Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Конкурсна документація для визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Таращанської міської територіальної громади

Дата: 25.06.2021 13:45
Кількість переглядів: 2004

Додаток № 3 

 до рішення виконавчого комітету

                                                                  Таращанської міської ради

                                                                      № 233 - VIII від 22.06.2021 

 

Конкурсна документація

для визначення виконавця послуг з вивезення

побутових відходів на території Таращанської міської територіальної громади

 

 

  2021 рік

 

Розділ І

1. Поняття, які вживаються в конкурсній документації  

 

Конкурсна документація розроблена згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173 (із змінами).

Поняття, що використовуються у цієї документації, вживаються у значенні, наведеному у Законах України: «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи»,  Правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 (із змінами).

2.Найменування, місцезнаходження

організатора конкурсу

Виконавчий комітет Таращанської міської ради

- повне найменування конкурсу

Визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Таращанської міської територіальної громади

-місцезнаходження

Київська область, Білоцерківський район,

м. Тараща, вул. Героїв Чорнобиля, 1,

тел.(04566)-4-29-61

3. Підстава для проведення конкурсу

Рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради № 233-VIII  від 22.06.2021 року «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Таращанської міської територіальної громади.» 

4. Місце і час проведення конкурсу

Київська область, Білоцерківський район,

м. Тараща, вул. Героїв Чорнобиля, 1,

Кабінет заступника міського голови 26.07.2021 р.

І лот о 13.00 год.

ІІ лот о 14.00 год

- прізвище та посада, номер телефону особи, яка може ознайомити учасників з умовами надання послуг з вивезення

побутових відходів

- ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів можна у секретаря конкурсної комісії – головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою, комунального майна, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Таращанської міської ради Шиманської Галини Василівни, тел. (04566)-4-29-61.

5. Предмет конкурсу

(перелік робіт та

послуг)

-збір та вивезення твердих побутових відходів, великогабаритних та будівельних  відходів, в т.ч. листя, гілля, та іншого сміття, яке утворюється фізичними та юридичними особами на території Таращанської міської територіальної громади складується біля контейнерних майданчиків;

- прибирання контейнерних майданчиків;

- укладання угод з населенням громади та юридичними особами;

- збір коштів за надані послуги. 

 

6. Процедура

проведення конкурсу

 

- способи, місце та кінцевий строк

подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути зазначено великими літерами «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ» № лота. Кінцевий строк  подання конкурсних пропозицій до 09.00 год 26.07.2021 р.

 

РОЗДІЛ ІІ

 

1. Процедура подання роз’яснень щодо конкурсної документації

Учасник конкурсу має право на пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання пропозиції звернутися до організатора конкурсу в письмовій формі за її поштовою адресою, що зазначена в оголошенні про проведення конкурсу, за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації;                                                                

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій, повинен надати відповідь на запит учасника конкурсу.

 

2. Порядок проведення організатором

конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації та

внесення змін до неї

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

3 Порядок  внесення змін до конкурсної документації

Не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання пропозицій організатор конкурсу має право внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким  надіслано конкурсну документацію. При цьому, у разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту, організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше як на сім днів, про що повідомляє учасників. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій

4. Відміна конкурсу

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

-  неподання конкурсних пропозицій чи відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених п. 3 розділу 4 конкурсної документації.

        Прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор  протягом трьох робочих днів з дня його прийняття письмово повідомляє всіх учасників  конкурсу та організовує протягом десяти днів підготовку нового конкурсу.

 

РОЗДІЛ ІІІ

 

1. Кваліфікаційні вимоги

Наявність матеріально-технічної бази.

- рівень  забезпеченості  учасників  конкурсу  матеріально-технічним  обладнанням,  необхідним  для  надання  визначених послуг (додаток 2 до конкурсної документації);

-  кількість  працівників  відповідної  кваліфікації,  у  тому  числі водіїв;

-  наявність  практичного  досвіду  роботи  з  надання  даного  виду послуг (відгуки від клієнтів) та якість послуг: дотримання графіка вивезення, вимог, стандартів, нормативів, норм і правил надання послуг  з  вивезення  твердих  та  великогабаритних  побутових відходів,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 10.12.2008 № 1070;

-обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначаються відповідно до частини третьої статті 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

Вартість  надання  послуг. 

Інформація щодо тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами, за його структурою (структурою витрат).

Тариф на послуги з вивезення побутових відходів встановлюється виконавчим комітетом Таращанської міської ради, за результатами конкурсу, у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат,  поданих виконавцем  на конкурс.  Виконавець не може впродовж року з дня оголошення переможця конкурсу вимагати від замовника збільшення тарифу  понад розмір поданих на конкурс економічно обґрунтованих витрат.    

2. Перелік документів, оригінали або завірені копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

1.  Заявка  на  участь  у  Конкурсі (Додаток 1 до  конкурсної документації) 

2. інші :

–  копія Статуту або іншого установчого документу.

–  оригінал  довідки  з  податкової  служби і Пенсійного фонду України  про  відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України.

–  інформаційна  довідка  про  наявність  засобів  виробництва (автотранспорту та механізмів) для виконання робіт та їх технічна характеристика;

– інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників для виконання робіт, штатні розписи підприємства та довідка про фактичну кількість працівників;

– документи, що містять відомості щодо обсягу наданих послуг з вивезення  ТПВ,  великогабаритних  та  ремонтних  відходів  за останній рік;

3. Документ, що містить інформацію про кількість  відходів, залучених учасником до повторного використання;  кількість відходів, які використовуються як вторинна  сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

4. В разі залучення субпідрядників учасник надає довідку в довільній формі про їх залучення до надання послуг

5.  Копія  договорів  про  виконання  аналогічних  робіт (не  менше п’яти).

6. Інші документи:

6. 1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а)  реквізити (адреса – юридична  та  фактична,  телефон,  факс, телефон для контактів);

б)  керівний  склад (посада,  ім’я,  по  батькові,  телефон  для контактів) – для юридичних осіб;

в)  форма  власності  та  юридичний  статус,  організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

6.2.  Копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію (для  юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності)

6.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 

*Примітка: 

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою учасника конкурсу;

б) у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь- якого учасника конкурса підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) документи, які були додані до заявки повторно не подаються

3. Зміст конкурсних

пропозицій учасника

Конкурсна пропозиція, яка подається Учасником, повинна складатися з:

1)  реєстру наданих документів;

2) документів згідно з пунктами 1 та 2 розділу ІІІ цієї конкурсної документації.

4.Оформлення конкурсних пропозицій учасника

-  пропозиція подається в друкованому вигляді;

-  всі сторінки конкурсної документації повинні бути завірені підписом та печаткою учасника;

-  конкурсна  пропозиція  подається  за  підписом  учасника, пронумерована,  прошита  та  скріплена  печаткою  у запечатаному конверті.

Конкурсні  пропозиції  реєструються  конкурсною  комісією  в журналі обліку. 

5. Інформація щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмету конкурсу

Надання послуг з вивезення побутових відходів повинно здійснюватися у відповідності до вимог «Правил надання послуг  з поводження з побутовими відходами», затверджених Постановою КМУ від 10.12.2008 №1070, «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145.

6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Орієнтовні річні обсяги накопичення відходів –

 27000 м3

-  обсяг надання послуг повинен розраховуватися на підставі норм,  затверджених рішенням виконкому від 24.10.2019 року № 110, що визначені на підставі Правил і переглядатися кожні п’ять років;

-  послуги  повинні  надаватися  з  урахуванням  розміру території  згідно  з  маршрутами  транспортних  засобів  та схеми розташування контейнерних майданчиків міста;

-  дотримання графіка вивезення побутових та негабаритних відходів,  погодженого  з  органом  місцевого самоврядування.

  1. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:

розміри та межі певної території та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

Послуги надаються у межах Таращанської міської територіальної громади:

- площа, якої складає – 758 км2

- житловий фонд складає 11305  житлових будинки, з них: 11250 будинків приватного сектору та 55  багатоповерхових будинків;

- загальна кількість підприємств, установ та організацій, які користуються послугами з вивезення твердих побутових відходів - 88

- кількість вулиць  - 501;

- протяжність  доріг – 529,4 км ;

- середня відстань до полігону твердих побутових відходів 15 км.

  1. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показники

Багатоповерхові житлові будинки, із них:

55

5-ти поверхових і вище

6

Місце знаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)

Будинки розміщені на всій території Таращанської міської територіальної громади. Обладнані

індивідуальним опаленням – 55

Централізованим водопостачанням – 38

Централізованим водовідведенням – 38

Кількість мешканців багатоквартирних будинків

 

Відомості про балансоутримувачів

37 будинків перебуває на балансі КП «Тараща ЖЕП»

1 будинок на балансі ЖБК

16 –  на самоуправлінні

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків для зберігання та збирання різних побутових відходів)

Кількість контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях – 32;

Кількість контейнерів біля багатоповерхових будинків

(об’ємом 0,7 м3) – 38;

Контейнери перебувають на балансі комунального підприємства, об’ємом 0,7м3

Житлові будинки приватного сектора:

11250

Кількість мешканців  житлових будинків приватного сектора (орієнтовно)

 

Місце знаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)

Зі споживачами  житлових будинків приватного сектору послуга надається за вимогою.

Будинки розташовані на всій території громади. Більша частина будинків обладнані централізованим водопостачанням та водовідведенням. Централізованим газопостачанням обладнано 95% будинків.

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів

Кількість контейнерів, які знаходяться  в користуванні: об’ємом 0,7м3 – 80, ;

об’ємом 1,0м3 - 48

об’ємом 2,0м3- 48

Контейнери перебувають на балансі комунальних підприємств громади.

Характеристика під’їзних шляхів

Протяжність доріг складає 529,4 км.

 

  1. Характеристика та місцезнаходження об’єкту поводження з побутовими відходами

Характеристика полігону твердих побутових відходів.

Полігон твердих побутових відходів знаходиться в м. Тараща, вул. Білоцерківська:

- проектна площа/ зайнята площа – 4,61 га / 3,23 га.

 

РОЗДІЛ ІУ. Критерії оцінки конкурсної пропозиції

 

1. Критерії оцінки конкурсних 

пропозицій

Організатор  конкурсу  має  право  звернутися  до  учасників  за роз’ясненням  змісту  пропозицій  конкурсних  торгів  з  метою спрощення їх розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань  внесення  змін  до  змісту  або  ціни  поданої  пропозиції конкурсних торгів.

      Перелік  критеріїв  та  методика  оцінки  зазначено  у Додаток 3 до конкурсної документації.

2. Розкриття конкурсних пропозицій

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у час  та  в  місці,  які  передбачені  конкурсною  документацією,  в присутності  всіх  учасників  конкурсу  або  уповноважених  ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для  відмови  в  розкритті  чи  розгляді  або  для  відхилення  його пропозиції конкурсних торгів.

Під  час  розкриття  конвертів  з  конкурсними  пропозиціями конкурсна  комісія  перевіряє  наявність  та  правильність оформлення  документів,  подання  яких  передбачено  конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

3. Відхилення пропозицій.

За  результатами  розгляду  конкурсних  пропозицій  конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

-  учасник  конкурсу  не  відповідає  кваліфікаційним  вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

-  конкурсна  пропозиція  не  відповідає  конкурсній

документації;

-  встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

-  учасник конкурсу перебуває в стані ліквідації,  його визнано банкрутом  або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4. Визначення переможця Конкурсу

та укладення договору.

Термін, на який укладається договір

Конкурсні  пропозиції,  які  не  були  відхилені  з  причин, передбачених пунктом 3 Розділу 4 цієї документації оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Критерії  відповідності  конкурсних  пропозицій  кваліфікаційним вимогам наведено у Додатку 3 до конкурсної документації.

Переможцем Конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним  вимогам,  може  забезпечити  надання  послуг відповідної  якості  і  конкурсна  пропозиція  якого  визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму(програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

Рішення  про  результати  проведення  Конкурсу  приймається конкурсною  комісією  на  закритому  засіданні  у  присутності  не менше  як  половини  її  складу  відкритим  голосуванням  простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом,  який підписується  усіма  членами  комісії,  що  брали  участь  у голосуванні.

Виконавчий комітет, як організатор конкурсу, протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить  у дію своїм рішенням рішення конкурсної комісії

Переможець  Конкурсу  оголошується  на  відкритому  засіданні конкурсної  комісії,  на  яке  запрошуються  всі  його  учасники  або уповноважені ним особи.

З  переможцем  конкурсу  протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається  договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів на території громади на строк не менш, як п'ять років.

У  разі  відмови  переможця  від  підписання  договору,  договір укладається з учасником, який зайняв друге місце за підсумками Конкурсу і т.д. 

У  разі  коли  в  конкурсі  взяв  участь  тільки  один  учасник  і  його пропозицію  не  було  відхилено,  строк,  на  який  він  визначається виконавцем  послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на  певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

 

 

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                Світлана ПОТЕРЯЙКО

 

 

 

Додаток 1

до конкурсної документації

 

Заступнику міського голови, 

голові конкурсної комісії 

Астапову О.Ю.

_____________________________

(повна назва підприємства)

_____________________________

(юридична адреса)

Тел:_________________________

 

Заява

 

_____________________________________________________________________________

(повна назва претендента на участь у конкурсі)

 

згоден взяти участь в конкурсі на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових та негабаритних відходів на території Таращанської міської територіальної громади на умовах, визначених організатором конкурсу.

 До заяви додаються такі документи:

– копія Статуту або іншого установчого документу.

– оригінал  довідки з податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність(наявність) заборгованості  за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України

–  інформаційна  довідка  про  наявність  засобів  виробництва (автотранспорту  та  механізмів) для виконання робіт та їх технічна характеристика, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо;

–  інформаційна  довідка  про  наявність  кваліфікованих  працівників  для  виконання  робіт, штатні розписи підприємства та довідку про фактичну кількість працівників;

–  документи,  що  містять  відомості  щодо  обсягу  наданих  послуг  з  вивезення  ТПВ, великогабаритних та ремонтних відходів за останній рік;

– розрахунок тарифу з наданням постатейної калькуляції витрат та документів, які підтверджують витрати; 

–– копія договорів про виконання аналогічних робіт (не менше п’яти).

– Інші документи:

         –  довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівний склад (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в)  форма  власності  та  юридичний  статус,  організаційно-правова  форма (для  юридичних осіб).

         –  копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію (для  юридичних  осіб  та  суб’єктів

підприємницької діяльності)

         – копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 

______________                                                                   _______________________

   (посада)                                             Підпис                                           ПІБ

МП

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до конкурсної документації

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

транспортних засобів, якими будуть вивозитися тверді побутові відходи

 

№ п/п

Марка автотранспорту

Держ. номер

Рік випуску

Маршрут на якому планується використовувати

автотранспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

          ______________                  ________________      _________________

                        (посада)                                             підпис                                      ПІБ

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до конкурсної документації

 

Критерії відповідності

конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

 

п/ п

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)

1

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території Таращанської міської територіальної громади.

 

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнанні транспортні засоби різних типів для збирання та вивезення твердих побутових відходів.

Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються, перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

20

2

Можливість здійснювати щоденний

контроль за технічним станом  транспортних засобів власними силами, виконання регламентних  робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або

орендованого контрольно -

технічного пункту

5

3

Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

5

4

Можливість проводити в установленому  законодавством порядку щоденний медичний огляд

водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на

договірній основі

5

5

Можливість забезпечити зберігання

та охорону спеціально обладнаних

транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні

працівники або інше підприємство за договором

на власній або орендованій

території виконавця послуг

5

6

Наявність системи контролю руху

спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових

відходів

перевага надається

учасникові, що використовує

супутникову систему

навігації

5

7

Вартість надання послуг з вивезення

побутових відходів

окремо порівнюється

вартість надання послуг з

вивезення твердих,

великогабаритних,

ремонтних, рідких

побутових відходів,

небезпечних відходів у

складі побутових відходів,

послуг з збирання та

зберігання побутових

відходів (утримання

контейнерних майданчиків)

перевага надається

учасникові, що пропонує

найменшу вартість надання

послуг

40

8

Досвід роботи з надання послуг з

вивезення побутових відходів

відповідно до вимог стандартів,

нормативів, норм та правил

перевага надається

учасникові, що має досвід

роботи з надання послуг з

вивезення побутових

відходів відповідно до вимог

стандартів, нормативів, норм

та правил понад три роки

10

9

Наявність у працівників відповідної

кваліфікації (з урахуванням

пропозицій щодо залучення

співвиконавців)

перевага надається

учасникові, який має

достатню кількість

працівників відповідної

кваліфікації. До уваги також

береться наявність порушень

Правил дорожнього руху

впродовж останнього року

5

10

Способи поводження з побутовими

відходами, яким надається перевага,

у порядку спадання: повторне

використання; використання як

вторинної сировини; отримання

електричної чи теплової енергії;

захоронення побутових відходів

перевага надається

учасникові, що здійснює

переробку та повторне

використання відходів як

вторинної сировини

5

11

Юридична адреса та місце сплати

місцевих податків та зборів

перевага надається

учасникам, які сплачують

податки та збори до

бюджету Таращанської міської територіальної громади

5

 

 

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                 Світлана ПОТЕРЯЙКО    

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь