Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

Розділ ІІ

Дата: 19.12.2020 16:05
Кількість переглядів: 165

РОЗДІЛ 2.

СЕСІЯ РАДИ

Стаття 8. Сесія Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії Ради складаються з одного або кількох пленарних засідань Ради і засідань постійних комісій Ради.

3. В окремих випадках за пропозицією міського голови, секретаря Ради, постійної комісії або не менш як 1/3 депутатів від загального складу Ради може проводитися виїзне засідання Ради.

4. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради (далі – Кворум).

5. Перед початком пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку пленарного засідання.

6. Запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою як обов’язкова, акредитовані журналісти, інші особи, присутність яких передбачена чинним законодавством, зобов’язані перед початком засідання пройти реєстрацію. Головуючий на засіданні Ради повідомляє депутатам про зареєстрованих на засіданні осіб.

Стаття 9. Перша сесія Ради

1. Перша сесія новообраної Ради скликається Таращанською міською територіальною виборчою комісією.

2. До початку першого пленарного засідання першої сесії Ради Таращанська міська територіальна виборча комісія здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі у пленарному засіданні Ради.

3. Перше пленарне засідання першої сесії Ради відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях Ради першої сесії новообраний міський голова.

У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії Ради інформує голова зазначеної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання секретаря Ради.

4. Новообрані депутати Ради складають присягу такого змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки»

Від імені депутатів Ради текст присяги зачитує наймолодший за віком депутат Ради. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

5. Після складання присяги депутатами Ради новообраний міський голова складає присягу

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки». (Ст.11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування »)

6. Міський голова та депутати, які склали присягу, підписують її текст.

Стаття 10. Скликання сесії Ради

1. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, не рідше одного разу на місяць, як правило, на останній четвер кожного місяця (ч. 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2. Сесії Ради, крім першої, скликаються:

1)міським головою;

2) секретарем Pади – у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію Ради, у випадку:

а) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк на вимогу 1/3 депутатів Ради, виконавчого комітету Ради;

3) не менш як 1/3 депутатів Ради або постійною комісією Ради у разі, якщо міський голова або секретер Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу 1/3 депутатів Ради, виконавчого комітету Ради.

3. Розпорядження (рішення) про скликання сесії невідкладно направляється секретарю Ради який зобов’язаний вжити заходів щодо його виконання. Секретар Ради організовує інформування кожного депутата Ради про скликання сесії у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб.

Розпорядження (рішення) про скликання чергової сесії Ради доводиться до відома депутатів не пізніш, як за 10 днів до сесії із зазначенням дня та години скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

Розпорядження (рішення) про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

4. Розпорядження (рішення) про скликання чергової сесії Ради невідкладно публікується на офіційному сайті Таращанської міської ради та розміщується на дошці оголошень міської ради, яка розташована в приміщенні ради.

Розпорядження (рішення) про скликання позачергової сесії невідкладно публікується на офіційному сайті Таращанської міської ради та розміщується на дошці оголошень міської ради, яка розташована в приміщенні ради. Документи на позачергову сесію надаються депутатам під час їх реєстрації перед сесією.

Стаття 11. Відкриття сесії

1. Сесію Ради відкриває міський голова, а у випадках скликання сесії секретарем Ради, групою депутатів, виконавчим комітетом Ради, постійною комісією Ради – відповідно секретар Ради або представник групи депутатів, що скликала сесію.

2. Перед відкриттям та закриттям кожної сесії Ради звучить Гімн України.

Стаття 12Пленарне засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради, якщо вона не прийняла інше рішення, розпочинається о 10 годині і триває до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. За необхідністю Рада процедурним рішенням може продовжити роботу.

За неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, Рада процедурним рішенням (шляхом голосування) може перенести продовження розгляду питань порядку денного на інше пленарне засідання.

2. Під час закриття пленарного засідання головуючий повинен оголосити про час і дату проведення наступного пленарного засідання. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні.

3. На пленарних засіданнях приймаються рішення за результатами розгляду відповіді на депутатський запит, із затвердження порядку денного, з питань, включених до порядку денного сесії, та рішення з процедурних питань.

Стаття 13. Пропозиції і підготовка питань

1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися міським головою, постійними та тимчасовими контрольними комісіями Ради, депутатами Ради, депутатськими фракціями та групами, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Підготовка питань до розгляду на сесії Ради здійснюється:

1) за дорученням посадових осіб Ради:

а) виконавчим комітетом Ради, або іншими виконавчими органами Ради;

б) постійними або тимчасовими контрольними депутатськими комісіями Ради;

2) ініціаторами включення питання до порядку денного сесії (депутатами, фракціями, групами), якщо вони виявили бажання підготувати пропоноване ними питання до розгляду на сесії.

3. На титульній стороні проекту рішення Ради обов’язково вказується, ким вноситься проект із зазначенням прізвища та ініціалів автора (авторів проекту) або назви колективного органу Ради (виконавчий комітет, депутатська комісія, фракція, група).

4. Всі проекти рішень, які вносяться на розгляд сесії міським головою, виконавчим комітетом Ради перед сесією розглядаються на засіданні профільних постійних та тимчасових комісій Ради.

Автори проекту рішення передають проект рішення в письмовій та електронній формах секретарю Ради для розгляду на профільних комісіях Ради.

5. Депутат, фракція, група, комісія Ради мають право внести власний проект рішення на розгляд сесії.

6. Проекти рішення, які вносять депутат, фракція, група, комісія з питань, що стосуються комунальної власності і бюджету попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.

7. Рада затверджує план роботи на наступний рік, в  який вносяться основні питання для розгляду на сесії.

Стаття 14. Порядок денний сесії Ради

1. Проект порядку денного сесії Ради формується міським головою в порядку, передбаченому Регламентом, і повідомляється депутатам не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії Ради. Секретар Ради організовує інформування депутатів про проект порядку денного.

2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться:

1) міським головою;         

2) постійними і тимчасовими контрольними комісіями Ради;

3) депутатськими фракціями і групами;

4) депутатами Ради;

5) виконавчим комітетом Ради;

6) членами об’єднаної громади (в порядку місцевої ініціативи).

3. По кожному питанню порядку денного сесії Ради може бути декілька проектів рішень. Всі проекти рішень реєструються у секретаря Ради.

4. Порядок денний сесії Ради затверджується Радою відповідним рішенням на кожній сесії Ради.

5. Порядок денний сесії Ради повинен містити інформацію про порядковий номер, назву питання, призначеного до розгляду, та доповідача (доповідачів).

6. Напередодні пленарного засідання сесії міський голова або, за його відсутності, секретар ради збирають голів постійних комісій на засідання погоджувальної ради. Під час засідання погоджувальної ради учасники засідання висловлюють свої зауваження щодо включення до Порядку денного того чи іншого проекту рішення чи питання. За результатами засідання міський голова або, у випадках, передбачених законом, секретар ради можуть вносити зміни до Порядку денного шляхом доповнення, зміни або виключення з Порядку денного проектів рішень ради.

Стаття 15. Включення питань до порядку денного і послідовність розгляду питань

1. Всі рішення, які стосуються доповнень, змін і затвердження порядку денного сесії Ради, приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

Питання про створення тимчасової контрольної комісії з визначених Радою питань включається до порядку денного за рішенням не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради.

2. При формуванні порядку денного сесії Ради обов’язково включається питання «Різне», в якому оголошуються депутатські запити, звернення та запитання, виголошуються заяви. В окремих випадках, щодо зміни порядку оголошення депутатських запитів (виголошення заяв), рада може прийняти інше рішення, відмінне від прописаної в Регламенті процедури.

3. Проект порядку денного сесії Ради, погоджений на погоджувальній раді, за умови, що така відбулася, приймається рішенням Ради «в цілому».

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Ради питань, стосовно яких у депутатів є заперечення, або питань, стосовно яких були підготовлені проекти рішень згідно вимог Регламенту, які не були включені до пропонованого міським головою проекту порядку денного, приймаються з кожного питання окремо.

5. Рада визначає послідовність розгляду питань, внесених до порядку денного.

6. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не розглянула всі питання порядку денного.

Стаття 16. Відкриття пленарного засідання Ради

1. На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, міський голова в усній формі інформує депутатів про стан справ в місті, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів ради. Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 10 хвилин.

2. Пленарне засідання Ради відкривається і проводиться за реєстрації та присутності не менше 14 депутатів Ради. Головуючий зобов’язаний відкрити пленарне засідання за наявності Кворуму. У випадку відсутності міського голови або його відмови відкрити пленарне засідання Ради, пленарне засідання Ради відкриває і веде секретар Ради. У випадку відсутності секретаря Ради або його відмови відкрити пленарне засідання Ради, пленарне засідання Ради відкриває за дорученням депутатів один з депутатів Ради, а веде за рішенням Ради – один з депутатів Ради.

3. Якщо відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю Кворуму, головуючий на засіданні за погодженням з головами фракцій відкладає відкриття пленарного засідання Ради на одну годину для виклику відсутніх депутатів.

4. У разі відсутності Кворуму протягом двох годин, головуючий може перенести пленарне засідання Ради на інший день.

Стаття 17. Ведення пленарного засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради веде:

1) міський голова;

2) секретар Ради (у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

3) один з депутатів Ради за рішенням Ради (у випадках, передбачених ч. 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

2. Особа, яка веде пленарне засідання Ради є головуючим.

3. Якщо головуючий покидає, не має можливості або відмовляється вести пленарне засідання Ради, ведення пленарного засідання Ради за рішенням Ради доручається секретарю Ради або одному з депутатів Ради.

У разі, якщо пленарне засідання вели два і більше головуючих, то протокол пленарного засідання підписує головуючий, який закривав пленарне засідання.

Стаття 18.Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради

1.Головуючий на пленарному засіданні Ради:

1) неупереджено веде пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

2) виносить на обговорення питання порядку денного сесії Ради, інформує про матеріали, що надійшли для розгляду на пленарному засіданні Ради;

3) організовує розгляд питань порядку денного;

4) повідомляє списки осіб, що записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, після підрахунку голосів лічильною комісією, оголошує його повні результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) вживає заходів щодо підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;

10) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України та Регламентом.

Головуючий організовує проведення консультацій з постійними комісіями, для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії .

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються , досягненню взаємоузгоджених рішень.

2. Під час виступів на пленарному засіданні Ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

Стаття 19. Оголошення перерви у засіданні

1. Перед початком обговорення питання будь-який депутат Ради може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засіданні до 20 хвилин.

Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається процедурним рішенням Ради

Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради, депутатами. Рішення про час поновлення роботи сесії приймаються одночасно з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

Вимоги депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, з якого необхідні консультації на час не більше 15 хвилин, задовольняються без голосування.

2. При розгляді одного питання порядку денного сесії не може бути більше однієї перерви.

Стаття 20. Загальний порядок виступів

1. На пленарному засіданні Ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

2. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого права на виступ або передати своє право на виступ іншому депутатові.

3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.

4. Промовець повинен виступати тільки з того питання порядку денного, яке обговорюється.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні Ради неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий зобов’язаний надати слово депутату відразу після його звернення.

6. Промовцю під час виступу запитання не ставляться. Виступ промовця не переривається.

7. Надаючи слово депутату, головуючий зобов’язаний оголосити прізвище та ім’я промовця. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

Стаття 21. Місця для виступів

1. Доповідачі, співдоповідачі виступають з трибуни.

2. Виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни або «з місця».

3. Пропозиції, зауваження, поправки, виступи «з мотивів» виголошуються «з місця».

Стаття 22. Право на виступ

1. Запис на виступ з трибуни із будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради здійснюється шляхом попередньої подачі письмової заявки до головуючого або у письмовій формі протягом 5 хвилин після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів формується головуючим на засіданні у порядку надходження заявок. Право на виступ мають депутати, що оголошені головуючим як такі, котрі зголосилися на виступ з даного питання.

2. При усному зверненні депутата під час пленарного засідання Ради чи піднятті ним руки, головуючий на засіданні зобов’язаний надати слово депутату «з місця» для зауваження, запитання, а також для обґрунтування депутатом пропозицій або поправок, з наступним їх внесенням у письмовій формі.

3. Право на виступ запрошеним особам або присутнім на пленарному засіданні Ради особам, які не є депутатами, надається за процедурним рішенням Ради (шляхом голосування).

Стаття 23. Ліміти часу на виступи

1. Час, який надається промовцям, не повинен перевищувати :

- для доповіді – до 15 хвилин;

- для співдоповіді – до 10 хвилин;

- для заключного слова – до 3 хвилин;

- для виступів у обговоренні – до 5 хвилин;

- для повторних виступів у обговоренні – до 3 хвилин;

- для виступів за процедурою скороченого обговорення – до 3 хвилин;

- для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в “різному” – до 5 хвилин;

- для виступів щодо кандидатур – до 3 хвилин;

- для виступів з процедури та пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 3 хвилин

- для виступу наприкінці обговорення ініціатора внесення питання, пропозиції чи поправки – до 1 хвилини.

2. Головуючий на засіданні на прохання особи, що виступає, та за згодою більшості депутатів від присутніх на пленарному засіданні Ради, зобов’язаний продовжити час для виступу на більш тривалий, ніж встановлено у ч. 1 цієї статті.

Стаття 24. Обговорення питань

1. Проекти рішень з певного питання порядку денного сесії Ради розглядаються у послідовності, що відповідає порядковому номеру їх реєстрації у секретаря Ради.

2. Обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включає:

1) виступ доповідача, усні чи письмові запитання доповідачу і відповіді на них;

2) виступ співдоповідача (співдоповідачів), усні чи письмові запитання співдоповідачу (співдоповідачам) і відповіді на них;

3) оголошення висновків та рекомендацій постійних комісій Ради;

4) виступи, уповноважених представників фракцій, груп (по одному від фракції або групи);

5) виступи депутатів;

6) виступ ініціатора внесення питання до порядку денного;

7) заключне слово співдоповідача (співдоповідачів) і доповідача;

8) внесення зауважень, пропозицій та поправок до проекту рішення.

3. При постатейному обговоренні проекту рішення депутат може виступати не більше двох разів щодо кожної із статей.

4. В ході обговорення доповідач і співдоповідач (співдоповідачі) на вимогу депутатів Ради можуть давати довідки. Для цього головуючий позачергово надає їм слово.

5. Ініціатор внесення питання, пропозиції чи поправки має право на додатковий виступ в кінці обговорення.

6. Після обговорення питання порядку денного всі проекти рішень з даного питання у послідовності, що відповідає порядковому номеру їх реєстрації у секретаря Ради, ставляться на голосування. Той проект, який набрав найбільшу кількість голосів депутатів, але не менше більшості від загального складу Ради, вважається прийнятим «за основу». Всі інші проекти рішень з цього питання вважаються відхиленими.

7. Якщо жоден з проектів рішень не набрав необхідної кількості голосів для прийняття його «за основу», питання вважається відхиленим.

8. Після прийняття проекту рішення «за основу» головуючий ставить запитання, чи є у депутатів зауваження, пропозиції чи поправки до проекту рішення.

9. Проект рішення, до якого не надійшли зауваження, пропозиції чи поправки одразу ставиться на голосування «у цілому».

Стаття 25. Скорочена процедура розгляду питань

1. Деякі питання порядку денного сесії можуть розглядатися за скороченою процедурою за рішенням Ради, яке приймається більшістю депутатів від загального складу Ради.

2. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного включає:

1) виступи доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);

2) виступи двох депутатів на підтримку і двох проти;

3) оголошення головуючим на засіданні зауважень, поправок та пропозицій, які надійшли та будуть ставитися на голосування;

4) виголошення депутатами Ради усних поправок та пропозицій;

5) проведення голосування.

Стаття 26. Прийняття рішення про припинення обговорення

1. У ході обговорення питання порядку денного головуючий на засіданні або депутат може внести пропозицію про припинення подальшого обговорення та постановку на голосування. Після оголошення такої пропозиції головуючий на засіданні запитує, чи є заперечення. Про свою незгоду депутати повідомляють головуючого на засіданні підняттям руки. Якщо заперечень немає, головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

При наявності заперечень дана пропозиція ставиться на голосування. Рішення приймається більшістю від загального складу Ради.

2. Якщо пропозиція про припинення обговорення не була підтримана депутатами Ради, головуючий на засіданні зобов’язаний продовжити обговорення і зобов’язаний надати слово для виступу всім бажаючим згідно з нормами Регламенту. По завершенні обговорення головуючий переходить до голосування.

Стаття 27. Рішення Ради з процедурних питань

1. Процедурними вважаються питання щодо визначення способу та порядку розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені в Регламенті як такі, зокрема:

- про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

- про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

- про надання додаткового часу для виступу;

- про визначення способу проведення голосування;

- про форму бюлетеня для таємного голосування;

- про перерахунок голосів;

2. Рішення з процедурних питань приймаються без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного.

3. Голосування з процедурного питання здійснюється відразу після короткого обговорення. Процедурне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених Регламентом та чинним законодавством. Якщо на розгляд Ради надійшли дві і більше альтернативних пропозиції з процедурного питання, вони ставляться на голосування в порядку надходження. При цьому рішення вважається прийнятим щодо тієї пропозиції, за яку проголосувало найбільше депутатів, але не менше половини від загального складу Ради. Процедурне рішення та результати голосування щодо нього заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

Стаття 28. Особливості організації та проведення засідань міської ради та постійних комісій в умовах карантину, надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

1. В умовах запровадження карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання сесії Ради, засідання постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на виконавчі органи Ради.

2. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав депутатів ради;

- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

- встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим депутатом після оголошення початку голосування та прізвища депутата .

3. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до бюджету, інші питання, щодо проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

4. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку доступу депутата до трансляції дистанційного засідання ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті Ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

5. Перед відкриттям пленарного засідання в режимі відеоконференції проводиться запис депутатів, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів Ради.

Після завершення голосування всіма депутатами міської ради, які беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції, голова лічильної комісії або визначений лічильною комісією представник з її складу доповідає про результати голосування за проект рішення, після чого головуючий оголошує рішення.

Тривалість проведення пленарних засідань відповідно до технічних вимог відеоконференції не більше 4 (чотирьох) годин.

Персональну відповідальність за підключення до відеоконференції несе депутат Ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь