Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про внесення змін до рішення Таращанської міської ради від 24.12.2020р №74-02-VІІІ «Про затвердження Програми «Питна вода на 2021 рік»

Дата: 23.07.2021 15:12
Кількість переглядів: 187

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТаращанськОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ № 00 – VIII

 

    26 липня 2021року                                                                                           м. Тараща

 

Про внесення змін до рішення Таращанської міської ради

від 24.12.2020р №74-02-VІІІ «Про затвердження Програми

«Питна вода на 2021 рік»

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» для реалізації політики щодо забезпечення населення якісною питною водою, виконавчий комітет Таращанської міської ради,-

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Схвалити внесення змін до  Програми «Питна вода на 2021 рік», затвердженої рішенням Таращанської міської ради від 24.12.2020 року №74-02-VIII, виклавши в новій редакції, що додається.

2. Заступнику міського голови О.АСТАПОВУ організувати подання Програми на розгляд та затвердження сесією Таращанської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                     Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: головний спеціаліст відділу

бухгалтерського обліку, звітності та

господарської діяльності                                  ____________       Р.Р.Поліщук

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку,

звітності та господарської діяльності             ______________   О.С.Хоменко

 

Начальник фінансового управління

Таращанської міської ради                              ______________ Л.В.Возна

 

В.о. начальника відділу юридичного

забезпечення та кадрової роботи                    ______________   Н.В.Різник

 

Директор КП «Таращаводоканал»                 ______________  М.І.Майстренко

 

Заступник міського голови                          _______________   О.Ю.Астапов

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради              _______________   С.А.Потеряйко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення Таращанської міської ради

від 24.12.2020  № 74-02-VIII

(у редакції рішення № 00-12-VIII

від 27.07.2021 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«Питна вода на 2021 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тараща

2021 рік

ЗМІСТ

 

Розділ 1 Паспорт Програми

 

Розділ 2 Загальні положення

 

Розділ 3 Мета та основні завдання Програми

 

Розділ 4 Пріоритетні напрямки Програми

 

Розділ 5 Основні заходи виконання Програми

 

Розділ 6 Фінансове забезпечення Програми

 

Розділ 7 Очікувані результати

 

Додаток Обсяги фінансування на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ I  

Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Комунальне підприємство Таращанської міської ради «Таращаводоканал»

2.

Розробник програми

Таращанська міська рада

3.

Співрозробники програми

  •  

4.

Відповідальний виконавець програми

Комунальне підприємство Таращанської міської ради «Таращаводоканал»

5.

Учасники програми

Комунальне підприємство Таращанської міської ради «Таращаводоканал»

6.

 

7.

Термін реалізації Програми

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

2021 рік

Бюджет Таращанської міської територіальної громади

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

 

882,4 тис. грн. (див. додаток 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Загальні положення

 

Програма  розвитку зовнішнього  водопостачання “Питна вода на 2021 рік”  (надалі Програма) спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”.

Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста Тараща.
Розроблення Програми обумовлено важким фінансово-економічним становищем комунального підприємства міста;  незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення; застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення міста; високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення; обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення міста.

Тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення не відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість функціонування комунального підприємства «Таращаводоканал»  в цілому та поступовий його занепад.
       Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води господарсько-питного призначення, енергозбереження є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання. Успішне розв’язання цієї проблеми дасть змогу не лише зекономити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання, а й упорядкувати в подальшому тарифи на питну воду у бік їх зниження. Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

Програма  спрямована на подальший розвиток водопровідно-каналізаційного господарства міста та покращення якості послуг.

 

Розділ 3

Мета та основні завдання Програми

 

Основною метою Програми є поліпшення якості води, підвищення ефективності та надійності  постачання  мешканцям  м. Тараща питною водою.

Основні завдання:

-  покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання;

- реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення  нашого міста;

  • заміна морально та фізично застарілого обладнання та трубопроводів;

- підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації технічних заходів, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення.

- забезпечення стабільності роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення,  а саме: надання послуг по водопостачанню та водовідведенню, виконання зобов’язань по своєчасній сплаті податків та енергоносіїв;

  • створення умов для поліпшення основних фондів.

 

Розділ 4

Пріоритетні  напрямки Програми

 

  • покращення якості  питної води;
  • забезпечення безперебійного постачання споживачам питної води;
  •  поліпшення технічного стану  та  основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення.

 

Розділ 5

Основні  заходи виконання Програми

 

Протягом зазначеного періоду реалізації Програми для забезпечення досягнення її мети та основних завдань передбачається здійснення таких заходів:

1. Забезпечення безперебійної роботи подачі води, закупівля нових агрегатів електронасосних відцентрованих свердловинних для води.

 

2. Забезпечення безперебійної роботи фекальних станцій, закупівля нових фекальних насосів.

 

3.      Фінансова підтримка  для забезпечення стабільності роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення, а саме на  виконання зобов’язань своєчасної сплати енергоносіїв  (електроенергії)

 

 

 

 

 

Розділ 6

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів по виконанню Програми  здійснюється за рахунок коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади. Обсяги фінансування  наведені в Додатку1 до Програми.

 

 

Розділ 7

           Очікувані результати

 

Виконання  Програми  дасть  змогу:

- забезпечувати  реалізацію  державної  політики,  щодо  регіонального  розвитку  у сфері  житлово-комунального  господарства;

- забезпечити  стан  та  ефективну  роботу  підприємства, що  надає  послуги  з  водопостачання; 

- поліпшити  якість  житлово-комунального  обслуговування;

- покращення якості води та її подачі споживачам.

 

 

Секретар ради                                                                Віталіна СМОЛІЖЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Додаток 1

до Програми «Питна вода  на 2021 рік»

(у редакції рішення № 00-12-VIII

від 27.07.2021 р.)

 

 

Обсяги фінансування на 2021 рік

№ п/п

 

Найменування

Вартість

тис. грн.

Джерела фінансування

Загальний фонд

1

 

 

 

 

1.1

 

 

 

1.2

 

 

 

 

Фінансова підтримка  для забезпечення стабільності роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення, а саме:

         - на  виконання зобов’язань своєчасної сплати енергоносіїв  (електроенергії)

 

- на розробку схеми підземних мереж водовідведення (каналізації) в М1:1000 м.Тараща, Білоцерківського району, Київської області

882,4

 

 

 

 

840,00

 

 

 

42,4

Кошти бюджету Таращанської міської територіальної громади

 

 

Секретар ради                                                           Віталіна СМОЛІЖЕНКО                    

                                                            

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь