Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Про створення постійно діючої Комісії з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Таращанської міської територіальної громади

Дата: 09.09.2021 08:38
Кількість переглядів: 353

УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТаращанськОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

       РІШЕННЯ 00 – VIII

00 вересня 2021 року                                                                               м. Тараща

 

Про створення постійно діючої

Комісії з питань бджільництва,

попередження та встановлення

факту отруєння бджіл на території

Таращанської міської територіальної громади

 

       З метою запобігання отруєння бджіл та захисту прав власників пасік, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бджільництво», відповідно до Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», виконавчий комітет,-

 

                                                         ВИРІШИВ:

 

1. Створити постійно діючу Комісію з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Таращанської міської територіальної громади.

2. Затвердити склад постійно діючої Комісії з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Таращанської міської територіальної громади (Додаток 1).

         3. Затвердити Положення про постійно діючу Комісію з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Таращанської міської територіальної громади (Додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сторчака М.І.

 

 

Міський голова                                                            Михайло КРИВОШЕЄВ

 

 

Автор проекту: 

головний спеціаліст відділу економічного

та агропромислового розвитку, торгівлі,

інвестицій та міжнародної співпраці           ____________        Л.В. Коломієць

 

в. о. начальника відділу економічного

та агропромислового розвитку, торгівлі,

інвестицій та міжнародної співпраці             ____________      Н.О. Потеряйко

 

начальник відділу юридичного                      _____________     О.В.Самченко

забезпечення та кадрової роботи

 

керуюча справами виконавчого комітету        ______________     С.А. Потеряйко

 

заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради  ____________    М.І.  Сторчак

 

                                       

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 1

                                                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                                     Таращанської міської ради

                                                                               від 00.09.2021 №  -VIII

 

Склад постійно діючої Комісії

 з питань бджільництва, попередження  та встановлення факту отруєння бджіл на території Таращанської міської територіальної громади

 

1.

Сторчак Максим Ігорович

-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

2.

Коломієць Людмила Віталіївна

-

головний спеціаліст відділу економічного та агропромислового розвитку, торгівлі, інвестицій та міжнародної співпраці, секретар комісії

3.

Шимченко Руслан Володимирович

-

старший дільничний офіцер поліції відділення №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області, член комісії

4.

Котенко Сергій Антонович

-

начальник Таращанського районного управління Держпродспоживслужби в Київській області, член комісії

5.

Староста села

-

по заяві особи за фактом отруєння бджіл

 

 

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                 Світлана ПОТЕРЯЙКО

 

                                                                                             Додаток 2

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                                   Таращанської міської ради

                                                                              від 00.09.2021 №  -VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу Комісію з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Таращанської міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Таращанської міської територіальної громади (далі - Комісія), діє на постійній основі, сприяє інформуванню бджолярів про проведення агрохімічних робіт під час обробки аграріями сільськогосподарських культур, фіксує випадки масового отруєння бджіл на території Таращанської міської територіальної громади.

1.2. Комісія в своїй роботі керується законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бджільництво», інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 №338 «Про деякі питання у сфері бджільництва».

1.3. Положення про Комісію затверджується рішенням виконавчого комітету Таращанської міської ради.

1.4. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Таращанської міської ради.

 

2. Сфера діяльності та обов’язки Комісії

2.1. Інформування населення та Держпродспоживслужби фізичними особами та/або юридичними особами, які збираються використовувати засоби захисту рослин відбувається відповідно до інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин.

2.2. Комісія здійснює обстеження і фіксацію випадків отруєння бджіл    на вимогу та за заявою власника пасіки.

2.3. До роботи комісії долучається власник обстежуваної пасіки або уповноважена ним особа. Також до роботи Комісії можуть бути залучені за згодою: фізичні та/або юридичні особи або їх представники, які використовують засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки.

2.4. Комісія є правочинною за присутності представників Держпродспоживслужби, Національної поліції та власника пасіки або уповноваженими ним особами.

2.5. Секретар Комісії повідомляє членів Комісії про час, дату і місце засідання Комісії. Формою роботи Комісії є засідання (в тому числі виїзне).

Всі рішення приймаються більшістю голосів учасників засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

2.6. Комісія збирається невідкладно після надходження заяви про встановлення факту отруєння бджіл від власника пасіки, зареєстрованої на відповідній території, або уповноваженої ним особи, але не пізніше ніж через 24 години після надходження такої заяви.

2.7. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян (за їх згодою);

запрошувати керівників та інших представників суб'єктів господарювання (їх посадових та службових осіб), фізичних осіб, дії чи бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання Комісією, отримувати від них інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою припинення порушення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання або окремих громадян;

ініціювати питання про притягнення до відповідальності осіб за порушення ними норм законодавства;

взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

2.8. Завданнями Комісії є:

установлення достовірності загибелі бджіл;

установлення обставин, за яких сталася загибель бджіл;

надання рекомендацій щодо визначення шкоди, заподіяної власникам пасік унаслідок отруєння бджіл;

відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу (патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, ґрунт);

установлення джерела та причин загибелі бджіл, надання висновків та пропозицій.

2.9. Наявність та кількість бджолиних сімей у власника пасіки підтверджується ветеринарно-санітарним паспортом пасіки. У разі відсутності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки або записів у ньому про кількість бджолиних сімей (наявних та таких, що перевезені на кочівлю) інформація власника про наявну кількість бджолиних сімей не береться до уваги. Результати обстеження Комісії фіксуються в акті.

До акта вноситься наступна інформація:

дата, час, місце (область, район, населений пункт) його складання;

склад присутніх членів Комісії та залучених осіб із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові (за наявності), контактних телефонів;

номер паспорта пасіки, дата його видачі, прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) власника пасіки відповідно до ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

кількість бджолиних сімей, зазначена у ветеринарно-санітарному паспорті пасіки, згідно з останнім підтвердженим записом державного лікаря ветеринарної медицини;

стаціонарна чи кочова пасіка;

погода, температура, наявність льоту бджіл;

технологія утримання бджіл, кількість бджолиних сімей, які перебували на місці обстеження пасіки Комісією, координати та адреса пасіки;

кількість розміщених на пасіці вуликів;

відповідність інформації в ветеринарно-санітарному паспорті пасіки наявному стану пасіки;

характер загибелі (одиничний чи масовий, раптовість та одночасність), клінічні ознаки (отруєння чи хвороба);

кількість бджолиних сімей, які постраждали повністю та які постраждали частково (у відсотках до загальної кількості бджіл у бджолиній сім'ї) унаслідок отруєння (орієнтовно);

вага загиблих робочих бджіл, розплоду, бджолиних маток, вибракуваного меду, перги і недоотриманої іншої продукції бджільництва;

наявність записів у журналах обліку зареєстрованих пасік, що ведуться в органах місцевого самоврядування;

про власників, постійних користувачів, орендарів земельних ділянок (їх адреса, кадастрові номери), на яких здійснюється сільськогосподарська діяльність і які знаходяться в радіусі 10 кілометрів від місця розташування пасіки (за наявності);

щодо наявності у суб'єкта господарювання, який застосовував засоби захисту рослин, дійсного допуску (посвідчення) на проведення робіт, пов'язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами;

щодо застосування засобів захисту рослин - назва препарату та діючої речовини, норма витрати, спосіб та період застосування (за наявності);

культура, яку обробляли, фаза розвитку культури (за можливості встановити дані обставини);

строки ізоляції бджіл;

наявність масово квітучих медоносних та ентомофільних культур у радіусі 10 кілометрів від пасіки;

про здійснення або нездійснення завчасного повідомлення фізичними особами та суб'єктами господарювання власників пасік через органи місцевого самоврядування про використання засобів захисту рослин;

щодо рекомендацій та заходів, ужитих для збереження бджолиних сімей (надання допомоги бджолам);

про кількість відібраних проб та зразків, їх назви та вид (патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, ґрунт) для проведення дослідження на підтвердження факту отруєння бджіл з обов'язковим зазначенням їх назв, нумерації та осіб, яким вони передані для зберігання або доставки в лабораторію;

попередня причина загибелі бджіл (діагноз) (за можливості встановити дані обставини);

2.10. Відбір зразків для проведення аналізів (лабораторних досліджень) здійснюється однаковими методом та способом відповідно до законодавства.

Відібрані зразки упаковуються, опломбовуються та передаються власнику пасіки для доставки в лабораторію. До відібраних зразків додається супровідний лист.

 

3. Надання допомоги постраждалим від отруєння бджолиним сім'ям

3.1. У бджолиних сім'ях, які зазнали отруєння, скорочують і утеплюють гнізда, відбирають рамки зі свіжим нектаром і пергою. У гніздах перерозподіляють розплід, залишаючи стільки, щоб бджоли могли покрити його повністю. Після скорочення гнізда бджіл підгодовують теплим цукровим сиропом (1,5 кг цукру на 1 л води) або медово-цукровим тістом.

3.2. Вивільнені вулики механічно очищають, промивають 3-5 % розчином лугу (їдкий натрій), потім чистою теплою водою та обпалюють вогнем до легкого побуріння. Стільники з медом і пергою від загиблих сімей перетоплюють. У важких випадках отруєння, що супроводжуються повною загибеллю бджолиних сімей і великою концентрацією отрути в стільниках (за даними лабораторного дослідження), стільники перетоплюють на віск, який підлягає використанню тільки для  технічних цілей.

 

 

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                 Світлана ПОТЕРЯЙКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь