Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Проєкту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади»

Дата: 25.05.2021 13:32
Кількість переглядів: 198

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Проєкту рішення Таращанської міської ради

«Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади»

 

Назва регуляторного акта: рішення сесії Таращанської міської ради «Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади».

Регуляторний орган: Таращанська міська рада.

Розробник документа: Відділ земельних ресурсів та екології Таращанської міської ради.

Відповідальна особа: виконуючий обов’язки начальника відділу земельних ресурсів та екології.

Контактний телефон: 097 889 08 64.

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений у відповідності і з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р.            № 1160-IV, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду землі”, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 (зі змінами) та визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення міської ради «Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади», як регуляторного акту.

 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом державного регулювання

 

На сьогодні  відсутній регуляторний акт щодо врегулювання Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади. У зв'язку з приєднанням територіальних громад до міста Таращі та необхідності приведення у відповідність чинному законодавству Порядку, дія якого буде розповсюджена на місто Тараща та на всю територію Таращанської міської територіальної громади (далі- Таращанська міська територіальна громада).

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети — чітко визначених умов викупу земельних ділянок у власність для громадян та всіх суб'єктів господарювання, впорядкування викупу згідно Порядку на території Таращанської міської територіальної громади. Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на всю територію Таращанської міської ТГ, а його вимоги будуть обов’язкові для виконання всіма громадянами та суб’єктами господарювання, що здійснюватимуть викуп на території Таращанської міської територіальної громади.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки згідно ст..продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок комунальної власності проводиться органами місцевого самоврядування.

Прийняття рішення, яке досконально регламентує порядок викупу земельних ділянок , з урахуванням актів чинного законодавства в галузі земельного права надасть можливостей щодо виключення ситуацій, пов’язаних з відчудженням земельних ділянок,  прозорості процедури продажу земельної ділянки, та створить прозору систему прийняття рішень сесії та виконавчого комітету Таращанської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки у власність для подальшого набуття права власності на неї. Крім того, прийняття зазначеного акту додатково забезпечить можливість оскарження незаконний дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень, громадян та суб`єктів господарювання.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття рішення сесії Таращанської міської ради «Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади «, який є базовим документом та створить сучасне правове поле для подальшого розвитку та впорядкування викупу земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади, а також прийняття даного регуляторного акта визначить порядок викупу у власність юридичними та фізичними особами земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні або в оренді  і на яких знаходяться об`єкти нерухомості, які належать покупцю.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем, визначених у першому розділі аналізу регуляторного впливу як в цілому, так і її окремих складових.

Метою цього регулювання є вдосконалення регулювання діяльності щодо викупу земельних ділянок у власність.

Вказані вимоги впроваджуються через нормативні інструменти, а саме: через затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади.

Цілями регуляторного акту є:

- введення в дію Положення про порядок викупу земельних ділянок у власність або прав на них на території Таращанської міської територіальної громади;

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку викупу земельних ділянок, нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;

- ефективне використання земельного фонду міста та громади, а також залучення додаткових коштів в бюджет міської територіальної громади;

- врегулювання взаємовідносин, що виникають між Таращанською міською радою та зацікавленими особами, які передбачають викуп земельних ділянок на території Таращанської територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства

- підвищення прозорості дій місцевих органів виконавчої влади шляхом встановлення чіткого порядку викупу земельних ділянок

- створення єдиних умов для діяльності всіх суб’єктів господарської діяльності у сфері викупу земельних ділянок.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 1. Визначення альтернативних способів

Спеціальним нормативно-правовим актом у викупі земельних ділянок встановлено єдиний законний вид вирішення проблеми, зазначеної у пункті I цього Аналізу – прийняття відповідного рішення сесії Таращанської міської ради.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонуються два способи:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 Не прийняття запропонованого проєкту

Дана альтернатива є неприйнятною. Не забезпечує досягнення цілей оскільки недосконалість існуючого механізму регулювання викупу земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проєкту

Застосування даної альтернативи ґрунтується прийняття регуляторного акта, що надасть можливість затвердити Порядок викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади для виконання на території громади положень, які передбачені Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Відповідає потребам у вирішення проблеми. Забезпечує вдосконалення процедури викупу земельних ділянок. Встановлює прозоре, зрозуміле та просте регулювання та упорядковує відносини між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, юридичними та фізичними особами з питань викупу земельних ділянок на яких знаходиться об’єкт нерухомості що є їх власність

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 Не прийняття запропонованого проєкту

Економія часу на розробку та прийняття регуляторного акту

Зменшення надходжень до бюджету. Втрата прозорості дій влади та їх неоднозначність у зв’язку з невідповідністю нормативно-правових документів. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого рішення

 • Впровадження чіткого механізму з викупу земельних ділянок, врегулювання взаємодії Таращанської міської ради з суб’єктами господарювання, фізичними та юридичними особами;
 •  Впорядкування місць та встановлення  системи контролю за дотриманням порядку викупу земельних ділянок на яких знаходиться об’єкт нерухомого майна що є їх власністю  на території Таращанської територіальної громади;
 • Виконання вимог законодавства.
 • Покращення прозорості, авторитету влади.
 • Збільшення надходжень до бюджету.
 • Чітке визначення повноважень виконавчих органів щодо діяльності пов’язаної з викупом земельних ділянок.

Порівняно з існуючою ситуацією цей регуляторний акт дасть змогу більш досконально регламентувати Порядок викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади

Витрата часу на розробку та прийняття регуляторного акту.

Розповсюдження, публікація та тиражування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття запропонованого проєкту

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого рішення

 • Врахування інтересів Таращанської територіальної громади;
 • Дотримання положень чинних нормативних та законодавчих актів;

Реалізація проєкту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або міського бюджету.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

Юридичні – 17

Фізичні – 1

Разом 18

Юридичні – 39

Фізичні – 2

Разом 41

Юридичні – 528

Фізичні – 1015

Разом 1543

Юридичні – 584

Фізичні – 1018

Разом 1602

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

1,5

2,5

96,0

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття запропонованого проєкту

Відсутні

Негативний вплив на діяльність суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб (не буде можливості проводити викуп земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади, що погіршиться на фінансовій діяльності)

Прийняття запропонованого регуляторного акта

Можливість проводити викуп земельних ділянок у власність на яких розміщено об’єкти нерухомого майна що є їх власністю на території Таращанської міської територіальної громади. Отримання чіткого та прозорого механізму та удосконалення порядку викупу землі. Створення єдиного Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади.

 

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливість фізичним та юридичним особам у сфері земельних відносин на законних підставах викупити земельну ділянку у власність на яких розміщено об’єкти нерухомого майна що є їх власністю на території Таращанської міської територіальної громади.

Застосування другої альтернативи надасть можливість врегулювати правовідносини між суб'єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта, та органом місцевого самоврядування, створення умов для реалізації прав суб'єктами у цій сфері.

 

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

2

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття запропонованого регуляторного акта

4

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде), прийняття регуляторного акта надасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері земельних відносин. Крім того, положення проєкту регуляторного акта, є досить простими та врегульовують відносини суб’єктів, на які поширюється даний акт.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Не прийняття запропонованого регуляторного акта

Відсутні

Відсутні

Цілі не будуть досягнені, оскільки в чинному законодавстві не існує єдиного нормативного акту, який би чітко визначав порядок викупити земельних ділянок у власність на яких розміщено об’єкти нерухомого майна що є їх власністю на території Таращанської міської територіальної громади

Прийняття запропонованого регуляторного акта

Введення в дію запропонованого регуляторного акта спростить процедуру викупу земельних  ділянок у власність на яких розміщено об’єкти нерухомого майна що є їх власністю для суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб, забезпечить відкритість інформації про діяльність органів виконавчої влади. Збільшення надходжень до бюджету

Витрати часу на розробку та прийняття регуляторного акту

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом викупу земельних ділянок у власність.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Не прийняття запропонованого регуляторного акта

Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі, не надасть можливість суб’єктам господарювання у сфері земельних відносин отримати на законних підставах викуп земельних  ділянок у власність на яких розміщено об’єкти нерухомого майна що є їх власністю на території Таращанської міської територіальної громади Отже, така альтернатива є неприйнятною.

Х

Прийняття запропонованого регуляторного акта

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Забезпечення прозорої процедури викуп земельних  ділянок у власність на яких розміщено об’єкти нерухомого майна що є їх власністю на території Таращанської міської територіальної громади, що в свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку земельних відносин

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. На дію цього регуляторного акта може вплинути зміна чинного законодавства; економічна криза, наслідком якої може стати нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання та інших основних груп нселення.

Змін в оподаткуванні тощо.

Реалізація цього регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму взаємодії органів місцевого господарювання та суб'єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта.

 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватись постійно виконавчим комітетом Таращанської міської ради.

На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог цього регуляторного акта органами влади, фізичними та юридичними особами, запровадження регуляторного акта не передбачає заподіяння шкоди внаслідок його дії.

Перевагою впровадження регуляторного акта є врегулювання правовідносин між суб'єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта, та органом місцевого самоврядування, створення умов для реалізації прав суб'єктами у цій сфері.

 

4. Механізм  та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Порядку викупу земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади.

Механізм дії - запропонований регуляторний акт спрямований на безпосереднє розв’язання визначеної проблеми, а саме: Порядок регулює відносини, що виникають у зв'язку з викупу земельних ділянок на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна що є їх власністю на території Таращанської міської територіальної громади та визначає порядок даної процедури. Зокрема визначається повноваження робочого органу, процедуру  викупу, розрахунку плати за земельну ділянку.

Механізм, закладений в основному проєкту регуляторного акта, передбачає затвердження та виконання всіма суб’єктами господарювання, юридичними та фізичними особами Порядку викупу земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади. Прийняття даного Порядку надасть можливість Таращанській міській раді на сесії приймати рішення про надання дозволу на викуп земельної ділянки, що в свою чергу сприятиме надходження коштів до місцевого бюджету та здійснення більш прозорих процесів викупу земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади. При цьому Таращанська міська рада здійснюватиме моніторинг земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

- розробка проєкту регуляторного акта “Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади”, обговорення його на засіданнях робочої групи з дотримання принципів державної регуляторної політики ;

 - оприлюднення проєкту рішення Таращанської міської ради “Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади” та аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій;

 - затвердження проєкту регуляторного акта “Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок на території Таращанської міської територіальної громади” на сесії міської ради;

- оприлюднення даного регуляторного акта у засобах масової інформації.

Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей визначених при розробці регуляторного акта.

Запровадження регуляторного акта дозволить чітко здійснювати  механізм викупу (продажу) зазначених вище земельних ділянок і розрахунок за їх придбання.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Застосування Положення забезпечить збільшення надходжень до бюджету міста  та дозволить направляти додаткові кошти на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та міського господарства.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

 

Для реалізації регуляторного акта органам виконавчої влади не потрібно додаткових витрат з місцевого бюджету.

Для регулювання діяльності з викупу земельних ділянок на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна що є їх власністю Таращанська міська рада покладає відповідні функції на відділ земельних ресурсів та екології виконавчого комітету Таращанської міської ради.

Підготовка документів не потребує наявності кваліфікаційних або ліцензійних сертифікатів. Передбачаються витрати робочого часу учасників процедури.

Населення міста буде проінформовано через засоби масової інформації.

У зв'язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 98%, здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва М-тест (додаток 1 до аналізу регуляторного впливу).

Регулювання впливає на інтереси громадян та суб`єктів господарювання, органу місцевого самоврядування, держави.

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Даний проєкт регуляторного акта – рішення сесії Таращанської міської ради «Про затвердження Порядку викупу земельних ділянок у власність на території Таращанської міської територіальної громади " є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого строку, що співвідноситься з цілями його прийняття.

Дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

- надходження коштів до місцевого бюджету у зв’язку з безпосередньою дією регуляторного акту;

- рівні умови для всіх зацікавлених осіб у викупі земельних ділянок на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна що є їх власністю;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання, юридичних та/або фізичних осіб з основних положень акта, (регуляторний акт розміщено на офіційному сайті Таращанської міської ради, також копія акта надаватиметься на вимогу у разі надходження відповідних звернень);

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб), які мають намір викупити земельні ділянки на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна що є їх власністю на території Таращанської міської територіальної громади.

 

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відділом земельних ресурсів та екології виконавчого комітету Таращанської міської ради.

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

 - базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк;

- періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку. Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним та соціологічним методами. Статистичний - шляхом збору та обробки статистичної інформації відділом земельних ресурсів та екології виконавчого комітету Таращанської міської ради. Цільова група осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитування - суб’єкти господарювання – (юридичні особи та фізичні особи), які мають намір викупити земельну ділянку на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна що є їх власністю на території Таращанської міської територіальної громади.

За результатними проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності даного регуляторного акта буде прийматися рішення про скасування, про необхідність залишити даний акт без змін або про його перегляд. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта. Відстеження результативності проводиться розробником регуляторного акта із залученням суб’єктів господарювання, їх кількості, використовуючи дані моніторингу.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом земельних ресурсів та екології виконавчого комітету Таращанської міської ради.

 

Виконуючий обов’язки начальника

відділу земельних ресурсів та екології

виконавчого комітету міської ради

 

                                          

                                  Олександр БОЙКО

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології виконавчого комітету міської ради

 

 

                               Олександр КЛОЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

 

Тест

малого підприємництва (М-тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання Порядкувикупу земельних ділянок у власністьна території Таращанської міської територіальної громади.

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.04.2021 р. по 20.05.2021 р. 

 

Порядк овий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі

(інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів,

науковців тощо)

Кількість учасників

консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

5

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Інтернет консультації

2

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  фізичних та юридичних осіб які зацікавлені у викупі земельної ділянки на території Таращанської міської територіальної громади 41 (одиниці); питома вага суб’єктів господарювання у земельних відносин, у тому числі суб’єкти малого підприємництва на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків).

 1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог  регулювання       ____________ | ___________ 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять

років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеоісення) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість процедур обліку за рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб 'єкту малого підприємництва

0

0

0

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю

обладнання на рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб 'єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік

на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб 'єкту малого підприємництва

0

0

0

 5

*Інші процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

 6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

 7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

41

 8

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб 'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

               0                              0                              0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Для розрахунку оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання щодо виконання регулювання та звітування враховується розмір мінімальної заробітної плати

станом на 20.05.2021  – 6000 грн., відповідно до Закону України «Про Державний бюджет

України на 2021 рік» від 15.04.2021 р.  № 1393-IX

 9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання (0,5 год.) + отримання необхідних форм та заявок (0,5 год.) X вартість часу суб'єкта малого

підприємництва   (35,7=36 грн./год. *)

(*мінімальна заробітна  плата   6000 грн. поділити на середню тривалість робочого часу 168  годин /місяць)

 

 

36,00

 

 

 

180,00

 

 

 

 10

Процедури

організації

 

72,00

 

 

-

 

360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання вимог регулювання

Формула: Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб'єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання (2 год.

х 25,00 грн.)

 

 

 

 

 11

Процедури  офіційного звітування Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користують ся формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв 'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік 

0

0

0

 

                     

 

 

 

 12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з

боку контролюючих

органів (0 год.) вартість часу суб'єкта малого підприємництва (0

грн./год.)

0

 

0

0

 13

Інші процедури (уточнити)

 

 

 

 14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

108,00

 

540,00

 15

Кількість суб'єктів малого

підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

41

 

16

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)

4428,00

 

 

22 140,00

 

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва за      потреби окремо         для суб'єктів малого та мікро- підприємництв)

Планові витрати

часу   на процедуру

 

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) грн./год.

  Оцінка кількості процедур за рік, що

припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості

суб'єктів,

що

 підпадають

під    дію процедури регулюванн

Витрати            на 

виконання запланованого регулювання * 

(за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання,

що перебуває у

сфері регулювання

0,5 год.

31,5

 

посадовий оклад головного спеціаліста - 5300 грн. згідно

Постанови

Кабінету

Міністрів

України від 13

січня 2021 р.       

№ 15 (зі змінами)  поділити на середню тривалість робочого часу 168 годин/ місяць)

 1

41

(середня заробітна плата/ на кількість витрат часу на процедуру X кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

645,75 грн.

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні й виїзні перевірки

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 

 

 

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 

 

 

 

 

7. Інші адміністративні процедури

(уточнити):

0

0

0

0

0

Разом за рік

X

X

X

X

 

645,75грн.

Сумарно за п'ять років

X

X

X

X

 

3228,75грн.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд ковий номер

Показник

Перший рік регулювання

(стартовий)

За п'ять років

 1

 Оцінка "прямих" витрат суб'єктів  господарювання на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартостіпроцедури прийняття рішення про надання дозволу на викуп земельної ділянки зацікавленою особою для суб'єктів господарювання щодо виконання регулювання та звітування

 

4428,00

 

22 140,00

3

Сумарні витрати  суб'єктів господарювання на виконання

запланованого регулювання

 

4428,00

 

22 140,00

4

Бюджетні витрати  процедури прийняття рішення про надання дозволу на викуп земельної ділянки зацікавленою особою для

суб'єктів господарювання

645,75

3228,75

5

Сумарні           витрати        на         виконання

запланованого регулювання

 

5073,75

 

 

25 368,75

 

 

Виконуючий обов’язки начальника

відділу земельних ресурсів та екології

виконавчого комітету міської ради

 

 

 

 

                                  Олександр БОЙКО

 

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології виконавчого комітету міської ради

 

 

                              Олександр КЛОЧКО

 

           

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь