A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таращанська міська територіальна громада
Київська область, Білоцерківський район

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ:

Дата: 20.09.2022 09:41
Кількість переглядів: 451

Фото без опису

Терміни сплати земельного податку

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене  у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичні особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори, що встановлені ПКУ, через установи банків (у тому числі із застосуванням єдиного рахунку в порядку, визначеному ст. 35 прим. 1 ПКУ) або відділення операторів поштового зв’язку.

Якщо зазначені особи проживають у сільській (селищній) місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів, форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Пунктом 287.5 ст. 287 ПКУ встановлено, що фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ.
 Форму квитанції про прийняття податків і зборів, що може використовуватись фізичними особами у сільській (селищній) місцевості для сплати податків і зборів, у тому числі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, через каси сільських (селищних) рад, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 714 «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів».

Залишаємось на зв’язку:

Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Телеграм: t.me/tax_gov_ua

 

Зняття з обліку в контролюючих органах платника єдиного внеску - ФОП у разі припинення підприємницької діяльності

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що   процедура зняття з обліку платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) у контролюючому органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП  із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Зняття з обліку платників ЄВ – ФОП здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, передбачену для платників ЄВ, в частині діяльності, що здійснювалась нею як ФОП.

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити ЄВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно.
Платник ЄВ – ФОП знімається з обліку після проведення перевірки та здійснення остаточного розрахунку зі сплати ЄВ.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника ЄВ.

Датою зняття з обліку платника ЄВ є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

 

Про довіреність для надання права повіреній особі СГ – нерезидента представляти інтереси і звертатись з запитами до контролюючих органів, яка оформлена / видана за межами України

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що згідно зі ст. 19 Податкового кодексу України, представник платника податків на підставі закону або довіреності користується правами, встановленими ПКУ для платників податків.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності.

Порядок видачі, строк дії, припинення та правові наслідки припинення довіреності визначаються правом держави, у якій видана довіреність.

Документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Відповідно до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, документи, які на території однієї договірної сторони видані або засвідчені компетентною установою або спеціально на те уповноваженою особою в межах її компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, приймаються на територіях всіх інших договірних сторін без будь-якого спеціального посвідчення.

Без легалізації такі документи приймаються нотаріусами у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Якщо довіреність складено в державі, з якою Україна не уклала договір про правову допомогу в цивільних справах, то нотаріус може прийняти її для вчинення нотаріальної дії тільки після легалізації (або проставлення на ній апостилю). Крім того, якщо текст довіреності викладено на іноземній мові, вірність перекладу його з однієї мови на іншу, засвідчує нотаріус, якщо він знає відповідну мову. У разі якщо нотаріус не знає відповідної мови, то він засвідчує підпис перекладача яким зроблено переклад.

 

Обчислення рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що відповідно до п.п. 256.2.5 п. 256.2 ст. 256 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів,  зокрема є використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних та освітньо-виховних цілей, а також проведення науково-дослідних робіт.

За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, ставки рентної плати встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами .

Сума рентної плати, яка зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, перераховується суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі, якщо фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений в лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення -   п.п 256.11.2 п. 256.11 ст. 256 ПКУ .

Згідно з п.п.256.11.6 п.256.11 ст.256 ПКУ лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за винятком:

а) лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:

фізичних осіб, а також ФОП, яким видано лісорубні та лісові квитки;

лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також ФОП, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня року, в якому сплачується рентна плата;

б) лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

Таким чином, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів за використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи та зазначається в таких дозволах, виходячи з фактичних обсягів використання лісових ресурсів та ставок, встановлених відповідними радами.

 

Поняття «гарантії СГ» з метою одноразового (спеціального) добровільного декларування

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до  п. 12 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, у разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ строк одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Положеннями п.п. 13 – 17 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ поняття «гарантії суб’єктам господарювання» означає:

- не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи або активи, передбачені п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ;

- Декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах;

- відомості, що містяться у відповідних Деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду;

- Декларація підлягає камеральній перевірці у спеціальному порядку (виявлення арифметичних та логічних помилок). Таким чином, податковими органами не проводяться документальні перевірки, що свідчить про відсутності фіскальної складової;

- звільнення від сплати військового збору;

- до декларанта, який сплатив у повному обсязі Збір у встановлених порядку, строки та розмірі, не можуть:

застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який період до 01 січня 2021 року;

розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

 

Податкова знижка: про алгоритм повернення частини коштів говорили під час онлайн-конференції

В рамках Комунікаційної платформи фахівці податкової служби Київської області провели онлайн-конференцію для членів Всеукраїнської громадської організації Батьки SOS. Участь у заході взяли також студенти вищих навчальних закладів Київщини.

Говорили, зокрема, про можливість отримання податкової знижки на сплату за навчання дітей, які отримують освіту в українських закладах освіти на контрактній основі.

Деталі повернення частини витрачених коштів роз’яснювали фахівці управління оподаткування фізичних осіб Оксана Кньовець та Оксана Мельник.

Під час конференції податківці детально розповіли про перелік необхідних документів, механізм розрахунку суми до повернення, а також про те, як заповнити декларацію про майновий стан і доходи в електронному кабінеті платника податків.

ГУ ДПС у Київській області

 

 

Строк проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб продовжено до 01 березня 2023 року

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  пунктом 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України визначено, що  одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 01 вересня 2021 року до 01 березня 2023 року та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених ПКУ, та виконання інших умов, визначених підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

 

Корисні копалини, які не є об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно доп. 252.4 ст. 252 Податкового кодексу України до об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать:

- не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення та торф, які видобуті землевласниками або землекористувачами у межах своїх земельних ділянок для забезпечення власних потреб домогосподарств;

- видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;

- корисні копалини, видобуті з надр під час створення, використання, реконструкції геологічних об’єктів природно-заповідного фонду, якщо використання цих корисних копалин не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;

- дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі запасів корисних копалин, що видобуваються під час розробки родовищ корисних копалин або під час будівництва та експлуатації підземних споруд, і використання яких не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, у тому числі від використання для власних технологічних потреб, за винятком обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб, пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

- видобуті корисні копалини, які без набуття та/або збереження платником права власності на такі корисні копалини відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку технологічного проекту розробки запасів корисних копалин відповідної ділянки надр спрямовуються на формування запасів корисних копалин техногенного родовища;

- обсяг природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно до вимог ПКУ, який визначається платником рентної плати за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин із дотриманням самостійно затверджених ним відповідно до вимог ліцензійних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу;

- обсяги мінеральних вод, видобутих державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами, в частині обсягів, що використовуються для лікування на їх території;

- обсяг газу (метану) дегазації вугільних родовищ, який затвердженими кондиціями на мінеральну сировину ділянки надр визначений таким, що не відповідає або не може бути приведеним до вимог документів із стандартизації щодо якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання;

- урановмісні корисні копалини, видобуті на стадії геологічного вивчення на підставі спеціальних дозволів, отриманих після 01 січня 2018 року.

 

Чи є контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення господарські операції з контрагентами, що мають податкову адресу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до абзацу 3 част. 2 ст. 1 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», з 20 лютого 2014 року Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією.

Пунктом 26 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України встановлено, що тимчасово, на період дії Закону № 1207-VII, для платників податків, які на дату втрати чинності - 21.11.2021 Законом України від 12 .08. 2014 № 1636-VІІ «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», мають податкову адресу або об’єкти оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, положення ПКУ застосовується з урахуванням особливостей, визначених у п. 26 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Так, відповідно до положення п.п. 26.4 п. 26 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, в разі здійснення господарських операцій між особами, які мають податкову адресу на тимчасово окупованій території та платниками, які мають податкову адресу на іншій території України, до таких операцій застосовуються положення ст. 39 ПКУ з урахуванням критеріїв, визначених п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ - тобто, такі операції можуть бути контрольованими, якщо відповідають зазначеним критеріям.

В такому випадку платник податку на прибуток повинен дотримуватись правил трансфертного ціноутворення та повідомляти про такі операції в Звіті про контрольовані операції, подати Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, скласти документацію з трансфертного ціноутворення, тощо.
Роз’яснення з даного питання наведені в Інформаційному листі ДПС № 23 «Щодо особливостей адміністрування податків і зборів для осіб, які мають податкову адресу та/або об’єктів оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», який розміщено на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці «Листівки та брошури».

 

Якщо протягом року об’єкт іпотеки відчужений, ФО не має права на податкову знижку в частині процентів за користування іпотечним житловим кредитом

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Вказане право виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником як основне місце його проживання, зокрема, згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла - абзац 3 п. 175.1 ст. 175 ПКУ.

Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно зі ст. 175 ПКУ, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому, зокрема, збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

Фізична особа може включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом лише при дотриманні умов, передбачених п. 175.1 ст. 175 ПКУ.

Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання.

Якщо протягом звітного року об’єкт іпотеки був відчужений, то фізична особа не має права на отримання податкової знижки в частині суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом.

 

Декларації акцизного податку за серпень 2022 року слід подавати за новою формою

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що 12.07.2022 за №763/38099 Міністерством юстиції зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2022 № 151 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку».

Пунктом 3 зазначеного наказу визначено, що він  набирає чинності з дня його офіційного опублікування, - наказ № 151 опубліковано 22.07.2022року в Офіційному віснику України №56.

Отже, за новою формою Декларації акцизного податку мають бути подані за серпень 2022 року, в терміни не пізніше 20 вересня поточного року.

 

До 01 січня 2027 року звільняється від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що здійснюють певні види діяльності

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до змін, внесених до підрозділу 4 розділу XX  Податкового кодексу України Законом України № 1914-IX від 30.11.2021, тимчасово, до 01 січня 2027 року, звільняється від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що провадять виключно такі види діяльності згідно з КВЕД-2010:

-  клас 01.47 (розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей);

-  клас 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів) та клас 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці, за виключенням виробництва м’яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей), а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за виключенням м’яса курей) - абзац перший п. 57 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

 

До оподатковуваного доходу платників за 2022-2023 роки не включається допомога, надана за рахунок бюджетних коштів іноземних держав таким платникам як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України і скористалися правом на тимчасовий

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не включаються доходи у вигляді суми коштів чи безоплатно наданих товарів (послуг), що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів такому платнику податків та членам його сім’ї першого ступеня споріднення як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України і скористалися правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави.

Відповідну норму передбачено  пунктом 27 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, яким ПКУ доповнив Закон України від 15.08.2022 №2520-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь