Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

ГУ ДПС у Київській області інформує:

Дата: 20.09.2021 09:09
Кількість переглядів: 214

Фото без опису

Для здійснення листування з податковими органами в електронній формі подайте Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що платник податків має право самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через Електронний кабінет,  реалізовувати через електронний кабінет права та обов’язки, передбачені ПКУ, які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Платники податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в Електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Листування контролюючих органів з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет, здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі, шляхом надіслання документа в Електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в Електронний кабінет.

Автор документа створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, керуючись Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557.

Форми Заяви про бажання отримувати документ через Електронний кабінет та Заяви про відмову отримувати документ через Електронний кабінет, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2021 №159 «Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету».

Платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через Електронний кабінет заяву про відмову отримувати документи через Електронний кабінет.

ГУ ДПС у Київській області

 

Підприємство-правонаступник, утворене після реорганізації може зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування підприємства, що ліквідувалось

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу платників податку на прибуток, що фінансовий результат до оподаткування зменшується платником податку-правонаступником на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується шляхом:

- приєднання, злиття, перетворення у періоді затвердження передавального акта;

- поділу, виділу у періоді затвердження розподільчого балансу пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.

При проведенні реорганізації від’ємне значення об’єкта оподаткування податкового (звітного) періоду, що обліковувалося у платника податку, що припиняється, на дату затвердження передавального акта або розподільчого балансу, зменшує фінансовий результат до оподаткування платника податку -правонаступника в сумі, що не перевищує суму власного капіталу платника податку, що припиняється, станом на кінець попереднього податкового (звітного) року та за умови, що платник податку, що припиняється, та платник податку - правонаступник були пов’язаними особами більше ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання/злиття.

Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується відображається у рядку 3.2.4.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями.

ГУ ДПС у Київській області

 

Не подання одноразової (спеціально) добровільної декларації особами, які мають активи, одержані за рахунок доходів, з яких не сплачені/ сплачені не в повному обсязі податки і збори, призведе до оподаткування таких доходів за збільшеними ставками

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  одноразове (спеціальне) добровільне декларування є особливим порядком добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи  одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

До декларанта, який сплатив у повному обсязі суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у встановлених підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ порядку, строки та розмірі, а також виконав інші вимоги, передбачені підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не можуть:

- застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який період до 01 січня 2021 року (у межах складу та вартості активів фізичної особи, зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації як об’єкт і база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 212 прим. 1 Кримінального кодексу України. Суми, щодо яких сплачено збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, вираховуються з установлених критеріїв для цілей кваліфікації правопорушення як кримінально караного діяння щодо активів ФО, які були відображені (у межах складу та вартості) в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації;

- розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також за ст.ст. 155 прим. 1, 162, 162 прим. 1, 163 прим. 1 (щодо самозайнятої особи), 163 прим. 2 (щодо самозайнятої особи в частині сплати єдиного податку та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), 163 прим. 4 (щодо самозайнятої особи), 163 прим. 15 (щодо самозайнятої особи), 164 (щодо самозайнятої особи), 164 прим. 1, 164 прим. 2 (щодо фізичної особи – підприємця), 165 прим. 1 (щодо самозайнятої особи), 166 прим. 6 (щодо самозайнятої особи) Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо такі правопорушення пов’язані з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації об’єктів декларування до 01 січня 2021 року (у межах складу та вартості активів, зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації як об’єкт і база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування).

Якщо ФО, яка має у власності активи, одержані (набуті) такою особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, не скористається можливістю одноразового (спеціального) добровільного декларування, то на таку особу не будуть поширюватися державні гарантії, які визначені положеннями підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, а отже оподаткування доходів фізичних осіб буде здійснюватися за ставками, визначеними ст. 167 ПКУ та п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ - 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

ГУ ДПС у Київській області

 

Коли здійснюється зняття з обліку платника податків за неосновним місцем обліку?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням ЮО, відокремлених підрозділів ЮО, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платники податків зобов’язані стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку.

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.

Зняття з обліку платника податків за неосновним місцем обліку здійснюється у разі відсутності у нього об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, у зв’язку з якими такий платник податків був взятий на облік за неосновним місцем обліку за умови:

- надходження (наявності) відповідних підтвердних документів;

-або у зв’язку із закінченням бюджетного періоду за умови сплати податків, зборів до бюджету на підставі службових документів контролюючого органу.

Інформація про зняття з обліку за неосновним місцем обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

ГУ ДПС у Київській області

 

Для переходу з ІV кварталу 2021 на спрощену систему оподаткування, заяву слід подати по 15 вересня

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву.

Заява подається за вибором платника податків в один з таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";

- державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему суб'єктом господарювання  дотримано вимоги, встановлені  п. 291.4 ст. 291 ПКУ,

До заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Суб'єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу.

Якщо СГ протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення ФОП, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

ГУ ДПС у Київській області

 

Проставлення апостиля на довідках, які підтверджують статус податкового резидента, здійснює Міністерство закордонних справ

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що повноваження на проставлення апостиля, що посвідчує справжність підпису, ким виступала особа, яка підписала документ, у відповідному випадку автентичність печатки чи штампа, якими скріплюється документ,  відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №61 ”Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” надані:

- Міністерству освіти і науки - на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

- Міністерству юстиції - на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;

- Міністерству закордонних справ - на всіх інших видах документів.

Отже, проставлення апостиля на довідках, які підтверджують статус податкового резидента здійснює Міністерство закордонних справ України.

Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджені спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003  № 237/803/151/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за № 1151/8472.

ГУ ДПС у Київській області

 

На Київщині 15400 діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами

Як зазначила начальник ГУ ДПС у Київській області Олена Виноградова, станом на 01 вересня 2021 року на території області 15400 діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Із них:

- 7288 на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями (606 видано за серпень) ;

- 5753 на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами (485 за серпень);

- 580 на право роздрібної торгівлі пальним (4 за серпень);

- 1779 на право зберігання пального (49 за серпень).

Протягом звітного місяця призупинено дію 58 ліцензій (на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 11, тютюновими виробами – 16, на право роздрібної торгівлі пальним – 7, на право зберігання пального – 24 ліцензій) та анульовано – 128 ліцензій (на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 59, тютюновими виробами – 44, на право роздрібної торгівлі пальним – 12, на право зберігання пального – 21 ліцензій).

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що нормативним актом, який регулює порядок та умови видачі ліцензій є Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Нагадаємо, що ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії;

рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) марок акцизного податку;

рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) алкогольних напоїв або тютюнових виробів, або пального;

отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами;

встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії;

документа, який засвідчує передачу іншому суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) у власність, володіння та/або користування приміщень та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв;

рішення суду про встановлення невідповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукції;

рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із виноматеріалів, придбаних та/або отриманих шляхом переробки придбаних плодів, ягід, винограду, меду;

рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із використанням спирту та/або перевищення об’єму виробництва продукції, зазначеного у статті 1 цього Закону.

ГУ ДПС у Київській області

 

На Київщині обговорювали питання погашення погашення заборгованості із заробітної плати

Фахівці Головного управління ДПС у Київській області за запрошенням заступника голови Київської обласної державної адміністрації Олега Торкунова взято участь у засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового зобачення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

На засіданні обговорено питання вжиття невідкладних заходів з погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях, зокрема Броварського, Бучанського, Вишгородського, Обухівського районів та міста Біла Церква.

Як зазначив заступник начальника ГУ ДПС у Київській області Володимир Луговський:«Конституцією України закріплено право на працю, а також на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Державні органи, у свою чергу, покликані захищати законні права та інтереси громадян, вживати всіх можливих заходів для цього, поєднувати зусилля та втілювати ефективні форми співпраці між собою задля реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення, запобігання тіньової зайнятості й виплати доходів без сплати належних сум податків, зборів, внесків до бюджету, реалізації державної податкової політики, а також запобігання правопорушенням у сфері податкових і трудових відносин».

ГУ ДПС у Київській області

 

Фахівці податкової служби Київщини провели онлайн – зустріч з громадськістю та бізнесом Білоцерківщини

«Інформаційно-роз’яснювальний захід на Білоцерківщині щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування проведено з метою ознайомлення бізнесу та мешканців регіону із перевагами цивілізованої легалізації активів, які були одержані (набуті) за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки», - наголосив заступник начальника ГУ ДПС у Київській області Володимир Луговський.

Під час зустрічі учасники мали змогу детально ознайомитися із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».

Зауважимо, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається декларантом виключно в електронній формі у термін до 01 вересня 2022 року та сплата збору здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дати її подання.

У разі сплати громадянином усіх необхідних зборів, держава гарантуватиме йому звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства. Крім того, законодавчо закріплено нерозголошення державними органами та їхніми посадовими особами відомостей, що містяться в одноразових добровільних деклараціях, без відповідного рішення суду.

ГУ ДПС у Київській області

 

Як визначається дата реєстрації особи платником ПДВ

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що контролюючий орган, у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку на додану вартість, зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви внести до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:

-з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складання податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку;

-з першого числа місяця, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу або державному реєстратору, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку на додану вартість, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;

-з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування;

-з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі зміни ставки єдиного податку третьої групи;

-з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому п. 183.4 ст. 183 ПКУ, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;

-з дня внесення запису до реєстру платників податку у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому п. 183.4 ст. 183 ПКУ, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

Датою реєстрації особи платником ПДВ, що вноситься до реєстру платників ПДВ, є зазначена вище дата.

ГУ ДПС у Київській області

 

У випадку збільшення кількості РРО у місці здійснення торгівлі, потрібно здійснити доплату за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до положень ст. 15 Закону України № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», роздрібна торгівля, зокрема, алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб’єктами господарювання  всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями справляється за кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів.
У разі збільшення кількості реєстраторів розрахункових операцій у місці торгівлі, необхідно здійснити доплату за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями за квартали, що залишились до закінчення дії ліцензії. Плата за квартал, в якому відбулось збільшення кількості РРО здійснюється у повному обсязі за весь квартал.

ГУ ДПС у Київській області

 

Умови для звільнення від оподаткування доходів (прибутку) контрольованих іноземних компаній (КІК)

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що ДПС України листом від 26.08.2021 №19398/7/99-00-21-02-02-07 повідомляє, що Міністерство фінансів України листом від 09.08.2021 № 11210-09-62/24813 надало роз’яснення щодо застосування норми податкового законодавства, визначеної п. 392.4.1 п. 392.4 ст.392   Податкового кодексу України  (далі – ПКУ), якою встановлюються умови для звільнення від оподаткування доходів (прибутку) контрольованих іноземних компаній.  

У листі Міністерства фінансів України зазначено, що відповідно до абз. 1-5 п.п.392.4.1 п. 392.4 ст.392 ПКУ, норми якого будуть застосовуватись з 01.01.2022, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії (далі – КІК) не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі додержання таких умов:

а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) КІК є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та

б) виконується будь-яка з таких умов:

КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену пунктом 136.1 статті 136 ПКУ, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або частка пасивних доходів КІК становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів КІК із всіх джерел.

Отже, однією з обов’язкових умов щодо невключення скоригованого прибутку КІК до бази оподаткування контролюючої особи є наявність між Україною та юрисдикцією КІК чинного договору про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією.

Щодо питання стосовно того, чи є договором про обмін інформацією для цілей вищезазначеної норми ПКУ Конвенція про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, яку ратифіковано Законом України від 17 грудня 2008 року № 677-VII (далі - Конвенція), зі змінами, внесеними відповідним Протоколом, ратифікованим Законом України від 11 січня 2013 року № 21-VII, слід зауважити таке.

Відповідно до положень статті 1 Глави І Конвенції сторони надають одна одній адміністративну допомогу, яка передбачає обмін інформацією. При цьому у Конвенції є окремий розділ «Обмін інформацією» (розділ І глави ІІІ), відповідно до пункту 1 статті 4 якого сторони здійснюють обмін будь-якою інформацією, яка може бути доречною для виконання чи застосування внутрішнього законодавства, яке стосується податків, передбачених цією Конвенцією.

В свою чергу, відповідно до статті 5 розділу І Глави ІІІ Конвенції на прохання запитуючої держави запитувана держава надає запитуючій державі будь-яку інформацію, що згадується в статті 4 та стосується конкретних осіб чи операцій. Якщо інформації, яка міститься в податкових досьє запитуваної держави, недостатньо для задоволення цією державою прохання про надання інформації, ця держава вживає всіх відповідних заходів для надання запитуючій державі запитуваної інформації.

Як передбачено пунктом 1 статті 27 Глави VI Конвенції можливості надання допомоги, передбачені цією Конвенцією, не обмежують можливостей і самі не обмежуються можливостями, передбаченими в існуючих або майбутніх міжнародних угодах чи інших домовленостях, укладених між відповідними сторонами, чи в інших документах, що стосуються співробітництва в податкових справах.

Враховуючи зазначене, Конвенцію можна вважати чинним договором про обмін податковою інформацією для цілей застосування вимог підпункту 392.4.1 пункту 392.4 статті 392 Кодексу.

ГУ ДПС у Київській області

 

Платник єдиного внеску під час виконання договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що сторони (учасники)  договору про спільну діяльність зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові (п. 1 ст. 1130 гл. 77 Цивільного кодексу України).

Ведення бухгалтерського обліку спільного майна може бути довірено одному з учасників (част.2 ст. 1134 ЦКУ).

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності ( абз.6 п.п. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податків.

Отже, платником ЄВ під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення ЮО є уповноважена особа – один з учасників такого договору про спільну діяльність без утворення ЮО, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення ЮО покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету.

ГУ ДПС у Київській області

 

Обчислення та сплата ФО транспортного податку в разі переходу права власності на об’єкт оподаткування протягом звітного року

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року, податок обчислюється попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт – це встановлено п.п.267.6.5 п. 267.6 ст. 267 ПКУ.

Податковий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Звертаємо увагу, що ФО – платники транспортного податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення, попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
ФО – нерезиденти у порядку, визначеному п. 267.6 ПКУ, звертаються за проведенням  звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

ФО, які мають кваліфікований електронний підпис, можуть переглянути інформацію щодо складених податкових повідомлень-рішень та нарахованих сум транспортного податку, в приватній частині Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, або через офіційний вебпортал ДПС, та обрати меню «ЕК для громадян».

ГУ ДПС у Київській області

 

Чи потрібно подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію ФО, яка володіє коштами, що розміщені на депозитному (вкладному) банківському рахунку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що одноразовому добровільному декларуванню  підлягають активи фізичної особи,  одержані (набуті) нею за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування  можуть бути визначені п.п.14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи.

Якщо фізична особа володіє коштами, розміщеними на депозитному (вкладному) банківському рахунку, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, то така особа має можливість задекларувати такі кошти шляхом подання Декларації та сплатити збір з одноразового добровільного декларування за відповідною ставкою.

ГУ ДПС у Київській області

 

Відбулась онлайн конференція з питань податкового законодавства

6 вересня у Головному управлінні ДПС у Київській області за підтримки ТВ ВГО «Асоціація платників податків України» Київщини відбулась онлайн конференція «Практичні аспекти застосування податкового законодавства у контексті останніх змін».

Спеціальними учасниками конференції стали Дмитро Михайленко, Голова Комітету підприємців з податкових питань при Торгово-промисловій палаті України та Віталій Смердов, керівник Палати податкових консультантів, заступник голови Комітету підприємців з податкових питань при Торгово-промисловій палаті України.

«Податкове законодавство України є одним із найскладніших у правовій системі. Зрозумілість норм та положень податкового законодавства є необхідною передумовою його життєздатності та прийняття до застосування всіма суб’єктами відносин, що виникають в процесі оподаткування», – зазначила заступник начальника ГУ ДПС у Київській області Валерія Буділовська.

Основними темами, які обговорено на конференції стали: реєстрація податкових накладних в ЄРПН, алгоритм дій платника при зупиненні реєстрації накладних, порядок адміністративного та судового оскарження, огляд податкових перевірок, а також типові помилки, яких припускаються платники податків. Про це докладно розповіли начальники відповідних управлінь Дмитро Немшилов, Дмитро Павлович, Інна Косяченко, та фахівець управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Тетяна Бровко.

Спікерами податкової Київщини, крім іншого, надано вичерпні відповіді на запитання, що онлайн надходили від платників податків-учасників конференції.

Також під час конференції не обійшли увагою актуальне нині питання податкової амністії, деталізовано аспекти кампанії одноразового (спеціального) декларування активів фізичних осіб.

«Ураховуючи вимоги сьогодення, розвиток суспільства в цілому, ми розуміємо всю важливість ролі співпраці із платниками податків. Новації законодавства не обійшли і платників податків. Тому, завданням державних органів та їх фахівців наразі є запровадження дієвого механізму роз’яснення податкового законодавства для забезпечення у першу чергу дотримання прав платників податків» – зауважила заступник начальника ГУ ДПС у Київській області Валерія Буділовська.

ГУ ДПС у Київській області

 

Знову шахраї дурять бізнес Київщини!

Головне управління ДПС у Київській області просить платників податків, до яких телефонують нібито фахівці податкової служби, бути уважними та не реагувати на прохання шахраїв.

Вони, зокрема, представляються працівниками податкової служби та вимагають у суб’єктів господарювання перерахування коштів на банківські карти на потреби податкової служби та за вирішення певних питань в контролюючому органі. Телефонують з мобільних номерів: +38(066)025-89-08, +38(095)749-96-95.

Наразі такі випадки мають місце на території Васильківського та Яготинського районів Київської області.

Закликаємо представників бізнесу бути пильними та не піддаватись на провокації, а у разі надходження таких дзвінків від імені нібито працівників ГУ ДПС у Київській області з будь-якими незаконними вимогами, слід відразу повідомляти Національну поліції України та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області.

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь