Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про створення громадської ради при виконавчому комітеті Таращанської міської  ради та затвердження Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Таращанської міської  ради

Дата: 23.07.2021 15:30
Кількість переглядів: 531

 

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТаращанськОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ №  - VIII

 

26 липня 2021 року                                                                            м. Тараща

 

Про створення громадської ради

при виконавчому комітеті

Таращанської міської  ради та

затвердження Положення про

громадську раду при виконавчому

комітеті Таращанської міської  ради

 

Відповідно до ст. 40, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 1 Закону України від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об`єднання», постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», на підставі протоколу установчих зборів від 13.05.2021 стосовно формування складу громадської ради, з метою забезпечення права громадян на участь у вирішенні питань місцевого значення, налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики, виконавчий комітет міської ради,-

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити склад Громадської ради при виконавчому комітеті Таращанської міської ради (додаток 1).

         2. Врахувати, що:

         2.1. Громадська рада при виконавчому комітеті Таращанської міської ради є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики.

         2.2. Строк повноважень Громадської ради – два роки. 

         3. Затвердити Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Таращанської міської ради. (Додаток 2).

         4. Загальному відділу та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Таращанської міської ради сприяти в частині інформування громадськості через офіційний веб-сайт міської ради про роботу Громадської ради при виконавчому комітеті Таращанської міської ради, прийняті нею рішення та стан виконання.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника загального відділу та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету В. Тупчія та керуючу справами виконавчого комітету С. Потеряйко.

 

 

Міський голова                                                         Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

керуюча справами виконавчого комітету                       С. Потеряйко

 

Начальник загального відділу

та зв’язків з громадськістю                                               В. Тупчій

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                   М. Сторчак

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Додаток № 1

      до рішення виконавчого комітету

                                                                       від  00.07.2021  №  - VIII

 

 

Склад  громадської ради при виконавчому комітеті

Таращанської міської ради

 

 

п/п

 

Прізвище,

ім’я, по-батькові

 

Назва інституту громадянського суспільства

1.

Кіпшидзе Георгій Гакроєвич

-

представник ГО «Таращанщина вперед!», голова Ради

2.

Шостак Сергій Миколайович

-

представник ГО «Таращанщина – вперед!»

3.

Іонов Валерій Сергійович

-

представник ГО «КПЦ «Салим»

4.

Лихвенко Олександр Михайлович

-

представник ГО ««КПЦ «Салим»

5.

Курінний Григорій Васильович

-

представник ГО «Держава»

6.

Шкарівський Василь Петрович

-

представник ГО «Таращанська прикордонна сотня»

7.

Яцевський Віталій Аркадійович

-

представник ГО «Об’єднання рибалок-любителів Таращанщини»

8.

Кравченко Володимир Іванович

-

представник Таращанської міської організації «Професійної спілки працівників сфери підприємства»

9.

Бараненко Сергій Валерійович

-

представник ГО «Єдність нації»

10.

Скаба Олександр Петрович

-

представник ГС «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля»

11.

Іващенко Олександр Олегович

-

представник ГО «Футбольний клуб «Іскра» Тараща»

12.

Неділько Віктор Петрович

-

представник ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників Таращанського району»

13.

Горобець Олексій Павлович

-

представник ВЦС «Бойове братерство України»

14.

Голобородько Наталія Володимирівна

-

представник Наукового товариства Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

15.

Жигуц Валерій Ілліч

-

представник ГО «Джерело Божої Матері»

16.

Юрченко Єдуард Анатолійович

-

представник ГО «Орден»

17.

Поштаренко Віктор Володимирович

-

представник ГО «Молодіжне об'єднання «Наше майбутнє»

18.

Поліщук Андрій Олександрович

 

представник ГО «Товариство сприяння та розвитку ОСББ «Наш Дім»

19.

Отець Георгій Сальник

 

релігійна організація «Свято Георгіївська парафія м.Тараща Київської єпархії УПЦ

20.

Войцехівський Павло Володимирович

 

Представник ГО «Квітки Полонії»

 

 

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                          Світлана ПОТЕРЯЙКО

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

                                                                       від  00.07.2021  №  - VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду

 при виконавчому комітеті Таращанської міської ради

 

  1. Громадська  рада  при  виконавчому комітеті Таращанської міської ради (далі – громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості в місцевому самоврядуванні,   налагодження ефективної взаємодії виконавчого комітету з громадськістю, врахування  громадської  думки  під  час  формування та реалізації державної політики через органи місцевого самоврядування в Таращанській міській територіальній громаді Київської області.

Громадська рада здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності, прозорості і публічності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, добровільності та професіоналізму, відкритості для суспільства та засобів масової інформації.

  2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, Статутом Таращанської міської територіальної громади та цим Положенням.

  Положення про громадську раду розробляється виконавчим комітетом Таращанської міської ради (далі – виконавчий комітет) разом з громадською радою і затверджується виконавчим комітетом, при якому вона утворена.

Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється в аналогічному порядку.

Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

 3. Основними завданнями громадської ради є:

сприяння реалізації  громадянами  конституційного права на участь в місцевому самоврядуванні;

- сприяння врахуванню виконавчим комітетом громадської думки під час формування та реалізації планів соціально-економічного і культурного розвитку населених пунктів територіальної громади та цільових програм ради;

- сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з членами громади та аналізу здійснення планів і цільових програм на місцях;

- проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю виконавчого комітету Таращанської міської ради;

 

- вивчення настроїв жителів населених пунктів громади та їх оцінки діяльності виконавчого комітету міської ради та внесення пропозицій щодо розгляду цих питань на засіданнях виконкому

- підготовка можливих варіантів формування та більш ефективної реалізації планів соціально-культурного розвитку і цільових програм на місцях.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає виконавчому комітету пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає виконачому комітету пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) готує та подає виконавчому комітету обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи виконавчого комітету;

4) проводить громадський моніторинг за врахуванням виконавчим комітетом пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; - виключити

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості виконавчому комітету для оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та будь-яким іншим способом; - виключити

6) збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;  

7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до своєї роботи працівників органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності (за згодою їх керівників), вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій,  а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від виконавчого комітету інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати  від виконавчого комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності виконавчого комітету та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених виконавчим комітетом.

Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган місцевого самоврядування.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, засобів масової інформації (далі - інститути   громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури, яких внесені інститутами громадянського суспільства,

Кількісний склад громадської ради визначається утвореною виконавчим комітетом відповідно до пункту 8 цього Положення ініціативною групою та не може становити більше ніж 20 осіб.

 Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження виконавчим комітетом її складу.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для  формування  складу  громадської  ради виконавчим комітет не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну  групу.

Якщо при виконавчому комітеті вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється виконавчим комітетом не пізніше ніж за 60 календарних  днів  до  закінчення  її  повноважень.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників виконавчого комітету та представників інститутів громадянського суспільства.

Інформацію про персональний склад ініціативної групи виконавчий комітет  оприлюднює на офіційному веб-сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження виконавчим комітетом її персонального складу.

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи. Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням. Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності – секретар ініціативної групи.

Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи. Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження органом виконавчої влади складу громадської ради.

9. Виконавчий комітет не пізніше ніж за 45 календарних днів до  проведення установчих зборів в  обов'язковому  порядку  оприлюднює  на   офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб повідомлення  про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів;

вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради;

перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах;

строк подання документів;

відомості про склад ініціативної групи;

прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом шести місяців до дати оприлюднення  виконавчим комітетом повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення. Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна  група  не  пізніше  ніж  за  15  календарних  днів  до проведення установчих зборів інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене у судовому порядку.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються у виконавчому комітеті протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.

11. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів виконавчий комітет на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднює:

список кандидатів до складу громадської ради;

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;

уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, строки проведення рейтингового електронного голосування.

12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах голосуванні є:

невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 цього Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно пункту 10 цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання органу виконавчої влади офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

За 10 календарних дні до проведення установчих зборів, приймання заяв для участі в них припиняється.

13. Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються: члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується виконавчим комітетом.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органу місцевого самоврядування.

Виконавчий комітет оприлюднює протокол установчих зборів на  офіційному веб-сайті міської ради протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

14. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

15. Виконавчий комітет на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради). Виконавчий комітет оприлюднює склад громадської ради на офіційному веб-сайті міської ради протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

16. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради.

Членство в громадській раді припиняється без прийняття рішення громадської ради у разі:

подання членом громадської ради відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;

надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді - з дня надходження відповідного повідомлення;

обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування - з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

смерті члена громадської ради - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу громадської ради здійснюється шляхом голосування членів громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання громадської ради, рішенням виконавчого комітету на підставі протоколу засідання громадської ради. Виконавчий комітет оприлюднює відомості про такі зміни на офіційному веб-сайті міської ради протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

17. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради;

відсутності звіту громадської ради щодо виконання річного плану роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації виконавчого комітету.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним рішенням виконавчого комітету.

У разі припинення діяльності громадської ради із зазначених вище підстав, виконавчий комітет утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

18. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні громадської ради.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду. У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради.

19. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях виконавчого комітету з правом дорадчого голосу.

20. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за  ініціативою  голови громадської ради, міського голови або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу міський голова, його заступник або інший уповноважений представник виконавчого комітету.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або  електронному вигляді. Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради фіксується у протоколі засідання громадської ради.

21. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом.

Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

22. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради.

На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників виконавчого комітету в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.

23. Положення про громадську раду, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються виконавчим комітетом на офіційному веб-сайті міської ради. Відповідальність за достовірність відомостей несе громадська рада.

24. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань здійснюється виконавчим комітетом. Відповідальність за збереження наданих  виконавчим комітетом в тимчасове користування секретаріату громадської ради приміщень, майна тощо несе голова громадської ради.

25. Громадська рада може мати бланк із своїм найменуванням.

 

 

 

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                   Світлана ПОТЕРЯЙКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь