Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення за кодом ДК 021:2015 - 09130000-9 "Нафта і дистиляти" (бензин А-95)

Дата: 08.11.2022 13:04
Кількість переглядів: 131

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

за кодом ДК 021:2015 - 09130000-9 "Нафта і дистиляти" (бензин А-95)

 

  1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Таращанська міська рада: вул. Героїв Чорнобиля, 1, м. Тараща, Білоцерківський райок, Київська область, 09501;

Код за ЄДРПОУ – 04054955;

Категорія: орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

  1. ID номер: UA-2022-11-04-004282-a

  2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 - 09130000-9 "Нафта і дистиляти" (бензин А-95), без поділу на лоти.

  3. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями (закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

  4.  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

 

      Код ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистиляти» (бензин А-95)  

№ п/п

Найменува-ння товару

Технічні характеристики предмета закупівлі

Одини-ця виміру

Кіль-кість

Заповнюється Учасником

Найменува-ння товару, запропоно-ваного Учасником

Технічні характеристики товару, запропоно-ваного Учасником

1

Бензин А-95

Октанове число по дослідному методу - не менше 95; октанове число по моторному методу - не менше 85; концентрація свинцю – не більше 5 мг/дм3; концентрація фактичних смол – не більше 5,0 мг на 100мл бензину; вміст сірки – не більше 10,0 мг/кг.

 Стандарт якості відповідно до ДСТУ 7687:2015.

літри

6010

 

 

 

1. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі встановлених Замовником, а саме:

1.1. Паспорт якості із зазначенням технічних характеристик пропонованого палива.

1.2. Сертифікат відповідності на бензини автомобільні, виданий уповноваженим (акредитованим) органом з оцінки відповідності, який повинен бути чинним на кінцеву дату подання тендерних пропозицій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні вимоги:

1. Учасник повинен забезпечувати та відповідати наступним вимогам, а саме:

1.1. Учасник повинен здійснювати відпуск нафтопродуктів через стаціонарну мережу автозаправних станцій (надалі - АЗС) (цілодобово, враховуючи вихідні і святкові дні), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 № 1442 (зі змінами) та інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої Наказами палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.08.2005 № 281/171/578/155.

       1.2. Поставка пального Замовнику здійснюється за талонами видачі паливно - мастильних матеріалів на АЗС Учасника, які діють в мережі АЗС Учасника на території м. Тараща, Білоцерківського району та Київської області.

       1.3. АЗС Учасника, на яких буде здійснюватись заправка автотранспорту Змовника,  повинні забезпечувати реалізацію палива, що є предметом закупівлі, на підтвердження чого Учасник в складі тендерної пропозиції надає лист (довідку) складений в довільній формі із зазначенням переліку АЗС Учасника їх місць (адрес) розташування в м. Тараща, Білоцерківському районі та Київській області, а також із обов’язковим зазначенням найменування (виду) палива, яке реалізовується на АЗС Учасника.

1.4. Учасник має підтвердити знаходження не менше однієї власної (орендованої) або партнерської АЗС в м. Тараща із зазначенням назви АЗС або бренду, та адресу їх розташування.

1.5. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля).

       1.6. АЗС Учасника повинні обслуговувати автотранспорт Замовника за талонами видачі ПММ номіналом від 5 літрів до 20 літрів.

       1.7. Термін дії талонів повинен бути дійсним не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати видачі (передачі) талонів Замовнику.

       1.8. У випадку обміну Учасником (Постачальником) талонів старого зразку на талони нового зразку, останній повинен письмово повідомити про це Замовника у термін не менше ніж за один місяць до дати закінчення дії талонів старого зразку та провести такий обмін в обумовлений із Замовником термін протягом трьох днів.

       1.9. Талони видачі ПММ повинні бути дійсними на всій території України в мережі АЗС Учасника.

       1.10. Поставка товару повинна здійснюватися за цінами тендерної пропозиції Учасника, яка буде визначена електронною системою найбільш економічно вигідною за результатами електронного аукціону, на підтвердження чого Учасник надає в складі тендерної пропозиції гарантійний лист, який підтверджує його обов’язок здійснювати поставку товару за цінами тендерної пропозиції Учасника, яка буде визначена електронною системою найбільш економічно вигідною за результатами електронного аукціону та відповідно, які будуть незмінними після підписання договору, окрім випадків передбачених пунктом 19 Особливостей при умові настання відповідних документально підтверджених об’єктивних випадків на те.

       1.11. У складі тендерної пропозиції надається лист від Учасника в довільній формі, який містить загальну інформацію про компанію-Учасника із зазначенням: повного найменування компанії Учасника – суб’єкта господарювання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, країна, поштова та юридична адреса, телефон, e-mail, банківські реквізити Учасника, відомості про керівництво компанії Учасника.

        1.12. Учасник погоджується, що в разі, якщо товар, який представляється на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника, Тендерна пропозиція такого Учасника буде відхилена.

        1.13. Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його тендерна пропозиція буде відхилена.

УВАГА!!!

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг/поставки товару/виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

*У випадку, якщо ДСТУ/ГОСТ втратять чинність, то якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірша ніж в зазначеному ДСТУ/ГОСТі.

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент".

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає Технічній специфікації тендерної документації замовника, то така тендерна пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації     

  1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі  за кодом  ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистиляти» (бензин А-95)  становить 300500 (триста тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціну товару- бензин А-95, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронних каталогах та в електронній системі закупівель «PROZORRO», яка була середньою та діяла в межах Київської області станом на 03-04.11.2022 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь