Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Порядок надання соціальних допомог і компенсацій населенню Таращанської міської територіальної громади

Дата: 28.03.2024 08:52
Кількість переглядів: 501

 

Фото без опису

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТаращанськА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 7046-59-VIII

 

 

30 січня 2024 року                                                                                         м. Тараща

 

Про Порядок надання соціальних допомог і компенсацій населенню Таращанської міської територіальної громади

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про поховання та похоронну справу», «Про охорону дитинства», постанов КМУ від 31 січня 2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого», на виконання Програми «Соціальний захист населення Таращанської міської територіальної громади на відповідний рік», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, роботи з молоддю, з питань реалізації державної регуляторної політики, засобів масової інформації, зв'язків з об'єднаними громадами, з питань планування бюджету та фінансів, Таращанська міська рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок надання соціальних допомог і компенсацій населенню Таращанської міської територіальної громади (далі – Порядок), що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Таращанської міської ради відповідно до їх профільного напрямку.

 

 

Міський голова                                                                     Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Таращанської міської ради

7046-59-VIII від 30.01.2024

 

ПОРЯДОК
надання соціальних допомог і компенсацій населенню Таращанської міської територіальної громади

1. Порядок надання соціальних допомог і компенсацій населенню Таращанської міської територіальної громади (далі - Порядок) розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». «Про поховання та похоронну справу», «Про охорону дитинства», постанов КМУ від 31 січня 2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого», та на виконання програми «Соціальний захист населення Таращанської міської територіальної громади на відповідний рік» (далі – Програма), а також з метою підтримки населення Таращанської міської територіальної громади у вирішенні матеріальних та соціально – побутових питань, осіб, які потребують тривалого медичного лікування, оперування, потрапили у непередбачені життєві обставини, здійснили поховання непрацюючих працездатних осіб, понесли транспортні витрати, на які згідно із законодавством мають пільги, осіб, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха, надзвичайної ситуації місцевого характеру, внаслідок складних погодних умов, тощо.

2. Соціальні допомоги і компенсації надаються відділом соціального захисту населення Таращанської міської ради (далі – Відділ) з бюджету Таращанської міської територіальної громади відповідно до заходів Програми в межах бюджетних призначень визначених на відповідний рік по Програмі:

- матеріальна допомога особам, які потребують тривалого медичного лікування, оперування, особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха, надзвичайної ситуації місцевого рівня (спричиненими складними погодними умовами);

- допомога на поховання працездатних непрацюючих осіб;

- грошова компенсація вартості проїзду окремим пільговим категоріям осіб на міжміському сполученні.

3. Матеріальна допомога особам, які потребують тривалого медичного лікування, оперування, особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха, надзвичайної ситуації місцевого рівня (спричиненими складними погодними умовами), надається у розмірі визначеному рішенням Комісії, створеній при міській раді та виплачується відповідно до протокольного рішення.

Допомога надається особам, які зареєстровані, фактично проживають на території Таращанської територіальної громади (в тому числі внутрішньо переміщені особи) не частіше одного разу на рік. У виняткових випадках, якщо в заявника виникли надзвичайні обставини, допомога може бути надана більше одного разу на рік.

Для надання матеріальної допомоги до Відділу подаються документи:

особиста заява, або заява від члена сім’ї, родича, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові особи, яка потребує матеріальної допомоги, його адреса та мотиви звернення;

копія паспорта заявника;

копія довідки про РНОКПП;

інформація про склад сім’ї (заява);

інформація про доходи заявника та осіб, які постійно проживають разом із заявником та ведуть спільне господарство (заява);

банківські реквізити карткового рахунку заявника або на іншого члена сім’ї, родича (в разі тяжкого перебігу захворювання), на який будуть перераховані кошти;

довідки медичних закладів, виписка з історії хвороби, чеки, документи про підтвердження витрачених коштів на лікування;

довідки, акти про пожежу, стихійне лихо, надзвичайну ситуацію місцевого рівня (спричинену складними погодними умовами);

інші документи (при потребі).

Розмір допомоги в кожному конкретному випадку визначається Комісією, створеною розпорядженням голови Таращанської міської ради.

Комісія визначає потребу громадян у отриманні ними матеріальної допомоги для тривалого медичного лікування, оперування, потерпілих від наслідків пожежі, стихійного лиха, надзвичайної ситуації місцевого рівня (спричиненими складними погодними умовами) Таращанської міської територіальної громади.

До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар та члени Комісії, а також запрошені посадові особи інших структурних підрозділів та старостинських округів.

Комісію очолює голова Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

Роботу з підготовки засідань Комісії, організації проведення забезпечує секретар Комісії, веде протокол, готує та зберігає відповідні матеріали у роботі Комісії. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки тимчасово виконує особа, на яку покладено посадові обов’язки або за дорученням голови Комісії інший член Комісії.

Основою роботи Комісії є засідання, які проводяться при потребі.

Засідання комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини членів комісії від загального складу. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів від загального складу, а у випадку рівності голосів, вирішальним голосом є голос голови Комісії.

Рішення, прийнятє на засіданні Комісії, оформляється протоколом, який підписується головою, його заступником, секретарем та членами Комісії, які були присутні на Комісії. 

Протоколи зберігаються у відділі соціального захисту населення.

Комісія приймає рішення:

про надання матеріальної допомоги особам, які потребують тривалого медичного лікування, оперування, особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха, надзвичайної ситуації місцевого рівня (спричиненими складними погодними умовами) Таращанської міської територіальної громади;

визначення розміру матеріальної допомоги особам, які потребують тривалого медичного лікування, оперування, особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха, надзвичайної ситуації місцевого рівня (спричиненими складними погодними умовами) Таращанської міської територіальної громади;

про відмову в наданні матеріальної допомоги особам, які потребують тривалого медичного лікування, оперування, особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха, надзвичайної ситуації місцевого рівня (спричиненими складними погодними умовами) Таращанської міської територіальної громади.

4. Допомога на поховання працездатних непрацюючих осіб надається у розмірі 1500,00 грн.

Допомога виплачується за поховання осіб, які були зареєстровані, фактично проживали на території Таращанської територіальної громади (в тому числі внутрішньо переміщені особи).

Для надання допомоги на поховання до Відділу подаються документи:

заява виконавця, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові, адреса особи, яка здійснила поховання;

копія паспорта заявника;

копія довідки про РНОКПП;

копія свідоцтва про смерть;

інформація про місце реєстрації(проживання) померлої особи (довідка);

витяг з ДРАЦС про смерть для отримання допомоги на поховання;

банківські реквізити особистого карткового рахунку заявника, на який будуть перераховані кошти;

інші документи (при потребі).

5. Грошова компенсації вартості проїзду окремим пільговим категоріям населення на міжміському сполученні надається таким пільговим категоріям населення:

- учасникам бойових дій (відшкодування складає100%);

- особам з інвалідністю внаслідок війни (відшкодування складає100%);

- дітям з багатодітних сімей (відшкодування складає100%);

- особам з інвалідністю (відшкодування складає 50%, надається сезонно).

Для відшкодування вартості проїзду особи з відповідним статусом подають до Відділу документи:

заява про надання грошової компенсації;

копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу та місце його проживання;

копія довідки про РНОКПП;

оригінали проїзних квитків (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість);

посвідчення, що дає право на пільги;

банківські реквізити особистого карткового рахунку заявника, на який будуть перераховані кошти;

інші документи (при потребі).

Грошова компенсація вартості проїзду надається у разі, коли звернення за нею надійшло не пізніше 30 календарних днів із зазначеної в проїзному квитку дати поїздки. Одній особі може бути відшкодовано не більше двох квитків на місяць автомобільним транспортом. У разі потреби допускається не більше восьми квитків на місяць.

Витрати на проїзд залізничним транспортом та транспортом міського та приміського сполучення відшкодуванню не підлягають.

Розмір грошової компенсації розраховується та відшкодовується відповідно до проїздних квитків згідно заяви.

6. Соціальні допомоги і компенсації виплачуються шляхом перерахування коштів на рахунок одержувача в банківській установі.

7. Соціальні допомоги і компенсації не включаються до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку згідно підпунктів 165.1.1, 165.1.22 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України та при поданні звітності за формою ІДФ відображається за ознакою доходу за кодом 128 «Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, компенсації» або за кодом 146 «Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку».

8. Заявники відповідають за достовірність поданих відомостей та документів, які подають до Відділу для отримання соціальних допомог і компенсацій.

9. Нарахування та виплата соціальних допомог і компенсацій здійснюється у порядку черговості надходження звернень до Відділу.

У разі подання неповного пакету документів, датою подання заяви вважається дата подання усіх необхідних документів.

Останнім днем звернення про надання соціальних допомог і компенсацій є 10 грудня відповідного бюджетного року.

10. Виплата соціальних допомог і компенсацій зазначених у цьому Порядку, яка не була проведена у відповідному бюджетному році пролонгується на наступний рік.

11. Головним розпорядником коштів бюджету Таращанської міської територіальної громади з виплати соціальних допомог і компенсацій є відділ соціального захисту населення Таращанської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                               Віталіна СМОЛІЖЕНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь