світ»;

- «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- «Про ветеринарну медицину»;

- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

1.4. Домашні тварини можуть належати на праві власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

1.5 Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримає.

  1. . Ці Правила базуються на принципах:
 • гуманного ставлення до тварин;
 • забезпечення належних та безпечних умов для гармонійного співіснування людей та тварин;
 • обов’язкового дотримання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану в місті;
 • забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
 • заборони жорстоких методів умертвіння тварин, що призводить до загибелі від задушення, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів;
 • відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;

- утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам.

 

 1. Визначення термінів

2.1. Поняття, що вживаються у цих Правилах мають наступне визначення:

тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним за вимогами законодавства України.

 

 1. Вимоги до утримання собак, котів і хижих тварин
3.1. Домашні тварини, яких утримують громадяни, є особистою власністю. Право власності або інші речові права особи, яка утримує тварину, обмежені обов'язком дотримання норм і вимог цих Правил та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
3.2. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

3.3. Хижих тварин утримувати у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.

3.4. Фізичні та юридичні особи, які утримують собак, котів і диких тварин, зобов’язані виконувати вимоги нормативно-правових актів у цій сфері, санітарно-гігієнічних норм та цих Правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

3.5. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям та задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, русі, контакті із собі подібними, у природній активності та інших потребах.

3.6. Кількість тварин, що утримуються фізичною чи юридичною особою, обмежується можливістю забезпечення їм належних умов утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

3.7. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

3.8. При додержані вимог цих Правил дозволяється утримувати:

- домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

- домашніх тварин - у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини;

- домашніх тварин - у вільному вигулі на ізольованій добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;

- домашніх тварин – юридичним особам: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі, у вольєрах або в розподільниках;

- собак - без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.

3.9. При поводжені з тваринами не допускається:

- використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;

- примушення тварини до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

- нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

- використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.

3.10. При проведені больових процедур обов’язкове застосування знеболюючих препаратів.

3.11. При поводжені з тваринами забороняється:

- розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;

- розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

- примушення до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;

- проведення генетичних змін на тваринах;

- застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

3.12. При неможливості подальшого утримання домашньої або дикої тварини вона повинна бути передана іншому власнику або здана у притулок.

3.13. Особа, яка утримує тварину, зобов’язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо). Власник домашньої тварини зобов’язаний попереджувати можливість її захворювання способом періодичних оглядів і вакцинацій.

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

3.14. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту. Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

3.15. Мешканцям та гостям Таращанської міської територіальної громади забороняється:

- продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях;

- утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо).

- організовувати стихійні годівниці для безпритульних та бездоглядних тварин, несанкціонований прикорм тварин у місцях загального та громадського користування, на прибудинкових територіях, на контейнерних майданчиках для збору сміття та ін.;

- відпускати собак на самовигул;

- пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого

поводження з ними, використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами;

- отруєння тварин будь-якими засобами;

- вирощувати собак і котів для м’яса та шкірок.

Регулювання чисельності собак, котів, диких тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах повністю або частково трворюваних діяльністю людини, здійснюються методами біостерилізації або біологічно обгрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування – методами евтаназії.

 

4. Реєстрація домашніх тварин

4.1. Процедура та порядок реєстрації домашніх тварин, що утримуються фізичними та юридичними особами регулюються чинним законодавством України.

  1. . Реєстрація проводиться з метою:
 • єдиного обліку цих тварин у місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
 • контролю за чисельністю безпритульних тварин;
 • здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
 • забезпечення епізоотичного благополуччя;
 • вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням тварин.

 

5. Ветеринарне обслуговування тварин

 

5.1. Особа, яка утримує тварину зобов’язана:

- Забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги.

- Щорічно пред’являти тварин у ветлікарню для огляду, імунізації проти сказу, лептоспірозу.

- У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання, особа, яка її утримує, зобов’язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

- Теріново повідомляти медичну і ветеринарну служби про випадки укусів або травмування тваринами самих господарів або сторонніх осіб і обов’язково звертатися за допомогою у лікувальний заклад, а тварину , що покусала або травмувала людину, пред’являти до ветлікарні для огляду із застосуванням карантину. У випадку покусів і травмування іншої тварини останню також треба пред’являти до ветлікаря для огляду і лікування.

5.2. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.

5.3.Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

 

6. Вимоги до вигулу тварин

6.1. Власники собак, котів та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (особи, які супроводжують) мають право з’являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

6.2. Забороняється здійснювати супровід собак психічно хворим, в нетверезому стані або фізично неспроможнім керувати твариною.

6.3. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:

 • безпеку супроводжуваної тварини;
 • наявність на тварині ошийника, повідка, обов’язкового намордника для службових собак та собак бійцівських порід;
 • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

         - безпеку дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

6.4. У місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, собаки повинні бути на короткому повідку та у наморднику, а маленькі собаки – у закритих контейнерах або на руках супроводжуючої людини. В інших громадських місцях собаки можуть бути на вільному повідку.

6.5. Під час переходу через вулиці особа, що здійснює вигул собаки, зобов’язана взяти її на короткий повідок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.

6.6. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

6.7. Дозволяється вигулювати собак, котів в місцях, спеціально відведених та обладнаних для цієї мети виконавчим комітетом Таращанської міської ради, а також на прибудинкових територіях з тильної сторони будинку.

6.8. Забороняється вигулювати тварин в місцях загального користування без відповідного інвентарю для прибирання їх випорожнень.

6.9. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов’язана:

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

- прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування, прибудинковій території та території благоустрою (ця вимога не поширюється на власників собак–поводирів);

- навчати собак за навчальними програмами без повідків і намордників тільки на майданчиках для дресирування.

6.10. Забороняється приводити тварин (крім собак–поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих закладів для тварин), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, в інші громадські заклади та установи, на територію дитячих та спортивних майданчиків, пляжі.

6.11. Забороняється проводити купання тварин в природних водоймах, особливо в місцях відпочинку людей на воді, розчісування та стрижку тварин в невідведених (заборонених) для цього місцях.

 

7. Транспортування домашніх тварин
7.1. Перевезення тварин у транспорті загального користування здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у транспорті загального користування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1402 «Про затвердження Правил транспортування тварин».
При транспортуванні тварин вимагається наявність ветиринарного паспорту на тварину та відповідні супровідні ветеринарні документи (форма Ф-1).

7.2. При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.

7.3. Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин. 

При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.

7.4. Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.

7.5. Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці.

 

8. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин

8.1. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з особистими номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються безпритульними і підлягають вилову.

8.2. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідедіміологічної та ветеринарної служби, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.

8.3. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих (не контрольовані супроводжуючим агресивні дії).

8.4. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння (евтаназії).

8.5. Вилов та тимчасова ізоляція собак, котів та інших домашніх тварин проводиться спеціалізованою організацією.

8.6. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

8.7. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години).

8.8. Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.

8.9. Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.

У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї, ця тварина переходить у власність Таращанської міської територіальної громади.

8.10. Перед поверненням до середовища існування, безпритульні тварини підлягають стерилізації, щепленню проти сказу, дегельмінтизації та іншим необхідним обробкам.

8.11. Власники тварин зобов'язані протягом десяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

8.12. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані та повернені до попереднього місця помешкання візуально ідентифіковані та тавровані. Винятково, повторно можуть бути відловлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги або ізоляції.

8.13. Працівник з вилову безпритульних тварин і водій спеціального транспорту зобов’язані дотримуватися норм гуманності при вилові та транспортуванні тварин.

8.14. У випадку вилову загублених собак, інформація повинна знаходитись у базі даних притулку.

8.15. Працівникам служби відлову забороняється:

- використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;

- відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, які повинні узгоджуватись з ветлікарем;

- привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям для будь-якої мети;

- знімати собак з прив’язі;

- використовувати приманки та транквілізатори без дозволу ветлікаря.

8.16. У випадках, коли неможливо привернути для допомоги опікунів або встановити контакти з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка, іншим безпечним заходом.

8.17. Вивезення стерилізованих тварин з притулку здійснюється працівниками служби відлову.

 

9. Функціонування притулків для безпритульних тварин

9.1. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.

Притулки для тварин можуть створюватися виконавчим комітетом Таращанської міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

9.2. Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

9.3. Місцевий бюджет може передбачати кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності. 

9.4. Притулки для тварин функціонують відповідно до Положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.

 

10. Умертвіння тварин

10.1. Умертвіння (евтаназія) тварин допускається тільки за участю фахівця з ветеринарної медицини і винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть.

10.2. Умертвіння (евтаназія) тварин допускається:
- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
- у разі агресивності тварин, що загрожує життю та здоров’ю людей та не підлягає корекції;
- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці;
- регулюванні численності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створених діяльністю людини.
10.3. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушення, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;
- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

 
11. Поховання померлих тварин
11.1. Поховання померлих тварин, у тому числі шляхом кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, визначених виконавчим комітетом Таращанської міської ради за наявності вільної території у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного, ветеринарного та екологічного законодавства.
11.2. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний протягом 5 днів повідомити заклад ветеринарної медицини та здати реєстраційне свідоцтво.
11.3. Поховання, у тому числі шляхом кремації померлих безпритульних тварин здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
11.4. Забороняється викидати трупи собак, котів та диких тварин в контейнери для збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

 

12. Особливості утримання службових собак

та собак бійцівських порід

12.1. Придбання службових собак та собак бійцівських порід тощо, дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку.

 

13. Поводження з домашніми та дикими тваринами, що використовуються

у видовищних заходах, спорті, при організації дозвілля

13.1. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин.

13.2. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.

13.3. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

Забороняється створення та діяльність пересувних звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води.

13.4. При дресируванні тварин не допускається нанесення тваринам побоїв, залякування, видалення кликів, кігтів тощо, а також примушування тварин до виконання дій, що їх травмують.

13.5. Забороняється використання у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.

13.6. Особа, яка утримує тварину, використання якої в циркових, спортивних та інших видовищних заходах є неможливим, зобов'язана забезпечити вказаній тварині умови утримання відповідно до вимог законодавства.

 

14. Виховання гуманного ставлення до тварин

14.1. Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян, яке передбачає формування високого рівня їх екологічної свідомості та культури і забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

 

15. Здійснення контролю за виконанням Правил

та відповідальність за їх порушення

 

15.1. Контроль за додержанням цих Правил на території Таращанської міської територіальної громади здійснюється комунальними підприємствами Таращанської міської ради «Таращаблагоустрій», «Тараща ЖЕП», Таращанським районним управлінням Держпродспоживслужби у Київській області, Таращанською районною державною лікарнею ветеринарної медицини, виконавчим комітетом Таращанської міської ради, відділенням поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин.

15.2. Відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, комунальні підприємства Таращанської міської ради «Таращаблагоустрій», «Тараща ЖЕП» здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі норм про жорстоке поводження з тваринами.

15.3. Відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області (дільничий інспектор):

- у межах своєї компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо утримання домашніх та диких тварин і поводження з ними у населеному пункті;

- складає та подає протоколи про адміністративні правопорушення власниками тварин на розгляд до адміністративних комісій.

15.4. Працівники органів внутрішніх справ в порядку, встановленому Законом України «Про національну поліцію», мають право використовувати зброю для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю громадян, у тому числі поліцейського.

15.5. Відповідальність за регулювання чисельності собак і котів у підвалах, горищах та інших приміщеннях багатоповерхових будинків несе комунальне підприємство Таращанської міської ради «Тараща ЖЕП», а на закритих територіях заводів, фабрик, інших підприємств, організацій – відповідні підприємства та організації.

15.6. Таращанська районна державна ветеринарна лікарня ветеринарної медицини:

 • межах своєї компетенції здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо утримання домашніх та диких тварин і поводження з ними у населеному пункті;
 • надає дозвіл на утримання домашніх та інших тварин суб’єктам господарювання всіх форм власності;
 • здійснює ветеринарний нагляд під час карантину тварин, підозрілих у захворюванні на сказ, які нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам;
 • накладає карантинні обмеження, затверджує план заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснює контроль за виконанням карантинних заходів;
 • в межах своєї компетенції забезпечує організацію та проведення щеплень тварин проти сказу згідно з реєстрацією на підвідомчій території суб’єктів господарювання всіх форм власності.

15.7. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Таращанської міської ради:

 • відповідно до ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядає протоколи про адміністративні правопорушення та притягує власників тварин до адміністративної відповідальності відповідно до      ч. 1 ст. 154 вказаного Кодексу за недодержання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питання щодо утримання котів, собак та диких тварин у населеному пункті.

15.8. Виконавчий комітет Таращанської міської ради:

 • у межах своїх повноважень здійснює контроль за додержанням цих Правил власниками тварин;
 • визначає місця і зони для вигулу собак на території населеного пункту та інформує про це населення Таращанської міської територіальної громади через засоби масової інформації, дошки оголошень;
 • повідомляє підприємство, уповноважене у сфері поводження з безпритульними тваринами, про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ним своїх обов’язків.

15.9. Громадські інспектори з охорони довкілля мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами та за фактами порушення Правил утримання.

Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь у проведенні спільно з працівниками Таращанської районної державної лікарні ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

15.10. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

16.1. Ці Правила набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення.

16.2. Питання, що не врегульовані цими Правилами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

16.3. Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 

Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, транспорту,

благоустрою, комунального майна, цивільного

захисту та надзвичайних ситуацій                                 Яна ТУРЛУКОВСЬКА

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, транспорту,благоустрою,

комунального майна, цивільного захисту

та надзвичайних ситуацій                                                Олександр ПОХИЛИЙ

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил утримання собак,

котів і хижих тварин на

території Таращанської

міської територіальної

громади

 

Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні

 

 1. Акіта-іну.
 2. Американський бульдог.
 3. Американський стафордширський тер'єр.
 4. Англійський мастиф.
 5.  Аргентинський дог.
 6. Бельгійська вівчарка.
 7. Бернський зенненхунд.
 8. Бордоський дог.
 9. Бразильська філа.
 10.  Бульмастиф
 11.  Бультер’єр.
 12.  Доберман.
 13.  Кавказька вівчарка.
 14.  Кане корсо.
 15.  Мастіно неаполетано.
 16.  Московська сторожова.
 17.  Німецька вівчарка.
 18.  Німецький дог.
 19.  Перо преса канаріо.
 20.  Південноруська вівчарка.
 21. Пітбультер'єр.
 22.  Різеншнауцер.
 23.  Родезійський ріджбек.
 24.  Ротвейлер.
 25.  Середньоазіатська вівчарка.
 26.  Тосаіну.
 27.  Чорний тер'єр.
 28.  Німецький боксер.
 29.  Фоксер’єр.
 30.  Ягтер’єр німецький.
 31.  Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

Проекту рішення Таращанської міської ради

«Про затвердження Правил утримання собак, котів і хижих тварин

 на території Таращанської міської територіальної громади»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил утримання собак, котів і хижих тварин на території Таращанської міської територіальної громади», як регуляторного акту.

 

І. Визначення проблеми, яку передачається розв’язати

шляхом державного регулювання

 

На території Таращанської міської територіальної громади на теперішній час склалась складна ситуація з питань утримання домашніх та інших тварин, а саме:

- не ведеться в повному обсязі облік та реєстрація домашніх та інших тварин;

- недостатньо контролюється правильність їх утримання, розмноження, своєчасність проведення щеплення та стерилізації, розведення не племінних тварин;

 - збільшується популяція безпритульних тварин.

Це призводить до таких наслідків як:

- безконтрольне розведення не племінних тварин з подальшим викиданням їх на вулицю;

- утримання тварин в умовах, які не відповідають вимогам Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

- не своєчасне проведення тваринам щеплення (в тому числі від сказу) власниками тварин, що погіршує санітарно-епідеміологічний стан Таращанської міської територіальної громади;

- збільшення популяції безпритульних тварин на вулицях, що становить підвищену небезпеку для життя та здоров’я мешканців міста;

- збільшення випадків жорстокого поводження з тваринами, що має негативний вплив на розвиток суспільства з європейськими цінностями;

- забруднення тротуарів та газонів громади екскрементами домашніх тварин, після яких не прибирають їх власники.

Проблема чисельності безпритульних тварин має три джерела:

1. Неконтрольоване розмноження домашніх тварин – 80% від загальної кількості (оскільки більша частина власників викидає на вулицю вже підрощене потомство);

2. Неконтрольоване розмноження безпритульних тварин – 15% від загальної кількості (оскільки більша частина приплоду не доживає до 3 місяців);

3. Загублені та покинуті власні тварини – 5% від загальної кількості.

Таким чином, запропоноване державне регулювання дозволить контролювати проблему чисельності безпритульних тварин на вулицях міста.

Проект регуляторного акта підготовлений з метою урегулювання правових відносин, які виникають між Таращанською міською радою та фізичними особами, юридичними особами, громадськими формуваннями у зв’язку з утриманням домашніх та інших тварин і поводженням з ними (в тому числі торгівля тваринами, розведення чи утримання тварин для комерційних цілей або діяльність притулків для тварин), а також недопущенням збільшення їх популяції внаслідок неконтрольованого розмноження домашніх тварин, приплід від якого опиняється на території громади. Проектом рішення передбачено запровадження таких обов’язкових заходів для власників (утримувачів) домашніх та інших тварин як реєстрація домашніх та інших тварин, проведення вакцинації та стерилізації тварин, прибирання за своїми тваринами екскрементів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни – власники (утримувачі тварин)

+

-

Громадяни – мешканці міста

+

-

Юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадські формування – власники (утримувачі) тварин

+

-

Таращанська міська територіальна громада, в особі Таращанської міської ради

+

-

Суб’єкти господарювання, які здійснюють ветеринарну практику

 

+

 

-

В тому числі на суб’єктів малого підприємництва

+

-

       

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, буде лише загострюватись та поставить під загрозу життя та здоров’я мешканців Таращанської міської територіальної громади, оскільки не передбачено відповідальність за неконтрольоване розмноження тварин і не здійснення їх щеплення, відсутній дієвий механізм державного контролю та впливу на власників (утримувачів) тварин.

Існуючі правила утримання домашніх тварин:

- не відповідають вимогам діючого законодавства;

- не виконуються власниками тварин;

- не містять дієвих механізмів впливу та контролю.

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» не має детального опису проведення реєстрації, не визначені особливості утримання, не визначений орган, який проводить реєстрацію домашніх та інших тварин, що не дає змоги в разі втрати тварини знайти її власника та повернути тварину, а це в свою чергу веде до збільшення чисельності безпритульних тварин.

В Таращанській міській територіальній громаді також відсутні чіткі норми по реєстрації тварин, що дає можливість уникнути відповідальності за викидання приплоду від домашніх тварин на вулицю. Також не визначено вимоги до проведення щеплення та документального підтвердження права власності на тварин, стерилізації тварин.

Тому у даній ситуації необхідне державне втручання з метою встановлення чітких правил і вимог до власників домашніх та інших тварин шляхом ухвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Правил утримання собак, котів, і хижих тварин на території Таращанської міської територіальної громади»

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Зазначений проект регуляторного акта дозволить:

1. Вирішити проблему безконтрольного розпліднення тварин на території Таращанської міської територіальної громади;

2. Поліпшити санітарний стан території Таращанської міської територіальної громади;

3. Створити більш комфортні умови для життя мешканців міста та гуманного середовища для існуючих тварин через значне зменшення безпритульних тварин гуманними методами;

4. Посилити відповідальність власників тварин за їх утримання;

5. Врегулювати відносини між ветеринарними службами, органами місцевого самоврядування та власниками (утримувачами) тварин;

6. Зменшити чисельність безпритульних тварин гуманним способом;

7. Встановити належний контроль за утриманням тварин; -

8. Вживати заходи з охорони тваринного світу;

9. Посилити контроль за розведенням та продажем тварин;

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Альтернатива 1: Підтримання проекту «Про затвердження Правил утримання собак, котів і диких тварин на території Таращанської міської територіальної громади» громадянами, підприємствами, установами та організаціями врегулює відносини у сфері поводження, утримання домашніх та диких тварин на території Таращанської міської територіальної громади, забезпечить безпеку мешканців громади, встановить порядок реєстрації  тварин.

Альтернатива 2. Не підтримання проекту «Про затвердження правил утримання собак, котів і хижих тварин на території Таращанської міської територіальної громади» громадянами, підприємствами, установами та організаціями призведе до не врегулювання відносини у сфері поводження, утримання домашніх і диких тварин на території Таращанської міської територіальної громади, не забезпечить безпеку мешканців міста, не визначить місце утримання та кількість тварин, що можна утримувати, не встановить порядок реєстрації собак, не зменшить скарги від мешканців громади щодо утримання тварин.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та ст. 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів» вважаємо за доцільне застосувати альтернативу 1.

 

 

IV. Механізми та заходи, що пропонуються для вирішення проблеми

 

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати:

- проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців Таращанської міської територіальної громади та підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог та рекомендацій належного утримання домашніх тварин;

- запровадження в майбутньому механізму обліку, реєстрації та щеплення домашніх тварин, що сприятиме встановленню дійсної кількості собак та створенню безпечних умов для життєдіяльності мешканців;

- здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативно-правових актів у цій сфері та притягнення винних осіб до відповідальності.

 

V. Обґрунтування можливостей досягнення цілей та оцінка можливості провадження і виконання вимог у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

 

Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі сумлінного виконання власниками тварин його вимог.

Фактори, що впливають на дію акта:

- відповідальне ставлення власників до тварин, яких вони утримують;

- усвідомлення власниками необхідності дотримання норм співіснування людей і тварин;

- усвідомлення власниками тварин ступеню небезпеки, який становлять собою їхні тварини для оточуючих.

Більшість власників тварин усвідомлюють відповідальність за тварину, яку вони утримують, необхідність дотримання норм, перш за все етичних, співіснування людей та тварин. Але, мають місце випадки зневажання  власниками собак оточуючих людей, знущання над тваринами, небажання регулювати приплід, через що тварини виявляються кинутими і поповнюють ряди безпритульних.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить вдосконалити правове підґрунтя функціонування системи контролю у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами та сприятиме формуванню гуманного ставлення до тварин, забезпеченню безпеки громадян, свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання домашніх тварин, покращенню санітарно-гігієнічних умов місць загального користування. 

 

VI. Очікувані результати прийняття рішення

 

- підвищення позитивного іміджу місцевої влади за рахунок забезпечення безпеки мешканців Таращанської міської територіальної громади;

- врегулювання відносин між власниками тварин та органами місцевого самоврядування;

- покращання санітарно-епідемічного стану Таращанської міської територіальної громади;

- посилення відповідальності власників домашніх тварин щодо їх утримання;

- виховання гуманного ставлення до домашніх тварин.

Очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта наведені в таблиці:

 

Таблиця вигод та витрат

 

Сфера впливу

Вигоди      

 

Витрати

 

Міська територіальна громада     

 

- забезпечення безпеки життя мешканців;

- виховання гуманного ставлення до домашніх тварин;

- покращання санітарно-епідемічного стану Таращанської міської територіальної громади;      

 

оплата послуг з реєстрації, обстеження, лікування, вакцинації тварин, що є у власності громадян, витрати на їх харчування, створення належних умов перебування

 

Органи місцевого самоврядування        

 

- посилення відповідальності власників собак щодо їх утримання;

- захист тварин від жорстокого поводження з ними;    

 

мінімальні витрати, пов’язані з інформуванням громади  про прийняття та ознайомлення з текстом Правил утримання домашніх собак, котів і диких тварин на території Таращанської міської територіальної громади

Суб’єкти господарювання        

 

- врегулювання відносин щодо утримання собак.        

 

оплата послуг з реєстрації, обстеження, лікування, вакцинації тварин, що є у власності юридичних осіб, витрати на їх харчування, створення належних умов перебування

 

 

Вигодою від прийняття даного регуляторного акту буде користуватись вся Таращанська міська територіальна громада.

 

VII. Термін дії регуляторного акту

 

Рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Правил утримання собак, котів і хижих тварин на території Таращанської міської територіальної громади» є регуляторним нормативно-правовим актом, дія якого розповсюджується на всіх фізичних та юридичних осіб - власників тварин. Оскільки визначити строк чинності запропонованого регуляторного акту також не є можливим, запровадження дії даного регуляторного акту пропонується без встановлення обмежень у часі.

У разі прийняття нових нормативних актів або за підсумками його результативності вноситимуться зміни. Запропоноване рішення набере силу з дня його офіційного оприлюднення.

 

VIII. Визначення показників результативності рішення

 

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта, визначено наступний показник результативності – кількість:

- щеплених і стерилізованих собак;

- кількість звернень з приводу відносин у сфері утримання домашніх тварин;

- кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності;

- зареєстрованих випадків укусів собаками людей.

 

IX. Заходи відстеження результативності регуляторного акту

 

Результативність регуляторного акту в разі його прийняття буде визначатись за статистичними даними кількості зареєстрованих тварин, кількості щеплених тварин, кількості випадків укусів тваринами людей. За цими даними після зазначеного строку буде встановлена ефективність введення в дію регуляторного акту.

Базове відстеження результативності буде проведене через 1 рік з дня набрання чинності даного регуляторного акту.

Повторне відстеження – через 2 роки з дня набрання чинності даного регуляторного акту.

Періодичне відстеження буде здійснюватись один раз на три роки, починаючи з дня закінчення попереднього відстеження.

На підставі даних, отриманих при проведенні відстежень результативності регуляторного акту у разі його прийняття, буде можливо зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

 

Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, транспорту,

благоустрою, комунального майна, цивільного

захисту та надзвичайних ситуацій                                 Яна ТУРЛУКОВСЬКА

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, транспорту,благоустрою,

комунального майна, цивільного захисту

та надзвичайних ситуацій                                                Олександр ПОХИЛИЙ

 

 

 

             Додаток №1

                                                                                           до аналізу регуляторного впливу

                                                                                          до проекту рішення міської ради

«Про затвердження Правил утримання

                                                                                       собак, котів і диких тварин на

                                                                                         території Таращанської міської

                                                                             територіальної громади

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, (проведено розробником у період з   )

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 Особисті зустрічі

9

Відбулося обговорення проекту регуляторного акту, запропоновано внести окремі зміни, отримано інформацію щодо вимог до вигулу домашніх тварин.

2.

Онлайн-консультація, обговорення в телефонному режимі

24

Доведення до відома обґрунтування доцільності прийняття рішення про затвердження Правил утримання собак, котів і хижих тварин на території території Таращанської міської територіальної громади. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 59 одиниць, у тому числі малого підприємництва 7 одиниць. Регулювання не поширюється на представників мікропідприємництва.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання

 

15 000

0

75 000

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

(витрати на номерний жетон)

1 000

0

5 000

6

Разом, грн.

16 000

0

80 000

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

7

8

Сумарно, гривень

112 000

0

560 000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

88,00 *

0

440,00

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (реєстрація тварин), грн.

 • внесенння інформації в електронну базу даних тварин

 

0

 

0

 

10

14

Разом, гривень

Формула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

88,00

0

440,00

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

7

16

Сумарно, гривень

616,00

0

3080,00

           

* Розраховано за статистичними даними по середній місячній заробітній платі працівників юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, а також по фактично відпрацьованому часу штатних працівників згідно даних на офіційному веб-сайті Управління статистики у Київській області

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого

 підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання. Орган, уповноважений здійснювати реєстрацію буде визначатися.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) *

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік СПД, що перебуває у сфері регулювання

0.5 год.

79,00

1

7

276,5

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

Камеральні

0

0

0

0

0

Виїзні

 

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

2 год.

79,00

1

3

474,00

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

8 год.

79,00

1

1

632

7. Інші адміністративні процедури (інформування населення через ЗМІ, мережу інтернет тощо)

3 год.

79,00

4

1

948,00

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

2 330,50

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

11 652,50

 

* Розраховано за умови, що заробітна плата співробітника органу державної влади відповідної категорії складає 13 833 грн./міс. (79,00 грн./год.)

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п’ять років, грн.

1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

112 000

560 000

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

616,00

3080,00

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

112 616,00

563 080,00

4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

2 330,50

11 652,50

5.

 

Сумарні витрати на виконання запланованого  регулювання

114 946,50

574 732,50

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, що зазначена сума є прийнятною для середнього та малого підприємництва і впровадження компенсаторних процедур не потрібно.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь