A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Київська обласна цільова програма «Турбота» на 2021 - 2025 роки

Дата: 03.08.2021 09:55
Кількість переглядів: 575

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

21 грудня 2020 року № 738

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА

ПРОГРАМА «ТУРБОТА» НА 2021 - 2025 РОКИ

 

Київ

2020

 

ЗМІСТ

 

Паспорт Програми

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

2. Визначення мети Програми

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

4. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники

5. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

ПАСПОРТ

Київської обласної цільової Програми «Турбота» на 2021 - 2025 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 24 листопада 2020 року № 650 «Про ініціювання розробки проєкту Київської обласної цільової Програми «Турбота» на 2021 - 2025 роки»

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми

 

4.

Розробник Програми 

Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації

5.

Співрозробники Програми 

-

6.

Головний розпорядник коштів

Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації

7.

Відповідальний виконавець Програми 

Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації

 

8.

Учасники програми (співвиконавець)

Київська обласна рада, районні державні адміністрації, міські виконавчі комітети
(міст обласного значення)

9.

Термін реалізації Програми 

2021-2025 роки

 

9.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) 

І етап 2021-2023 роки;

ІІ етап 2024 рік

ІІІ етап 2025 рік

10.

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) 

Обласний бюджет

11.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

І етап: 2021 рік

53659,1 тис. грн

2022 рік

12044,6 тис. грн

2023 рік

12416,1 тис. грн

ІІ етап: 2024 рік

12806,2 тис. грн

ІІІ етап: 2025 рік

13226,6 тис. грн

 

у тому числі:

 

 

11.1

коштів державного бюджету

-

-

коштів обласного бюджету

 

І етап: 2021 рік

53659,1 тис. грн

2022 рік

12044,6 тис. грн

2023 рік

12416,1 тис. грн

ІІ етап: 2024 рік

12806,2 тис. грн

ІІІ етап: 2025 рік

13226,6 тис. грн

коштів інших місцевих бюджетів

-

-

коштів інших джерел

-

-

1. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

 

У зв’язку із соціально-економічною ситуацією, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризовими явищами у сфері економіки і фінансів виникла необхідність посилення різних видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Невідкладної підтримки потребують сім’ї осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані відповідно законодавства сприяти забезпеченню у належному обсязі матеріально-фінансової складової соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, розширювати та вдосконалювати перелік соціальних послуг, активно сприяти реабілітації дітей з інвалідністю.

На даний час особи з інвалідністю відповідно до діючого законодавства фактично не мають жодних пільг, лише одержують допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». Навіть ті соціальні виплати, що визначені законодавством не відповідають реальному прожитковому мінімуму та недостатні для забезпечення повноцінної життєдіяльності осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

За даними органів соціального захисту населення в Київській області проживає загалом понад 6000 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають в скрутному матеріальному становищі, і їх кількість щороку збільшується.

У Київській області за даними органів охорони здоров’я потребують реабілітаційних послуг 5196 дітей з інвалідністю, з них перебувають на обліку в органах соціального захисту населення та очікують реабілітаційних заходів 491 дитина з інвалідністю, з них (у розрізі ступеня обмеження життєдіяльності):
І ступінь – 118 дітей, ІІ ступінь – 145 дітей, ІІІ ступінь – 228 дітей.

Починаючи з 2019 року реабілітація дітей з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 березня 2019 року № 309.

Згідно із зазначеним Порядком протягом 2019 року було профінансовано реабілітаційні послуги для 310 дітей з інвалідністю.

Виходячи із зазначеного зрозуміло, що бюджетних коштів недостатньо щоб повною мірою задовольнити реабілітаційними заходами всіх дітей з інвалідністю, яким потрібно надання реабілітаційних послуг.

Варто зауважити, що в окремих випадках діти з інвалідністю потребують 2 та більше курсів реабілітації, що не передбачено порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309.

Реабілітаційними заходами за кошти обласного бюджету відповідно до Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 22 червня 2017 року № 346-15-VII (зі змінами), забезпечено 159 дітей з інвалідністю на загальну суму 1368,9 тис. грн, а саме: в 2018 році – 80 дітей на суму 578,9 тис. грн, в 2019 році – 79 дітей на суму 790 тис. гривень.

Виплачена щорічна разова адресна грошова допомога 3803 сім’ям на загальну суму 9359,7 тис. грн, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху I та II груп, в тому числі дітям з вадами зору та слуху, а саме: в 2018 році – 2696 сім’ям на суму 6045,3 тис. грн, в 2019 році – 1107 сім’я на суму 3314,4 тис. гривень.

Також відповідно до заходів Київської обласної цільової Програми «Турбота» на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 28 квітня 2016 року № 097-03-VII (зі змінами), в 2019 році надано 42264,99 тис. грн адресної грошової допомоги 4715 мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів Київської обласної ради.

У рамках проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, в 2019 році дев’яти громадським організаціям ветеранів війни надано фінансову підтримку на реалізацію 17 проєктів на суму 4010,5 тис. гривень.

Виходячи з вищезазначеного, з метою продовження та поліпшення соціальних гарантій, встановлених вищезазначеними обласними програмами шляхом надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів Київської обласної ради, реабілітації дітей з інвалідністю, а також надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) – за результатами конкурсу за кошти обласного бюджету, розроблено Київську обласну цільову Програму «Турбота» на 2021 - 2025 роки (далі – Програма).

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи, який був отриманий у процесі реалізації попередніх соціальних програм.

При розробці Програми враховуються рішення сесії обласної ради, пропозиції департаментів та управлінь Київської обласної державної адміністрації, обласних громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю.

Ресурсне забезпечення Київської обласної цільової

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

I етап виконання Програми

II етап

2024 рік

III етап

2025 рік

Всього витрат на виконання Програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
обласний бюджет

53659,1

53659,1

12044,6

12044,6

12416,1

12416,1

12806,2

12806,2

13226,6

13226,6

104152,6

104152,6

державний бюджет

-

-

-

-

-

-

 

районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

-

-

-

-

-

-

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

2. Визначення мети Програми

 

Основною метою Програми є виконання першочергових завдань Стратегії розвитку Київської області на період до 2027 року, в тому числі – подолання бідності, підняття рівня матеріального забезпечення найбільш вразливих верств населення області в частині реалізації державної політики в системі соціального захисту населення на регіональному рівні за рахунок коштів обласного бюджету.

Завдання Програмиспрямування коштів місцевого бюджету на вирішення соціальних проблем окремих категорій населення, надання адресної цільової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області.

Доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання фінансової допомоги, пільг та підтримки соціально незахищених громадян; необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту населення області, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців області.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) – за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами).

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування, строків та етапів виконання Програми

 

Основні шляхи та засоби розв’язання проблеми державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю ґрунтуються відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», де органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню прав осіб з інвалідністю щодо включення до суспільного життя нарівні з іншими громадянами.

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:

надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів Київської обласної ради;

реабілітація дітей з інвалідністю;

надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) – за результатами конкурсу.

Потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 104152,6 тис. грн, з яких:

104152,6 тис. грн – кошти обласного бюджету.

Планується протягом дії Програми, яка розрахована на 5 років, з 2021 до 2025 року в ІІІ етапи виділяти кошти на реалізацію заходів Програми, а саме:

І етап виконання Програми: 78119,8 тис. грн;

2021 рік – 53659,1 тис. грн;

2022 рік – 12044,6 тис. грн;

2023 рік – 12416,1 тис. грн;

ІІ етап виконання Програми у 2024 році – 12806,2 тис. грн;

ІІІ етап виконання Програми у 2025 році – 13226,6 тис. гривень.

 

 

4. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми

та результативні показники

 

Для реалізації Програми необхідно виконати такі завдання:

1) передбачити надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї (домогосподарства) не перевищує двох прожиткових мінімумів для вказаної категорії осіб;

2) передбачити надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів Київської обласної ради;

3) передбачити здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю;

4) передбачити надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) – за результатами конкурсу.

 

5. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

 

Реалізація Програми сприятиме:

зниженню рівня бідності, покращенню матеріального становища сімей осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю шляхом виплати щорічної разової грошової допомоги;

забезпеченню виплати адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів Київської обласної ради;

охопленню реабілітаційними послугами всіх дітей з інвалідністю, яким потрібно надання цих послуг;

наданню фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) – за результатами конкурсу.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання Київської обласної цільової Програми «Турбота» на 2021 – 2025 роки здійснює департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

 

 

 

Директор департаменту соціального

захисту населення адміністрації                                   Ігор МЕЩАН


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь